Orðskýringar

ศัพท์หมวด

Íslenska Enska Taílenska

ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) er gagnaflutningsþjónusta sem nýtir hefðbundnar símalínur til háhraðagagnaflutninga inn á Netið eða fyrirtækjanet. ADSL felur í sér sítengingu við Netið.

ADSL 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) is a data-transfer service using ordinary telephone lines to transmit electronic data at high speed over the internet or the internal network of a company. If you use ADSL, your connection to the internet is always open. 

AÐILD

ef maður á aðild að einhverju, t.d. félagi eða samtökum, tekur maður þátt í starfi þeirra og fær þau réttindi sem fylgja aðildinni; félag, stofnun eða ríki getur líka átt aðild að stórum samtökum

Membership

Membership; belonging to something, being part of something. If you are a member of a society (or union or organization), you have certain rights and you take part in its activities.  Societies, unions, or states can also be members of larger organizations. 

การมีส่วนเข้าร่วม

หากบุคคลเข้ามีส่วนร่วมในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น การเข้าเป็นสมาชิกในสังคมหรือสมาคม หากบุคคลนั้นๆเข้าร่วมในกิจกรรม และจะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม, สถาบันต่างๆ หรือภาครัฐสามารถเข้ามีส่วนร่วมในสหภาพที่ใหญ่ 

AÐLÖGUN

aðlögun miðar að því að fólk venjist nýjum aðstæðum og falli inn í hóp, t.d. á vinnustað, á leikskóla eða í nýju landi

Adaptation; assimilation

Adaptation; assimilation. People in a new environment (e.g. a workplace, a kindergarten or school, or a new country) can adapt to it and become assimilated, becoming part of the group.

การปรับปรุง, ทำให้เหมาะสม

จุดประสงค์ของการปรับตัว ก็เพื่อให้บุคคลได้ทำการปรับปรุงตัวใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ และสามารถเข้ากับกลุ่มได้ อาทิเช่น ภายในสถานที่ทำงาน, โรงเรียนอนุบาลหรือที่ประเทศใหม่ 

AÐSTANDANDI

ef maður er aðstandandi einhvers þá er maður ættingi hans, t.d. foreldri eða systkini; aðstandendur atburðar eða verkefnis eru þeir sem taka þátt í því eða standa að því

Relative : Organizer or sponsor

1) Relative, e.g. a parent, brother or sister. 2) Organizer or sponsor (someone who puts on an event, takes part in presenting it or pays for it).

เกี่ยวดอง, สัมพันธ์, ญาติพี่น้อง

ถ้าบุคคลคนที่มีความเกี่ยวดองกับบุคคลบางคน  หมายความว่าเป็นเป็นญาติกัน อาทิเช่น ผู้ปกครองหรือพี่น้อง; การเข้าร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการจัดการหรือการจัดกิจกรรม 

AFBORGUN

afborgun er greiðsla af láni sem maður hefur fengið, t.d. í banka; maður borgar venjulega lánið og vextina af því með reglulegum afborgunum, t.d. í hverjum mánuði, þangað til allt lánið er greitt

Instalment, payment, part-payment

Instalment, payment, part-payment.  One of the regular (often monthly) payments of a loan. Usually you pay the loan back in instalments, covering part of the money you have borrowed, with interest, until you have paid it all off.

ค่างวด, การผ่อนชำระหนี้

งวดในการจ่ายชำระหนี้ คือการยืมเงินจากธนาคาร บุคคลนั้นต้องจ่ายคืน เป็นเงินที่ยืม พร้อมดอกเบี้ย จะขึ้นอยู่กับว่า จ่ายเป็น อาทิตย์ ต่ออาทิตย์ หรือ เดือน ต่อเดือน

AFBORGUNARTÍMI

afborgunartími er sá tími sem maður þarf að borga af láni þangað til það er allt greitt

Repayment period

Repayment period. The time you have to repay a loan, in instalments, until it is all paid off. 

กำหนดเวลาการผ่อนชำระหนี้

กำหนดเวลาการผ่อนชำระหนี้คือ บุคคลนั้นๆ จะต้องจ่ายชำระหนี้เป็นงวดตามที่กำหนด จนกว่าการชำระหนี้จะสิ้นสุดลง 

AFBROT

ef fólk fremur afbrot þá gerir það eitthvað af sér sem brýtur gegn lögum

Offence

Offence. If you commit an offence, you do something that breaks the law. 

การทำผิดกฎหมาย หรือ การละเมิดกฏหมาย

หมายถึงว่า บุคคลคนนั้นๆ ได้กระทำในบางสิ่งบางอย่าง ที่ผิดต่อกฏหมาย

AFPLÁNA

þegar fólk afplánar t.d. fangelsisdóm þá tekur það út refsingu með því að sitja í fangelsi í ákveðinn tíma

To serve (a prison sentence)

To serve (a prison sentence). When a court sentences an offender to prison as a punishment, he or she has to stay in prison for a certain length of time; this is ‘serving the sentence'.

พิพากษาลงโทษ 

เมื่อบุคคลนั้นๆ ถูกพิพากษาลงโทษ  อาทิเช่น การถูกพิพากษาจำคุก ก็จะถูกทำโทษ โดยได้รับโทษในเรือนจำตามกำหนดเวลาของคำพิพากษา

AFRIT

afrit af t.d. skjali er annað eintak af því, t.d. ljósrit af reikningi eða vottorði

Copy

Copy. A copy of a document (e.g. an invoice or a certificate) is another document (e.g. a photocopy) that looks the same as the original. 

สำเนา

สำเนาของเอกสารอีกฉบับที่เหมือนกัน อาทิเช่น การถ่ายสำเนาใบเสร็จ หรือเอกสารใบรับรอง  

AFSAL

afsal er skrifleg yfirlýsing sem staðfestir að maður eigi eign sem maður hefur keypt, t.d. bíl eða húsnæði

Deed of transfer

Deed of transfer. A declaration, in writing, confirming that a person is the owner of something he or she has bought, e.g. a car or a house.

หนังสือโอน

หนังสือโอน เป็นเอกสารสำคัญที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่บุคคลนั้นๆรับรองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หลังจากการซื้อทรัพย์สิน อาทิเช่น การซื้อรถยนต์หรือที่พักอาศัย   

AFSKRÁNING

afskráning felst í því að bíll er tekinn af skrá og þá þarf ekki að borga tryggingar og önnur gjöld af honum; þegar bíll er afskráður skilar maður bílnúmerinu og þá má ekki keyra hann

Deregistration

Deregistration.  If a car is taken off the register (deregistered), the owner does not have to pay insurance or other fees. The owner must surrender (hand in) the registration plates (number plates) and may not drive the car before registering it again.

การยกเลิก

การยกเลิกนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับรถยนต์ ที่ได้ทำการยกเลิกหมายเลขทะเบียน และไม่ต้องจ่ายค่าประกันหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆของรถยนต์คันดังกล่าวอีกต่อไป; เมื่อมีการยกเลิกทะเบียนแล้ว ก็จะต้องคืนหมายเลขทะเบียนรถ และไม่สามารถใช้รถคันดังกล่าวนี้ได้อีกต่อไป  

AFSKRIFT

afskrift er lækkun á verðgildi einhvers vegna slits, úreldingar o.þ.h.

Depreciation

Depreciation. Lowering the value of something because it is becoming worn out, out-of-date, etc.

AFSLÁTTUR

afsláttur er lækkun á verði á vörum eða þjónustu; ef verslun gefur afslátt á vörum er verðið yfirleitt lækkað um ákveðna prósentutölu

Discount

Discount. A lowering of the price of goods or services. When a shop gives a discount on something, the price is usually cut by a certain percentage.

ลดราคา

การลดราคา คือ การลดราคาสินค้าหรือการให้บริการ; ถ้าร้านค้าให้ส่วนลดในราคาสินค้านั้น โดยทั่วไปแล้ว ก็จะลดราคาสินค้าโดยกำหนดตามเปอร์เซ็นต์ 

AFTURKALLA

þegar maður afturkallar eitthvað, t.d. leyfi eða umboð, þá tekur maður það aftur eða ógildir það

Revoke

Revoke. If you revoke something (e.g. a licence or authorisation), you take it back or invalidate it.

เรียกคืน ยกเลิก หรือ โมฆะ (มีหน้าที่เป็นคำกริยา)

ถ้าบุคคลคนนั้นๆ บอกยกเลิกในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น ใบอนุญาตหรือการมอบอำนาจ บุคคลดังกล่าวนั้นได้มีการบอกยกเลิกหรือแจ้งเป็นโมฆะ 

AFTURKÖLLUN

afturköllun felst í því að maður afturkallar eitthvað

Revocation

Revocation: when something is revoked (see AFTURKALLA).

เรียกคืน ยกเลิก หรือ โมฆะ (มีหน้าที่เป็นคำนาม)

เรียกคืน ยกเลิก หรือ โมฆะ ส่วนใหญ่ใช้เมื่อบุคคลนั้นๆ ได้บอกยกเลิกในสิ่งต่างๆ

ALMANAKSÁR

eitt almanaksár er tíminn frá 1. janúar til 31. desember á sama ári

Calendar year

Calendar year: the period from 1 January to 31 December of the same year.

ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน

ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน จะนับตั้งแต่ วันที่  1  มกราคม ถึง  วันที่  31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน

ALMANNATRYGGINGAR

almannatryggingar eru opinbert tryggingakerfi sem allir landsmenn eiga aðild að og greiða fyrir með sköttunum sínum; almannatryggingar greiða t.d. fyrir sjúkrahúsvist, lækniskostnað og lyf eftir ákveðnum reglum og eiga að tryggja öllum lágmarksframfærslu; undir almannatryggingar falla t.d. ellilífeyrir, örorkulífeyrir, slysatryggingar og sjúkratryggingar

Social insurance

Social insurance. The public insurance system which all people domiciled in Iceland belong to and pay for through their taxes. Social insurance pays the cost of stays in hospital, and for medical treatment and medicines (according to certain rules); it also ensures everyone a basic level of support, and pays old-age pensions, disability pensions, accident insurance and illness insurance. 

ประกันสังคม หรือสวัสดิการสังคม

การประกันสังคม หรือสวัสดิการสังคม เป็นระบบการประกันสังคมจากภาครัฐ สำหรับบุคคลทุกคนที่จ่ายภาษีรายได้; เงินสวัสดิการสังคม อาทิเช่น เงินสวัสดิการด้านโรงพยาบาล, ค่ารักษาพยาบาลจากแพทย์ และค่ายารักษาโรค ซึ่งจะจ่ายให้ตามกฎระเบียบและสวัสดิการขั้นต่ำทุกประเภท; การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ เงินสวัสดิการเพื่อคนชรา, เงินสวัสดิการสำหรับผู้ป่วย, เงินสวัสดิการเพื่ออุบัติเหตุและประกันสุขภาพ

ALÞINGI

Alþingi er þjóðþing Íslendinga sem m.a. setur lög

Parliament

The Alþingi is Iceland's parliament. It makes the laws.

รัฐสภา   

รัฐสภาคือ สภาแห่งชาติของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ออกกฏหมาย

ALÞJÓÐA-

ef alþjóða- stendur framan við orð þá merkir það að orðið vísar til einhvers sem varðar margar þjóðir eða lönd; t.d. er alþjóðasamningur samningur milli margra þjóða

International

(As the first part of a word): International: something that concerns or involves more than one country (nation); e.g. an international agreement is an agreement between many nations. 

-นานาชาติ, -ระหว่างประเทศ (มีหน้าที่เป็นคำนาม)

หากคำว่า –นานาชาติ หรือ -ระหว่างประเทศ (หมายเหตุ ถ้าเป็นภาษาไทยคำนี้จะอยู่ตามหลังคำ) ในภาษาไอซ์แลนด์นั้น หากคำนี้อยู่นำหน้าคำใด ก็จะแสดงถึงการมรหลายชาติหรือหลายประเทศ; อาทิเช่น การทำสัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างหลายประเทศ

ALÞJÓÐLEGUR

ef eitthvað er alþjóðlegt þá snertir það margar þjóðir eða nær til stórs hluta heimsins

International

International. Involving many nations (countries) or a large part of the world. 

ด้านนานาชาติ, การระหว่างประเทศ  

การระหว่างประเทศนั้น จะเกี่ยวข้องกับหลายๆชาติหรือครอบคลุมไปทั่วโลก

ANDLÁT

það er andlát þegar einhver deyr

Death

Death; the end of life, when a person dies. 

มรณะ, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม 

มรณะ, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม ได้แก่การตาย 

ANDMÆLARÉTTUR

andmælaréttur felst í því að einstaklingar eiga lögbundinn rétt til að segja sína skoðun á ákvörðun stjórnvalda og til að mótmæla henni

Right of expression/objection

Right of expression/objection.  The right that an individual has to express his or her opinion on a decision taken by a government agent and to object to the decision. 

สิทธิในการออกเสียงคัดค้าน

สิทธิในการออกเสียงคัดค้านส่วนบุคคล ที่มีสิทธิอันถูกต้องตามกฎหมายในการออกความเห็น เกี่ยวกับการกระทำของรัฐบาลและการคัดค้าน

APÓTEK

apótek er verslun þar sem eru seld lyf, hjúkrunarvörur, snyrtivörur og fleira

Pharmacy (chemist)

Pharmacy (chemist). A shop selling medical drugs, health-care products, cosmetics, etc.

ร้านขายยา  

ร้านขายยา คือ ร้านค้า ที่ขายผลิตภัณฑ์ยา, สินค้าเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล, เครื่องสำอางเป็นต้น 

ATKVÆÐAGREIÐSLA

atkvæðagreiðsla felst í því að greiða atkvæði í kosningum og velja þannig á milli einstaklinga eða flokka sem eru í framboði eða gefa álit sitt á ákveðnu málefni

Voting

Voting. In an election, people vote to elect (choose between) the individuals or parties that are standing for office; in a referendum, they vote to choose between alternatives or express their opinion on a proposal.  

การออกเสียง, การลงมติ

การออกเสียงนั้นหมายถึง การออกเสียงในการเลือกตั้ง และการเลือกระหว่างส่วนบุคคลหรือพรรค ที่ซึ่งได้ลงสมัครเลือกตั้ง หรือการออกความคิดเห็นในประเด็นของ F132á

ATKVÆÐASEÐILL

atkvæðaseðill er sérstakt eyðublað sem maður fær afhent við kosningar til þess að merkja við þann lista eða einstakling sem maður ætlar að kjósa

Ballot paper (voting paper)

Ballot paper (voting paper). A special form used for voting in an election.  You mark the list of candidates, or the person or alternative, which you are voting for. 

บัตรลงคะแนน

บัตรลงคะแนน เป็นแบบฟอร์มเฉพาะ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยกาเครื่องหมายลงตามหมวดรายชื่อหรือชื่อของบุคคลที่เราต้องการเลือก

ATKVÆÐI

atkvæði er það álit sem maður gefur í kosningum; ef maður greiðir t.d. ákveðnum stjórnmálaflokki atkvæði sitt í alþingiskosningum þýðir það að maður kýs hann

Vote

Vote. The opinion you give in an election or referendum.  If you vote for a certain political party in a general election, for example, this means that you want it to form part of the next parliament.

ลงคะแนน, ออกเสียง, ลงมติ 

การลงคะแนน เป็นความเห็นส่วนบุคคลในการออกเสียงเลือกตั้ง; หากบุคคลได้ทำการออกเสียง อาทิเช่น เมื่อลงคะแนนเลือกพรรค เท่ากับว่าได้ลงคะแนนสนับสนุนพรรค ให้เข้าไปออกเสียงในสภา  

ATVINNA

atvinna er starf sem maður fær laun fyrir

Employment; job

Employment; job. Work for which you are paid. 

งาน

งาน ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 

ATVINNUAUGLÝSING

atvinnuauglýsing er texti sem er birtur opinberlega, t.d. í dagblaði eða á netinu, þar sem er óskað eftir fólki í vinnu

Job advertisement

Job advertisement.  A text that it published (e.g. in a newspaper or on the internet) inviting people to apply for a job.

ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรับสมัครงานนั้น เป็นข้อความที่พิมพ์ขึ้นเพื่อการเผยแพร่ อาทิเช่น ทางหนังสือพิมพ์ หรือทางอินเตอร์เน็ท เพื่อแจ้งความประสงค์ว่า ต้องการพนักงาน

ATVINNULAUS

ef maður er atvinnulaus þá hefur maður enga vinnu þó að maður sé vinnufær

Unemployed

Unemployed. An unemployed person has no job, even though he or she is capable of working. 

ตกงาน, ไม่มีงานทำ

หากบุคคลนั้นๆตกงานหรือไม่มีงานทำ หมายความว่าไม่มีงานให้ทำ แม้ว่าบุคคลนั้นๆ จะอยู่ในสถานะภาพที่สามารถทำงานได้ 

ATVINNULEIT

atvinnuleit felst í því að maður leitar að vinnu, t.d. með því að skoða atvinnuauglýsingar eða hafa samband við vinnumiðlun

Employment search

Employment search; job search; seeking employment. You seek (look for) employment by looking at job advertisements or contacting a labour exchange.

การหางาน 

ในการหางานทำหมายถึง การหางานของบุคคล อาทิเช่น การหางานผ่านทางโฆษณาเพื่อรับพนักงาน หรือติดต่อกับสำนักงานจัดหางาน

ATVINNULEYFI

atvinnuleyfi er formlegt leyfi frá yfirvöldum til þess að stunda vinnu í landinu

Work permit

Work permit: formal permission from the authorities saying that a person may work in a country

ใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน เป็นใบอนุญาตที่ออกให้โดยภาครัฐ เพื่อสิทธิในการประกอบอาชีพภายในประเทศได้  

ATVINNULEYSI

atvinnuleysi er það ástand þegar lítil vinna er í boði fyrir fólk í atvinnuleit

Unemployment

Unemployment.  A situation when there is little or no work available for people who are seeking jobs. 

การว่างงาน

การว่างงาน ได้แก่สถานการณ์ที่มีงานน้อยให้เลือก สำหรับบุคคลที่ต้องการหางานทำ

ATVINNULEYSISBÆTUR

atvinnuleysisbætur eru greiðslur sem fólk á rétt á samkvæmt ákveðnum reglum ef það fær enga vinnu; fólk þarf að skrá sig hjá vinnumiðlun til þess að fá atvinnuleysisbætur

Unemployment benefit

Unemployment benefit. Payments which people are entitled to according to certain rules when they cannot find work; unemployed people have to sign on with a labour exchange so as to receive unemployment benefit.

เงินสวัสดิการเพื่อการว่างงาน

เงินสวัสดิการเพื่อการว่างงาน เป็นเงินสวัสดิการที่จ่ายให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีงานทำ; บุคคลที่ว่างงาน จะต้องลงทะเบียนที่สำนักงานจัดหางาน เพื่อขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการว่างงาน

ATVINNULEYSISTRYGGINGAR

atvinnuleysistryggingar eru tryggingar sem veita fólki rétt til að fá atvinnuleysisbætur ef það fær ekki vinnu

Unemployment insurance

Unemployment insurance. An insurance system which grants workers the right to receive unemployment benefit if they cannot find work. 

ประกันการว่างงาน

ประกันการว่างงาน เป็นการประกันว่า บุคคลที่อยู่ในสถานภาพว่างงาน จะมีสิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเพื่อการว่างงานเมื่อไม่มีงานทำ

ATVINNUMIÐLUN

atvinnumiðlun er það sama og vinnumiðlun

Labour exchange 

Labour exchange (employment exchange); an office that helps employers to find workers and workers to find jobs. (Same as VINNUMIÐLUN)

สำนักงานจัดหางาน 

สำนักงานจัดหางาน มีความหมายเดียวกันกับคำว่า vinnumiðlun (สำนักงานจัดหางาน)

ATVINNUREKANDI

atvinnurekandi á eða stjórnar fyrirtæki sem hefur fólk í vinnu og borgar því laun

Employer

Employer.  A person who owns or directs a company or firm that employs workers and pays them wages. 

ผู้ว่าจ้าง นายจ้าง หรือ เจ้าของกิจการ

ผู้ว่าจ้าง นายจ้าง เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารบริษัท ที่ต้องจ่ายเงินตอบแทนการทำงานหรือเงินเดือนให้กับลูกจ้างของตน

ATVINNUREKSTUR

atvinnurekstur felst í því að stjórna fyrirtæki sem hefur starfsmenn í vinnu og greiðir þeim laun

Business operations; a business enterprise

Business operations; a business enterprise.  Running a company that employs workers and pays them wages. 

ผู้บริหารกิจการ

ผู้บริหารกิจการ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่จ่ายเงินเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานหรือเงินเดือนให้กับลูกจ้างของตน

ATVINNURÉTTINDI

atvinnuréttindi fólks eru réttindi þess til að stunda atvinnu

Right of employment

Right of employment. A person's right to work in return for a wage. 

สิทธิในการประกอบอาชีพ

สิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลได้แก่ สิทธิในการทำงาน

ATVINNUSJÚKDÓMUR

atvinnusjúkdómur er sjúkdómur sem fólk fær vegna vinnu sinnar, t.d. vegna þess að það er mengun á vinnustaðnum eða af því að það beitir líkamanum rangt við vinnuna

Occupational disease

Occupational disease.  A disease (illness) that workers catch because of their work, e.g. because of pollution at the workplace or because they use their bodies in the wrong way while working.

โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เป็นโรคที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากอาชีพของตน อาทิเช่น สาเหตุจากภาวะมลพิษภายในสถานที่ทำงาน หรือ การเคลื่อนไหวร่างกายไม่ถูกต้องขณะทำงาน

ATVINNUSTARFSEMI

atvinnustarfsemi felst í því starfi sem er unnið í fyrirtækjum, t.d. verslun, þjónustu eða framleiðslu

Commercial activity

Commercial activity.  The work done in a business enterprise (company), e.g. a shop, service or factory.

การทำธุระกิจ

การทำธุระกิจ เป็นวิถีในการดำเนินงานของบริษัท อาทิเช่น การทำร้านค้า, การให้บริการ หรือการผลิต

ATVINNUTILBOÐ

ef maður fær atvinnutilboð frá einhverjum þá býður hann manni að vinna fyrir sig

Employment offer; job offer

Employment offer; job offer. If you receive an offer of employment, it means that someone is inviting you to work for them. 

ข้อเสนอในการทำงาน

หากบุคคลได้รับข้อเสนอในการทำงานจากผู้ใดผู้หนึ่ง หมายความว่าบุคคลผู้นั้นต้องการว่าจ้างท่านให้ทำงาน

ATVINNUÞÁTTTAKA

atvinnuþátttaka felst í því að stunda vinnu

Participation in employment (the labour market)

Participation in employment (the labour market). Working in a job. 

การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพ หมายถึงการทำงาน 

ÁBYRGÐ

ef maður gengur í ábyrgð fyrir einhvern sem tekur lán lofar maður að borga lánið til baka ef sá sem tók það getur ekki borgað það sjálfur; ef það er ábyrgð á vörum sem maður kaupir lofar fyrirtækið sem selur manni þær að að gera ókeypis við það sem bilar 

Guarantee; warranty; surety

Guarantee; warranty; surety.  If you give a guarantee that someone will pay back a loan, then you promise to pay if they cannot pay it themselves; you guarantee (or stand surety for) the payment. If something you buy has a guarantee (or warranty), it means that the company that sold it to you promises to repair it or replace it if it wears out or breaks down within a certain time, or to pay for the repair.  

รับรอง การรับประกัน

หากบุคคลตกลงรับรอง หรือรับประกันบุคคลอื่นในการกู้ยืมเงิน และสัญญาว่าจะรับผิดชอบในการชำระหนี้ดังกล่าว หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้; ในการซื้อสินค้าที่มีการรับประกัน ผู้ซื้อจะได้รับการประกันจากบริษัท หากสินค้าเกิดเสียภายในเวลาที่ยังมีการประกันสินค้านั้นอยู่ บริษัทจะต้องรับซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่า หรือต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าซ่อมให้กับลูกค้า

ÁFANGAKERFI

í framhaldsskólum þar sem er áfangakerfi eru ekki bekkir eða árgangar heldur þurfa nemendur að ljúka ákveðnum fjölda áfanga í hverri námsgrein, t.d. til stúdentsprófs

Credit unit system

Credit unit system. If a senior school uses a credit unit system, it means the pupils are not organized into classes where everyone studies the same subjects at the same speed. Instead, they have to complete a certain number of credit units in each subject to matriculate (see STÚDENTSPRÓF) and can take them at their own speed and in different combinations. 

รูปแบบระยะเวลาการศึกษา

การเรียนในระดับวิทยาลัย รูปแบบของระยะเวลาการศึกษานั้น ไม่ได้ใช้รูปแบบการเรียนแบบการแบ่งเป็นชั้นหรือระยะปีการศึกษา แต่นักเรียนจะต้องจบการศึกษาตามกำหนด ในระยะเวลาของการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา อาทิเช่น การเรียนเพื่อการจบการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง

ÁFANGI

áfangi í skóla er sá hluti námsgreinar sem er kenndur á einni önn og lýkur yfirleitt með prófi

Credit unit

Credit unit. A unit of teaching in a subject in school, taking one semester, and usually ending with an exam. 

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาภายในโรงเรียน นับเป็นการเรียนการสอนของแต่ละวิชาในเวลาหนึ่งเทอม และโดยทั่วไปแล้วจะจบด้วยการสอบ 

ÁKVARÐA

ef einhver ákvarðar eitthvað þá ákveður hann að það sé niðurstaðan

Determine; decide; set

Determine; decide; set. If you determine something, it means you decide a particular value or arrangement, or set a certain limit.

ตัดสินใจ ตกลงใจ

หากบุคคลได้ทำการตัดสินใจกระทำในบางสิ่งบางอย่าง หมายความว่า ได้ตกลงกระทำไปตามที่ได้ตัดสินใจไว้

ÁKVÆÐI

ákvæði eru reglur eða fyrirmæli sem fólk þarf að fara eftir, t.d. í lögum og samningum

Provision

Provision. In law (or an agreement), a rule or instruction which people have to obey or comply with. 

มาตรา เงื่อนไข  

มาตรา เป็นกฎเกณฑ์หรือเงือนไขที่บุคคลจะต้องปฏิบัติตาม อาทิเช่น ปฏิบัติตามกฎหมายและตามสัญญา

ÁKVÖRÐUN

ef tekin er ákvörðun felst það í því að eitthvað er ákveðið eða ákvarðað

Decision

Decision.  Something that has been decided. 

การตัดสินใจ การตกลงใจ  

หากบุคคลได้ทำการตัดสินใจกระทำในบางสิ่งบางอย่าง หมายความว่า ได้ตกลงกระทำไปตามที่ได้ตัดสินใจไว้

ÁLAG

ef maður fær greitt álag fyrir vinnu þá fær maður greitt meira en föst laun, t.d. vegna þess að maður hefur unnið yfirvinnu; ef maður er undir álagi, t.d. í vinnunni, þá er mikið að gera hjá manni

 Supplement; additional payment :  Stress 

1) Supplement; additional payment. Payment above your fixed or basic wage, e.g. for overtime work. 2) Stress. If you are under stress (e.g. at work), it means you have a lot to do and you are feeling strained.

กดดัน ภาระสูง ความลำบาก 

หากบุคคลได้รับเงินค่าตอบแทนจากการทำงานที่มีความยาก รับผิดชอบสูง ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายให้เพิ่มมากกว่าเงินเดือนตามปกติ อาทิเช่น บุคคลได้ทำงานล่วงเวลา; หากบุคคลทำงานที่มีความรับผิดชอบสูง ตัวอย่างเช่น ภายในสถานที่ทำงาน ซึ่งมีงานที่ต้องทำและรับผิดชอบอย่างมากมาย  

ÁLAGNING

álagning felst í því að skattar eru lagðir t.d. á tekjur fólks; álagning á vörur eða þjónustu felst í því að verðið fyrir það er ákveðið

 Assessment :  Mark-up

1) Assessment: taxes are assessed, or calculated on, your income. 2) Mark-up: part of the price of goods or services, which the seller determines so as to cover costs and make a profit.

จัดเก็บภาษี   

จัดเก็บภาษี เป็นการเรียกเก็บภาษี อาทิเช่น เก็บจากรายได้ส่วนบุคคล; เก็บภาษีจากสินค้า หรือจากการให้บริการต่างๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่ได้กำหนดไว้

ÁLAGNINGARSEÐILL

álagningarseðill er árlegt yfirlit frá skattayfirvöldum sem sýnir hvað maður á að borga í skatta á árinu, hvað maður er þegar búinn að borga í staðgreiðslu og hvað maður skuldar eða á inni hjá skattinum

Tax statement

Tax statement. A statement sent out by the tax authorities each year showing how much you have to pay in tax that year, how much you have already paid and how much you still have to pay, or will be paid back.

