DARBAS ISLANDIJOJE

Vinna á Íslandi

Visi Islandijos darbuotojai naudojasi tomis pačiomis kolektyvinėje darbo sutartyje numatytomis teisėmis dėl darbo užmokesčio ir darbo  sąlygų.

Islandijoje yra neteisėta tartis dėl prastesnių nei kolektyvinėje darbo sutartyje nurodytų darbo sąlygų. 

 

Svarbu atkreipti dėmesį

  • Ar atlyginimas yra mokamas pagal kolektyvinėje darbo sutartyje numatytus kriterijus.
  • Ar darbo laikas nėra ilgesnis nei leidžia įstatymai bei numato kolektyvinė darbo sutartis.
  • Ar kasmetinės atostogos atitinka įstatymus ir kolektyvinę darbo sutartį.
  • Ar mokamas atlyginimas ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju.
  • Ar gaunate atlyginimo lapelį, kai yra išmokamas atlyginimas.
  • Ar darbdavys moka iš atlyginimo atskaičiuotus mokesčius.
  • Ar darbdavys moka į pensijų fondą ir profesinei sąjungai.

| Santrauka | Darbo sutartis | Atlyginimo lapelis | Banko sąskaita |

| Įstatymų numatytos nedarbo dienos | Pensijų fondas | Problemos darbe |

| Darbo sauga | Studijų pripažinimas | Bedarbio pašalpa | ”Juodas darbas„ |