Leikskólar

Leikskólanám er ekki skylda. Leikskólinn er fyrir öll börn sem eru yngri en sex ára.

Umsókn

 • Foreldrar sækja um leikskóladvöl fyrir barn sitt í því sveitarfélagi þar sem barnið er skráð með lögheimili.
 • Í sumum sveitarfélögum er hægt að sækja um leikskólapláss þegar barnið fæðist en hjá flestum sveitarfélögum gilda aldurstakmörk.
 • Umsóknareyðublöð og móttaka á umsóknum um leikskólavist er í öllum leikskólum, á þjónustumiðstöðvum og á flestum skrifstofum sveitarfélaga.
 • Hjá sumum sveitarfélögum er hægt að sækja um leikskóladvöl á vefjum þeirra
  Sveitarfélög á landinu
 • Í flestum sveitarfélögum þarf að borga ákveðið gjald fyrir leikskóladvölina. Gjaldið þarf að borga 11 mánuði á ári en gert er ráð fyrir að barn taki fjögurra vikna samfellt sumarleyfi. Nánari upplýsingar um gjaldskrá leikskóla er að finna á vefjum sveitarfélaga. Sveitarfélög á landinu
 • Einstæðir foreldrar, námsmenn og öryrkjar fá ákveðinn afslátt af leikskólagjaldi. Þá er einnig veittur systkinaafsláttur ef fleira en eitt barn er á leikskóla. Nánari upplýsingar um afslátt fyrir ákveðna hópa er að finna á vefjum sveitarfélaga.
 • Fötluð börn eiga rétt á leikskóladvöl samkvæmt lögum. Hana á að veita á almennum leikskólum með nauðsynlegri stuðningsþjónustu eða á sérhæfðum deildum.
 • Leikskólinn á að leggja grunn að íslenskukunnáttu barna sem tala annað móðurmál en íslensku og kynna þeim íslenskt samfélag.
 • Biðlistar eru á mörgum leikskólum og geta því foreldrar og barn þeirra þurft að bíða eftir plássi í einhvern tíma. Oftast raðast börn á biðlista eftir aldri, þau elstu fyrst.
 • Algengast er að börn sæki leikskóla frá 18 mánaða aldri þar til þau hefja nám í grunnskóla. Börn dvelja allt frá fjórum klukkutímum upp í níu klukkutíma, alla virka daga á leikskólum.
 • Þegar barn byrjar í leikskóla er gerður samningur milli leikskólans og foreldrisins. Það er hægt að segja samningnum upp með eins mánaðar fyrirvara.
 • Leikskólar eru ýmist reknir af sveitarfélögum, einkareknir eða einkareknir með þjónustusamningi við sveitarfélagið.

Vert að skoða

Heimili og skóli, landssamtök foreldra

Fjölmenning í leikskólum

Leikskólar á island.is

Leikskólar á landinu á vef menntamálaráðuneytis

Leikskólar á vef Reykjavíkurborgar

Netla, veftímarit um uppeldi og menntun, Rannsóknarstofnun KHÍ

Til baka, Senda grein, Prenta greinina