ใบกำกับการเสียภาษี

ใบกำกับการเสียภาษี เป็นใบแจ้งรายการภาษีประจำปีจากสำนักงานภาษีอากร ที่แจ้งให้ทราบว่า ในปีนี้เราต้องเสียภาษีมากน้อยเพียงใด หรือว่าเราได้เสียภาษีไปแล้วจำนวนเท่าใด และมีการค้างชำระ หรือเราได้จ่ายภาษีมากเกินไปหรือไม่

ÁMINNING

ef maður fær áminningu fyrir eitthvað sem maður hefur gert rangt þá fær maður tiltal og er varaður við því að gera það aftur; ef manni er veitt áminning vegna einhvers sem maður hefur gert í vinnunni getur maður fengið sekt fyrir það eða misst vinnuna ef 

Caution; reprimand

Caution; reprimand.  If you are given a caution for something you have done wrong, it means you are spoken to seriously (reprimanded) and warned not to do it again. If you are cautioned for something you have done at work, you may be fined or lose your job if you do it again.

การตักเตือน แจ้งให้ทราบ

หากบุคคลกระทำผิดในกรณีใดๆก็ตาม ก็จะได้รับการตักเตือน และห้ามไม่ให้กระทำผิดอีก; หากบุคคลนั้น ได้รับการตักเตือน ในกรณีที่กระทำผิดภายในสถานที่ทำงาน ก็จะถูกทำโทษในการกระทำดังกล่าว หรือหากกระทำผิดซ้ำอีก ก็อาจให้ถูกออกจากงาน

ÁRGANGUR

árgangur er sá hópur nemenda sem er fæddur á sama ári

Cohort; year-class

Cohort; year-class. The group of people (e.g. school pupils) who were born in the same year. 

ระยะเวลาหนึ่งปี  ปีการศึกษา 

ปีการศึกษาจะเป็นนักเรียนในกลุ่มที่เกิดในปีเดียวกัน

ÁRITUN

áritun er undirskrift á skjal í ákveðnum tilgangi, t.d. vegabréfsáritun frá yfirvöldum eða áritun á skuldabréf

 Signature, endorsement :  Visa 

1) Signature, endorsement (on a document, e.g. a bill of exchange). 2) Visa (in a passport) giving permission to be in a country for a certain period. 

ลงชื่อ จารึก

การลงชื่อ ได้แก่การเซ็นชื่อลงในเอกสารไปตามจุดมุ่งหมาย อาทิเช่น เอกสารขอวีซ่าเพื่อการเดินทางจากภาครัฐ หรือการลงชื่อในกระดาษเงินกู้

ÁRITUNARSKYLDUR

ef maður er áritunarskyldur þá verður maður að hafa vegabréfsáritun

Subject to visa requirements

Subject to visa requirements. This means you must have a visa in your passport.

สิ่งจำเป็นในการได้ขอวีซ่า

หากบุคคลนั้นมีความจำเป็นในการขอวีซ่า ก็จะได้รับวีซ่าเพื่อการเดินทาง

ÁVÍSUN

ávísun er sérstakt eyðublað frá banka eða sparisjóði sem maður fyllir út og notar í staðinn fyrir peninga til að borga fyrir vörur eða þjónustu; þegar ávísun er innleyst er upphæðin tekin af tékkareikningi manns

Cheque (US: check). 

Cheque (US: check). A special form from a bank which you fill out and use instead of money when paying for goods or services. When the cheque is cashed, the amount of money you have written it for is deducted (debited) from your bank account. 

เช็คเงินสด

เช็คเงินสด เป็นกระดาษที่มีแบบฟอร์มเฉพาะที่ออกโดยธนาคาร หรือธนาคารออมสิน ที่บุคคลนั้นสามารถกรอกรายละเอียดลงไป และใช้แทนเงินสด เพื่อการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ; เมื่อมีการจ่ายเงินโดยใช้เช็คเงินสดแล้ว เงินก็จะถูกหักออกตามจำนวนเงินที่เขียน ออกจากบัญชีของเจ้าของเช็ค

BANKAÁVÍSUN

bankaávísun er ávísun fyrir ákveðinni upphæð sem bankinn gefur út

Bank cheque; bank draft

Bank cheque; bank draft. A cheque for a certain amount of money, issued by a bank. 

เช็คธนาคาร

เช็คธนาคาร เป็นเช็คที่ออกโดยธนาคาร ที่มีการลงจำนวนเงินเอาไว้ 

BANKAKORT

bankakort er greiðslukort sem maður getur notað til að taka út pening af bankareikningi eða til greiðslu í banka eða sparisjóði

A plastic payment card, issued by a bank 

A plastic payment card, issued by a bank and used to withdraw case from a bank account or to make payments in the bank or savings bank.

บัตรเอทีเอ็ม

บัตรเอทีเอ็ม เป็นบัตรเงินสดที่บุคคลนั้น สามารถใช้เพื่อการถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก หรือใช้เพื่อชำระหนี้ที่ธนาคารหรือธนาคารออมสิน

BANKAREIKNINGUR

bankareikningur er skrá um viðskipti manns við banka eða sparisjóð og geymir upplýsingar um upphæðir sem maður leggur inn eða tekur út og vexti sem maður ávinnur sér; sami maður getur átt fleiri en einn bankareikning í sama banka eða bankareikninga í nokk

Bank account

Bank account. A bank's records of someone's dealings with the bank, with details of how much money they have paid in or taken out, and the interest earned. A person can have more than one account at a bank, or accounts at different banks.

บัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคาร เป็นการลงทะเบียนเปิดบัญชีของลูกค้า ที่ทำธุระกิจกับธนาคารหรือธนาคารออมสิน และจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนยอดเงินที่มีอยู่ รายการฝากหรือรายการถอน และรายการดอกเบี้ยที่เจ้าของบัญชีได้รับ; บุคคลเดียวกันนั้น สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้หลายบัญชีในธนาคารเดียวกัน หรือเปิดบัญชีกับธนาคารอื่นๆได้หลายแห่ง

BANKAÞJÓNUSTA

bankaþjónusta er öll sú þjónusta sem bankar og sparisjóðir veita

Banking services

Banking services. All the services offered by banks and savings banks. 

การบริการของธนาคาร

การบริการของธนาคาร คือ การให้บริการทุกประเภทของธนาคาร และธนาคารออมสิน

BANKI

banki er peningastofnun sem tekur að sér að geyma og ávaxta peninga fólks og veitir fólki lán með ákveðnum vöxtum

Bank

Bank. A financial institution that undertakes to keep people's money for them, handle the transfer of funds from their accounts and lend them money; it pays interest on deposits and charges interest on loans. 

ธนาคาร

ธนาคาร เป็นสถาบันการเงิน เป็นสถานที่สำหรับเก็บเงิน และจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก และออกเงินกู้ยืม พร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่ได้กำหนดไว้

BARNABÍLSTÓLL

barnabílstóll er sérstakur stóll sem börn eiga að sitja í til öryggis þegar þau eru farþegar í bíl

Child's car-seat

Child's car-seat. A special safety seat that is fixed inside a car for young children to sit in.

เก้าอี้สำหรับเด็กนั่งในรถ

เก้าอี้สำหรับเด็กนั่งในรถ เป็นเก้าอี้ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับเด็ก ให้เด็กใช้นั่งโดยสารภายในรถเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

BARNABÆTUR

barnabætur eru sérstakar bætur frá ríkinu sem foreldrar eiga rétt á að fá samkvæmt ákveðnum reglum fyrir hvert barn sem þeir eiga

Child benefit

Child benefit. Special payments from the state which parents are entitled to receive, according to certain rules, for each child they have.

เงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

เงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูบุตร เป็นเงินสวัสดิการพิเศษจากภาครัฐ ที่จ่ายให้กับผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายระบุไว้ ให้แก่บุตรแต่ละคนของตน

BARNAGÆSLA

barnagæsla felst í því að gæta barna, t.d. hjá dagmömmu eða barnfóstru

Child-minding

Child-minding. Looking after children, e.g. when children are in the care of a day-mother. 

สถานเลี้ยงเด็ก

สถานเลี้ยงเด็ก เป็นสถานที่ที่ดูแลเด็ก อาทิเช่น สถานรับเลี้ยงเด็กประจำวัน หรือพี่เลี้ยงเด็ก

BARNALÍFEYRIR

barnalífeyrir er sérstök greiðsla sem er greidd með börnum yngri en 18 ára þegar annað foreldra er látið eða er örorkulífeyrisþegi

Child pension

Child pension. A special payment for children under the age of 18 in cases where one of their parents is dead or is a disability pensioner.

เงินครองชีพสำหรับเด็ก

เงินครองชีพสำหรับเด็ก เป็นเงินสวัสดิการที่จ่ายให้พิเศษ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เมื่อมีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพรับเงินเลี้ยงชีพ

BARNALÖG

barnalög eru sérstök lög sem fjalla um t.d. barnsmeðlög og forsjá barna

Children's Act

Children's Act. An act of law (statute) covering, e.g., child maintenance payments and custody of children.

กฏหมายเด็ก

กฏหมายเด็ก เป็นกฏหมายพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับเงินเลี้ยงดูบุตรและสิทธิในการปกครองบุตร

BARNAVERNDARLÖG

barnaverndarlög eru sérstök lög sem fjalla um réttindi barna og skyldur foreldra gagnvart börnum

Child Welfare Act

Child Welfare Act. An act of law (statute) covering children's rights and the duties of parents towards their children. 

กฏหมายคุ้มครองป้องกันสวัสดิภาพเด็ก

กฏหมายคุ้มครองป้องกันสวัสดิภาพเด็ก เป็นกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก และหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องปฏิบัติต่อบุตร

BARNAVERNDARYFIRVÖLD

barnaverndaryfirvöld eru þær stofnanir og opinberu nefndir sem eiga að sjá til þess börn alist upp við öruggar aðstæður, t.d. með því að bregðast við ef brotið er gegn börnum

Chile welfare authorities

Chile welfare authorities. The institutions and public committees that are intended to ensure that children are brought up in safe and healthy conditions, e.g. by taking action if offences are committed against children.

สำนักงานคุ้มครองป้องกันสวัสดิภาพเด็ก

สำนักงานป้องกันสวัสดิภาพเด็ก เป็นสถาบันเพื่อสาธารณชน ตั้งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับเด็ก อาทิเช่น การตอบสนองในกรณีที่ เมื่อมีการกระทำการฝ่าฝืนกับเด็ก

BARNEIGN

það er barneign þegar fólk eignast börn; ef konur eru komnar úr barneign þá geta þær ekki lengur átt börn vegna aldurs

Child-bearing

Child-bearing. The act of giving birth to a child. If a woman is komin úr barneign, it means she is no longer capable of having a baby because she is too old. 

มีบุตร

การมีบุตรก็ต่อเมื่อมีการคลอดบุตร; หากสตรีหมดวัยที่จะมีบุตร ก็ไม่สามารถมีบุตรได้อีก เนื่องจากอายุ

BARNSHAFANDI

barnshafandi kona gengur með barn og bíður eftir að fæða það

Pregnant

Pregnant. A pregnant woman is one who is carrying a baby inside her and waiting to give it birth. 

ตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์ของสตรี ก็จะรอเวลาที่จะคลอดบุตร

BARNSMEÐLAG

barnsmeðlag er reglulegar greiðslur sem það foreldri sem ekki er með forsjá barnsins verður að greiða sem framfærslu fyrir barnið

Child maintenance

Child maintenance. Regular payments made by a non-custodial parent (the parent that does not look after the child, following divorce) towards the costs of supporting the child.

เงินค่าเลี้ยงดูบุตร หรือ เงินอุปการะบุตร

เงินค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นกฎเกณฑ์สำหรับผู้ปกครอง ที่ไม่มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร มีหน้าที่ในการจ่ายเงินอุปการะบุตรนี้ ให้กับผู้ปกครองผู้ที่มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร

BEKKJARDEILD

bekkjardeild er það sama og bekkur þar sem nemendur á sama aldri eru saman í kennslustundum og hafa sama umsjónarkennara

Class

Class. (Same as BEKKUR 2). A group of children in the same age-group who are together in school lessons and have the same class teacher or supervisor. 

แผนกของชั้นเรียน

แผนกของชั้นเรียน

BEKKUR

bekkur eru allir nemendur í hverjum árgangi í skóla, t.d. fara öll börn í 1. bekk þegar þau byrja í skóla; bekkur í skóla getur líka verið hópur nemenda á sama aldri sem er saman í kennslustundum og hefur sama umsjónarkennara

 Grade :  Class

1) Grade. All the children in the same cohort (year-class) in a school, e.g. all children start school in Grade 1. 2) Class. A group of children in the same age-group who are together in school lessons and have the same class teacher or supervisor.

ชั้นเรียน  

ชั้นเรียน เป็นที่สำหรับนักเรียนทุกคน ที่อยู่ในปีการศึกษาเดียวกันของโรงเรียน อาทิเช่น เด็กทุกคนเมื่อเริ่มเข้าเรียน ก็จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1; ชั้นเรียนในโรงเรียน ก็อาจเป็นกลุ่มของนักเรียนที่อยู่ในวัยเดียวกัน มีการเรียนการสอนเดียวกัน และมีครูประจำชั้นคนเดียวกัน

BIFREIÐASKOÐUN

bifreiðaskoðun felur í sér reglulegt eftirlit með öllum bílum; bifreiðaskoðun fer fram á ákveðnum verkstæðum og ef eitthvað er ekki í lagi verður maður að láta laga það innan ákveðins tíma, annars má ekki keyra bílinn

Car inspection

Car inspection.  A regular check of the condition (roadworthiness) of all cars, carried out at certain centres and garages. If something is found that is not as it should be, the driver or owner must have it repaired within a certain time and then checked again. If this is not done, then the car cannot be driven.  

ตรวจสอบสภาพรถ

การตรวจสอบสภาพรถนี้ รถทุกคันจะต้องปฏิบัติตามกฎในการตรวจสอบสภาพรถ; การตรวจสอบสภาพรถนี้ จะต้องไปที่อู่ตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะ และหากพบสิ่งผิดปกติ ก็จะต้องทำการซ่อมแซมภายในเวลาที่กำหนด หรืออาจจะไม่อนุญาตให้ขับขี่รถคันดังกล่าว

BÍLALÁN

bílalán er sérstakt lán sem maður getur fengið hjá lánastofnun til þess að kaupa bíl

Car loan

Car loan.  A special type of loan available from banks and finance companies for buying a car. 

การกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อรถ

การกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อรถ เป็นการกู้ยืมเงินโดยเฉพาะ ที่บุคคลนั้นสามารถขอกู้ยืมได้ จากสถาบันที่ออกเงินให้กู้เพื่อการซื้อรถ  

BÍLBELTI

bílbelti eru sérstakar öryggisólar fyrir ökumann og farþega í bíl

Safety belt (seat belt)

Safety belt (seat belt). A special belt for the driver or a passenger in a car. 

เข็มขัดนิรภัยภายในรถ

เข็มขัดนิรภัยภายในรถ เป็นเข็มขัดโดยเฉพาะที่ใช้ป้องกันเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ

BÓKLEGT NÁM

í bóklegu námi lærir maður námsefnið aðallega af bókum; bóklegar námsgreinar eru t.d. tungumál, saga og náttúrufræði og bóklegt nám er t.d. stundað á bóknámsbrautum í framhaldsskólum (málabraut, félagsfræðibraut, náttúrufræðibraut o.s.frv.)

Theoretical studies

Theoretical studies.  Subjects in which most of the teaching is from books, e.g. languages, history, the natural sciences. Certain departments in the upper levels of senior school are called bóknámsbrautir (theoretical study departments), e.g. the Language, Social Science and Natural Science departments. (Compare VERKLEGT NÁM).

การศึกษาด้านวิชาการ

การศึกษาด้านวิชาการนี้ ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะเรียนด้านเนื้อหาจากหนังสือ; วิชาที่เกี่ยวกับด้านวิชาการได้แก่ การเรียนด้านภาษา ประวัติศาสตร์และการศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และการศึกษาที่เน้นทางวิชาการต่างๆ อาทิเช่น การเรียนภาคทฤษฎีในระดับวิทยาลัย (สาขาภาษา, สาขาสังคมศาสตร์ และสาขาพฤกษศาสตร์-และสัตวศาสตร์เป็นต้น)

BÓLUSETNING

þegar fólk fer í bólusetningu fær það sprautu gegn ákveðnum smitsjúkdómum; öll börn á Íslandi eru t.d. bólusett reglulega gegn ýmsum sjúkdómum

Immunization; vaccination; inoculation

Immunization; vaccination; inoculation.  When people are immunized (vaccinated, inoculated), they are given an injection or skin-scratch vaccination (or oral vaccine) against certain infectious diseases.  All children in Iceland are immunized regularly against various diseases.

ฉีดวัคซีน ปลูกฝี 

เมื่อบุคคลไปรับการฉีดวัคซีน ก็จะเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค; เด็กไอซ์แลนด์ทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ตามกำหนดเวลาเพื่อป้องกันโรค 

BÓLUSETNINGARVOTTORÐ

bólusetningarvottorð er vottorð sem sýnir gegn hvaða sjúkdómum fólk hefur verið bólusett og hvenær það var bólusett gegn þeim

Immunization (vaccination, inoculation) certificate

Immunization (vaccination, inoculation) certificate. A certificate showing the diseases you have been vaccinated against, and when this was done. 

ใบรับรองการฉีดวัคซีน ปลูกฝี 

ใบรับรองการฉีดวัคซีน เป็นใบรับรองที่แสดงให้ทราบว่า บุคคลนั้นได้เคยฉีดวัคซีนเมื่อใด และป้องกันโรคอะไรแล้วบ้าง   

BÓTAÞEGI

bótaþegi er sá sem fær bætur frá einhverjum, t.d. félagslegar bætur eða skaðabætur

Benefit recipient

Benefit recipient. Someone who receives benefit payments, e.g. social welfare payments or compensation.

ผู้ได้รับผลประโยชน์

ผู้ได้รับผลประโยชน์ หมายถึงการได้รับค่าชดเชยตอบแทนจากบางคน อาทิเช่น เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคม หรือการชดเชยค่าเสียหาย

BRÁÐABIRGÐA

bráðabirgða- fremst í orði merkir að það sem felst í orðinu gildir í stuttan tíma til reynslu eða þangað varanleg úrlausn fæst, t.d. er bráðabirgðaökuskírteini gefið út fyrir byrjendur; ef eitthvað er gert til bráðabirgða þá gildir það bara þangað til var

Provisional (or temporary)

Provisional (or temporary): valid for a short time, on a trial basis or until a permanent solution is found. (The first element in a word, e.g. bráðabirgðaökuskírteini is a provisional driving licence.) If something is done or permitted til bráðabirgða, it means it is done or permitted for a while until a permanent arrangement is made. 

เป็นการชั่วคราว

เป็นการชั่วคราว – คำนี้หากเขียนนำหน้าคำไหน ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงการอนุมัติเป็นการชั่วคราว หรือได้รับมติเป็นการชั่วคราว อาทิเช่น ใบขับขี่ชั่วคราวที่ออกให้เป็นครั้งแรก; หากบางสิ่งที่ได้รับเป็นการชั่วคราว ก็จะต้องรอจนกว่ามติเป็นการชั่วคราวนั้นจะสิ้นสุดลง

BRÁÐAVAKT

bráðavakt er sérstök deild á sjúkrahúsi þar sem tekið er á móti fólki sem þarf að fá læknisaðstoð strax

Emergency ward

Emergency ward. A special ward in a hospital where people with injuries or acute medical conditions are admitted for immediate treatment. 

แผนกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉิน เป็นแผนกเฉพาะของโรงพยาบาล ที่เปิดรับบุคคลที่ต้องการเข้ารับการรักษาโดยทันทีทันใด

BREIÐBANDIÐ

breiðbandið er tíðnisvið notað fyrir verkefni sem þurfa vítt tíðnibil. Breiðbandinu má skipta í nokkur mjórri svið og er þá unnt að nota hvert svið í mismunandi tilgangi (sjónvarp, útvarp, Netið) eða fyrir ólíka notendur.

Broadband

Broadband. A bandwidth used in broadcasting where a broad range of frequencies is required. Broadband can be divided into a number of narrower ranges, each of which can then be used for a different purpose (television, radio, the internet), or by different users.  

BROTTFÖR

það er brottför þegar maður fer frá einhverjum stað, t.d. landi eða borg

Departure

Departure. When someone or something leaves a certain place, e.g. when a person leaves the country, a ship leaves port or an aeroplane leaves an airport.

การออกจาก

การออกจาก หมายความว่า บุคคลนั้นออกเดินทางจากสถานที่หนึ่ง อาทิเช่น ออกจากประเทศหรืออกจากเมือง

BROTTVÍSUN

það er brottvísun ef fólki er vísað burt frá einhverjum stað, t.d. frá ákveðnu landi

Deportation; expulsion

Deportation; expulsion. When someone is expelled from a place or deported from a country (sent away and not allowed to return).

การขับไล่ เนรเทศ  

การขับไล่ เป็นการแจ้งให้บุคคลนั้นออกไปจากสถานที่ อาทิเช่น ให้ออกไปจากประเทศ

BÚSLÓÐ

búslóð er safn þeirra hluta sem tilheyra heimili fólks og það getur flutt með sér á milli staða, t.d. húsgögn, heimilistæki, eldhúsáhöld, bækur, fatnaður o.fl.

Contents of a house; household effects

Contents of a house; household effects. All the objects that belong in somebody's home and that they can take with them if they move (furniture, electrical appliances, kitchen utensils, books, clothes, etc.).

ทรัพย์สิน หรือข้าวของ

ทรัพย์สินเป็นสิ่งที่บุคคลได้สะสมไว้ภายในที่พักอาศัย และสามารถโยกย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ อาทิเช่น เครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องครัว หนังสือ และเสื้อผ้าเป็นต้น

BÆJARFÉLAG

bæjarfélag er bær eða kaupstaður sem er sérstakt sveitarfélag

Municipality

Municipality.  A town that is a separate local authority. 

เขตเทศบาล  

เขตเทศบาล เป็นเมืองหรือเขตท้องถิ่น ที่เป็นเขตเทศบาลโดยเฉพาะ

BÆJARSKRIFSTOFA

bæjarskrifstofa er skrifstofa þar sem stjórnsýsla bæjarfélags hefur aðsetur

Municipal offices (town hall)

Municipal offices (town hall). The offices of the town council and its administrative departments. 

สำนักงานเขต

สำนักงานเขต เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของสำนักงานเขต

BÆTUR

bætur eru peningar sem fólk fær úr almannatryggingum eða frá tryggingafélagi við sérstakar aðstæður, t.d. ef það hefur orðið fyrir heilsutjóni eða slysi eða ef tjón verður á eigum sem voru tryggðar; fólk getur líka fengið bætur í skattakerfinu eftir ákveð

 Benefit :  Compensation from an insurance company 

1) Benefit.  Payments from the social security system, e.g. to people who have become seriously ill or who cannot work after an injury or accident.  2) Compensation from an insurance company for damage to property that was insured.  In some cases, benefit is also calculated in the tax system, e.g. rent benefit or child benefit.

ค่าชดเชย

ค่าชดเชย เป็นเงินสวัสดิการที่บุคคลได้รับจากประกันสังคม หรือจากบริษัทประกันตามข้อแม้เฉพาะ อาทิเช่น หากบุคคลนั้นเกิดเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ได้ทำประกันเอาไว้; หรือบุคคลนั้นอาจได้รับเงินชดเชยจากระบบภาษีตามข้อกำหนด อาทิเช่น เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าที่พักอาศัย หรือเงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูบุตร 

DAGMAMMA

dagmamma er það sama og dagmóðir

Day mother

‘Day mother' see DAGMÓÐIR.

สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก

สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก มีความหมายเดียวกันกับคำว่าพี่เลี้ยงเด็ก

DAGMÓÐIR

dagmóðir er kona sem vinnur við að gæta ungra barna á heimili sínu á daginn á meðan foreldrar sækja t.d. vinnu

Day mother

‘Day mother' a woman who works by looking after young children in her own home during the day, e.g. while their parents are at work. 

พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก ได้แก่สตรีที่มีอาชีพรับดูแลเด็กเล็กที่บ้านของตนในเวลากลางวัน ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กก็ก็ก็  

DAGPENINGAR

dagpeningar eru ákveðin upphæð á dag sem fólk fær úr almannatryggingum eða frá tryggingafélagi eftir ákveðnum reglum, t.d. ef maður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss; dagpeningar geta líka verið greiðslur sem maður fær frá vinnuveitanda sínum til 

Per diem payments (daily allowance)

Per diem payments (daily allowance). A sum of money which people receive each day from the social security system or an insurance company according to certain rules, e.g. if they become unfit for work due to an illness or accident. Allowances paid by an employer to cover a worker's costs if he is sent on a trip in connection with his job, or has to travel and work far from his normal working place, are also called per diem payments. 

เงินเลี้ยงชีพรายวัน

เงินเลี้ยงชีพรายวันนี้ จะเป็นจำนวนเงินที่จ่ายให้กับบุคคลนั้น ตามวงเงินจากสวัสดิการประกันสังคม หรือจากบริษัทประกันตามกฎเกณฑ์ โดยจะคิดเป็นรายวันที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น หากบุคคลนั้นไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ; เงินเลี้ยงชีพรายวันนี้ อาจเป็นเงินที่ได้รับจากนายจ้างของบุคคลนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือการเดินทางเนื่องจากงานของบริษัท หรือการที่ต้องไปทำงานที่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยเป็นเวลาชั่วคราว

DAGSETNING

dagsetning er mánaðardagur, mánuður og ár, t.d. 1. janúar 2007; dagsetning er sett t.d. á bréf eða skjal

Date (including the day, month and year)

Date (including the day, month and year), e.g. 1 January 2007. The date is put on letters and other documents.

ลงวันที่

ลงวันที่ ได้แก่ วัน เดือน และปี อาทิเช่น วันที่ 1 มกราคม 2007; การลงวันที่นี้ มักจะเขียนลงในจดหมายหรือเอกสาร

DAGVINNULAUN

dagvinnulaun eru þau laun sem maður fær fyrir að vinna reglulegan vinnudag, t.d. frá kl. 9-17

Daytime wages (daytime rates)

Daytime wages (daytime rates). The rate of pay a worker receives for a regular working day, e.g. between 9 a.m. and 5 p.m.

เงินเดือนสำหรับเวลาปรกติ

เงินเดือนสำหรับเวลาปรกติ เป็นเงินที่บุคคลนั้นได้รับเป็นรายเดือน เป็นค่าตอบแทนการทำงานตามเวลาปรกติ ได้แก่ ตั้งแต่เวลา 9-17 น.

DÁNARBÚ

dánarbú eru allar eigur sem fólk lætur eftir sig þegar það deyr, t.d. húsnæði og peningar

Estate at death

Estate at death. All the possessions (e.g. money, property) which someone leaves when they die.

ทรัพย์สินของผู้ตาย

ทรัพย์สินของผู้ตาย ได้แก่ทรัพย์สินของผู้ตาย อาทิเช่น บ้านและเงิน

DÁNARBÆTUR

dánarbætur eru bætur úr almannatryggingum eða stéttarfélagi sem fólk getur átt rétt á samkvæmt ákveðnum reglum ef maki þess deyr; barn á framfæri foreldra sinna getur einnig átt rétt á dánarbótum ef foreldri þess deyr

Death benefit

Death benefit. Benefit payments from the social security system or a trade union which people may be entitled to according to certain rules when their spouse (husband or wife) dies. Children who are being supported by their parents may also be entitled to death benefit if their parents die.

เงินสวัสดิการเพื่อการสิ้นชีพ 

เงินสวัดิการเพื่อการสิ้นชีพ เป็นเงินจากสวัสดิประกันการสังคม หรือสหภาพแรงงานเป็นผู้จ่ายให้ โดยจะจ่ายให้สำหรับบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวนี้ตามกฎเกณฑ์ หากคู่สมรสเสียชีวิต; บุตรที่ยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ก็จะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพื่อการสิ้นชีพด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ผู้ปกครองเสียชีวิต 

DEBETKORT

debetkort er greiðslukort sem tengist bankareikningi manns; þegar debetkort er notað til þess að borga fyrir vörur og þjónustu eða til þess að taka út peninga í hraðbanka dregst upphæðin strax frá innistæðunni á bankareikningnum

Debit card

Debit card.  A plastic payment card associated with a person's private bank account. When the card is used, either to withdraw cash from an ATM (automatic teller machine) or to pay for goods or services, the amount is deducted immediately from the account. 

บัตรเงินสด หรือเอทีเอ็ม

บัตรเอทีเอ็ม เป็นบัตรเงินสดที่มีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินฝากของบุคคลนั้น; เมื่อมีการใช้บัตรเอทีเอ็ม เพื่อจ่ายค่าสินค้าและการให้บริการ หรือใช้ถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม โดยจะมีการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากในเวลาเดียวกัน  

DÓMARI

dómari er lögfræðimenntaður embættismaður sem stjórnar réttarhöldum og kveður upp dóma

Judge

Judge. An official, with legal qualifications, who directs trials in court and delivers judgements. 

ผู้พิพากษา

ผู้พิพากษา ได้แก่ข้าราชการที่จบมาด้านกฎหมาย ทำหน้าที่ในการควบคุมการพิจารณาคดีและตัดสินคดี

DÓMSMÁL

dómsmál er mál sem er rekið fyrir dómstólum

Court case

Court case. A case which is heard and judged by a court. 

คดีที่ต้องขึ้นศาล

คดีที่ต้องขึ้นศาล เป็นคดีที่ต้องยื่นต่อศาลเพื่อการดำเนินคดี 

DÓMSMÁLARÁÐHERRA

dómsmálaráðherra er ráðherra sem stýrir dómsmálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Justice

Minister of Justice.  The minister who is in charge of the Ministry of Justice. 

อธิบดีศาลสูงสุด

อธิบดีศาลสูงสุด เป็นรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลบริหารงานของกระทรวงการยุติธรรมแทนรัฐบาล

DÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

dómsmálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með öllum málum sem snerta lög og reglu í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er dómsmálaráðherra

Ministry of Justice

Ministry of Justice. (Ministry of Justice and Human Rights). The ministry which is in charge of all matters involving law and order in Iceland. It is under the direction of the Minister of Justice. 

กระทรวงการยุติธรรม

กระทรวงการยุติธรรม เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลในสิ่งต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎเณฑ์ต่างๆของประเทศ; ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของกระทรวงได้แก่อธิบดีศาลสูงสุด

DÓMSTÓLL

dómstóll er opinber stofnun þar sem réttarhöld fara fram og dómar eru kveðnir upp

Court

Court. An official institution where trials are held and judgements are delivered. 

ศาล 

ศาล คือ สถาบันของราชการที่ใช้สำหรับเป็นที่พิจารณาคดีและตัดสินคดี

DÓMUR

dómur er ákvörðun sem dómarar taka um mál fyrir rétti og er dómurinn sem þeir kveða upp niðurstaða réttarhaldanna

Judgement

Judgement. The decision taken by the judge in a court case. The judgement is the final decision or conclusion of the case. 

การพิพากษา การตัดสินลงโทษ

การพิพากษา เป็นการตัดสินที่ศาลทำการพิจารณาคดีเพื่อความยุติธรรมและวินิจฉัยเพื่อการตัดสินคดี 

DRÁTTARVEXTIR

dráttarvextir bætast við skuld sem er ekki borguð á réttum tíma og eru ákveðið hlutfall af upphæðinni sem átti að greiða fyrir hvern dag sem líður frá gjalddaga þangað til skuldin er borguð

Arrears interest

Arrears interest.  Interest that is added to a debt that has not been paid at the right time. It is a certain percentage of the amount, calculated for each day for which the debt has been in arrears (not paid after it was due). 

ดอกเบี้ยค้างชำระ

ดอกเบี้ยค้างชำระ เป็นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเนื่องการการค้างชะรำ ตามกำหนดตามยอดอัตราที่จะต้องชำระของแต่ละวัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดชำระหนี้ จนกว่าจะมีการชำระหนี้  

DÆMDUR

ef maður er dæmdur þá hlýtur hann dóm fyrir það sem hann hefur gert og þarf að greiða sekt eða taka út refsingu eftir því sem dómari ákveður

Sentenced

Sentenced.  A sentence is the punishment (a fine or imprisonment) which a judge decides to impose on someone for something he has done; the person is sentenced to the punishment. 

ถูกพิพากษา

หากบุคคลนั้นถูกพิพากษา ก็จะถูกทำโทษตามการกระทำของตน และอาจต้องจ่ายค่าปรับ หรือถูกทำโทษหลังจากที่มีการพิพากษา

EFTIRLAUN

eftirlaun eru tekjur sem maður hefur þegar maður hættir að vinna vegna aldurs, t.d. greiðslur úr lífeyrissjóði

Pension

Pension. Payments of money (from a pension fund) on which someone lives after retiring from work due to age restrictions.

เงินเบี้ยบำนาญ

เงินเบี้ยบำนาญ เป็นเงินที่บุคคลได้รับหลังจากปลดเกษียณอายุการทำงานแล้ว อาทิเช่น การได้รับเงินจากกองทุนสวัสดิการหลังเกษียณ 

EFTIRLAUNAALDUR

fólk kemst á eftirlaunaaldur þegar það á rétt á eftirlaunum, yfirleitt um 67 ára aldur

Pensionable age (pension age)

Pensionable age (pension age). People usually reach pensionable age (the age when they qualify for a pension) when they turn 67, or later.

วัยปลดเกษียณอายุการทำงาน

บุคคลที่มีอายุเข้าวัยปลดเกษียณอายุการทำงาน จะมีสิทธิได้รับเงินบำนาญ โดยทั่วไปอายุประมาณ 67 ปี

EFTIRLIT

eftirlit felst í því að fylgst er reglulega með einhverju eða einhverjum, t.d. er eftirlit með vörum sem eru framleiddar og seldar til að tryggja að þær valdi fólki ekki skaða

Inspection (supervision; monitoring)

Inspection (supervision; monitoring). Regular checking or tests, e.g. to make sure that products sold do not cause people illness or injury.

การตรวจตรา การควบคุมดูแล  

การควบคุมดูแล ส่วนใหญ่จะหมายถึงการปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น การควบคุมการผลิตสินค้า และขายสินค้าที่มีคุณภาพที่ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค

EFTIRLÝSTUR

ef maður er eftirlýstur þá leita yfirvöld hans, oftast vegna einhvers sem hann hefur brotið af sér

Wanted

Wanted. If a person is ‘wanted', it means the police or other authorities want to find him and question him, generally because he is suspected of having done something wrong.

หลบหนี หลบซ่อนตัว

หากบุคคลนั้นต้องหลบซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่จะหมายความว่า บุคคลนั้นได้กระทำความผิด

EFTIRNAFN

eftirnafn er sá hluti af nafni fólks sem fer á eftir fornafninu eða -nöfnunum; eftirnafn getur verið föðurnafn (t.d. Jónsdóttir), móðurnafn (t.d. Guðrúnarson) eða ættarnafn (t.d. Briem)

Surname

Surname.  The part of a person's name which comes after the christian name or names (given name or names). It may tae the form of a patronymic (e.g. Jónsdóttir), a metronymic (e.g. Guðrúnarson) or a family name (e.g. Briem).

นามสกุล หรือ ชื่อสกุล

นานสกุลเป็นส่วนหนึ่งของชื่อของบุคคล ซึ่งจะตามหลังชื่อแรก หรือ- ชื่อรองของบุคคล; นามสกุลอาจจะเป็นชื่อของบิดา (อาทิเช่น Jónsdóttir) หรือชื่อของมารดา(อาทิเช่น Guðrúnarson) หรือจากชื่อสกุลของครอบครัว (อาทิเช่น Guðrúnarson) 

EIGN

eignir manns eru verðmætir hlutir sem maður á, t.d. fasteignir og bílar

Possession (property; asset)

Possession (property; asset). A person's possessions or property are things (usually things of some value) that he owns, e.g. real estate (a house or flat) or car.

ทรัพย์สมบัติ การมีทรัพย์

ทรัพย์สินของบุคคล เป็นทรัพย์สินที่มีค่า อาทิเช่น อสิงหาริมทรัพย์ ที่ดิน หรือรถยนต์

EINDAGI

eindagi á skuld, t.d. reikningi fyrir vörur eða afborgun af láni, er allra síðasti dagurinn sem maður getur borgað hana án þess að dráttarvextir bætist við

Final due date

Final due date. The last day on which a debt instalment or an invoice can be paid without arrears interest being added to the amount to be paid.

วันครบกำหนด 

วันครบกำหนดชำระหนี้ อาทิเช่น ใบเสร็จสั่งจ่ายสำหรับสินค้า หรือการชำระหนี้กู้ยืม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่บุคคลนั้นจะต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มแต่อย่างไร

EINGREIÐSLA

eingreiðsla er peningaupphæð sem er greidd í einu lagi, t.d. laun sem eru greidd í einu lagi í stað þess að vera greidd mánaðarlega

Lump-sum payment (lump sum)

Lump-sum payment (lump sum). A sum of money that is paid all at once, e.g. wages paid for a long period, paid in a single payment instead of each month for a month at a time.

การชำระเงินคราวเดียวกัน

การชำระเงินในคราวเดียวกัน เป็นการจ่ายเงินเป็นก้อนในคราวเดียวกัน อาทิเช่น การจ่ายเงินเดือนที่จะต้องจ่ายเดือนละครั้ง

EINHLEYPUR

einhleypur maður eða einhleyp kona er ekki í hjónabandi eða sambúð

Single

Single.  A single person is one who is not married or cohabiting with a partner. 

คนโสด อยู่ตัวคนเดียว

ผู้ชายโสดหรือผู้หญิงโสด เป็นบุคคลที่ยังไม่ได้แต่งงานหรืออยู่กินร่วมกัน

EINKA-

einka- fremst í orði getur merkt að það sem felst í orðinu tengist einstaklingum eða fyrirtækjum en ekki ríki eða sveitarfélögum, t.d. einkaaðili, einkaskóli; einka- fremst í orði getur líka merkt að það sem orðið á við tilheyri einstaklingi og komi ekki 

Private (as the first element in a word)

Private (as the first element in a word), meaning that the thing concerns private persons, or perhaps a company or society, but not the state or a local authority, e.g. einkaaðili (a private individual), einkaskóli (a private school).  It may also mean that the second part of the word is something personal, concerning one particular person: einkamál (a personal matter), einkabíll (a private car). 

เป็นเจ้าของ ส่วนตัว

หากคำว่า einka- (เป็นเจ้าของ, ส่วนตัว) เขียนอยู่หน้าคำคำใด จะมีความหมายเกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลหรือบริษัท แต่จะไม่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือหน่วยงานเทศบาลแต่อย่างไร อาทิเช่น ส่วนบุคคล, โรงเรียนเอกชน; นอกจากนั้นคำว่า einka- ยังใช้เขียนนำหน้าคำที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคล ที่ผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่นคำว่า เรื่องส่วนตัว รถส่วนตัว

EINKAAÐILI

einkaaðili, t.d. í viðskiptum eða framkvæmdum, er maður eða fyrirtæki sem starfar á eigin vegum en ekki á vegum ríkisins eða opinberra stofnana

Private entity, private party, person

Private entity, private party, person. In business or law: a person or company that acts in its own name and operates as a unit, not representing the state or a public body.

ส่วนบุคคล แต่ละบุคคล

ส่วนบุคคล อาทิเช่น ธุรกิจหรือการดำเนินการ ที่บุคคลหรือบริษัทดำเนินงานเป็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือสถาบันต่างๆ 

EINKAMÁL

einkamál er persónulegt mál sem snertir einstakling eða fjölskyldu og kemur öðrum ekki við; einkamál getur líka verið dómsmál sem er rekið fyrir t.d einstakling, félag eða fyrirtæki

 Private matters (personal matters) :  Civil cases

1) Private matters (personal matters). Things that concern an individual or a family, but no one else. 2) Civil cases. In law, a civil case is a court case brought before the court by a private person, or a society or company (not by the state).

เรื่องส่วนบุคคล

เรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่เป็นการส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลหรือครอบครัว และไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นแต่อย่างไร; เรื่องส่วนบุคคลนี้ อาจมีความหมายในด้านของคดีความที่ดำเนินการโดยส่วนบุคคล, สมาคมหรือบริษัท

EINKAREKINN

ef fyrirtæki eða stofnun er einkarekin ef hún er í eigu einkaaðila en ekki ríkis eða sveitarfélags

Private (privately operated)

Private (privately operated). A company or institution that is privately operated is owned by private persons and not by the state or a local authority. 

ธุรกิจส่วนตัว

หากบริษัทหรือสถาบันที่ดำเนินธุรกิจเป็นการส่วนตัว ก็จะเป็นกิจการส่วนบุคคล ไม่ใช่ของภาครัฐหรือเทศบาล

EINKASKÓLI

einkaskóli er skóli sem er ekki rekinn af ríkinu eða af sveitarfélagi heldur af einkaaðila, t.d. samtökum eða trúfélagi; fólk borgar skólagjöld fyrir sig eða börnin sín ef þau stunda nám í einkaskóla

Private school

Private school. A school that is not run by the state or a local authority but instead by a private party, e.g. an organisation or a religious community. Pupils in such a school (or their parents) pay fees for their education. 

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนเอกชน เป็นโรงเรียนที่ภาครัฐหรือหน่วยงานเทศบาลไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ แต่ดำเนินการโดยส่วนบุคคล อาทิเช่น องค์กรหรือศาสนาต่างๆ; หากบุคคลนั้นหรือบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ก็จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเอง 

EINKENNISSTAFIR

einkennisstafir eru bókstafir sem eru opinber skammstöfun fyrir stað, t.d. land, bæ eða flugvöll, og eru m.a. notaðir til þess að sýna uppruna eða áfangastað; einkennisstafir landa eru tveir bókstafir, t.d. IS fyrir Ísland, og einkennisstafir flugvalla er

Alphabetic codes; abbreviations

Alphabetic codes; abbreviations. Official abbreviations used for places (countries, towns or airports), used to show destinations or points of departure. Countries have two-letter codes (e.g. IS for Iceland); airports have three-letter codes (e.g. KEF for Keflavík). 

อักษรย่อ

อักษรย่อ เป็นตัวอักษรที่สถาบันต่างๆมักใช้นำมาเขียนแทนชื่อเต็ม อาทิเช่น ชื่อประเทศ ชื่อเมืองหรือชื่อสนามบิน หรือใช้สำหรับแสดงจุดเริ่มต้นหรือจุดหมายปลายทาง ชื่อย่อสำหรับประเทศ จะใช้ตัวอักษรสองตัว อาทิเช่น IS จะใช้แทนประเทศไอซ์แลนด์ (Ísland) และตัวย่อสำหรับสนามบิน จะใช้ตัวอักษรสามตัว เช่น KEF สำหรับสนามบินแค็บลาวิค (Keflavík)

EINKUNN

einkunn er mælikvarði á námsárangur í ákveðinni námsgrein eða námsáfanga; einkunn er oftast sýnd með tölugildi (1-10) en stundum með bókstaf (A, B, C o.s.frv.)

Grade; mark

Grade; mark. An indicator of a pupil's results in a particular subject or part of a course. Grades are generally given on a scale of 1-10, but sometimes with letters (A, B, C, etc.).

คะแนน

คะแนน เป็นการวัดผลการเรียนตามรายวิชาหรือตามขั้นตอนของการศึกษา ส่วนใหญ่คะแนนจะให้เป็นระดับตัวเลข (1-10) และบางครั้งจะให้เป็นตัวอักษร (A, B, C เป็นต้น)

EINSTAKLINGUR

einstaklingur er einn einstakur maður eða kona; þegar talað er um einstaklinga t.d. í stjórnsýslu eða viðskiptum þá er átt við einstakar manneskjur

Individual

Individual.  One person (a man or a woman). 

ส่วนบุคคล ตัวบุคคล 

ส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลตัวคนเดียวที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย; เมื่อกล่าวถึงส่วนบุคคล; อาทิเช่น ในการผู้บริหารปกครองหรือบริหารธุระกิจ กระทำโดยส่วนตัวบุคคล

EINSTÆTT FORELDRI

einstætt foreldri er foreldri sem er ekki gift eða í sambúð

Single parent

Single parent; one who is neither married nor cohabiting with a partner. 

ผู้ปกครองที่อยู่ตัวคนเดียว

ผู้ปกครองที่อยู่ตัวคนเดียว ได้แก่ ผู้ปกครองที่ไม่ได้แต่งงานหรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา

EITRUNARMIÐSTÖÐ

eitrunarmiðstöð er neyðarþjónusta þar sem er hægt að fá upplýsingar í síma um eiturefni og leiðbeiningar um það sem á að gera ef fólk verður fyrir eitrun

Poison Centre

Poison Centre. An emergency service that gives information about poisons (toxins; hazardous substances) and guidance on what to do when people have ingested (swallowed) or been exposed to poisons. 

สำนักงานป้องกันดูแลสารพิษ

สำนักงานป้องกันดูแลสารพิษ เป็นสถานที่ที่ให้บริการฉุกเฉิน สามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสารพิษและคำแนะนำว่า ควรปฏิบัติเช่นไรเมื่อบุคคลถูกสารพิษ

EKKILL

maður verður ekkill ef eiginkona hans deyr; maður sem hefur misst konuna sína er ekkill þangað til hann giftist aftur

Widower

Widower.  A man whose wife has died. He remains a widower until he remarries.

พ่อม่าย

ผู้ชายคนนั้นจะมีสถานภาพเป็นพ่อม่าย เมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตลง; ผู้ชายที่สูญเสียภรรยาของตนไป จะมีสถานภาพเป็นพ่อม่าย จนกว่าจะแต่งงานใหม่อีกครั้ง

EKKJA

kona verður ekkja ef eiginmaður hennar deyr; kona sem hefur misst manninn sinn er ekkja þangað til hún giftist aftur

Widow

Widow. A woman whose husband has died. She remains a widow until she remarries.

แม่ม่าย

ผู้หญิงคนนั้นจะมีสถานภาพเป็นแม่ม่าย เมื่อสามีของเธอเสียชีวิตลง; ผู้หญิงที่สูญเสียสามีของตนไป จะมีสถานภาพเป็นแม่ม่าย จนกว่าจะแต่งงานใหม่อีกครั้ง

ELLILÍFEYRIR

ellilífeyrir er mánaðarleg greiðsla sem fólk á rétt á úr almannatryggingum eða lífeyrissjóði eftir ákveðinn aldur þegar það hættir að vinna; t.d. fær fólk oftast ellilífeyri við 67 ára aldur á Íslandi

Old-age pension

Old-age pension.  Monthly payments that people have a right to receive, either from the social security system or from a pension fund, after reaching a certain age and after they have stopped work. People in Iceland generally start drawing a pension at the age of 67. 

เงินเบี้ยบำนาญ 

เงินเบี้ยบำนาญ เป็นเงินที่จ่ายทุกเดือนให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้รับจากสำนักงานประกันสังคม หรือกองทุนเงินเบี้ยบำนาญ หลังจากที่บุคคลนั้นปลดเกษียณการทำงานเมื่อถึงเวลากำหนด; บุคคลส่วนใหญ่ที่ประเทศไอซ์แลนด์ จะได้รับเงินเบี้ยบำนาญเมื่ออายุ 67 ปี  

ELLILÍFEYRISÞEGI

maður er ellilífeyrisþegi þegar maður fær greiddan ellilífeyri

Old-age pensioner; pensioner

Old-age pensioner; pensioner.  Someone who receives an old-age pension. 

ผู้รับเงินบำนาญเลี้ยงชีพ 

บุคคลผู้รับเงินบำนาญเลี้ยงชีพ เป็นบุคคลที่ได้รับเงินเบี้ยบำนาญ

EMBÆTTI

embætti er opinber staða hjá ríkinu eða sveitarfélögum; maður eða kona sem gegnir ákveðnu embætti, t.d. embætti landlæknis eða ríkislögreglustjóra, hefur yfirumsjón með málum á sínu sviði

Public office; official position

Public office; official position.  A senior position (job) with the state or a local authority. A person who holds an office (position) of this type (e.g. the Medical Director of Health or the National Commissioner of Police) is in charge of the matters in that sphere.

ตำแหน่ง หน้าที่

ตำแหน่ง หน้าที่ เป็นสถานะหน้าที่ของภาครัฐหรือหน่วยงานเทศบาล; ชายหรือหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ อาทิเช่น ตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ดูแลจัดการงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบของตน

EMBÆTTISPRÓF

embættispróf er próf sem fólk tekur að loknu háskólanámi í ákveðnum greinum, t.d. taka læknar embættispróf í læknisfræði og lögfræðingar embættispróf í lögfræði

Qualifying examination

Qualifying examination. A special examination which university graduates in certain subjects (e.g. Medicine and Law) must pass in order to be able to practice (work) in their professions.

การสอบเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่

การสอบเพื่อได้รับตำแหน่งหน้าที่ เป็นการสอบของบุคคลเพื่อจบการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาเฉพาะ อาทิเช่น การสอบในสาขาวิชาแพทย์เพื่อได้ตำแหน่งแพทย์ และการสอบสาขาวิชากฎหมายเพื่อได้รับตำแหน่งทนายความ

EMBÆTTISSTIMPILL

embættisstimpill er stimpill frá tilteknu embætti sem settur er á skjöl til að staðfesta að þau séu gild

Official stamp

Official stamp. A stamp placed by a government authority (office) on documents to show that they are valid. 

ประทับตรานิติกรณ์

ประทับตรานิติกรณ์ เป็นการประทับตราเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ ที่ประทับตราลงบนเอกสารหรือเพื่อการรับรองว่าถูกต้องตามกฎหมาย

ENDURGREIÐSLA

endurgreiðsla felst í því að maður fær pening greiddan til baka, t.d. inneign hjá skattayfirvöldum

Rebate; reimbursement

Rebate; reimbursement. Money paid back, e.g. by the tax authorities to someone who has paid more than they should, or to someone who has paid for something for someone else.

การจ่ายเงินคืน

การจ่ายเงินคืน ได้แก่การที่บุคคลได้รับเงินคืน อาทิเช่น การได้รับเงินภาษีคืนจากสำนักงานภาษีอากร 

ENDURHÆFING

fólk fer í endurhæfingu á sjúkrahúsi eða annarri heilbrigðisstofnun til að ná bata og fyrri færni eftir veikindi eða slys; endurhæfing er t.d. fólgin í sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun

Rehabilitation

Rehabilitation. People go for rehabilitation to regain the control and use of their bodies after illnesses or accidents. Rehabilitation takes place in hospitals or other health-care institutions; it may involve physiotherapy (sjúkraþjálfun), occupational therapy (iðjuþjálfun) and speech therapy (talþjálfun).  

การพักฟื้นรักษาตัว

ผู้ที่ต้องไปพักฟื้นเพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพหลังจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ; การพักฟื้นเพื่อรักษาตัว อาทิเช่น การทำกายภาพบำบัด, การรักษาโรคโดยการให้ทำกิจกรรมเบาๆ และฝึกการพูด

ENDURKOMUBANN

endurkomubann felst í því að fólk má ekki koma aftur á einhvern stað, t.d. til lands þar sem það hefur verið

Prohibition on return; re-entry ban

Prohibition on return; re-entry ban. When someone is not allowed to return to a place (e.g. a country).

ไม่อนุญาตให้กลับมาอีก

การไม่อนุญาตให้กลับมาได้อีกนั้น โดยปรกติแล้วจะหมายความว่า บุคคลนั้นไม่อนุญาตให้กลับมา ณ สถานที่บางแห่ง อาทิเช่น กลับไปยังประเทศที่ไม่อนุญาตให้กลับเข้าไปอีก

ENDURMENNTUN

endurmenntun er nám sem fólk stundar eftir að hafa lokið reglulegu skólanámi til þess að bæta við sig þekkingu og færni á sínu starfssviði eða til að afla sér menntunar á öðru sviði

Continuing education; extension

Continuing education; extension. Courses of study that people pursue after completing their ordinary formal education so as to acquire new skills and keep up-to-date in their field, or to learn something new. 

การศึกษาเพิ่มเติม

การศึกษาเพิ่มเติม เป็นการศึกษาสำหรับบุคคลที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว แต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้รวมทั้งทักษะ และนำไปใช้ในการทำงาน หรือเป็นการเพิ่มเติมความรู้ในสาขาอื่นๆ

ENDURNÝJUN

endurnýjun miðar að því að fá eitthvað nýtt í stað gamals, t.d. nýtt vegabréf í stað þess sem er útrunnið

Renewal; re-issue

Renewal; re-issue. When something is re-validated or a replacement is issued instead of it, e.g. when a new passport is issued instead of one that has expired.

การต่ออายุ ทำใหม่

การต่ออายุบัตร เพื่อได้บัตรใหม่แทนใบเก่า อาทิเช่น หนังสือเดินทางฉบับใหม่แทนฉบับเก่าที่หมดอายุ

ENDURSKOÐANDI

endurskoðandi hefur sérhæfða menntun og réttindi til að fara yfir reikninga fyrirtækja eða einstaklinga, sjá til þess að þeir séu réttir og að allt sé greitt rétt til skattayfirvalda

Auditor (accountant)

Auditor (accountant). A person with special training and qualifications who examines the accounts (books) of a company or an individual to make sure that they are correct and that all taxes and other charges have been paid to the correct authorities.

นักตรวจสอบบัญชี

นักตรวจสอบบัญชี เป็นการศึกษาเฉพาะสาขา ซึ่งจะมีสิทธิในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและส่วนบุคคล ทำการตรวจสอบว่า มีการชำระภาษีให้กับสำนักงานภาษีอากรครบถ้วนหรือไม่

ENDURSKOÐUN

endurskoðun felst í því að endurskoðandi fer yfir reikninga fyrirtækja eða einstaklinga, sér til þess að þeir séu réttir og að allt sé greitt rétt til skattayfirvalda

Auditing

Auditing.  The examination by an auditor of the accounts (books) of a company or an individual to make sure that they are correct and that all taxes and other charges have been paid to the correct authorities. 

การตรวจสอบ 

การตรวจสอบโดยปรกติแล้ว จะหมายถึงการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและส่วนบุคคล  

ERFÐABREYTT MATVÆLI

erfðabreytt matvæli eru framleidd úr erfðabreyttum lífverum eða afurðum þeirra og innihalda prótín eða erfðaefni tilkomið vegna erfðabreytinga.

Genetically modified food; GM food

Genetically modified food; GM food. Food that is produced from genetically modified organisms (plants or animals), or their derivatives, and contains proteins or DNA that have been produced by genetic modification.

ERINDI

ef maður sendir erindi til t.d. stjórnenda fyrirtækja eða embættismanna þá sendir maður formlegt bréf eða beiðni um eitthvað ákveðið

Communication; letter; application

Communication; letter; application. A formal term for a letter, request or complaint sent to a public official or the director of a company, etc.

หนังสือหรือเอกสารแจ้ง 

หากบุคคลส่งหนังสือแจ้ง อาทิเช่น หากต้องส่งไปยังคณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ก็จะต้องส่งหนังสือหรือเอกสารแบบเป็นทางการเพื่อการต่างๆ

ERLENDIS

ef maður er erlendis þá er maður í öðru landi en maður býr í

Abroad; (from an island like Iceland: overseas)

Abroad; (from an island like Iceland: overseas). If you are abroad, you are in a country that is not the same as the one in which you normally live. 

ต่างประเทศ

หากว่าบุคคลนั้นมาจากต่างประเทศ หมายความว่า บุคคลนั้นมาจากประเทศอื่นที่เขาตั้งถิ่นฐานอยู่

ERLENDUR

ef maður er erlendur þá er maður frá öðru landi en því sem rætt er um, maður er útlendingur; það sem er erlent á uppruna sinn í öðru landi, t.d. eru erlendar vörur framleiddar erlendis

Foreign

Foreign.  From another country; born or originating abroad. 

ต่างชาติ

ถ้าหากบุคคลนั้นเป็นชาวต่างชาติ หมายความว่ามาจากประเทศอื่นๆ บุคคลชาวต่างชาติ; เป็นบุคคลที่เติบโตมาจากถิ่นกำเนิดของตน หรือสินค้าต่างชาติผลิตที่ต่างประเทศ  

EYÐUBLAÐ

eyðublað er blað með auðum reitum eða línum þar sem maður á að skrifa þær upplýsingar sem maður er beðinn um, t.d. þegar maður sækir um þjónustu eða gefur skýrslu

Form

Form. A piece of paper with blank lines or spaces where you are supposed to write information that is required, e.g. when you apply for a library card, a bank account or a passport.

กระดาษเปล่าหรือแบบฟอร์ม 

กระดาษเปล่าหรือแบบฟอร์ม อาจเป็นกระดาษเปล่าหรือมีเส้นบรรทัด ที่สามารถใช้เขียนข้อความตามที่ต้องการ อาทิเช่น เมื่อบุคคลนั้นขอรับบริการจากงานฝ่ายบริการ หรือการบันทึกคำให้การ

FAÐERNISMÁL

faðernismál er mál fyrir dómstólum sem er rekið til þess að staðfesta hver er faðir barns

Paternity case

Paternity case.  A court case conducted to establish the identity of the father of a child. 

ความเป็นบิดา

ความเป็นบิดา เป็นเรื่องที่มักใช้ในขั้นศาล ในการตรวจสอบเพื่อใช้รับรองว่า เป็นบิดาของบุตร 

FAGFÉLAG

fagfélag er verkalýðsfélag eða stéttarfélag fyrir fólk í ákveðinni starfsgrein

Professional association

Professional association. A trade union for people in a particular occupation. 

สมาคมผู้ประกอบอาชีพ

สมาคมผู้ประกอบอาชีพ เป็นสหภาพแรงงานในกิจประเภทเดียวกัน หรือสหภาพแรงงานสำหรับบุคคลที่ประกอบอาชีพเฉพาะ 

FANGELSI

fangelsi er staður þar sem fólk afplánar dóma fyrir afbrot sín

Prison

Prison. A place where people are held and serve sentences for offences they have committed. 

สถานที่จองจำ เรือนจำ ที่คุมขัง 

สถานที่จองจำ เรือนจำ หรือที่คุมขัง เป็นสถานที่สำหรับบุคคลที่กระทำผิด และถูกลงโทษตามคำสั่งของศาล  

FANGELSISVIST

fangelsisvist er sá tími sem fangar eru í fangelsi

Imprisonment

Imprisonment. Being held in prison; the time for which one is held in prison. 

การถูกจำคุก

การถูกจำคุก คือระยะเวลาที่นักโทษคุมขังต้องอยู่ในเรือนจำ

FANGI

fangi er maður sem afplánar dóm í fangelsi

Prisoner (convict)

Prisoner (convict). A person serving a sentence in prison. 

นักโทษคุมขัง

นักโทษคุมขัง เป็นบุคคลที่ถูกคุมขังในเรือนจำตามคำสั่งศาล 

FARARTÆKI

farartæki er tæki sem flytur fólk og varning á milli staða, t.d. bíll, skip eða flugvél

Vehicle; means of transport

Vehicle; means of transport. Something used to transport people, goods or other things between places, e.g. a car, ship, aircraft.

ยานพาหนะ  

ยานพาหนะ เป็นเครื่องยนต์สำหรับใช้เคลื่อนย้ายบุคคลและสินค้า จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาทิเช่น รถยนต์, เรือหรือเครื่องบิน 

FARSEÐILL

farseðill er kvittun sem staðfestir að maður hafi keypt ákveðna ferð, t.d. með flugi til útlanda eða á milli staða innanlands með strætó eða rútu; maður þarf venjulega að sýna farseðilinn þegar maður leggur af stað í ferðina

Ticket (travel ticket)

Ticket (travel ticket). A piece of paper confirming that a particular trip (e.g. a flight to another country or a coach trip between towns within the country) has been paid for. You usually have to show your ticket before the journey begins. 

ตั๋วเดินทาง

ตั๋วเดินทาง เป็นใบเสร็จประเภทหนึ่งเพื่อเป็นการรับรองว่า บุคคลนั้นได้ซื้อตั๋วเพื่อการเดินทาง อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางไปต่างปรเทศ หรือตั๋วรถเมล์หรือรถบัส เพื่อการเดินทางจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศ; โดยปรกติแล้วบุคคลนั้นจะต้องแสดงตั๋วเดินทาง ก่อนที่จะออกเดินทาง  

FARÞEGI

ef maður er farþegi, t.d. í bíl eða flugvél, þá ferðast maður með farartækinu

Passenger

Passenger.  Someone who travels by some means of transport (e.g. a car, ship or aircraft), often paying for being transported.

ผู้โดยสาร  

ถ้าบุคคลคนนั้น คือ ผู้โดยสาร หมายถึง เป็นผู้โดยสารโดยรถยนต์หรือเครื่องบิน ซึ่งบุคคลคนนั้นจะต้องเดินทางโดยใช้ยานพาหนะ

FASTEIGN

fasteign er húsnæði eða önnur eign sem er ekki hægt að færa úr stað

Property (real-estate property; real estate)

Property (real-estate property; real estate). A housing unit or other property (building) that cannot be moved to a new location. 

อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ เป็นบ้านพักอาศัยหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่สามารถโยกย้ายได้ 

FASTEIGNAAUGLÝSING

fasteignaauglýsing er tilkynning, t.d. í dagblaði, þar sem fólk og fyrirtæki auglýsa fasteignir til kaups eða sölu

Housing advertisement; ‘property ad'

Housing advertisement; ‘property ad': An announcement, e.g. in a daily newspaper, that property is for sale, or wanted for purchase.

โฆษณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

โฆษณาเกี่ยวกับทรัพย์สิน คือ การแจ้งข่าว อาทิเช่น ทางหนังสือพิมพ์ ที่ซึ่งส่วนบุคคลหรือบริษัทประกาศโฆษณา เพื่อการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์  

FASTEIGNALÁN

fasteignalán er lán sem fólk getur fengið hjá lánastofnunum til þess að kaupa fasteign

Mortgage; mortgage loan; property mortgage

Mortgage; mortgage loan; property mortgage. A loan that people can take to enable them to buy property. 

การกู้เงินเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์  

การกู้เงินเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์นี้ สำหรับบุคคลที่ได้รับเงินกู้จากสำนักงานกู้ยืม เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 

FASTEIGNASALA

fasteignasala er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að selja fasteignir fyrir aðra

House agency; property agency; real-estate agency; estate agency

House agency; property agency; real-estate agency; estate agency. A company that specialises in selling property for other people. 

บริษัทตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์  

บริษัทตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัท ที่เป็นตัวแทนในการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะให้กับบุคคลอื่นๆ

FASTEIGNASALI

fasteignasali er maður sem vinnur við að selja fasteignir, oftast á sérstökum fasteignasölum

House agent, real-estate agent, realtor, estate agent

House agent, real-estate agent, realtor, estate agent. A person who sells property, usually at a house agency.

พนักงานตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์  

พนักงานตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นบุคคลที่มีอาชีพเป็นตัวแทนในการซื้อขายทรัพย์สิน ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ  

FASTEIGNAVEÐBRÉF

fasteignaveðbréf er skuldabréf með veði í fasteign

Housing bond

Housing bond. A bond secured by a mortgage in property. 

ใบแจ้งรายการจำนองอสังหาริมทรัพย์

ใบแจ้งรายการจำนองอสังหาริมทรัพย์ เป็นใบกู้ยืมแสดงการจำนองอสังหาริมทรัพย์ 

FEÐRALAUN

feðralaun eru greiðslur sem maður getur átt rétt á úr almannatryggingum ef hann er einstætt foreldri og með tvö eða fleiri börn undir 18 ára aldri á framfæri sínu

Fathers' allowance

Fathers' allowance.  Payments to which a man may be entitled from the social security system if he is a single parent with two or more dependent children under the age of 18. 

เงินช่วยเหลือบุตร

เงินช่วยเหลือบุตร เป็นเงินที่บุคคลจะได้รับตามสิทธิจากสวัสดิการสังคม ในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตร ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีตั้งแต่สองคนขึ้นไปแต่เพียงผู้เดียว

FERÐAFÓLK

ferðafólk er fólk sem er á ferðalagi

Travellers

Travellers. People who are travelling (on a journey). 

นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว คือบุคคลที่เดินทาง

FERÐAHEIMILD

ferðaheimild er sérstakt leyfi, t.d. frá yfirvöldum eða stofnun, til þess að fara í ákveðna ferð; fólk getur t.d. þurft að fá ferðaheimild til þess að sækja fund eða ráðstefnu í útlöndum á vegum stofnunar eða fyrirtækis sem það vinnur hjá

Travel permit

Travel permit.  A special permit, e.g. from a government authority or an institution, allowing someone to make a particular journey. Such a permit may be necessary in order to attend, e.g., a meeting or conference abroad as the representative of the institution or company that a person works for.

การอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทาง

การอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางได้นั้น นับเป็นการได้รับอนุญาตในกรณีพิเศษ อาทิเช่น จากผู้บังคับบัญชาหรือจากสถาบัน เพื่อการเดินทางตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังเช่น จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติก่อน เพื่อเดินทางไปประชุมหรือสัมมนายังต่างประเทศผ่านทางสถาบัน หรือของบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่

FERÐAKOSTNAÐUR

ferðakostnaður er sá kostnaður sem kemur af ferðalögum

Travelling expenses

Travelling expenses. Expenses (costs) that someone has to pay in connection with a journey. 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง เป็นค่าใช้จ่ายขณะการเดินทาง

FERÐALAG

ef maður fer í ferðalag þá ferðast maður í lengri tíma, annaðhvort innanlands eða til útlanda

Journey; trip

Journey; trip. Travel from one place to another over a considerable distance and taking a considerable amount of time, either within the country or abroad.

การเดินทาง

ถ้าบุคคลนั้นๆเดินทาง ก็จะเป็นการเดินทางโดยใช้ระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ 

FERÐASKILRÍKI

ferðaskilríki eru persónuskilríki sem maður verður að hafa meðferðis þegar maður ferðast, yfirleitt vegabréf

Travel documents

Travel documents. Identification papers (generally, a passport) which you are required to have with you when you travel. 

หนังสือประกอบการเดินทาง

หนังสือประกอบเดินทาง คือ เอกสารส่วนบุคคล เพื่อใช้ติดตัวขณะเดินทาง โดยทั่วๆไปจะหมายถึงหนังสือเดินทาง 

FERÐASKÍRTEINI

ferðaskírteini er það sama og ferðaskilríki

Travel documents

Travel documents. (Same as FERÐASKILRÍKI.) 

เอกสารประกอบการเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทางมีความหมายเดียวกันกับหนังสือเดินทาง

FERÐATÉKKI

ferðatékki er ávísun á fasta upphæð í erlendum gjaldmiðli sem maður getur keypt í banka og notað í stað peninga á ferðalögum í útlöndum

Traveller's cheque (US: check)

Traveller's cheque (US: check).  A cheque for a fixed amount in a foreign currency. Such cheques can be bought in a bank and used instead of cash when travelling abroad. 

เช็คเดินทาง

เช็คเดินทาง เป็นเช็คที่มีการกำหนดจำนวนของเงินเอาไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อบุคคลนั้น สามารถนำไปใช้แลกเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารของประเทศที่บุคคลนั้นๆเดินทางไป 

FÉLAG

félag er hópur fólks sem starfar saman í ákveðnum tilgangi; t.d. eru til félög fólks sem hefur sömu atvinnu eða menntun og vinna þau að því að standa vörð um réttindi félagsmanna sinna

 Society; union; association :  Company

1) Society; union; association. A group of people who work together for a particular cause, e.g. people who work at the same occupation or have the same educational qualifications form a union to defend the interests of its members; bird-watchers form a society to plan their activities and share information.  2) Company. A group of people who found a business enterprise by putting money into it and deciding how it is to be run.

สังคม สมาคม หมู่ชน หรือ คณะชุมชน

สังคม สมาคม หมู่ชน หรือ คณะชุมชนที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น กลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพหรือกลุ่มการศึกษาเดียวกัน ตลอดจนในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อการป้องกันสิทธิทางสังคมของตนเป็นต้น 

FÉLAGSLEGAR BÆTUR

félagslegar bætur eru bætur sem fólk getur átt rétt á frá ríkinu við sérstakar aðstæður; félagslegar bætur eru t.d. barnabætur og heimilisuppbót

Social welfare benefits

Social welfare benefits. Benefits (payments) which people may be entitled to receive from the state in certain circumstances.  Examples are child benefit (BARNABÆTUR) and household supplement (HEIMILISUPPBÓT).

เงินสวัสดิการสังคม

เงินสวัสดิการสังคม คือ เงินชดเชยที่ประชาชนมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในกรณีพิเศษจากภาครัฐ เงินสวัสดิการสังคม ได้แก่ เงินสวัสดิการเพื่อครอบครัวและบุตร และก็เงินสวัสดิการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการพักอาศัย

FÉLAGSMAÐUR

ef maður er félagsmaður í samtökum eða félagi þá er maður meðlimur í þeim, greiðir félagsgjald E86 og tekur þátt í starfi þeirra á einhvern hátt

Member

Member.  Someone who belongs to a society or union, paying membership fees (dues) and taking part in its activities in some way.

สมาชิก

หากบุคคลนั้นๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรหรือสมาคม ก็จะหมายความว่า บุคคลดังกล่าวนั้น เป็นสมาชิกของขององค์กรหรือสมาคมนั้นๆ และจ่ายค่าสมาชิก E86 และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กรหรือสมาคมดังกล่าว  

FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA

félagsmálaráðherra er ráðherra sem stýrir félagsmálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Social Affairs

Minister of Social Affairs.  The government minister who is in charge of the Ministry of Social Affairs. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสังคม เป็นรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล มีหน้าที่ปกครองและดูแลงานของกระทรวงการสังคม

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

félagsmálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með samfélagsmálum í landinu, t.d. málum sem varða fjölskyldur, aldraðra og öryrkja, félagsþjónustu, vinnumál og málefni innflytjenda; yfirmaður ráðuneytisins er félagsmálaráðherra

Ministry of Social Affairs 

Ministry of Social Affairs (and Social Security). The government ministry in charge of social affairs in Iceland, e.g. matters concerning the family, elderly people, disabled people, social services, employment and immigrants' affairs.  It is headed by the Minister of Social Affairs.

กระทรวงการสังคม

กระทรวงการสังคม เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลทางด้านสังคมของประเทศ อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว, คนชราและบุคคลทุพพลภาพ, บริการชุมชน, ด้านอาชีพและชาวต่างชาติ; ผู้หน้าที่ดูแลปกครองกระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสังคม

FÉLAGSRÁÐGJAFI

félagsráðgjafi hefur sérstaka menntun og réttindi til þess að vinna með fólki, t.d. sjúklingum, og veita því leiðbeiningar um félagsleg réttindi sín; félagsráðgjafar leiðbeina fólki t.d. um almannatryggingar

Social worker

Social worker.  A person with special educational qualifications and the right to work with people (e.g. patients), advising them about their social rights. Social workers give people guidance regarding, for example, the social insurance system.

นักสังคมสังเคราะห์ 

นักสังคมสังเคราะห์จะต้องได้รับการศึกษาเฉพาะทาง และมีสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่กับบุคคล อาทิเช่น คนป่วย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิทางสังคม; นักสังคมสังเคราะห์ มีหน้าที่คอยให้คำแนะนำแก่บุคคล อาทิเช่น ด้านประกันสังคม

FÉLAGSÞJÓNUSTA

félagsþjónusta er þjónusta sem sveitarfélög veita íbúum sínum, t.d. öldruðum og fötluðum; félagsþjónusta felst t.d. í að útvega fólki húsnæði eða veita því fjárhagsaðstoð ef það þarf

Social services

Social services.  Services which local authorities (municipalities) provide for the people who live there, e.g. elderly people and people with disabilities. These services include providing people with housing and financial assistance where this is needed.

สำนักงานบริการเพื่อชุมชน

สำนักงานบริการเพื่อชุมชน เป็นงานของเขตเทศบาล ที่จัดบริการให้กับชุมชนในเขตของตน อาทิเช่น เพื่อคนชราและบุคคลทุพพลภาพ; งานของสำนักงานบริการเพื่อชุมชน ได้แก่ การจัดสรรที่พักอาศัย หรือให้ความช่วยเหลือด้านการเงินตามความจำเป็นเป็นต้น

FÉSEKT

fésekt er sekt sem maður þarf að borga með peningum

Fine

Fine. An amount of money you have to pay as a punishment. 

เงินค่าปรับ 

เงินค่าปรับนั้น เป็นเงินที่บุคคลนั้นๆต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน

FINGRAFAR

fingraför eru merki sem fingur fólks skilja eftir sig; fingraför hvers manns eru ólík fingraförum allra annarra og eru þess vegna stundum notuð til að bera kennsl á hann, t.d. sem sönnunargögn í dómsmálum

Fingerprint

Fingerprint. The marks left by a person's fingertips. Each person's fingerprints are unique (not the same as anyone else's), and are sometimes used for identification and as evidence, e.g. in criminal cases.

ลายพิมพ์นิ้วมือ

ลายพิมพ์นิ้วมือ คือ สัญลักษณ์นิ้วมือที่บุคคลคนนั้นทิ้งไว้ ลายพิมพ์นิ้วมือของแต่ละบุคคลนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในบางโอกาสจะใช้เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของบุคคล อาทิเช่น นำไปเพื่อการอ้างอิงหลักฐานในขั้นศาล

FJARKENNSLA

fjarkennsla fer þannig fram að kennarar og nemendur eru ekki á sama stað heldur fer kennslan fram í gegnum netið

Distance learning; correspondence course

Distance learning; correspondence course. Teaching in which the teacher and the learner are not in the same place; this is now generally done over the internet. 

การเรียนโดยผ่านสื่อ

การเรียนโดยผ่านสื่อนี้ เป็นการเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ดังนั้นการเรียนการสอนจึงใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ท

FJARNÁM

fjarnám er nám þar sem kennslan fer fram í gegnum netið og nemendur geta því búið fjarri skólanum og kennurunum

Distance learning (correspondence course)

Distance learning (correspondence course). Education by means of the internet; the pupils or students can be at any distance from the school or teachers. 

การเรียนทางไกลโดยผ่านสื่อ

การเรียนทางไกลโดยผ่านสื่อ เป็นการเรียนการสอนโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ท เพื่อความสะดวกสำหรับนักเรียนที่อยู่ไกลจากโรงเรียนและครู

FJARSALA

fjarsala er sala á vöru eða þjónustu án þess að neytendi og seljandi hittist, t.d. símasala, sala úr vörulista eða á Internetinu.

Distance selling

Distance selling. The sale of goods or services without the seller and purchaser (buyer) having to meet. It may take place over the telephone, by means of an order catalogue or over the internet.

FJARVIST

það er fjarvist þegar maður er ekki einhvers staðar þar sem maður á að vera, t.d. ef maður mætir ekki til vinnu eða í skóla vegna veikinda

Absence

Absence. When someone is not where they are supposed to be, e.g. if a person does not turn up for work or school due to illness.

การขาดหรือไม่มา

หากบุคคลนั้นๆไม่มาปรากฎต้วในสถานที่ที่ตนต้องไป อาทิเช่น บุคคลนั้นไม่ได้มาทำงานหรือไม่ได้ไปโรงเรียนเนื่องจากการเจ็บป่วย

FJÁRFESTING

fjárfesting felst í því að maður leggur peninga í eitthvað sem ekki glatar verðgildi sínu og nýtist manni vel eða færir manni gróða, t.d. húsnæði, fyrirtæki, verðbréf o.fl.

Investment

Investment. Putting money into something that is expected not lose its value, and perhaps to yield a return over time, e.g. property, a company, shares, bonds, etc.

การลงทุน 

การลงทุนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เงินเพื่อการบางอย่างเพื่อเป็นการหวังผลเพิ่มพูน และได้ผลประโยชน์ตามที่ต้องการ อาทิเช่น ลงทุนเพื่อการซื้อที่พักอาศัย, บริษัท หรือการซื้อหุ้นเป้นต้น 

FJÁRHAGSAÐSTOÐ

fjárhagsaðstoð er lán eða styrkur sem fólk fær til ákveðinna hluta, t.d. frá sveitarfélaginu sínu, ef það hefur svo litlar tekjur að það hefur ekki nóg til að borga fyrir nauðsynjar

Financial assistance

Financial assistance. A loan or grant of money which people receive for specific purposes, e.g. people with very little income may receive assistance from their local authority to enable them to pay for essentials.

เงินสงเคราะห์หรือเงินอุดหนุนช่วยเหลือ

เงินสงเคราะห์นี้หมายถึง เงินกู้หรือเงินจากกองทุน ที่บุคคลนั้นได้รับในกรณีที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ได้รับเงินจากหน่วยงานเขตเทศบาลที่ตนอาศัยอยู่ เนื่องจากมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอสำหรับการซื้อหาในสิ่งที่จำเป็น

FJÁRHÆÐ

fjárhæð er það sama og upphæð

Amount, sum of money

Amount, sum of money.  (Same as UPPHÆÐ.) 

จำนวนเงินทั้งหมด

จำนวนเงินทั้งหมด มีความหมายเดียวกันกับคำว่า ยอดเงินทั้งหมด

FJÁRMAGN

fjármagn er fé sem er notað t.d. í rekstur fyrirtækja og stofnana

Funding (capital)

Funding (capital). Money that is used, for example, to run companies or institutions. 

เงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน คือ ได้รับ และก็ได้ใช้ หมายถึงว่า การปกครองจากบริษัท และ

FJÁRMÁL

fjármál eru öll mál sem tengjast peningum

Finance

Finance.  All matters concerning money. 

การเงิน,การคลัง

การเงินหรือการคลัง คือ ธุรกิจทั้งหมดที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเงิน

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI

starfsemi fjármálafyrirtækja snýst um fjármál og allt sem þeim tengist; fjármálafyrirtæki eru t.d. bankar, sparisjóðir og verðbréfafyrirtæki

Finance company; financial company

Finance company; financial company. A company specialising in finance and related matters. Examples are banks, savings banks and securities brokerages.

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

การปฏิบัติงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้น จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภทที่เชื่อมโยงด้านการเงิน

FJÁRMÁLARÁÐHERRA

fjármálaráðherra er ráðherra sem stýrir fjármálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Finance

Minister of Finance. The government minister in charge of the Ministry of Finance. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล มีหน้าที่ปกครองและดูแลงานของกระทรวงการคลัง

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

fjármálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með fjármálum ríkisins; yfirmaður ráðuneytisins er fjármálaráðherra

Ministry of Finance

Ministry of Finance. The government ministry in charge of state finances. It is headed by the Minister of Finance.

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาล ผู้ทำหน้าที่ดูแลการปฏบัติงานของกระทรวงเรียกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

FJÁRRÁÐ

ef maður hefur fjárráð þá hefur maður forræði yfir eignum sínum

Financial competence

Financial competence. Control of one's financial affairs. 

รายได้

หากบุคคลคนนั้นมีรายได้ ก็สามารถที่จะดูรับผิดชอบในทรัพย์สินของตนได้

FJÁRRÆÐI

ef maður hefur fjárræði þá ræður maður sjálfur yfir peningunum sínum; almennt hefur fólk frá 18 ára aldri fjárræði á Íslandi

Financial competence, control of one's financial affairs

Financial competence, control of one's financial affairs. The authority in law to look after one's own financial affairs. People generally acquire financial competence at the age of 18 in Iceland.

บรรลุนิติภาวะ

หากบุคคลนั้นๆบรรลุนิติภาวะแล้ว ก็มีสิทธิที่จะดูแลทรัพย์สินเงินทองของตนเองได้; โดยทั่วไปลนด์ บุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบรูณ์ที่ประเทศไอซ์แ ถือว่าเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 

FJÖLBRAUTASKÓLI

fjölbrautaskóli er framhaldsskóli með mörgum námsbrautum þar sem fólk getur stundað bæði verklegt nám, t.d. iðnnám, og bóklegt nám til stúdentsprófs

Comprehensive school

Comprehensive school. An upper senior school offering many different courses (groups of subjects), where pupils can pursue either practical studies (e.g. industrial trades) or theoretical studies for their matriculation exam.

โรงเรียนระดับวิชาชีพชั้นสูง

โรงเรียนระดับวิชาชีพชั้นสูงนี้ เป็นโรงเรียนระดับวิทยาลัย ที่สามารถเลือกเรียนได้หลายสาขาวิชา อาทิเช่น อาชีพและเทคนิค และด้านทฤษฎี เพื่อการได้รับใบประกาศนียบัตร

FJÖLSKYLDA

fjölskylda manns er oftast maki manns og börn eða foreldrar, systkini og nánustu ættingjar

Family

Family.  A person's family normally consists of his or her spouse, children, parents, brothers and sisters and close relatives.

ครอบครัว

คำว่าครอบครัวนั้น โดยทั่วไปหมายถึง คู่สามีภรรยา และบุตรหรือบิดามารดา, พี่น้อง และญาติสนิท

FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐUR

fjölskylduaðstæður hjá fólki felast t.d. í því hvort fólk er gift eða í sambúð, hvort það á börn og hversu margir eru í fjölskyldunni

Family circumstances

Family circumstances.  Whether someone is single, married or cohabiting, whether they have children and the number of people living together in the family.

สถานภาพครอบครัว

สถานภาพครอบครัวของแต่ละคนนั้น ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย คู่สมรส หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา รวมทั้งบุตรโดยไม่จำกัดว่าจะมีจำนวนกี่คน ทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่าครอบครัว

FJÖLSKYLDUBÆTUR

fjölskyldubætur eru bætur sem fjölskyldur geta átt rétt á við sérstakar aðstæður til að standa undir miklum útgjöldum

Family benefit

Family benefit.  Benefit (payments) that a family may be entitled to in special circumstances to meet very large expenses. 

เงินสวัสดิการเพื่อครอบครัว

เงินสวัสดิการเพื่อครอบครัว เป็นเงินที่ครอบครัวมีสิทธิได้รับในกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในค่าใช้จ่าย

FJÖLSKYLDUMEÐLIMIR

fjölskyldumeðlimir eru allir sem tilheyra fjölskyldunni, t.d. faðir, móðir, börn, afi og amma

Family members

Family members. All those who belong to the same family: the father, mother, children, and grandparents. 

สมาชิกของครอบครัว

สมาชิกของครอบครัวนั้น ได้แก่ ส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นครอบครัว อาทิเช่น บิดา, มารดา, บุตร, ปู่ตาและย่ายาย

FJÖLSKYLDUTENGSL

fjölskyldutengsl á milli fólks segja til um hvernig það er skylt, t.d. eru fjölskyldutengsl systkina þannig að þau eiga sömu foreldra

Family relationship (blood relationship)

Family relationship (blood relationship). How people are related to each other. For example, siblings have the same parents; cousins are the children of siblings.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวดองกัน อาทิเช่น มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกัน เนื่องจากมีบิดามารดาร่วมกัน 

FLÓTTAMANNARÁÐ

flóttamannaráð er hópur fólks sem vinnur á vegum stjórnvalda við að sjá um móttöku flóttamanna til landsins

Refugee Council

Refugee Council. A group of people who work on behalf of the government organizing the reception of refugees who come to Iceland. 

คณะกรรมการสำหรับผู้อพยพ

คณะกรรมการสำหรับผู้อพยพ เป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่คอยดูแลต้อนรับผู้อพยพที่เดินทางเข้าประเทศมา 

FLUGVÖLLUR

flugvöllur er sérstakt svæði þar sem flugvélar fara af stað og lenda; maður fer út á flugvöll þegar maður ætlar að ferðast með flugvél

Airport (airfield)

Airport (airfield). A special area where aircraft take off and land. You go to an airport when you are travelling somewhere by air.

สนามบิน

สนามบินเป็นพื้นที่พิเศษ ที่สร้างขึ้นสำหรับให้เครื่องบินบินขึ้นและลง; หากบุคคลต้องเดินทางโดยทางเครื่องบิน จะต้องไปที่สนามบิน

FORELDRAR

foreldrar manns eru faðir manns og móðir

Parents

Parents.  The father and mother of a child.

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครองหมายถึง บิดาและมารดาของบุคคลนั้น

FORNAFN

fornafn er fyrsta nafn manns, það nafn sem manni er gefið, t.d. við skírn; fornafn Jóns Sigurðssonar er t.d. Jón

Christian name; first name, given name

Christian name; first name, given name. Usually a person's first name, the name he or she is given, e.g. on being baptised. Jón Sigurðsson's first name is Jón.

ชื่อแรก

ชื่อแรกนั้นเป็นชื่อตัวแรกของบุคคล โดยเป็นชื่อที่ได้รับการตั้งขึ้น อาทิเช่น การตั้งชื่อ; ชื่อแรกของ นาย Jón Sigurðsson ได้แก่ Jón  

FORRÁÐAMAÐUR

forráðamaður barns eða unglings er það sama og forsjáraðili; forráðamaður fyrirtækis eða stofnunar er yfirmaður eða stjórnandi þess

 Guardian :  Director or manager 

1) Guardian (of a child or young person;same as FORSJÁRAÐILI). 2) Director or manager (of a company or institution).

ผู้มีสิทธิในการดูแล

ผู้มีสิทธิในการดูแลบุตรนั้น มีความหมายเดียวกันกับ forsjáraðili; ผู้มีสิทธิในการดูแลบริษัท หรือสถาบันต่างๆนั้น มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร

FORRÆÐI

ef maður hefur forræði yfir einhverju, t.d. börnum eða peningum, þá ræður maður yfir þeim og ber ábyrgð á þeim

Authority; custody; power of decision, control

Authority; custody; power of decision, control

ผู้มีสิทธิหรือสิทธิในการปกครอง

ในกรณีที่บุคคลนั้นๆมีสิทธิในการปกครองดูแล อาทิเช่น บุตรหรือเงิน ดังนั้น บุคคลนั้น มีสิทธิและมีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งนั้น

FORSJÁ

ef maður fer með forsjá barns þá ber maður ábyrgð á því og hefur skyldur til að sjá fyrir því; ef foreldrar barns skilja getur annað hvort foreldrið haft forsjá með barninu eða báðir foreldrarnir haft sameiginlega forsjá með því

Custody of a child

Custody of a child. Legal responsibility for the child and the duty to look after him or her. If parents divorce, one of them may have custody of the child, or they may have joint custody. 

สิทธิในการดูแลเลี้ยงดูบุตร

หากบุคคลได้รับสิทธิในการดูแลเลี้ยงดูบุตร บุคคลนั้นจะมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ; ในกรณีที่บิดามารดาแยกทางกัน ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะเป็นผู้มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร หรือผู้ปกครองทั้งสองอาจมีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน 

FORSJÁRAÐILI

forsjáraðili barns eða unglings er manneskja sem ber ábyrgð á honum og ræður yfir honum t.d. fjárhagslega, oftast foreldri eða foreldrar

Guardian (of a child or young person)

Guardian (of a child or young person); the person who is responsible for the child and who has authority over him or her, e.g. regarding finances. In most cases a child's natural parents are it guardians.

บุคคลผู้มีสิทธิในการดูแลเลี้ยงดู  

บุคคลผู้มีสิทธิในการดูแลเลี้ยงดูบุตรหรือวัยรุ่น จะเป็นผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ และมีอำนาจในการอบรมเลี้ยงดู อาทิเช่น ด้านการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบิดามารดา    

FORSJÁRMAÐUR

ef maður er forsjármaður barns þá fer maður með forsjá þess

A person who has custody of a child

A person who has custody of a child

ผู้มีสิทธิในการดูแลเลี้ยงดู  

หากบุคคลมีสิทธิในการดูแลเลี้ยงดูเด็ก ก็จะต้องมีหน้าที่คอยดูแล  

FORVARNIR

forvarnir eru aðgerðir til þess að koma í veg fyrir eitthvað slæmt, t.d. að fólk verði alvarlega veikt eða að unglingar byrji að reykja eða drekka áfengi

Preventive measures

Preventive measures.  Things that are done to stop something from happening, e.g. to stop people from getting dangerous diseases, or to stop young people from smoking or drinking.

การป้องกัน

การป้องกันจะเป็นวิธีการในการดำเนินการ เพื่อป้องกันในสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิเช่น อาจจะเกิดเจ็บป่วยร้ายแรงกับบุคคลต่างๆขึ้น หรือการเริ่มดื่มสุราหรือสุบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น 

FÓSTUREYÐING

kona á rétt á að fara í fóstureyðingu á sjúkrahúsi ef hún er barnshafandi en telur sig ekki geta eignast barnið af sérstökum ástæðum; fóstureyðingu má aðeins framkvæma á fyrstu vikum meðgöngunnar

Abortion

Abortion; ending a pregnancy by removing the foetus from the womb before it can develop into a baby.  A woman has the right to have an abortion if, when pregnant, she considers that for special reasons she will not be able to have the child. Abortions may only be performed during the first weeks of pregnancy. 

การทำแท้ง

สตรีมีสิทธิในการขอรับการทำแท้งที่โรงพยาบาล หากผู้ตั้งครรภ์มีเหตุผลเฉพาะที่ไม่สามารถที่จะมีบุตรได้; การทำแท้งสามารถทำได้เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ได้หนึ่งอาทิตย์

FRAMBJÓÐANDI

frambjóðandi er einstaklingur sem býður sig fram í kosningum til að gegna ákveðinni stöðu eða embætti

Candidate

Candidate. Someone who stands for election to a particular position or office. 

ผู้ลงสมัคร

ผู้ลงสมัครเป็นบุคคลที่สมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้ง เพื่อการได้รับสถานะภาพที่มีการกำหนดไว้ หรือเพื่อตำแหน่งหน้าที่

FRAMBOÐ

ef einhver er í framboði þá getur fólk kosið hann í kosningum; bæði einstaklingar og flokkar geta verið í framboði

 Candidacy. Standing for election : Supply

1) Candidacy. Standing for election.  2) Supply.  Availability of something, e.g. goods or workers. 

ลงสมัคร

หากบุคคลใดลงสมัคร ก็จะมีผู้เลือกในการเลือกตั้ง; สามารถลงสมัครทั้งในรูปลักษณ์ของพรรคการเมืองหรือส่วนบุคคล  

FRAMFÆRI

maður er á framfæri einhvers ef hann sér um framfærslu manns, t.d. eru börn á framfæri foreldra sinna

Dependency

Dependency; being dependent on someone.  You are dependent on someone if they support you. Children are dependent on their parents.

อุปถัมภ์ค้ำจุน

บุคคลผู้มีหน้าที่ต้องอุปถัมภ์ค้ำจุดูผู้ใด ก็จะต้องทำหน้าที่ในการช่วยเหลือบุคคลนั้น อาทิเช่น เด็กต้องอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ค้ำจุนของผู้ปกครอง

FRAMFÆRSLA

framfærsla felst í því að sjá fyrir daglegum þörfum sínum eða annarra, aðallega mat, húsnæði og fatnaði; foreldrar sjá t.d. um framfærslu barna sinna

Support

Support. Paying for day-to-day necessities (your own or someone else's), including food, housing and clothing.  Parents see to the support of their children.

ช่วยเหลือสนับสนุน

การช่วยเหลือสนับสนุนนั้น เป็นสิ่งที่ตนเองและผู้อื่นมีความต้องการในชีวิตประจำวัน อาหารนั้นเป็นที่สำคัญอย่างยิ่ง, ที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่ม: ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนบุตรของตน

FRAMFÆRSLUSTYRKUR

framfærslustyrkur er peningaaðstoð sem fólk getur fengið til framfærslu frá sveitarfélaginu sínu eða ríkinu við sérstakar aðstæður

Support grant

Support grant. Assistance in the form of monetary payments which people may receive from the state or their local authority under certain circumstances. 

เงินช่วยเหลือสนับสนุน

เงินช่วยเหลือสนับสนุน เป็นเงินช่วยเหลือที่บุคคลอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายเทศบาลในเขตที่อยู่อาศัยของตน หรือจากหน่วยงานภาครัฐในสถานการณ์เฉพาะ

FRAMFÆRSLUVOTTORÐ

framfærsluvottorð er skrifleg yfirlýsing frá sveitarfélagi sem staðfestir að maður hafi ekki fengið framfærslustyrk í ákveðinn tíma

Support declaration

Support declaration. A declaration (statement) from a local authority certifying that a person has not received a support grant for a certain length of time. 

ใบรับรองการได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุน

ใบรับรองการได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุน เป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายเทศบาล ที่ซึ่งรับรองว่า บุคคลนั้นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุน ในระยะเวลาที่กำหนด

FRAMHALDSNÁMSKEIÐ

framhaldsnámskeið er námskeið sem fólk getur farið á eftir að hafa lokið grunnnámskeiði í sömu grein til þess að bæta við sig þekkingu í greininni

Continuing course; higher course

Continuing course; higher course.  A course of study that is open to people who have already completed a basic course in the subject, or who already have a basic knowledge of it. 

การเรียนต่อเนื่อง

การเรียนต่อเนื่อง เป็นการเข้าศึกษาต่อ ซึ่งบุคคลนั้นสามารถเข้าเรียนได้ หลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้

FRAMHALDSSKÓLASTIG

fólk sem stundar nám á framhaldsskólastigi er í framhaldsskóla, t.d. í menntaskóla, iðnskóla eða fjölbrautarskóla

Upper secondary school level

Upper secondary school level.  Education at this level takes place in schools such as grammar schools (menntaskólar), technical colleges (iðnskólar) or comprehensive schools (fjölbrautarskólar).

โรงเรียนระดับวิทยาลัย

บุคคลที่เข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับวิทยาลัยนั้น จะเรียนอยู่ในวิทยาลัย อาทิเช่น วิทยาลัยการศึกษา, วิทยาลัยช่างฝีมือ และสายอาชีพ

FRAMHALDSSKÓLI

framhaldsskóli er skóli sem fólk getur farið í eftir að hafa lokið skyldunámi í grunnskóla um 16 ára aldur; framhaldsskólar bjóða upp á bóklegt nám eða verklegt nám og nemendur velja skóla eftir áhugasviði sínu

Upper secondary (senior) school

Upper secondary (senior) school. School for those who have completed the compulsory level of schooling in junior school at the age of 16. Upper secondary schools offer training in theoretical or practical subjects; pupils can choose the school they want to go to according to their interests.

วิทยาลัย

วิทยาลัยเป็นสถานศึกษา ที่บุคคลนั้นสามารถเข้าศึกษาต่อหลังจากจบโรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาเมื่ออายุ 16 ปี; วิทยาลัยจะเปิดสอนด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และนักเรียนจะเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนที่ตนเองสนใจ

FRAMLENGING

framlenging felst í því að maður framlengir eitthvað

Extension

Extension. Making something longer, or valid for longer (extending its validity). 

การต่อสัญญาใหม่, ทำขึ้นใหม่

การต่อสัญญาใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อสัญญาบางอย่างระหว่างบุคคล 

FRAMLENGJA

þegar maður framlengir eitthvað þá lengir maður tímann sem það varir; ef maður framlengir víxil eða lán þá fær maður lengri frest til að borga það til baka en samið var um í upphafi

Extend; make longer

Extend; make longer. If you extend something, you make it last longer. If a loan is extended, you have more time to pay it back than was originally agreed.

ต่อสัญญาใหม่, ทำขึ้นใหม่

เมื่อบุคคลทำการต่อสัญญาบางอย่าง ก็จะเป็นการยืดเวลาของสัญญานั้น; หากบุคคลต้องการต่อสัญญาตั๋วแลกเงินหรือใบกู้ยืม บุคคลนั้น ก็จะได้รับการยืดเวลาในการชำระหนี้ โดยจะชำระหนี้ตามข้อตกลงที่ทำขึ้นมาใหม่

FRAMSAL

framsal á fólki felst í því að afbrotamaður er afhentur yfirvöldum í öðru landi til þess að dæma hann fyrir afbrot sem hann framdi þar eða til þess að láta hann afplána dóm í heimalandi sínu; framsal á skjölum felst í því að afhenda öðrum þau til eignar o

 Extradition :  Assignment 

1) Extradition (handing over): when a criminal is extradited, he is handed over to the authorities in another country for trial for an offence he committed there or to serve his sentence in that country. 2) Assignment (making over): when a document is assigned (made over) to someone, the original owner hands it over to the new owner and confirms the transfer of ownership by signing it.

ส่งข้ามแดน(ผู้ร้าย), การลงนามรับรอง

การส่งข้ามแดน ส่วนใหญ่บุคคลนั้นได้กระทำผิดกฎหมายที่ประเทศอื่น และได้มีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า บุคคลดังกล่าวได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือส่งผู้ร้ายนั้นกลับไปเพื่อรับคำพิพากษาที่ประเทศของตน; ในการลงนามรับรองในเอกสาร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้อื่น ด้วยการเซ็นชื่อกำกับเพื่อเป็นการรับรอง

FRAMTAL

framtal er það sama og skattframtal

Tax return

Tax return. (Same as SKATTFRAMTAL.)

รายการแจ้งภาษีอากร

รายการแจ้งภาษีอากรมีความหมายเดียวกันกับ ใบแจ้งรายการเสียภาษีอากร

FRAMVÍSUN

framvísun, t.d. skilríkis eða skjals, felst í því að maður sýnir það í ákveðnum tilgangi, t.d. til að sanna hver maður er eða til að fá afslátt af þjónustu

Submitting or showing something

Submitting or showing something, e.g. a certificate or document, for a particular purpose, such as proving your identity or showing that you are entitled to a discount.

แสดงหลักฐาน

การแสดงหลักฐาน อาทิเช่น บัตรแสดงตัวตนหรือเอกสารต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อแสดงหลักฐานตามที่กำหนด อาทิเช่น เพื่อใช้แสดงตัวตนว่าเป็นใคร หรือเพื่อใช้ในการรับส่วนลดจากสถานให้บริการทางสังคมต่างๆ

FRÁDRÁTTUR

frádráttur frá skatti felst í því að maður þarf ekki að borga skatt af tekjum eða greiðslum sem maður hefur notað í ákveðnum tilgangi, t.d. til að framfleyta börnum sem eru í framhaldsskóla og það sem maður borgar í lífeyrissjóð

Deduction

Deduction. In connection with tax, certain items are deductible (frádráttarbærir) and do not form part of your tax base. For example, the costs of supporting children who are in upper senior school, and your pension premiums, are deductible. 

การหักลบ

การหักลบของการจ่ายภาษี หากบุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องจากภาษีรายได้ หรือการชำระที่บุคคลนั้นนำมาใช้ตามกรณีที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น การหักลบเพื่อการเลี้ยงดูบุตร ขณะเรียนอยู่ในระดับวิทยาลัย หรือการจ่ายเงินเข้ากองทุนสะสมเพื่อยามชรา 

FRÁFALL

fráfall er það sama og andlát

Death

Death. (Same as ANDLÁT.)

การจากไป

การจากไป มีความหมายเดียวกันกับคำว่าเสียชีวิต

FRÁVÍSUN

frávísun felst í því að einhverju er hafnað eða vísað frá, t.d. þegar máli er vísað frá dómi

Dismissal; rejection

Dismissal; rejection. When something is turned down or ‘thrown out', e.g. when a case is dismissed from court, the court refuses to judge it.

ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ

ในการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับนั้น ใช้ในกรณีเมื่อบุคคลถูกถูกปฏิเสธหรือถูกห้าม อาทิเช่นเมื่อคดียกฟ้องในขั้นศาล

FRESTUN

frestun felst í því að frestur á einhverju er framlengdur

Postponement; extension

Postponement; extension. When the time given for doing something is lengthened, or when a deadline is moved to a later date. 

งด, หยุดชั่วคราว

งดหรือหยุดชั่วคราว ในกรณีที่ขอยืดเวลาเพื่อการชำระหนี้

FRESTUR

frestur er tíminn sem er gefinn til þess að gera eitthvað, t.d. til að skila umsókn eða skýrslu; ef maður fær frest til ákveðins dags til að ljúka verkefni þá verður maður að ljúka því í síðasta lagi á þeim degi

Deadline

Deadline; the date by which something must be done. If the deadline for doing something is Friday next week, then Friday next week is the last day that it must be finished. 

เส้นตาย,วันสุดท้าย

เส้นตายหรือวันสุดท้าย เป็นวันที่ได้กำหนดในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น ในการยื่นใบคำร้องหรือบันทึก; หากบุคคลนั้นได้รับเส้นตายในการทำโครงการ ก็จะต้องทำงานนั้นให้เสร็จสิ้นลงตามวันที่ได้กำหนดไว้ 

FRÍ

frí er ákveðinn tími sem fólk fær frá vinnunni til að sinna öðru; maður á rétt á að fá reglubundið frí frá vinnunni samkvæmt ráðningarsamningi, t.d. í ákveðinn tíma á sumrin

Vacation, leave, holiday, time off

Vacation, leave, holiday, time off. Time when workers are not at work but are free to do other things. Employees have the right to regular vacations, e.g. every year during the summer.

พักร้อน

การลาพักร้อน เป็นเวลาที่บุคคลได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อกระทำในสิ่งอื่นๆได้; บุคคลมีสิทธิที่ลาพักร้อนได้ตามปรกติ ตามกฎหมายการว่าจ้างแรงงาน; อาทิเช่น ตามเวลาที่กำหนดในภาคฤดูร้อน

FRÍÐINDI

fríðindi eru ýmiss konar ávinningur sem fólk fær í tengslum við starf sitt eða ákveðin viðskipti; fríðindin geta t.d. falist í því að starfsmaður hefur afnot af bíl sem fyrirtækið á, fær ókeypis síma eða að viðskiptavinur fær viðbótarþjónustu

Perquisites, ‘perks', ‘extras'

Perquisites, ‘perks', ‘extras'. Various things that people receive, either in connection with their work or when buying certain things. For examples, employees may have the use of a car belonging to the company, or a telephone; customers buying a certain product may receive some extra services. 

ผลประโยชน์พิเศษ  

ผลประโยชน์พิเศษนั้น จะเป็นผลประโยชน์นานาประการสำหรับบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตน หรือธุระกิจเฉพาะ; ผลประโยชน์พิเศษให้กับลูกจ้าง อาทิเช่น พนักงานสามารถใช้รถของบริษัท, ได้ใช้โทรศัพท์ฟรี หรือลูกค้าได้รับบริการพิเศษเพิ่มเติม

FRUMRIT

frumrit t.d. skjals er eintakið sem er fyrst búið til af því

Original

Original. A first document, of which copies are made. 

ต้นฉบับ

ต้นฉบับ เป็นเอกสารที่ทำหรือเขียนขึ้นเป็นฉบับแรก

FRÆÐSLA

fræðsla er kennsla eða leiðsögn sem fólk fær t.d. í skólum eða á námskeiðum

Education

Education, guidance, teaching, e.g. in schools or on courses for workers.

การอบรม

การอบรมเป็นการเรียนการสอน หรือบุคคลรับคำแนะนำ อาทิเช่น ที่โรงเรียนหรือจากการเข้ารับการอบรม

FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ

fræðslumiðstöð er stofnun á vegum sveitarfélaga eða samtaka sem skipuleggur og stjórnar fræðslu eða skólastarfi á ákveðnu sviði eða á ákveðnu landsvæði

Regional educational centre

Regional educational centre. An institution, run by the local authority or a society, which  organizes education or school activities in a particular sphere or in a particular area of the country. 

สำนักงานวางแผนเพื่อการศึกษา

สำนักงานวางแผนเพื่อการศึกษา เป็นสถาบันที่ขึ้นตรงกับหน่วยการเทศบาล หรือร่วมกันจัดการและฝ่ายการศึกษาภาครัฐ หรืองานเกี่ยวกับโรงเรียน ซึ่งจะกำหนดการแบ่งเขตหรืออำเภอ

FULLNAÐAR-

fullnaðar- fremst í orði merkir að það sem felst í orðinu sé endanlegt eða að því sé lokið, t.d. fullnaðarafgreiðsla, fullnaðarleyfi

Full, complete, final

Full, complete, final. (The first element in the word, e.g. fullnaðargreiðsla, ‘final payment' fullnaðarleyfi, ‘full permission'.)

สำเร็จลุล่วง, จบ, บริบูรณ์

สำเร็จลุล่วง จบหรือบริบูรณ์- ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มีอื่นตามหลัง หรือแปลว่าสิ้นสุดลงแล้ว อาทิเช่น การให้บริการได้สำเร็จลุล่วงแล้ว, ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

FULLNÆGJANDI

þegar eitthvað er fullnægjandi þá er það nógu gott eða nógu mikið miðað við þær kröfur eða þau skilyrði sem voru ákveðin

Satisfactory

Satisfactory. Something that is satisfactory is good enough, or sufficient; it meets the standards, requirements or conditions that have been set in advance. 

บริบูรณ์, สิ้นสุดลง

เมื่อบางสิ่งบางอย่างสิ้นสุดบริบูรณ์ลง ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดี หรือถึงจุดหมายปลายทางตามที่ได้กำหนดไว้ หรือเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่ได้วางไว้

FULLORÐINN

þegar maður er fullorðinn ber maður sjálfur ábyrgð á hag sínum og fjármálum; á Íslandi verður maður fullorðinn við 18 ára aldur

Adult (grown-up)

Adult (grown-up). An adult is someone who is old enough to be responsible for their personal affairs and their financial (money) affairs.  In Iceland, you reach adulthood (the age when you are considered an adult; also known as the ‘age of majority') when you turn 18.

ผู้ใหญ่

เมื่อบุคคลเป็นผู้ใหญ่ ก็จะถือว่าบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในตัวเองและด้านการเงิน; ที่ประเทศไอซ์แลนด์บุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก็จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่

FULLORÐINSFRÆÐSLA

fullorðinsfræðsla er kennsla fyrir fullorðið fólk, t.d. á námskeiðum, bæði starfsmenntun og tómstundanámskeið

Adult education

Adult education. Teaching for adults, e.g. courses of vocational training or leisure courses. 

การศึกษาผู้ใหญ่

การศึกษาผู้ใหญ่เป็นการเรียนการสอนสำหรับผู้ใหญ่; อาทิเช่น การเข้าอบรม, ทั้งการศึกษาเพื่อหน้าที่การงาน และการอบรมกิจกรรมเวลาว่าง

FULLTRÚI

ef maður er fulltrúi einhvers einstaklings eða hóps hefur maður verið valinn eða kosinn til að koma fram fyrir hönd hans, t.d. eru þingmenn fulltrúar kjósenda sinna

Representative; deputy

Representative; deputy.  Someone who is the representative of a person, or of a group, has been chosen or elected to speak or act for that person or group. For example, members of the Alþingi are the representatives of the people who elected them.

ผู้ดำเนินการแทน

หากบุคคลได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนในบางสิ่งบางอย่าง ให้กับส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งได้ทำเป็นผู้เลือกให้ดำเนินการแทน อาทิเช่น สมาชิกรัฐสภาเลือกผู้ดำเนินการแทนให้กับตนเอง 

FYLGDARMAÐUR

fylgdarmaður einhvers fer með honum þangað sem hann þarf að fara, t.d. hafa mjög veikir sjúklingar með sér fylgdarmann ef þeir þurfa að fara á milli landshluta eða til útlanda til lækninga

Companion, escort

Companion, escort. Someone who travels with (accompanies) another person who has to go somewhere, e.g. a patient who is seriously ill and who has to go to another part of the country, or abroad, for treatment. 

ผู้ติดตาม

ผู้ติดตามนั้น จะต้องคอยติดตามบุคคลนั้นไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น ติดตามผู้ป่วยที่ป่วยมาก ที่ต้องการผู้ติดตาม หากผู้ป่วยต้องเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อการรักษาเยียวยา

FYLGIGÖGN

fylgigögn eru skjöl eða önnur gögn sem fylgja með t.d. umsókn eða skýrslu

Accompanying documents; enclosures

Accompanying documents; enclosures. Documents or other materials that accompany something like an application or a report.

เอกสารที่แนบมา

เอกสารที่แนบมาเป็นหลักฐานเอกสารหรือเอกสารอื่นๆที่แนบมาด้วย อาทิเช่น ใบคำร้องหรือบันทึกข้อความ

FYLLA ÚT

þegar maður fyllir út eyðublað þá skrifar maður það sem beðið er um í viðeigandi reiti eða línur á blaðinu

Fill in (fill out)

Fill in (fill out): when you fill in a form, you write information in the boxes or on the lines printed on the form. 

กรอกข้อความ

เมื่อบุคคลนั้นกรอกข้อความลงในใบคำร้อง โดยต้องกรอกข้อความตามที่ได้กำหนดไว้ลงในช่องหรือบนเส้นในกระดาษคำร้อง

FYRIRFRAMGREIÐSLA

maður fær fyrirframgreiðslu ef maður fær t.d. laun eða bætur borgaðar út áður en greiðsludagur þeirra er

Advance payment, payment in advance

Advance payment, payment in advance. Payment, e.g. of wages, before the date when they normally should be paid.

การขอเบิกจ่ายล่วงหน้า 

เมื่อบุคคลขอเบิกจ่ายก่อนล่วงหน้า อาทิเช่น ขอเบิกจ่ายเงินเดือนหรือเงินสวัสดิการก่อนที่จะถึงวันกำหนดจ่าย

FYRIRMÆLI

fyrirmæli eru lýsing á því sem maður á að gera eða reglur um það

Instructions

Instructions.  Directions or orders telling you how to do something, or what rules there are about something. 

คำสั่ง, คำแนะนำ

คำสั่งหรือคำแนะนำ ใช้ในกรณีที่บอกล่าวให้บุคคลกระทำ หรือแนะนำกฎเกณฑ์ 

FYRIRSPURN

fyrirspurn er spurning sem maður ber fram formlega, t.d. á fundi eða til fyrirtækis

Enquiry

Enquiry. A question that is asked formally, for example at a meeting or in a letter to a company. 

การสอบถาม

การสอบถามเป็นการตั้งคำถามสำหรับบุคคลอย่างเป็นทางการ อาทิเช่น ใช้ในที่ประชุมหรือบรัษัท

FYRIRTÆKI

fyrirtæki er stofnun sem stundar ákveðna atvinnustarfsemi og hefur fólk í vinnu, t.d. verslun eða verksmiðja

Firm (company)

Firm (company). A firm is an organisation that operates a particular type of business and employs workers, e.g. a shop or a factory.

บริษัท

บริษัทเป็นสถานที่ในการประกอบอาชีพ และมีบุคคลปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น บริษัทห้างร้านและโรงงาน

FYRIRVARI

fyrirvari er tíminn sem líður frá því að maður veit að eitthvað mun gerast og þangað til það gerist eða frá því að tilkynnt er um eitthvað og þangað til því á að vera lokið; ef maður byrjar t.d. að gera eitthvað með góðum fyrirvara fær maður nógan tíma ti

 Notice :  Proviso; condition

1) Notice. The time that passes from when something is announced until it happens (e.g. a meeting may be announced with a week's notice). 2) Proviso; condition. When something is agreed or arranged, but will only happen if something else happens first: you might agree to meet someone at the airport next Monday afternoon with the proviso (or on condition) that your employer will give you time off work to make this possible. 

แจ้งหรือบอกให้ทราบล่วงหน้า 

การแจ้งหรือบอกให้ทราบ เป็นการแจ้งหรือบอกกล่าว ให้บุคคลทราบก่อนล่วงหน้าว่า อาจมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้  หรือเป็นการแจ้งเตือนว่า หากไม่กระทำในสิ่งหนึ่ง ก็อาจจะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้; หากบุคคลเริ่มกระทำสิ่งใด อาทิเช่น หากกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากมีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า ก็จะมีเวลาในการกระทำ และสิ่งนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี; การแจ้งให้ทราบนั้น ยังเป็นการกำหนดเวลาในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น หากบุคคลนั้นได้สัญญาว่าจะทำในสิ่งนั้นให้เสร็จสิ้น แต่อาจจะต้องกระทำในบางสิ่งบางอย่างเสียก่อน

FYRIRVINNA

ef maður er fyrirvinna þá vinnur maður fyrir þeim peningum sem þarf til að sjá fyrir fjölskyldunni og borga útgjöld heimilisins

Breadwinner

Breadwinner. The person who works to earn money to support his or her family and pay the costs of running the home. 

คนกินเงินเดือน

หากบุคคลทำงานกินเงินเดือน หมายความว่าบุคคลนั้นทำงานเพื่อได้เงินเป็นสิ่งตอบแทน เพื่อใช้ในการเลี้ยงดูครอบครัว และเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

FÆÐINGARORLOF

fæðingarorlof er leyfi frá launuðum störfum sem foreldrar fá við fæðingu barns til þess að annast það fyrstu vikurnar; foreldrarnir skipta fæðingarorlofinu á milli sín eftir ákveðnum reglum og fá greidd laun eða bætur úr fæðingarorlofssjóði á meðan

Maternity/paternity leave

Maternity/paternity leave.  Leave from paid employment which parents receive so that they can be at home to take care of a new baby during its first weeks.  The mother and father can divide the leave between them according to certain rules, and receive wages from the Maternity and Paternity Leave Fund while they are off work.

การลาพักคลอด

การลาพักคลอด เป็นการได้รับอนุญาตให้หยุดงานประจำที่ทำอยู่ ซึ่งผู้ปกครองได้รับเมื่อคลอดบุตร โดยจะได้รับตั้งแต่อาทิตย์แรกหลังคลอด; บิดามารดาจะทำการแบ่งสรรวันลาพักคลอดระหว่างตนได้ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และจะได้รับเงินสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการเพื่อการลาพักคลอด

FÆÐINGARORLOFSSJÓÐUR

fæðingarorlofssjóður er sérstakur sjóður á vegum ríkisins sem sér um að foreldrar í fæðingarorlofi fái fastar greiðslur

Maternity and Paternity Leave Fund

Maternity and Paternity Leave Fund.  A special state-run fund from which parents receive payments during maternity and paternity leave. 

กองทุนสวัสดิการเพื่อการลาพักคลอด

กองทุนสวัสดิการเพื่อการลาพักคลอด เป็นเงินสวัสดิการเฉพาะการณ์จากภาครัฐ ที่ผู้ปกครองจะได้รับขณะลาพักคลอด โดยจะได้รับเงินตามกำหนดเวลา

FÆÐINGARSTYRKUR

foreldrar geta fengið fæðingarstyrk í staðinn fyrir fæðingarorlof ef þeir eru t.d. ekki í vinnu og uppfylla því ekki skilyrði fyrir að fá fæðingarorlof

Birth grant

Birth grant. Parents may receive a birth grant instead of maternity and paternity leave if, for example, they are not employed and therefore do not meet the conditions for maternity and paternity leave.

เงินช่วยเหลือชดเชยหลังคลอด

ผู้ปกครองจะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือชดเชยหลังคลอด ทดแทนเงินสวัสดิการเพื่อการพักคลอด อาทิเช่น สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ทำงาน หรือไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับเงินสวัสดิการเพื่อการพักคลอด

FÆÐINGARVOTTORÐ

fæðingarvottorð er vottorð sem staðfestir hvar og hvenær maður er fæddur

Birth certificate

Birth certificate. A certificate stating where and when someone was born. 

ใบสูติบัตร

ใบสูติบัตรเป็นใบรับรองว่าบุคคลนั้นเกิดที่ไหนและเมื่อไหร่

FÖTLUN

það er fötlun þegar fólk getur ekki tekið fullan þátt í daglegu lífi vegna líkamlegs eða andlegs skaða sem það hefur orðið fyrir, t.d. vegna sjúkdóms eða slyss

Disability

Disability.  When people have disabilities (are disabled), they are not able to take full part in ordinary life because of physical or mental injury they have suffered, e.g. as a result of an illness or accident.

ทุพพลภาพ

เมื่อเป็นบุคคลทุพพลภาพนั้น ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิเช่น เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ

GAGNAGRUNNUR

gagnagrunnur er safn upplýsinga um ákveðið efni sem er geymt skipulega í tölvu til þess að auðveldlega sé hægt að leita að þeim upplýsingum sem fólk þarf hverju sinni

Database

Database.  A collection of information (data) about something, kept in an organized form in a computer so that it is easy to find information when it is needed. 

ระบบฐานข้อมูล, กลุ่มข้อมูลที่บันทึกไว้

ระบบฐานข้อมูลเป็นการเก็บสะสมข้อมูลไว้ในแต่ละเนื้อหา ซึ่งจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการ

GAGNAÖFLUN

gagnaöflun felst í því að gögnum og upplýsingum er safnað skipulega saman í ákveðnum tilgangi, t.d. til að rannsaka þau

Gathering data; collection of data

Gathering data; collection of data. The systematic collection of data (information) for a particular purpose, e.g. to study something or investigate a particular matter.

เก็บสะสมข้อมูล

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ถูกเก็บสะสม และข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้เป็นส่วนๆตามจุดมุ่งหมาย อาทิเช่น จัดเก็บไว้เพื่อการวิจัย

GAGNKVÆMUR

ef eitthvað er gagnkvæmt þá virkar það í báðar áttir, t.d. ef samningur er gagnkvæmur þá hefur hann sömu áhrif á báða aðila

Mutual

Mutual.  If something is mutual, it is shared or operates in two directions; e.g. a mutual agreement has the same validity for both parties.

ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย

ในบางสิ่งบางอย่างที่มีการกระทำร่วมกัน ก็จะได้รับผลร่วมกัน อาทิเช่น การทำสัญญาร่วมกัน ซึ่งจะมีผลร่วมกันทั้งสองฝ่าย

GÁLEYSI

ef eitthvað er gert af gáleysi þá er það gert óviljandi

Negligence

Negligence.  If someone does something by negligence, it means they failed to notice something, but did not intend the result to be what it was. 

ไม่ได้ตั้งใจ

สิ่งใดที่กระทำโดยไม่ได้ตั้งใจ จะเป็นการกระทำโดยเหตุบังเอิญ

GEÐRÆNN SJÚKDÓMUR

ef maður fær geðrænan sjúkdóm verður maður andlega veikur; geðrænir sjúkdómar birtast m.a. í kvíða og þunglyndi

Mental illness; psychiatric disorder

Mental illness; psychiatric disorder.  A disease affecting the mind. Such diseases result, e.g. in nervous anxiety, irrational fear and depression.

โรคทางจิต

หากบุคคลป่วยเป็นโรคทางจิต บุคคลนั้นก็จะมีอาการป่วยทางด้านจิตใจ; โรคทางจิตจะมีลักษณะอาการกังวลและเครียด

GERÐARDÓMUR

gerðardómur er úrskurðaraðili sem deiluaðilar eru sammála um að leggja ágreiningsefni sín fyrir.

Court of arbitration

Court of arbitration.  A court consisting of persons appointed and agreed by the parties to a dispute; the parties to the dispute agree to put their dispute before the court of arbitration and to accept its judgement.

ชี้ขาด, ตัดสิน

การตัดสินชี้ขาด เป็นคำตัดสินระหว่างข้อขัดแย้งเป็นเสียงเอกฉันท์

GETNAÐUR

það er getnaður þegar barn verður til í móðurkviði

Conception

Conception. When a child is conceived (comes into being) in the womb. 

ตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์ได้แก่การที่มีเด็กอยู่ในมดลูก

GIFTAST

þegar fólk giftist þá gengur það í hjónaband

To marry

To marry. To enter into a marriage with someone; to get married.

แต่งงาน, สมรส

เมื่อบุคคลแต่งงาน หมายถึงการก้าวเข้าสู่ชีวิตคู่

GIFTING

gifting er athöfnin þegar karl og kona ganga í hjónaband

Marriage

Marriage. The act, or ceremony, of getting married. 

การแต่งงาน, การสมรส

การแต่งงานเป็นการจัดพิธีเมื่อชายและหญิงก้าวเข้าสู่ชีวิตคู่

GIFTUR

ef maður er giftur þá er maður í hjónabandi með einhverjum

Married

Married

เข้าพิธีแต่งงานหรือสมรส

หากบุคคลได้เข้าพิธีแต่งงานหรือสมรสกับผู้ใดผู้หนึ่ง บุคคลดังกล่าวนั้น ก็ได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตคู่ 

GILDISTAKA

gildistaka t.d. samnings eða laga felst í því að þau taka gildi og eftir það þarf fólk að fara eftir þeim

Commencement

Commencement (entry into force; taking effect).  After the commencement or entry into force of an agreement or a law or regulation, it is in force and after that you must comply with (obey) it.

การนำออกมาให้รู้จัก, นำออกมาใช้

การนำออกมาใช้หรือให้รู้จัก ตัวอย่างเช่น การทำสัญญาหรือออกกฎหมายนั้น สามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อได้มีการตรวจสอบโดยบุคคลเรียบร้อยแล้ว

GILDISTÍMI

gildistími er sá tími sem eitthvað er í gildi, t.d. samningur eða lög

Term (period of validity)

Term (period of validity). The time for which an agreement (contract) or law is in force.

ช่วงระยะเวลา

ช่วงระยะเวลา เป็นระยะเวลาที่มีผลในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น สัญญาหรือกฎหมาย

GISTIHEIMILI

gistiheimili er staður þar sem fólk getur gist á ferðalagi; gistiheimili er oftast minna og ódýrara en hótel og þar er minni þjónusta

Guesthouse

Guesthouse. A place where travellers can stay. Guesthouses are usually smaller and cheaper than hotels, and they offer fewer services.

ห้องพักให้เช่า

ห้องพักให้เช่า เป็นสถานที่ที่บุคคลสามารถเข้าพักขณะเดินทาง; โดยทั่วไป ห้องพักให้เช่านี้ จะมีขนาดเล็กกว่าโรงแรม และการให้บริการน้อยกว่า 

GISTISTAÐUR

gististaður er staður þar sem fólk getur gist, t.d. gistiheimili eða hótel

Accommodation

Accommodation. A place where people can stay (for a night or a few days), e.g. a guesthouse or hotel.

สถานที่พัก

สถานที่พัก เป็นสถานที่ที่บุคคลสามารถเข้าพักได้ อาทิเช่น ห้องพักให้เช่าหรือโรงแรม

GJALD

gjald er föst upphæð sem maður þarf að borga t.d. fyrir ákveðna þjónustu; gjald er oftast fyrirfram ákveðið og er ekki það sama og kostnaður við þjónustuna, t.d. innritunargjöld eða leikskólagjöld

Fee (charge)

Fee (charge).  The amount of money you must pay for something, e.g. a service of some sort, or registering for a course. 

ค่าธรรมเนียม, อัตรา

ค่าธรรมเนียม เป็นจำนวนราคาที่ตั้งไว้สำหรับให้บุคคลชำระเงิน อาทิเช่น การกำหนดค่าให้บริการ; ค่าธรรมเนียมนี้ โดยทั่วไปแล้ว จะมีการกำหนดไว้ก่อนแล้วล่วงหน้า ซึ่งค่าบริการต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เช่นเงินค่าลงทะเบียนหรือค่าโรงเรียนอนุบาล 

GJALDDAGI

gjalddagi á skuld, t.d. reikningi fyrir vörur eða afborgun af láni, er dagurinn þegar maður á að borga hana

Due date

Due date; the date when an invoice should be paid or when an instalment of a loan has to be paid.

วันกำหนดจ่าย

วันกำหนดจ่ายหนี้สิน อาทิเช่น ใบเสร็จสำหรับสินค้า หรือหนี้สิ้นกู้ยืม ซึ่งจะมีการกำหนดวันที่ที่ต้องชำระหนี้

GJALDEYRIR

gjaldeyrir eru peningar í erlendum gjaldmiðli; maður kaupir gjaldeyri í banka eða sparisjóði, t.d. til þess að nota á ferðalögum erlendis eða til þess að borga fyrir vörur sem maður kaupir frá útlöndum

Foreign currency

Foreign currency.  Money (especially cash) in the currency of another country. You might buy foreign currency in a bank for use when you travel abroad, or you might apply for an amount in a foreign currency to pay for something you are buying from overseas.

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นค่าเงินตราต่างประเทศ; บุคคลสามารถหาซื้อเงินต่างประเทศจากธนาคารต่างๆ อาทิเช่น เพื่อใช้จ่ายขณะเดินทางไปต่างประเทศ หรือใช้ชำระหนี้สินค้าที่ได้สั่งซื้อมาจากต่างประเทศ  

GJALDMIÐILL

gjaldmiðill er sú tegund af peningum sem er notuð í hverju landi, t.d. er gjaldmiðillinn á Íslandi íslensk króna

Currency

Currency.  The money used in a particular country.  For example, the currency in Iceland is the Icelandic króna.

ตระกูลของเงินตรา

ตระกูลของเงินตรา เป็นประเภทของเงินที่ใช้ในแต่ละประเทศ อาทิเช่น ตระกูลเงินของประเทศไอซ์แลนด์ เรียกว่า เงินโครนา

GJALDSKRÁ

gjaldskrá er listi yfir hvað þarf að borga fyrir mismunandi þjónustu, t.d. hjá fyrirtæki eða stofnun

Tariff

Tariff.  A list of charges (prices) showing what various services cost at a company or institution.

รายการราคา

รายการราคา เป็นรายการแสดงความแตกต่างของราคาค่าบริการ อาทิเช่น จากบริษัทหรือจากสถาบันต่างๆ

GJALDTAKA

gjaldtaka felst í því að fólk þarf að borga fyrir ákveðna þjónustu

Fee, charge; charging of a fee

Fee, charge; charging of a fee.  A fee is the money you have to pay for a service of some sort. 

ค่าบริการ

ส่วนใหญ่ค่าบริการ จะเป็นการจ่ายค่าการใช้บริการของบุคคลตามที่มีการกำหนดราคาไว้

GJALDÞROT

gjaldþrot verður þegar maður getur ekki borgað skuldir sínar og þá eru eignir manns seldar til þess að hægt sé að borga skuldirnar eða hluta þeirra; einstaklingur eða fyrirtæki sem hefur lent í gjaldþroti getur t.d. ekki átt eignir eða fengið lán hjá lána

Bankruptcy; insolvency

Bankruptcy; insolvency.  When an individual cannot pay his debts and his assets (property, possessions) are sold to pay them, or some of them.  People who have gone bankrupt (or insolvent, for companies) are not allowed to own property or take new loans for a certain length of time.

ล้มละลาย

การล้มละลายมีสาเหตุเกิดจาก บุคคลที่ไม่สามารถชำระหนี้สินของตนได้ ซึ่งทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวก็จะถูกนำออกมาขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินนั้นๆ; รวมทั้งบริษัทที่ต้องตกอยู่ในสภาพล้มละลาย ก็ไม่สามารถมีทรัพย์สินใดๆได้ และไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ในระยะเวลาที่กำหนด 

GPS

GPS (Global Positioning System) er staðsetningarkerfi sem byggist á móttöku merkja frá gervitunglum í sérstaka GPS-móttakara.

GPS 

GPS (Global Positioning System): a way of finding and showing positions using signals from satellites and special GPS receivers.

เครื่องนำทาง จีพีเอส

เครื่องจีพีเอส(ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เป็นระบบที่ค้นหาตำแหน่งต่างๆที่ตั้งอยู่บนพื้นโลก โดยผ่านระบบดาวเทียม สู่เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส

GREIÐANDI

greiðandi er sá sem á að borga reikning eða greiðsluseðil, t.d. vegna láns eða þjónustu sem hann kaupir

Payer

Payer. The person who is to pay an invoice or bank giro, e.g. because he or she has taken a loan or bought a service.

ผู้จ่าย, ผู้ชำระหนี้

ผู้จ่ายหรือผู้ชำระหนี้ หมายถึงบุคคลที่ชำระเงินหรือหนี้สิน อาทิเช่น เนื่องจากหนี้กู้ยืมหรือชำระค่าบริการต่างๆ 

GREIÐSLA

greiðsla eru peningarnir sem maður borgar, t.d. fyrir vörur eða þjónustu

Payment

Payment. Money that is exchanged for something else, e.g. goods or services.

ชำระเงิน

ชำระเงิน เป็นการชำระเงินของบุคคล อาทิเช่น ชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าใช้บริการ 

GREIÐSLUFJÁRHÆÐ

greiðslufjárhæð er upphæðin sem maður þarf að borga fyrir t.d. vörur eða þjónustu og kemur fram á reikningi eða greiðsluseðli

Amount paid; amount owed

Amount paid; amount owed. A sum of money, stated on an invoice or giro slip, which you are to pay for something.

ยอดเงินที่ต้องชำระ

ยอดเงินที่ต้องชำระ เป็นยอดเงินที่ต้องชำระ อาทิเช่น ชำระค่าสินค้าหรือค่าใช้บริการ ซึ่งจะมีจำนวนเงินที่ต้องชำระ ปรากฎอยู่ในใบเสร็จหรือใบเสร็จสั่งจ่าย

GREIÐSLUKORT

greiðslukort er kort sem maður notar til þess að borga fyrir vörur og þjónustu eða taka pening út af bankareikningi sem maður á; greiðslukort getur verið debetkort eða kreditkort

Bank card; credit card; debit card

Bank card; credit card; debit card. A plastic card used to pay for goods and services and to withdraw cash from the owner's bank account.

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต เป็นบัตรที่บุคคลใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ หรือใช้ถอนเงินออกจากธนาคารของเจ้าของบัตร; บัตรเครดิต อาจเป็นบัตรเงินสดเอทีเอ็ม หรือเครดิตการ์ด

GREIÐSLUMAT

greiðslumat felst í því að skoða fjárhag og aðstæður fólks til þess að meta hvað það getur borgað af háu láni, t.d. til kaupa á húsnæði; við greiðslumat eru t.d. athugaðar tekjur fólks, skuldir og eignir

Assessment of ability to pay

Assessment of ability to pay. An examination of someone's financial standing to find out how much they are likely to be able to pay regularly (e.g. each month, or each year) in the future. This is done to decide how much they can be loaned (lent) when they are buying a house or flat. The assessment takes account of their income, liabilities (debts) and what they own.

การประเมินผลความสามารถในการชำระหนี้

การประเมินผลความสามารถในการชำระหนี้ เป็นการตรวจสอบสถานะด้านการเงินของบุคคล เพื่อนำมาประเมินผลว่า สามารถชำระหนี้สินที่กู้ยืมได้ อาทิเช่น การซื้ออสิงหาริมทรัพย์; การประเมินผลความสามารถในการชำระหนี้นี้ เป็นการตวรจสอบรายได้ หนี้สินและทรัพย์สินของบุคคล

GREIÐSLUSEÐILL

greiðsluseðill er tilkynning um að maður eigi að greiða ákveðna upphæð á tilteknum degi, t.d. afborgun af láni eða greiðslu fyrir rafmagn og hita; ef maður borgar skuldina í banka eða sparisjóði er greiðsluseðillinn stimplaður og gildir sem kvittun fyrir 

Payment slip; giro slip

Payment slip; giro slip.  A slip of paper stating that you have to pay a certain amount of money on a certain day, e.g. the instalment on a loan, or a power utility bill. If you pay it in a bank, the cashier will stamp the slip as proof that you have paid. 

ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ เป็นการแจ้งให้บุคคลนั้นทราบยอดเงินที่ตนต้องชำระตามวันที่กำหนด อาทิเช่น การชำระหนี้สินกู้ยืม หรือจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำร้อน; หากบุคคลนั้น ชำระหนี้ที่ธนาคารแล้ว ก็จะได้รับการประทับตรารับรองลงในใบเสร็จว่า ได้มีการชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

GREIÐSLUTÍMABIL

greiðslutímabil er tíminn sem greitt er fyrir, t.d. er greiðslutímabil launa yfirleitt einn mánuður

Payment period

Payment period. The period for which something is paid (e.g. electricity and hot water), usually one month.

ระยะเวลาในการจ่ายเงิน

ระยะเวลาในการจ่ายเงิน เป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องจ่ายเงิน อาทิเช่น ระยะเวลาในการจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือนตามปรกติ 

GREIÐSLUÞJÓNUSTA

greiðsluþjónusta er samningur sem maður gerir við bankann sinn og þá sér bankinn um að borga alla fasta reikninga á réttum tíma, t.d. afborganir af lánum, síma, rafmagn og hita, og tekur upphæðina út af ákveðnum bankareikningi

Equal payment plan; bill smoothing; payment service

Equal payment plan; bill smoothing; payment service. A service offered by the banks, in which you make an agreement with the bank and it undertakes to pay all your regular invoices (bills), e.g. for electricity, telephone, mortgage, etc., on time, drawing the money from your account.

ค่าบริการหรือค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการ เป็นสัญญาที่บุคคลได้ทำขึ้นกับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารเป็นผู้ชำระหนี้ที่ต้องจ่ายประจำให้ตรงตามเวลา  อาทิเช่น การชำระหนี้สินกู้ยืม, ค่าโทรศัพท์, ค่าไฟฟ้า และน้ำร้อน โดยหักยอดเงินออกจากบัญชีธนาคารตามที่กำหนด

GRUNNLAUN

grunnlaun eru föst laun sem maður fær fyrir vinnu sína fyrir utan allt álag, t.d. vegna vaktavinnu eða yfirvinnu

Basic wage

Basic wage. The regular pay you receive for your work, without any additions (e.g. for shift work or overtime work).

เงินเดือนประจำ

เงินเดือนประจำ เป็นเงินเดือนตายตัวที่บุคคลได้รับเป็นประจำ ไม่รวมค่าตอบแทนเพิ่มเติมอื่นๆ; อาทิเช่น เงินค่าตอบแทนเนื่องจากต้องทำงานที่ต้องเข้าเวร หรือทำงานนอกเวลา

GRUNNLÍFEYRIR

grunnlífeyrir er lágmarksupphæð sem lífeyrisþegar fá þegar þeir fá greiddan lífeyri

Basic pension

Basic pension. The minimum amount paid to a pensioner (pension recipient). 

เงินบำนาญขั้นพื้นฐาน

เงินบำนาญขั้นพื้นฐาน ได้แก่จำนวนเงินบำนาญขั้นต่ำ ที่จ่ายให้กับบุคคลหลังเกษียณแล้ว

GRUNNNÁMSKEIÐ

grunnnámskeið er námskeið þar sem fólk lærir grunnatriði í einhverri grein

Basic course; introductory course

Basic course; introductory course. A course on which people can learn the basics of a subject. 

อบรมขั้นพื้นฐาน

การอบรมขั้นพื้นฐาน เป็นการอบรมที่บุคคลเข้ารับการอบรมในขั้นพื้นฐานในวิชาใดวิชาหนึ่ง

GRUNNSKÓLAALDUR

grunnskólaaldur er aldurinn frá 6 ára til 16 ára þegar börn eru í grunnskóla

Elementary (compulsory) school age

Elementary (compulsory) school age. The age from 6 to 16, when children are in elementary school. (This is how long compulsory schooling lasts in Iceland.) 

อายุในระดับโรงเรียนประถมศึกษา

อายุในระดับโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 – 16 ปี จะเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

GRUNNSKÓLI

grunnskóli er skóli sem börn fara í eftir leikskóla; öll börn eiga að vera í grunnskóla frá 6 ára til 16 ára aldurs eða í 1.-10. bekk

Elementary school

Elementary school.  The level of school following kindergarten. All children from the age of 6 to 16 must attend elementary school. There are ten grades: Grade 1 to Grade 10.

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา เป็นโรงเรียนที่เด็กเข้าเรียนต่อ หลังจากจบโรงเรียนอนุบาลแล้ว; เด็กทุกคนจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่อายุ 6 ถึง 16 ปี หรือชั้นประถมปีที่ 1 - 10

GÆLUNAFN

gælunafn er nafn sem fólk notar í staðinn fyrir fornafn manneskju, aðallega fjölskylda hennar og nánir vinir, og er oftast stytting á fornafninu; ef maður sem heitir Jón er t.d. F49kallaður Nonni er það gælunafn hans

Familiar form of a name

Familiar form of a name. A name for someone that is used instead of their real first name. Usually the person's family and close friends use this name. It is often a short or changed form of his or her real name, e.g. Jón can be called Nonni, Guðrún can be called Gunna.

ชื่อเล่น

ชื่อเล่น เป็นชื่อที่ใช้เรียกแทนชื่อจริง ส่วนใหญ่จะถูกเรียกโดยญาติพี่น้องและเพื่อนๆ โดยทั่วไปแล้ว ชื่อเล่นนี้จะมีลักษณะสั้น; หากบุคคลนั้นชื่อว่า “Jón” ก็จะมีชื่อเล่นว่า “Nonni”เป็นต้น

GÆSLUTÍMI

gæslutími er sá tími sem barn er í gæslu t.d. hjá dagmóður

The length of time each day that a child is in the care of someone

The length of time each day that a child is in the care of someone, e.g. a day-mother.

เวลาที่รับเลี้ยงดู

เวลาที่รับเลี้ยงดู หมายถึงเวลาที่เด็กอยู่ในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กรายวัน 

GÆSLUVARÐHALD

gæsluvarðhald felst í því að maður sem er grunaður um alvarlegt afbrot eða glæp er settur í fangelsi áður en búið er að dæma í málinu

Custody (pre-trial detention)

Custody (pre-trial detention). Someone who is suspected of having committed a serious offence (crime) can be remanded in custody (kept in prison) until his case is judged. 

อยู่ภายใต้การดูแล

การอยู่ภายใต้การดูแลนั้น โดยทั่วไปหมายถึงผู้ต้องสงสัย ในการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผู้กระทำผิดกฎหมายและถูกคุมขัง ก่อนที่จะได้รับการตัดสินคดี

GÖGN

gögn eru upplýsingar, t.d. skjöl, sem eru notaðar í ákveðnum málum; gögn geta t.d. verið fylgigögn eða sönnunargögn

Data

Data; information; documents; evidence; materials.  Information or documents that are used for a particular purpose, e.g. to support an application or prove something.

เอกสาร

เอกสาร ได้แก่ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น เอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในคดีความ; เอกสารอาจจะเป็นเอกสารต่างๆที่แนบมาด้วยกับหลักฐาน หรือพยานหลักฐานต่างๆ

GÖLLUÐ VARA

almennur kvörtunarfrestur er tvö ár. Ef vörunni er ætlaður verulega lengri endingartími en almennt gerist um vörur, s.s. ísskápar, þvottavélar eða leðursófar, er fresturinn fimm ár. Þetta þýðir að þú getur kvartað til seljanda yfir galla, sem þú átt ekki 

DEFECTIVE PRODUCTS 

Generally, the guarantee period is two years. If the product is supposed to last for a much longer period than most products (e.g. in the case of a fridge, washing machine or leather settee), the guarantee period is five years.  This means that you can complain to the seller about defects or malfunctions (things that have broken, worn out or gone wrong) and which are not your fault, before this period is past. If the seller repairs a defect, and the same defect re-appears, then the guarantee period is extended.  You must report the defect to the seller as soon as possible after you discover it. The time-limit for reporting it is not fixed, but if you report a fault or defect within two months of when you first notice it, that will always be considered sufficient

สินค้ามีตำหนิหรือชำรุด

สินค้ามีตำหนิหรือชำรุด – โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการร้องเรียนนั้นสองปี  หากสินค้ามีอายุใช้งานได้นานกว่าสินค้าทั่วไป ดังเช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หรือชุดโซฟาหนัง ส่วนใหญ่มีอายุใช้งานนานกว่าห้าปี ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถร้องเรียนต่อผู้ขายได้หากสินค้าเกิดชำรุด เพราะท่านไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภายในระยะที่ยังอยู่ในเวลาประกัน หากผู้ขายได้ทำการซ่อมแซมสินค้าเรียบร้อยแล้ว และสินค้าเกิดชำรุดในสาเหตุเดิมอีก ระยะประกันสินค้าชิ้นนั้น ก็จะยืดออกไปอีก และหากเป็นไปได้ท่านจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยทันทีว่า สินค้าเกิดชำรุดอีก ระยะเวลาในการแจ้งนั้นไม่ได้กำหนด หากท่านแจ้งให้ทราบภายในสองเดือนจากวันที่สินค้าเกิดชำรุด หมายความว่ายังอยู่ในช่วงประกัน

GÖLLUÐ ÞJÓNUSTA 

viljir þú kvarta yfir þjónustu þarftu að tilkynna seljanda innan sanngjarns frests frá því að galli í þjónustunni uppgötvaðist. Hver tímafresturinn fyrir tillkynningu er grundvallast af aðstæðum á hverju sinni. Almennt er lokafresturinn til að kvarta tvö 

DEFECTIVE SERVICE (WORKMANSHIP)

If you wish to complain about a service or workmanship, you must tell the seller within a reasonable time from when you notice the defect.  What is considered a reasonable time will depend on the circumstances in each individual case. Generally, the final date for complaining is two years from the date when the service is delivered.

การให้บริการบกพร่อง

การให้บริการบกพร่อง – หากท่านต้องการร้องเรียนเนื่องจากการให้บริการที่มีความบกพร่องไม่ดีเพียงพอ จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบภายในเวลาอันเป็นธรรม ส่วนใหญ่ควรกระทำโดยทันทีทันใด ระยะเวลาที่สามารถแจ้งให้ทราบนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ โดยทั่วไประยะเวลาของการร้องเรียนนั้นสองปี นั้บจากวันที่ได้รับการบริการ

GÖNGUDEILD

fólk kemur í eftirlit eða meðferð á göngudeild sjúkrahúsa og fær þar þjónustu lækna, hjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks og þarf þá ekki að leggjast inn á sjúkrahús

Out-patients department of a hospital

Out-patients department of a hospital. The part of a hospital where people go for treatment by doctors, nurses or other medical staff, without staying overnight in the hospital. 

แผนกคนไข้นอก

แผนกคนไข้นอกของโรงพยาบาล มีไว้สำหรับให้บุคคลมารับการรักษาต่อเนื่องหรือติดตามดูแลรักษา โดยจะได้รับการรักษาจากแพทย์ พยาบาล และจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

HANDHAFI

ef maður er handhafi einhvers, t.d. skuldabréfs eða ávísunar, þá hefur maður það í vörslu sinni

Bearer

Bearer.  If you are the bearer of something (e.g. a bond or a cheque), it means you have it in your possession.

เป็นเจ้าของ, ผู้ครอบครอง

หากบุคคลนั้นเป็นเจ้าของในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิเช่น ใบกู้ยืมหรือเช็คสั่งจ่าย ดังนั้นบุคคลนั้น จึงมีสถานะเป็นเจ้าของ

HANDTAKA

handtaka felst í því að lögregla handsamar fólk sem er grunað um að hafa framið afbrot

Arrest

Arrest. When the police seize or capture someone who is suspected of committing an offence. 

การจับกุม

การจับกุม หมายถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ทำหน้าที่ในการขัดขวางบุคคลไม่ให้กระทำการผิดกฎหมาย

HÁMARK

hámark er það mesta eða hæsta sem má vera eða getur orðið af einhverju, t.d. er hámarksgreiðsla hæsta greiðsla sem hægt er að greiða eða fá greidda

Maximum

Maximum. The highest value or largest number or quantity of something.  For example, a maximum payment (hámarksgreiðsla) is the maximum amount that can be paid; hámarkshraðinn is the speed limit.

จำนวนสูงสุด 

จำนวนสูงสุด หมายถึง ส่วนมากหรือจำนวนสูงสุด เป็นคำที่ในใช้ในกรณีบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น จำนวนเงินขั้นสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือจ่ายในจำนวนสูงสุด 

HÁSKÓLASTIG

háskólastig er skólastigið sem tekur við eftir framhaldsskóla; nám á háskólastigi er stundað í háskólum og öðrum skólum sem krefjast undirbúningsmenntunar úr framhaldsskóla

Third-level (education); university level

Third-level (education); university level. The level of education following senior school. Before entering a university or college at this level, you must first finish senior school as a preparation.

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับมหาวิทยาลัย เป็นระดับการศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้หลังจากจบวิทยาลัยแล้ว; ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งได้มีการเตรียมตัวศึกษาในระดับวิทยาลัยก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้

HÁSKÓLI

háskóli er fræðileg menntastofnun þar sem fólk getur stundað nám þegar það hefur lokið stúdentsprófi úr framhaldsskóla; háskólar hafa mismunandi deildir sem fólk velur sér þegar það sækir um nám

University (college)

University (college). An educational institution for those who have completed the matriculation examination (stúdentspróf) in a senior school. Universities have various faculties (departments) offering different subjects and courses.

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษา ที่บุคคลเข้าไปศึกษาต่อหลังจากจบวิทยาลัยแล้ว; ในมหาวิทยาลัยนี้ มีการจัดการเรียนไว้หลายแผนกที่มีความแตกต่างกันออกไป บุคคลสามารถเลือกศึกษาได้ตามต้องการ

HEGNINGARLÖG

hegningarlög eru lög um refsingar fyrir afbrot

The Penal Code (Criminal Code)

The Penal Code (Criminal Code): the laws setting out the punishments for criminal offences. 

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา เป็นกฎหมายที่มีไว้สำหรับลงโทษ ในกรณีกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมาย

HEILBRIGÐISMÁL

heilbrigðismál eru öll mál sem snerta heilsufar og heilsugæslu

Health issues

Health issues; all matters concerning health and health care. 

ปัญหาด้านสาธารณสุข

ปัญหาด้านสาธารณสุข เป็นปัญหาทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและศูนย์อนามัย

HEILBRIGÐISRÁÐHERRA

heilbrigðisráðherra er ráðherra sem stýrir heilbrigðisráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

The Minister of Health

The Minister of Health.  The government minister who is in charge of the Ministry of Health. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขแทนรัฐบาล

HEILBRIGÐISRÁÐUNEYTIÐ

heilbrigðisráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með heilbrigðismálum í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er heilbrigðisráðherra

Ministry of Health

Ministry of Health.  The government ministry in charge of the health services in Iceland, headed by the Minister of Health. 

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวง ที่มีหน้าที่ดูแลด้านสาธารณสุขภายในประเทศ ผู้มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมดูแลปกครองเป็นเจ้ากระทรวง เรียกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

HEILBRIGÐISSTARFSFÓLK

heilbrigðisstarfsfólk er fólk sem vinnur við heilbrigðisþjónustu, t.d. læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar

Health-care employees (health workers)

Health-care employees (health workers). People who work in the health services, e.g. doctors, nurses and practical nurses.

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข อาทิเช่น แพทย์ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

HEILBRIGÐISSTOFNUN

heilbrigðisstofnun er stofnun þar sem unnið er að því að bæta heilsu fólks, t.d. sjúkrahús, hjúkrunarheimili eða heilsugæslustöð

Health institution

Health institution. A place where health-care treatment is given, e.g. a hospital, nursing home or health clinic.

สำนักงานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุข เป็นสถาบันที่ปฎิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับมวลชน อาทิเช่น โรงพยาบาล, สถานพยาบาล หรือศูนย์อนามัย

HEILBRIGÐISVOTTORÐ

heilbrigðisvottorð er skrifleg yfirlýsing frá lækni sem staðfestir að maður sé við góða heilsu

Health certificate

Health certificate. A written statement by a doctor certifying that a person is in a good state of health. 

ใบรับรองสุขภาพ

ใบรับรองสุขภาพ เป็นเอกสารที่แพทย์เป็นผู้ออกให้ เพื่อรับรองว่าบุคคลนั้นมีสุขภาพดี

HEILBRIGÐISÞJÓNUSTA

heilbrigðisþjónusta er öll almenn þjónusta sem snertir heilsu fólks; undir heilbrigðisþjónustu fellur starfsemi sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, hjúkrunarheimila o.fl.

Health services

Health services. All services concerned with health and health care, including all the activities that take place in the hospitals, health clinics, nursing homes, etc.

การให้บริการด้านสาธารณะสุข

การให้บริการด้านสาธารณะสุข เป็นการให้บริการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมวลชน; สถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของการให้บริการด้านสาธารณะสุขได้แก่ โรงพยาบาล, ศูนย์อนามัย, สถานพักฟื้นเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ

HEILDARLAUN

heildarlaun eru öll launin sem maður fær greidd fyrir vinnu sína, t.d. bæði laun fyrir dagvinnu og fyrir yfirvinnu

Total wages (total salary; aggregate wages)

Total wages (total salary; aggregate wages). All payments somebody receives for their work, including daytime wages and overtime payments.

รายได้ทั้งหมด

รายได้ทั้งหมด หมายถึงรายได้ที่ได้รับจากการทำงานทั้งหมด ได้แก่เงินเดือนประจำและเงินล่วงเวลา

HEILDARSAMTÖK

heildarsamtök eru samtök t.d. margra fagfélaga eða stéttarfélaga

Federation; umbrella organization

Federation; umbrella organization. An organization consisting, e.g., of many professional organizations or trade unions. 

สหพันธ์

สหพันธ์เป็น เป็นสมาคมหรือองค์กร ซึ่งได้แก่หลายๆสมาคมหรือสหภาพแรงงานต่างๆ

HEILDARÚTGJÖLD

heildarútgjöld eru öll útgjöld manns á ákveðnu tímabili, t.d. í hverjum mánuði; heildarútgjöld fjölskyldu eru t.d. allir reikningar sem þarf að borga, allir peningar sem eytt er í mat og aðrar nauðsynjar o.s.frv.

Total expenditure

Total expenditure.  All the costs one pays in a particular period, e.g. each month.  A family's total expenditure will include all its bills (invoices) and other costs, including food and all other necessities.

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เป็นรายจ่ายของบุคคลที่ต้องจ่ายตามกำหนดเวลา อาทิเช่น รายจ่ายในแต่ละเดือน; ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัว ซึ่งได้แก่ รายจ่ายหนี้สินตายตัว รวมทั้งเงินที่ต้องใช้จ่ายในค่าอุปโภคและบริโภคเป็นต้น 

HEILSA

heilsa er líkamlegt og andlegt ástand fólks

Health

Health; one's physical and mental condition. 

สุขภาพ

สุขภาพได้แก่ สภาพของร่างกายและจิตใจของบุคคล

HEILSUFAR

ef heilsufar fólks er gott verður það sjaldan veikt

Health; a person's general condition

Health; a person's general condition. If your health is good, then you are not often ill. 

สุขภาพร่างกาย

หากสุขภาพร่างกายของบุคคลนั้นดี ก็หมายความว่าจะไม่ค่อยเจ็บป่วย

HEILSUGÆSLA

heilsugæsla er almenn heilbrigðisþjónusta sem fólk nýtur á sínu svæði eða hverfi; heilsugæsla fer t.d. fram á heilsugæslustöðvum og í skólum

 Health care :  Clinic, primary health-care centre 

1) Health care. General health-care services in a particular area, e.g. in clinics or schools. 2) Clinic, primary health-care centre (same as HEILSUGÆSLUSTÖÐ).

ศูนย์อนามัย

ศูนย์อนามัยนั้น เป็นสถาบันหนึ่งที่ให้บริการด้านสุขภาพทั่วๆไป ให้แก่มวลชนที่อยู่ในเขตบริเวณใกล้เคียง; การปฏิบัติงานของศูนย์อนามัยนี้ จะกระทำที่สถานพยาบาลหรือที่โรงเรียน

HEILSUGÆSLULÆKNIR

heilsugæslulæknir er læknir sem starfar á heilsugæslustöð

A doctor who works at a primary health-care centre (clinic). 

แพทย์ประจำศูนย์อนามัย

แพทย์ประจำศูนย์อนามัย เป็นแพทย์ที่ทำหน้าที่อยู่ที่ศูนย์อนามัย

HEILSUGÆSLUSTÖÐ

heilsugæslustöð er staður þar sem veitt er almenn heilbrigðisþjónusta við íbúa á ákveðnu svæði, t.d. byggðarlagi eða hverfi; á heilsugæslustöð starfa einn eða fleiri læknar og hjúkrunarfræðingar ásamt fleira starfsfólki og þar fer m.a. fram mæðraskoðun og

Health clinic (primary health clinic)

Health clinic (primary health clinic). A place where general health-care services are provided for the people living in a certain area, e.g. a small town or a part of a larger town. The staff includes one or more doctors and nurses, and other workers. Pre-natal and post-natal care (maternity care; care for women before and after they have babies) and infant care are provided at these clinics. 

สถานพยาบาลหรือศูนย์อนามัย

สถานพยาบาลหรือศูนย์อนามัย เป็นสถาบันหนึ่งที่ให้บริการด้านสุขภาพทั่วๆไป ให้แก่มวลชนในเขตที่กำหนด อาทิเช่น สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตบริเวณใกล้เคียง; ที่สถานพยาบาลนี้ จะมีแพทย์ประจำอยู่ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป รวมทั้งพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และที่นี่ยังมีการให้บริการตรวจครรภ์ และดูแลเด็กอ่อนด้วยเช่นกัน   

HEILSUTJÓN

maður verður fyrir heilsutjóni ef heilsan versnar mikið vegna veikinda eða slyss

Damage to health

Damage to health, resulting from an illness or accident. 

สุขภาพไม่ดี

กรณีที่บุคคลมีสุขภาพไม่ดี และสุขภาพแย่ลงมาก อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

HEILSUVERND

heilsuvernd felst í því að fylgjast með og bæta heilsu fólks; undir heilsuvernd falla t.d. ungbarnavernd, mæðravernd og bólusetningar

Preventive health care

Preventive health care. Measures to check and protect people's health, including infant health care, maternity services and vaccinations.

ศูนย์ป้องกันดูแลสุขภาพ

ที่ศูนย์ป้องกันดูแลสุขภาพนี้ มีหน้าที่คอยดูแลสุขภาพของบุคคลให้แข็งแรงสมบูรณ์; ศูนย์ป้องกันดูแลสุขภาพ จะมีหน้าที่ดูแลเด็กอ่อน, ดูแลสุขภาพมารดา และฉีดวัคซีน

HEIMABANKI

heimabanki er bankaþjónusta á netinu þar sem maður getur t.d. fengið aðgang að bankareikningum sínum úr tölvu, borgað reikninga og millifært peninga

On-line banking (computer banking, home banking).

On-line banking (computer banking, home banking). Banking services using the internet, where users can check their accounts, pay bills and transfer money between accounts. 

ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต

ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการของธนาคาร โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยบุคคลจะได้รับรหัสเพื่อเข้าไปดูบัญชีเงินฝากของตนผ่านทางอินเตอร์เน็ต และสามารถชำระหนี้และโอนเงินได้

HEIMAHJÚKRUN

heimahjúkrun felst í því að hjúkrunarfræðingur eða sjúkraliði kemur heim til sjúklings til þess að hjúkra honum, t.d. gefa honum lyf eða skipta á sáraumbúðum

Home nursing

Home nursing. A nurse or practical nurse visits patients in their homes to give them medical attention, e.g. give them medicines or change bandages.

ดูแลฟื้นฟูสุขภาพภายในที่พักอาศัย

การดูแลฟื้นฟูสุขภาพภายในที่พักอาศัย โดยทั่วไปจะเป็นพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล จะมาที่บ้านของผู้ป่วยเพื่อมาช่วยดูแลรักษา อาทิเช่น การให้ยาหรือเปลี่ยนผ้าพันแผล

HEIMASÍÐA

heimasíða er svæði á netinu sem hægt er að nálgast úr öllum tölvum með ákveðnu veffangi; á heimasíðu einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar eru t.d. birtar ýmsar upplýsingar um eiganda síðunnar

Homepage

Homepage.  A site on the internet that can be accessed (opened) from a computer by using the URL (internet address). Homepages contain all sorts of information, e.g. about companies or institutions, or even private people.

เวปไซท์

เวปไซท์ เป็นหน้าแรกของเอกสารที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต ที่สามารถหาดูเวปไซท์ตามต้องการได้ผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ ; เช่นเวปไซท์ส่วนบุคคล, บริษัทหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งในเวปไซท์นี้ จะบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของเวปไซท์

HEIMILD

heimild er leyfi til að gera eitthvað, t.d. frá yfirvöldum

Authorisation or permission

Authorisation or permission, e.g. in law or from a government authority, to do something.

อนุญาต

อนุญาต เป็นการอนุญาตให้กระทำในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

HEIMILI

heimili manns er þar sem maður á heima

Home; home address

Home; home address. Where somebody lives.

บ้านหรือที่อยู่อาศัย

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยของบุคคล

HEIMILISFANG

heimilisfang er t.d. götunafn og húsnúmer hússins sem maður býr í

Address

Address. The name of the street and number of the house where someone lives.

ที่อยู่

ที่อยู่ หมายถึง บ้านที่ประกอบไปด้วยชื่อถนนและบ้านเลขที่ เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคล

HEIMILISFRÆÐI

heimilisfræði er námsgrein í grunnskólum þar sem nemendum eru kennd heimilisstörf, t.d. að elda og baka

Domestic science

Domestic science.  A school subject in which pupils are taught how to do housekeeping  work, including cooking and baking.

คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ เป็นวิชาที่ต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่นักเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับการบ้านการเรือน อาทิเช่น การประกอบอาหารและทำขนมอบ

HEIMILISHJÁLP

heimilishjálp er aðstoð við heimilisstörf, t.d. þrif, þvotta og eldamennsku; fólk sem getur ekki annast heimilistörfin hjálparlaust vegna veikinda eða erfiðra aðstæðna af öðrum ástæðum getur sótt um að fá heimilishjálp hjá sveitarfélaginu

Home help (domestic help)

Home help (domestic help).  Help with housework, e.g. cleaning, washing clothes and cooking. People who cannot look after their own homes by themselves because of illness or for other reasons can apply for home help from their local authorities.

การช่วยเหลืองานบ้าน

การช่วยเหลืองานบ้าน เป็นการบริการให้ความช่วยเหลืองานบ้าน อาทิเช่น ทำความสะอาดบ้าน ซักล้างและประกอบอาหาร; บุคคลที่ไม่สามารถทำงานบ้านได้ตามปรกติ หากไม่มีการช่วยเหลือ เนื่องจากอาการเจ็บป่วย หรือมีปัญหาด้านอื่นๆ ก็สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือในงานบ้านได้ โดยผ่านสำนักงานเขตของหน่วยงานเทศบาล

HEIMILISLÆKNIR

heimilislæknir er persónulegur læknir fólks, t.d. á heilsugæslustöð, sem það getur leitað til ef það sjálft eða einhver í fjölskyldunni veikist; venjulega hefur öll fjölskyldan sama heimilislækni

Family doctor

Family doctor. The doctor who normally sees you, e.g. at the health clinic.  You usually contact this doctor when someone in your family is ill.  All members of the family usually have the same doctor.

แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้าน เป็นแพทย์ประจำตัวของบุคคล โดยจะประจำอยู่ที่สถานพยาบาลต่างๆ ที่บุคคลและครอบครัวสามารถขอเข้ารับการดูแลรักษาเมื่อเกิดเจ็บป่วย; โดยทั่วไปแล้ว บุคคลในครอบครัวจะมีแพทย์ประจำตัวคนเดียวกัน

HEIMILISUPPBÓT

heimilisuppbót er tegund félagslegra bóta sem ellilífeyrisþegi eða örorkulífeyrisþegi getur átt rétt á mánaðarlega ef hann býr einn og hefur tekjutryggingu

Household supplement

Household supplement. A type of social benefit payment that old-age pensioners or disability pensioners may be entitled to. It takes the form of a monthly payment to those who live alone and do not receive pension supplement (tekjutrygging). 

เงินทดแทนเพื่อการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในบ้าน

เงินทดแทนเพื่อการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในบ้าน เป็นเงินสวัสดิการสังคม ที่ผู้สูงอายุหรือบุคคลทุพพลภาพมีสิทธิที่จะได้รับ กรณีที่อาศัยอยู่คนเดียวและได้รับเงินประกันรายได้

HJÁLPARTÆKI

hjálpartæki er búnaður sem fólk notar sér til stuðnings í daglegu lífi ef það er fatlað, slasað eða veikburða, t.d. hjólastóll, heyrnartæki eða blindrastafur; hjálpartæki eru líka notuð til að auðvelda umönnun sjúklinga eða mikið fatlaðs fólks

Orthopaedic appliance; aid

Orthopaedic appliance; aid. Equipment use by disabled, injured or elderly people for support in the activities of daily life, e.g. a wheelchair, hearing aid or blind person's stick. These aids are also used in the care of patients or severely disabled people.

เครื่องช่วย

เครื่องช่วย เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลใช้เพื่อการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากร่างกายพิการ, อุติเหตุหรือการเจ็บป่วยทุพพลภาพ

HJÓN

hjón eru maður og kona sem eru í hjónabandi

Married couple

Married couple.  A man and woman who are married. 

คู่สามีภรรยา

คู่สามีภรรยา ได้แก่ชายและหญิงที่อยู่กินร่วมกัน

HJÓNABAND

hjónaband er samband tveggja einstaklinga með lögbundnu samkomulagi um að eyða öllu lífinu saman og deila allri ábyrgð sín á milli; fólk getur gengið í hjónaband hjá presti eða sýslumanni

Marriage

Marriage.  A relationship between two individuals who have entered into a formal legal agreement to live together for life and to share responsibilities.  Marriage ceremonies are performed by a minister of religion or by district commissioners.

สมรส, แต่งงาน

สมรสหรือแต่งงาน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมีการทำสัญญาตามกฏหมาย ใช้ชีวิตร่วมกัน และรับผิดชอบในสิ่งต่างๆร่วมกัน; บุคคลสามารถเข้าพิธีสมรสได้ โดยบาทหลวงหรือนายอำเภอเป็นผู้ทำพิธี

HJÚKRUN

hjúkrun felst í umönnun sjúklinga; þeir sem starfa við hjúkrun sjá t.d. um að gefa sjúklingum lyf og skipta á sáraumbúðum

Nursing

Nursing. Looking after patients (people who are ill), including giving them medicines and changing bandages. 

การดูแลรักษา, การพยาบาล

การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย; เป็นการปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาล อาทิเช่น การให้ยาและเปลี่ยนผ้าพันแผลให้กับผู้ป่วย

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

hjúkrunarfræðingur hefur sérstaka háskólamenntun og réttindi til að starfa við hjúkrun, t.d. á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum

Nurse

Nurse. A person who has special university training in nursing and has the right to work at nursing, e.g. in a hospital or health clinic.

พยาบาล

พยาบาล จะต้องได้รับการศึกษาในสาขาพิเศษในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล อาทิเช่น สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วไปได้

HJÚKRUNARHEIMILI

hjúkrunarheimili er heilbrigðisstofnun fyrir fólk sem þarf reglulega umönnun vegna öldrunar; á hjúkrunarheimilum fær fólk þá umönnun sem það þarf frá hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðru starfsfólki

Nursing home

Nursing home. A health-care institution for people who need regular care because they are old and infirm. In a nursing home they are given the care they need by nurses, practical nurses and other staff.

สถานพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

สถานพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ เป็นสถาบันด้านการสาธารณะสุข สำหรับบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นประจำ เนื่องจากอายุขัย; ที่สถานพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ จะทำการดูแลผู้ป่วยโดยพยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ

HJÚSKAPARSTAÐA

hjúskaparstaða manns segir til um hvort maður sé t.d. giftur, í sambúð eða einhleypur

Marital status

Marital status.  Whether you are married, cohabiting (living with a partner, but not married) or single.

สถานภาพการสมรส

สถานภาพการสมรสของบุคคล เป็นการแสดงสถานภาพของบุคคล ได้แก่ สมรส จดทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกันหรือโสด

HJÚSKAPARVOTTORÐ

hjúskaparvottorð er vottorð sem staðfestir að fólk sé gift

Marriage certificate

Marriage certificate.  A certificate (official document) showing that two people are married. 

ใบรับรองสถานภาพการสมรส

ใบรับรองสถานภาพการสมรส เป็นเอกสารรับรองสถานภาพผ่านการสมรสหรือไม่ของบุคคล

HJÚSKAPUR

hjúskapur er það sama og hjónaband

Marriage

Marriage

การสมรส

การสมรสมีความหมายเดียวกันกับการแต่งงาน

HLUNNINDI

hlunnindi eru aukin réttindi eða fríðindi sem maður fær fyrir utan laun í vinnunni

Perquisites, ‘perks'

Perquisites, ‘perks'. Extra things (or entitlements), in addition to your wage, that you receive in addition to your wages at work. 

รางวัล, โบนัส

รางวัลเป็นสิทธิหรือผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับบุคคล ที่ได้รับนอกเหนือไปจากเงินเดือนประจำ

HLUTABRÉF

hlutabréf er kvittun eða staðfesting á því að maður á ákveðinn hlut í hlutafélagi

Share; share certificate

Share; share certificate. A receipt or confirmation that someone owns a share (part) in a company. 

ใบหุ้น

ใบหุ้น เป็นใบเสร็จหรือใบรับรอง เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นมีส่วนในหุ้นตามที่กำหนด

HLUTAÐEIGANDI

hlutaðeigandi er einhver sem á hlut að máli, t.d. ákveðnu máli sem maður er að fjalla um

Relevant, concerned

Relevant, concerned. ‘The person concerned' or ‘the relevant (authority, etc.)' is the person or authority (etc.) that is being referred to and plays a part in the matter that is being talked about.

ผู้เป็นเจ้าของหุ้น

ผู้เป็นเจ้าของหุ้น ได้แก่บุคคลที่มีส่วนในหุ้น อาทิเช่น ในหุ้นตามที่บุคคลนั้นกำหนด

HLUTAFÉLAG

hlutafélag er fyrirtæki eða félag sem er í eigu nokkurra hluthafa; hver þeirra á sinn hlut í hlutafélaginu og getur ráðstafað honum eftir ákveðnum reglum

Limited company

Limited company. A firm or company that is owned by several shareholders. Each owns a certain share in the company, and can dispose of it (e.g. sell it) according to certain rules.

หุ้นส่วนจำกัด

หุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทหรือหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของร่วมกัน; ผู้ซึ่งมีส่วนในหุ้นส่วนสามารถจัดสรรงานตามหลักการที่กำหนดขึ้นร่วมกัน

HLUTASTARF

ef maður vinnur hlutastarf þá vinnur maður aðeins hluta af vinnuvikunni, annaðhvort bara suma daga vikunnar eða bara hluta af vinnudeginum

Part-time work

Part-time work.  If you do part-time work, you work for only part of the working week, either by working only on certain days, or only part of each working day. 

งานนอกเวลา

หากบุคคลทำงานนอกเวลา เป็นงานที่บุคคลนั้นทำงานไม่เต็มเวลาในแต่ละสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นบางวันของแต่ละสัปดาห์ หรือทำงานไม่เต็มวันในแต่ละวัน 

HLUTHAFI

maður er hluthafi ef maður á hlut í hlutafélagi; hluthafi getur verið einstaklingur, félag eða fyrirtæki

Shareholder

Shareholder.  The owner of a share in a limited company (see HLUTAFÉLAG); the owner may be an individual or another company.

ผู้ถือหุ้น

หากบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้น หมายถึงการมีหุ้นในบริษัท; ผู้ถือหุ้นอาจเป็นส่วนบุคคล, องค์กรหรือบริษัท

HRAÐBANKI

hraðbanki er sjálfvirkt tæki sem er tengt við banka eða sparisjóð og maður getur notað til að taka út pening með greiðslukorti allan sólarhringinn

Cashpoint; ATM (Automatic Teller Machine)

Cashpoint; ATM (Automatic Teller Machine).  A machine connected to a bank or savings bank where you can use a credit or debit card to take cash out at any time. 

เครื่องเอทีเอ็ม

เครื่องเอทีเอ็ม เป็นเครื่องอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่สามารถถอนเงินออกจากเครื่องอัตโนมัติได้ โดยใช้บัตรเครดิตตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

HUGBÚNAÐUR

hugbúnaður er tölvuforrit, einkum safn forrita, t.d. stýribúnaður og ritvinnsla.

Software

Software. A computer program, or set of programs, e.g. the operating system and a word-processing program.

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เก็บสะสมข้อมูล อาทิเช่น โปรแกรมวินโดว์ และโปรแกรมเขียน

HÚSALEIGA

húsaleiga er greiðsla fyrir leigu á húsnæði; yfirleitt borgar fólk húsaleigu mánaðarlega

Rent

Rent. Payment for using (renting) property (a house or flat/apartment); usually, you pay rent every month.

ค่าเช่าที่พักอาศัย

ค่าเช่าที่พักอาศัย เป็นการชำระเงินเพื่อการเช่าที่พักอาศัย; โดยทั่วไป จะเป็นการจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยของบุคคลเป็นรายเดือน

HÚSALEIGUBÆTUR

húsaleigubætur eru styrkur sem fólk getur fengið frá sveitarfélagi eftir ákveðnum reglum til að greiða hluta af húsaleigu fyrir húsnæðið sem það býr í

Rent benefit

Rent benefit. A grant of money that people can get from their municipality (local authority) according to certain rules to pay part of the rent on the place where they live. 

เงินสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อการเช่าที่พักอาศัย

เงินสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อการเช่าที่พักอาศัยนี้ เป็นเงินสวัสดิการที่บุคคลได้รับจากหน่วยงานเทศบาล โดยจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือบุคคลที่ตนเองเช่าที่พักอาศัย โดยจะจ่ายให้เป็นบางส่วน

HÚSALEIGUSAMNINGUR

húsaleigusamningur er samningur sem leigjandi gerir við leigusala um leiguupphæð o.fl.

Lease; rent contract/agreement

Lease; rent contract/agreement. An agreement between the tenant (renter) and landlord (owner) about the rent and other things.

สัญญาเช่าที่พักอาศัย

สัญญาเช่าที่พักอาศัย เป็นสัญญาเช่าที่ทำขึ้นกับสำนักงานที่ดูแลด้านการเช่าที่พักอาศัย เกี่ยวกับราคาค่าเช่าเป็นต้น

HÚSBRÉF

húsbréf eru skuldabréf sem verða til við fasteignaviðskipti; í stað þess að fá peningagreiðslu fyrir eign fær seljandi húsbréf sem hann getur annaðhvort átt eða selt áfram

Housing bond

Housing bond. A bond used in property sales. Instead of being paid in cash for a flat/apartment or house, the seller receives a bond which he or she can either keep or sell.

ใบหุ้นกู้ใช้แทนเงินเพื่อการซื้อขายที่พักอาศัยประกันโดยภาครัฐ

ใบหุ้นกู้ใช้แทนเงินเพื่อการซื้อขายที่พักอาศัยประกันโดยภาครัฐนี้ เป็นใบหุ้นกู้ที่ใช้เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์; สามารถใช้ใบหุ้นกู้นี้แทนการจ่ายเงินเพื่อการซื้อขาย ซึ่งบุคคลสามารถนำใบหุ้นกู้ประเภทนี้เก็บไว้เพื่อเก็งกำไรหรือนำไปขายต่อได้

HÚSEIGANDI

ef maður er húseigandi þá á maður hús eða íbúð

House-owner, home-owner

House-owner, home-owner. Someone who owns a house or flat/apartment. 

เจ้าของบ้าน

หากบุคคลนั้นเป็นเจ้าของบ้าน หมายความว่า บุคคลนั้นเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของที่พักอาศัย

HÚSNÆÐI

húsnæði er hús eða önnur bygging þar sem fólk býr eða vinnur

Housing, Premises

Premises. Buildings, or parts of buildings, where people live or work. 

อาคารที่พักอาศัย

อาคารที่พักอาศัย หมายถึง บ้านหรืออาคารที่บุคคลใช้อยู่อาศัยหรือทำงาน

HVERFISSKÓLI

hverfisskóli er grunnskóli sem er í hverfinu þar sem maður býr; flest börn eru í þeim hverfisskóla sem er næst heimili þeirra

Local school; area school

Local school; area school. The junior school in a particular neighbourhood. Most children go to the local school closest to their homes.

โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง

โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง ที่เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่บุคคลนั้นๆอาศัยอยู่; ส่วนใหญ่เด็กๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะเข้าศึกษา

HVÍLDARTÍMI

hvíldartími er ákveðinn lágmarkstími sem fólk á rétt á að fá til að hvíla sig milli vinnudaga eða vakta samkvæmt kjarasamningum

Rest period

Rest period. A certain minimum period which workers are entitled to according to their collective agreement so that they can rest between working days or shifts.

เวลาพัก

เวลาพัก เป็นเวลาพักตามกำหนดในขั้นต่ำ ที่บุคคลมีสิทธิได้รับในการพักระหว่างปฏิบัติงานหรือเข้าเวร ตามสัญญาว่าจ้าง

HÖFUÐBORG

höfuðborg hvers lands er oft stærsta borg landsins og þar hafa stjórnvöld þess aðsetur

Capital, capital city

Capital, capital city. Usually the largest city in the country, and the one where the government is based. 

เมืองหลวง

ทุกประเทศจะต้องมีเมืองหลวง และส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นที่ตั้งของคณะรัฐบาล 

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

höfuðborgarsvæðið er landsvæði sem nær til höfuðborgarinnar og næsta nágrennis hennar; höfuðborgarsvæðið á Íslandi er t.d. öll Reykjavík og auk hennar aðallega Kópavogur, Hafnafjörður, Garðabær og Mosfellsbær

Metropolitan area, capital area

Metropolitan area, capital area. The area including the capital city and its immediate surroundings. In Iceland, it includes Reykjavík and also Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær and Mosfellsbær.

เขตบริเวณเมืองหลวง

เขตบริเวณเมืองหลวง เป็นบริเวณพื้นที่ปริมณฑลที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวง; เขตบริเวณเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ได้แก่ เมืองเรยคยาวิค ครอบคลุมไปถึงเมืองโคปาโวคกูร์, ฮัฟนารเฟียวดูร์ การ์ดาไบร์และ มอสเฟลส์ไบร์

HÖNNUN

hönnun felst í því að fólk skapar hluti sem á að búa til, t.d. í smíði eða textílmennt; hönnun er námsgrein í grunnskóla

Design

Design.  Creating (making) something as a model for the production of objects of the same type. Also used as the name of a subject in junior school covering woodworking, sewing, knitting, etc. 

ออกแบบ

การออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์งานของบุคคล อาทิเช่น งานฝีมือหรืองานเกี่ยวกับผ้า; การออกแบบเป็นหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

IÐGJALD

iðgjald er upphæð sem maður greiðir reglulega í lífeyrissjóð eða til tryggingafélags, oftast ákveðið hlutfall af launum eða tryggingarupphæð; iðgjald er frádráttarbært frá skatti

Premium

Premium. A regular payment to a pension fund or an insurance company. It is usually a fixed percentage of wages, and is deductible from tax.

เบี้ยประกัน

เบี้ยประกัน เป็นวงเงินที่ผู้เอาประกันจ่ายให้แก่สำนักงานกองทุนสะสมเพื่อยามชราหรือบริษัทประกันอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปจะจ่ายโดยหักจากส่วนของเงินเดือน หรือตามกรมธรรม์เบี้ยประกัน; เบี้ยประกันนี้สามารถนำไปหักจ่ายภาษีเงินได้ได้

IÐGJALDAGREIÐSLA

iðgjaldagreiðsla felst í því að maður borgar iðgjald í lífeyrissjóð eða til tryggingafélags

Premium payment

Premium payment. The payment of premium to a pension fund or insurance company

การจ่ายเบี้ยประกัน

การจ่ายเบี้ยประกันนี้ ผู้เอาประกันจะเป็นผู้จ่ายให้กับสำนักงานกองทุนสะสมเพื่อยามชรา หรือบริษัทประกัน

IÐJUÞJÁLFI

iðjuþjálfi hefur sérstaka menntun og réttindi til þess að starfa við iðjuþjálfun

Occupational therapist, physiotherapist

Occupational therapist, physiotherapist. A person with special training and a qualification to work at occupational therapy. 

นักกิจกรรมบำบัด

นักกิจกรรมบำบัด(ผู้รักษาโรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ) จะต้องได้รับการศึกษาในสาขาพิเศษ เพื่อจะได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานเป็นนักกิจกรรมบำบัดได้

IÐJUÞJÁLFUN

í iðjuþjálfun fær fólk leiðbeiningu og þjálfun til að bjarga sér við dagleg störf og auka færni sína, t.d. eftir veikindi eða slys; hægt er að fá iðjuþjálfun á ýmsum heilbrigðisstofnunum eins og sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum

Occupational therapy

Occupational therapy. Guidance and training in dealing with the tasks of daily life and increasing physical capacity, e.g. after an illness or accident. It is offered in certain health-care institutions such as hospitals and nursing homes. 

อาชีพบำบัด, กิจกรรมบำบัด

อาชีพหรือกิจกรรมบำบัดนี้(การรักษาโรคโดยการให้ทำกิจกรรมเบาๆ) บุคคลจะได้รับคำแนะนำ และรับการฝึกฝน เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน และสร้างเสริมความชำนาญ อาทิเช่น หลังจากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ; สามารถขอรับบริการด้านอาชีพหรือกิจกรรมบำบัดนี้ได้ จากสถาบันบริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล และสถานพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

IÐNSKÓLI

iðnskóli er framhaldsskóli þar sem fólk stundar nám í iðngreinum, t.d. rafvirkjun, hárgreiðslu eða húsasmíði; í iðnskólum er aðallega stundað verklegt nám

Technical college

Technical college. An upper-secondary school where people learn industrial trades, e.g. Electrical Installation and Repairs, Hairdressing and Carpentry. Most of the subjects taught in a technical college are practical subjects (verklegt nám).

โรงเรียนฝึกอาชีพ

โรงเรียนฝึกอาชีพ เป็นโรงเรียนในระดับวิทยาลัย ที่บุคคลสามารถเข้าศึกษาในสายอาชีพ; อาทิเช่น ช่างไฟ, ช่างทำผม หรือการก่อสร้างบ้านเรือน; โรงเรียนการช่างนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนการสอนด้านปฏิบัติ

INNEIGN

ef maður á inneign í banka þýðir það að maður á peninga sem maður hefur lagt inn á bankareikning til geymslu; maður getur átt inneign hjá opinberri stofnun ef maður hefur greitt meira en maður á að borga, t.d. í skatt

Positive balance

Positive balance. If you have a positive balance at the bank, it means you own money in your account; you can also have a positive balance on your account at an institution if you have paid in more than you have to, e.g. in your tax payments. 

เงินในบัญชี

หากบุคคลมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคาร หมายถึงบุคคลนั้นได้ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นการสะสมเงิน; บุคคลอาจมียอดเงินอยู่ในบัญชีของสถาบันภาครัฐ หมายความว่า บุคคลนั้นได้ทำการจ่ายเงินมากเกินกว่าที่ตนต้องจ่าย อาทิเช่น การจ่ายภาษีรายได้

INNFLUTNINGUR

innflutningur felst í því að vörur eru fluttar frá útlöndum til landsins

Importing

Importing.  Bringing goods into the country from other countries. 

การนำเข้า 

การนำเข้า โดยทั่วไปหมายถึงการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ 

INNHEIMTA

innheimta á skuld miðar að því að fá mann sem skuldar peninga, t.d. vegna kaupa á vörum eða þjónustu, til að borga skuldina

Collection; debt collection

Collection; debt collection. Making someone who owes money pay that money. 

เรียกเก็บเงิน

การเรียกเก็บเงินเนื่องจากการค้างหนี้ของบุคคล อาทิเช่น หนี้จากการซื้อสินค้าและค่าบริการ การชำระหนี้

INNISTÆÐA

innistæða á bankareikningi er sú upphæð sem maður á inni á reikningum

Balance

Balance. The amount of money you have in an account. 

ยอดเงินในบัญชี

ยอดเงินในบัญชีในบัญชีธนาคาร เป็นการแสดงยอดเงินของบุคคลที่มีอยู่ในบัญชี

INNLÁNSVEXTIR

innlánsvextir eru vextir sem bankinn borgar fyrir peninga sem maður geymir á bankareikningi

Deposit interest

Deposit interest. Interest that the bank pays on money that you keep in your account. 

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นดอกเบี้ยที่บุคคลได้รับจากธนาคารเมื่อฝากเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในบัญชีธนาคาร

INNLENDUR

maður er innlendur í landi þar sem maður býr og hefur borgararéttindi, yfirleitt af því að maður er fæddur þar og alinn upp; það sem er innlent á uppruna sinn í landinu sem rætt er um, t.d eru innlendar vörur framleiddar innanlands

Domestic, local

Domestic, local. A domestic or local citizen is a person who lives in a country and is a citizen there, usually through being born or brought up there. Domestic products are those that are made in the country referred to; domestic legislation is the internal law of the country.

ภายในประเทศ

บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศของตน จะมีสิทธิในการเป็นพลเมือง ปรกติจะเป็นสถานที่เกิดและเติบโต; สิ่งต่างๆที่เป็นของพื้นเมืองที่มีอยู่ภายในประเทศ อาทิเช่น ผลิตสินค้าพื้นเมืองจะผลิตภายในประเทศ

INNLÖGN

innlögn á sjúkrahús á sér stað þegar læknir hefur ákveðið eftir læknisskoðun að sjúklingur leggist inn á sjúkrahús vegna veikinda eða slyss og dvelji þar þangað til læknismeðferð er lokið

Hospitalization

Hospitalization.  When a doctor decides, after examining a patient, that he or she is to go to hospital for treatment for a disease or injuries and remain there until the treatment is finished. 

เข้าพักรักษาตัว 

การเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ เมื่อแพทย์วินิจฉัยโรคแล้ว ก็จะให้คนไข้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ และต้องเข้ารับการรักษาตัวจนกว่าการรักษาของแพทย์จะสิ้นสุดลง

INNRITUN

innritun, t.d. í skóla eða á sjúkrahús, felst í því að maður er skráður sem sjúklingur eða nemandi við stofnunina

Registration, enrolment

Registration, enrolment. Being registered (enrolled), e.g. in a school or a hospital, means having your name entered in the records as a pupil or patient there.

การลงทะเบียน

การลงทะเบียน อาทิเช่น การลงทะเบียนเข้าเรียนหรือโรงพยาบาล โดยทั่วไปบุคคลจะต้องลงทะเบียนเมื่อไปโรงพยาบาล หรือนักเรียนลงทะเบียนกับสถาบันการศึกษา 

INNRITUNARGJALD

nemendur í sumum opinberum framhaldsskólum og í háskólum borga innritunargjald sem á að greiða kostnað við skráningu nemenda í skólann o.fl.

Registration fee (enrolment fee)

Registration fee (enrolment fee). Pupils in some state-run schools and university students pay a registration fee to cover the cost of registration (enrolment) in the school, etc.

ค่าลงทะเบียน

นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับวิทยาลัยบางแห่ง และในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียน นักเรียนจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเมื่อสมัครเข้าเรียน

INNRITUNARVOTTORÐ

innritunarvottorð frá skóla er skrifleg staðfesting á því að maður sé nemandi í skólanum

Registration certificate 

Registration certificate (enrolment certificate). A written confirmation from a school or university stating that a person is registered (enrolled) there. 

ใบเสร็จรับรองการลงทะเบียน

ใบเสร็จรับรองการลงทะเบียนจากโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นเป็นนักศึกษาของโรงเรียนแล้ว

INNSIGLI

innsigli er sérstakt merki sem er tákn t.d. stofnunar, embættis eða félags

Seal

Seal.  A special mark that is the sign of an institution, government office or society.

การปิดผนึก

การปิดผนึก เป็นสัญลักษณ์พิเศษ อาทิเช่น สัญลักษณ์ของสถาบัน, สำนักงานภาครัฐหรือองค์กรเป็นต้น

ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network) er gagnaflutningsþjónusta sem byggist á stafrænum gagnaflutningi um símalínur.

ISDN 

ISDN (Integrated Services Digital Network). A data-transmission service using digital transfer via telephone lines.  

ไอเอ็สเอ็นดี

ไอเอ็สเอ็นดี(โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล) เป็นสายโทรศัพท์ที่ใช่ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และคลื่นเสียงได้ในสายเดียวกัน

ÍBÚÐ

íbúð er húsnæði sem fólk býr í þar sem er a.m.k. eitt herbergi, baðherbergi og eldhús; yfirleitt eru margar íbúðir í einu húsi

Flat, apartment

Flat, apartment.  A unit of housing, consisting of at least one room, a bathroom and a kitchen. There are usually several flats in the same building.

ห้องพัก

ห้องพักเป็นที่พักอาศัยสำหรับบุคคล ได้แก่ ห้องหนึ่งห้อง, ห้องน้ำและห้องครัว; โดยทั่วไป ภายในตึกอาคารพักอาศัยหนึ่งอาคาร จะมีห้องพักรวมอยู่หลายห้อง

ÍBÚÐARHÚSNÆÐI

íbúðarhúsnæði er húsnæði þar sem fólk býr

Residential housing

Residential housing. Buildings which people live in. 

พี่พักอาศัย

พี่พักอาศัยก็คือที่อยู่อาศัยของบุคคล

ÍBÚÐARKAUP

íbúðarkaup felast í því að kaupa íbúð

Flat (apartment) purchase

Flat (apartment) purchase.  Buying a flat.

ซื้ออสังหาริมทรัพย์

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่หมายถึงการซื้อที่อยู่อาศัย

ÍBÚÐARLÁN

íbúðarlán er lán sem fólk fær til þess að kaupa íbúð eða annað íbúðarhúsnæði

Housing mortgage, housing loan

Housing mortgage, housing loan. A loan taken to buy a flat (apartment) or other property to live in. 

เงินกู้เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์

เงินกู้เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์นี้ เป็นเงินที่บุคคลได้รับเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

ÍSLENSKUKUNNÁTTA

íslenskukunnátta er sú þekking og færni sem maður hefur í íslensku; ef íslenskukunnátta manns er góð getur maður auðveldlega skilið það sem er sagt og skrifað á íslensku og getur talað og skrifað íslensku þannig að aðrir geti vel skilið það

Knowledge of Icelandic

Knowledge of Icelandic. A person's understanding and ability to use Icelandic. Someone with a good knowledge of the language can easily understand spoken and written Icelandic, and can speak and write Icelandic well enough for others to understand. 

ความสามารถในการใช้ภาษาไอซ์แลนด์

ความสามารถในการใช้ภาษาไอซ์แลนด์ เป็นทักษะการใช้ภาษาไอซ์แลนด์ที่บุคคลสามารถนำออกมาใช้; หากบุคคลมีทักษะในการใช้ภาษาไอซ์แลนด์ที่ดี ก็เป็นการง่ายเพื่อนำออกมาใช้ ทั้งด้านการพูดและการเขียนภาษาไอซ์แลนด์ และสามารถเขียนและพูดภาษาไอซ์แลนด์ เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ÍÞRÓTTAFÉLAG

íþróttafélag er félagsskapur sem stendur fyrir æfingum og keppni í íþróttum eða ákveðnum greinum þeirra, bæði fyrir börn og fullorðna

Sports club

Sports club. A club that organizes practice sessions and competitions in sports, both for adults and children.

สมาคมกีฬา

สมาคมกีฬา เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ด้านสังคม ด้านการฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 

ÍÞRÓTTIR

íþróttir er líkamsþjálfun, æfingar og leikir eftir ákveðnum reglum sem miða að því að ná færni t.d. í því að hlaupa, stökkva, skjóta bolta í mark eða synda; algengar greinar íþrótta eru t.d. fótbolti, sund og golf; margir stunda íþróttir sér til gamans en

Sports

Sports. Physical training, with practices and matches according to certain rules, where the aim is to acquire skills in, e.g., running, jumping, kicking or throwing a ball into a goal, and swimming. Common types of sport include football (soccer), swimming and golf. Many people play sport for the fun of it, but for others it is important to win in matches (competitions). Sports are among the subjects taught in school.

กีฬา

กีฬาเป็นการฝึกฝนร่างกาย การฝึกฝนและการละเล่นตามกฎระเบียบ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ อาทิเช่น วิ่ง, กระโดด, ยิงลูกบอลเข้าประตูและว่ายน้ำ; กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ ฟุตบอล, ว่ายน้ำและกอล์ฟ; หลายๆคนเล่นกีฬาเพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อการแข่งขันในกีฬาหลายประเภท; กีฬาเป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งที่สอนภายในโรงเรียน

JARÐARFARARSTYRKUR

jarðarfararstyrkur er styrkur sem sum stéttarfélög veita ættingjum félagsmanns til að greiða fyrir jarðarför hans

Funeral grant

Funeral grant.  A grant of money that some trade unions make to the relatives of one of their members to pay for his or her funeral. 

เงินสวัสดิการเพื่อฌาปนกิจ

เงินสวัสดิการเพื่อฌาปนกิจ เป็นเงินช่วยเหลือจากสหภาพแรงงาน โดยจะจ่ายให้กับญาติของผู้ตาย เพื่อนำมาใช้ในงานศพ

JARÐARFÖR

jarðarför er athöfn sem er haldin þegar fólk deyr og kistan sem það hvílir í er grafin í kirkjugarði

Funeral

Funeral.  A ceremony held when somebody dies and is buried or cremated. 

งานศพ

งานศพเป็นพิธิที่จัดขึ้นเมื่อบุคคลเสียชีวิต จะทำการบรรจุศพลงในโลงและนำไปฝังที่บริเวณป่าช้า

KAFFIPÁSA

kaffipása er það sama og kaffitími

Coffee break 

Coffee break (same as KAFFITÍMI).

พักดื่มกาแฟ

การพักดื่มกาแฟมีความหมายเดียวกันกับชั่วโมงพักดื่มกาแฟ

KAFFITÍMI

kaffitími er stutt hlé sem starfsmenn fá frá vinnu, t.d. til þess að drekka kaffi

Coffee break 

Coffee break. A short break from work, in which workers can drink coffee or other refreshments.

ชั่วโมงพักดื่มกาแฟ

ชั่วโมงพักดื่มกาแฟ เป็นเวลาพักของพนักงานในเวลาทำงาน อาทิเช่น พักดื่มชาหรือกาแฟ

KAUP

það eru kaup ef maður kaupir eitthvað

Purchase, buying

Purchase, buying. When you buy something. 

ซื้อ

การซื้อหมายถึงบุคคลทำการซื้อในบางสิ่งบางอย่าง

KAUPANDI

maður er kaupandi ef maður kaupir t.d. vöru eða þjónustu

Purchaser, buyer

Purchaser, buyer.  A person who buys something.

ผู้ซื้อ

หากบุคคลใดทำการซื้อก็จะเป็นผู้ซื้อ อาทิเช่น ผู้ซื้อสินค้าหรือการบริการด้านต่างๆ

KAUPMÁLI

kaupmáli er samningur milli hjóna um að ákveðnar eignir séu séreign annars þeirra; ef hjón skilja skiptast séreignir þeirra samkvæmt kaupmála ekki á milli þeirra

Marriage settlement

Marriage settlement. An agreement between people who are married stating that certain assets (objects, possessions) are the private property of one or the other as an individual. If they divorce, then these assets listed in the marriage settlement will not be divided between them. 

สัญญาการสมรส

สัญญาการสมรส เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคู่สมรส เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย; หากคู่สมรสจะต้องหย่าร้าง ทรัพย์สินก็จะถูกจัดแบ่งไปตามสัญญาการสมรสที่ทำไว้ ไม่ใช่ตกลงกันระหว่างบุคคล

KAUPSAMNINGUR

kaupsamningur er samkomulag milli kaupanda og seljanda um kaup á einhverju sem er mjög verðmætt, t.d. húsnæði eða bíl, þar sem m.a. kemur fram hvað eigi að greiða fyrir það og hvernig eigi að borga kaupverðið

Purchase contract

Purchase contract. A contract (agreement) between a buyer and a seller concerning the purchase (sale) of something that is worth a lot of money (e.g. a flat or a car), stating the price and how it is to be paid. 

สัญญาซื้อขาย

สัญญาค้าขาย เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีที่สินค้านั้นมีราคาสูงมาก อาทิเช่น บ้านและรถยนต์ ซึ่งในสัญญานั้น จะต้องแสดงไว้ว่าจะทำการจ่ายและขั้นตอนการจ่าย 

KAUPTILBOÐ

maður gerir kauptilboð ef maður vill kaupa eitthvað verðmætt, eins og húsnæði eða bíl, þar sem kemur fram hversu mikið maður er tilbúinn að borga og hvernig maður ætlar að borga það

Purchase offer

Purchase offer. When people decide to buy something for a lot of money (e.g. a flat or a car) they make an offer stating how much they are prepared to pay and how and when they will pay it. 

เสนอราคา

เมื่อบุคคลทำการเสนอราคาเมื่อต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงมาก เช่นบ้านและรถยนต์ ในการเสนอราคา จะต้องแจ้งว่าบุคคลนั้นพร้อมที่จ่ายสินค้าในราคาเท่าไหร่ ตลอดจนขั้นตอนการจ่าย

KENNARI

kennari kennir fólki ýmsar námsgreinar í skólum eða á námskeiðum; kennarar í skólum þurfa að hafa sérstaka menntun og réttindi til mega kenna á ákveðnu skólastigi eða ákveðnar námsgreinar

Teacher

Teacher.  A person who teaches one or more subjects in a school, or on evening courses. School teachers must have qualifications in their subject, and also be trained as teachers to teach certain subjects at certain levels.

ครู, อาจารย์

ครูหรืออาจารย์ จะเป็นผู้สอนวิชาต่างๆภายในโรงเรียนหรือการอบรม; ผู้ที่จะมีอาชีพเป็นครูได้นั้น จะต้องได้รับการศึกษาในสาขาพิเศษ จึงจะมีสิทธิในการสอนในโรงเรียนแต่ละระดับและแต่ละวิชา

KENNITALA

kennitala er tíu stafa númer sem allir einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi fá úthlutað sem auðkenni; kennitala fólks er skráð í öllum opinberum skrám, t.d. F243þjóðskrá, innritunarskrám í skóla og hjá heilsugæslunni

ID No. (identification number)

ID No. (ID Number; identification number). All persons and companies in Iceland are allocated a unique ten-digit number which they use for identification purposes. Individuals' ID Numbers are used in all official records, such as the National Registry, enrolment registers in schools and the health services.

หมายเลขประจำตัว

หมายเลขประจำตัว ประกอบด้วยเลขสิบหลัก บุคคลทุกคนและบริษัททุกแห่งที่ประเทศไอซ์แลนด์จะต้องมีหมายเลขประจำตัว เพื่อแสดงความแตกต่าง; หมายเลขประจำตัวจะมีการลงทะเบียนไว้ในสถาบันที่ให้บริการเพื่อสาธารณชนต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานทะเบียนประชากร, การลงทะเบียนเข้าเรียนในโรงเรียน และศูนย์อนามัยต่างๆ

KENNSLA

kennsla felst í því að kennari kennir nemendum sínum ákveðna námsgrein í skóla eða á námskeiði

Teaching (education)

Teaching (education). When a teacher teaches pupils a certain skill or subject, either in school or on a course. 

การสอน

การสอน โดยทั่วไปเป็นการสอนหรืออบรมในวิชาที่ได้กำหนดขึ้นภายในโรงเรียนโดยครูเป็นผู้สอน

KIRKJUMÁLARÁÐHERRA

kirkjumálaráðherra er ráðherra sem stýrir kirkjumálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Ecclesiastical Affairs

Minister of Ecclesiastical Affairs. The minister in charge of the Ministry of Ecclesiastical Affairs.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนา เป็นรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกระทรวงการศาสนาแทนรัฐบาล

KIRKJUMÁLARÁÐUNEYTIÐ

kirkjumálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með málefnum þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er kirkjumálaráðherra

Ministry of Ecclesiastical Affairs

Ministry of Ecclesiastical Affairs.  The government ministry that is in charge of the affairs of the national church and other religious communities in Iceland. It is headed by the Minister of Ecclesiastical Affairs.

กระทรวงการศาสนา

กระทรวงการศาสนา เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมโบสถ์และศาสนาต่างๆที่อยู่ที่ภายในประเทศ; ผู้อำนาจสูงสุดในการควบคุมดูแลกระทรวงฯ ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนา

KJARASAMNINGUR

kjarasamningur er samningur sem stéttarfélög gera við atvinnurekendur um almenn launakjör félagsmanna sinna

Collective agreement; wages and terms agreement

Collective agreement; wages and terms agreement. An agreement made between trade unions and employers setting out the general wage terms of their members. 

สัญญาว่าจ้างแรงงาน

สัญญาว่าจ้างแรงงาน เป็นสัญญาที่สหภาพแรงงานทำขึ้นกับนายจ้าง เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานทั่วไปให้กับสมาชิกของสหภาพฯ

KJÓSANDI

kjósandi er sá sem kýs í kosningum

Voter

Voter. Someone who votes in an election. 

ผู้เลือกตั้ง

ผู้เลือกตั้ง ได้แก่บุคคลที่ออกเสียงเลือกตั้ง

KJÖRDAGUR

kjördagur er dagurinn þegar kosningar fara fram

Election day

Election day. The day when an election is held. 

วันเลือกตั้ง

วันเลือกตั้ง เป็นวันที่ทำการเลือกตั้ง

KJÖRDEILD

kjördeild er staður þar sem kosning fer fram, t.d. salur eða herbergi; á hverjum kjörstað geta verið margar kjördeildir

Ward; a hall or room in a polling station 

Ward; a hall or room in a polling station where people from a particular district cast their votes in an election.  There may be many wards in each polling station.

หน่วยเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้ง เป็นสถานที่ที่จัดให้มีการเลือกตั้ง อาทิเช่น ห้องโถงขนาดใหญ่หรือห้องต่างๆ; ในแต่ละเขตเลือกตั้ง

KJÖRFUNDUR

kjörfundur er samkoma þar sem kosningar fara fram; kjörfundur er haldinn á ákveðnum kjörstað eða kjörstöðum á tilteknum tíma

Voting session

Voting session. A gathering at which voting takes place in an election, either at a particular polling station or at several polling stations.

ไปเลือกตั้ง

การไปเลือกตั้งนั้น จะเดินทางไปยังสถานที่ที่จัดให้มีการเลือกตั้ง; การไปเลือกตั้งก็จะต้องไปตามเขตเลือกตั้งหรือสถานที่เลือกตั้งตามที่ได้กำหนดไว้

KJÖRKASSI

kjörkassi er sérstakur kassi sem maður lætur atkvæðaseðilinn í þegar maður er búinn að kjósa í kosningum

Ballot box

Ballot box.  A special box in which voters put their ballots (voting papers) in an election. 

กล่องรับเลือกตั้ง

กล่องรับเลือกตั้ง เป็นกล่องที่ทำขึ้นพิเศษ เพื่อใช้สำหรับรับบัตรออกเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

KJÖRKLEFI

kjörklefi er sérstakur staður í kjördeild þar sem maður fyllir út atkvæðaseðilinn án þess að aðrir sjái til

Polling booth; voting cubicle

Polling booth; voting cubicle.  A special cubicle (small enclosed space) where you go to mark your ballot paper in an election without anyone seeing how you are voting. 

ซุ้มเลือกตั้ง

ซุ้มเลือกตั้งเป็นบริเวณที่จัดขึ้นเป็นพิเศษภายในหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้ที่มาออกเสียงเลือกตั้งเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงโดยไม่ให้มีผู้ใดทราบ

KJÖRSEÐILL

kjörseðill er það sama og atkvæðaseðill

Ballot paper (voting paper). 

Ballot paper (voting paper). 

บัตรออกเสียงเลือกตั้ง

บัตรออกเสียงเลือกตั้ง มีความหมายเดียวกันกับบัตรเลือกตั้ง

KJÖRSKRÁ

kjörskrá er listi yfir alla þá sem eiga rétt á að kjósa í tilteknum kosningum

Voters' roll (electoral register)

Voters' roll (electoral register). A list of all the people who are entitled to vote in a particular election. 

ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะมีรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตที่ตนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

KJÖRSTAÐUR

kjörstaður er staður þar sem kosningar fara fram

Polling station

Polling station. The place where voting takes place in an election. 

เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้มาออกเสียงเลือกตั้ง

KJÖRSTJÓRN

kjörstjórn er hópur fólks sem skipuleggur hvernig kosning fer fram og hefur eftirlit með henni

Electoral commission

Electoral commission. A group of people who organize how an election is held and monitor the voting. 

คณะกรรมการเลือกตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้ง เป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ผู้ดูแลจัดการดำเนินการด้านการเลือกตั้ง

KOMUDAGUR

komudagur er sá dagur sem maður kemur eitthvert, t.d. til lands

Arrival date

Arrival date. The date on which a person or thing arrives somewhere, e.g. when someone arrives in Iceland or when a parcel arrives at a post office.

วันที่มา

วันที่มา เป็นวันที่ต้องมาตามที่ได้กำหนดไว้เพื่อการบางอย่าง อาทิเช่น วันที่ต้องเดินทางเข้าประเทศ

KOMUTÍMI

komutími er sá tími dagsins þegar maður kemur eitthvert, t.d. með flugvél

Time of arrival

Time of arrival. The time when someone or something arrives somewhere, e.g. when an aeroplane or a passenger arrives at an airport. 

เวลาที่มาถึง

เวลาที่มาถึง เป็นเวลาที่มาถึงตามที่ได้กำหนดไว้เพื่อการบางอย่าง อาทิเช่น เวลาที่เครื่องบินลงเป็นต้น

KOSNING

kosning felst í því að kjósendur velja milli einstaklinga eða flokka sem eru í framboði, t.d. til setu á þingi eða í sveitarstjórn; kosning getur líka snúist um ákveðið málefni, t.d. hvort kjósendur samþykkja eða hafna tilteknu máli

 Election :  Referendum

1) Election.  When the voters choose between the candidates (individuals) or parties who are seeking election, e.g. to the Althingi or a town council. 2) Referendum.  Voting about a particular question, in which the voters have the power to agree to a proposal or reject it. 

คะแนนเสียง

คะแนนเสียง โดยทั่วไปผู้ออกเสียงเลือกตั้ง จะเป็นผู้เลือกระหว่างบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ลงสมัคร อาทิเช่น เลือกเพื่อเข้าไปบริหารในสภาหรือเทศบาล; คะแนนเสียงนี้อาจมีส่วนในบางกรณี อาทิเช่น เป็นการลงความเห็นของผู้ออกเสียง หรือเพื่อการปฏิเสธไม่ยอมรับในบางกรณี

KOSNINGALÖG

kosningalög eru sérstök lög um það hvernig kosningar til alþingis og sveitarstjórna eiga að fara fram

The Election Act

The Election Act. The act of law (statute) stating how elections to the Althingi and local councils are to be held. 

กฎหมายเลือกตั้ง

กฎหมายเลือกตั้ง เป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกสภาเทศบาล

KOSNINGARÉTTUR

ef maður hefur kosningarétt þá hefur maður leyfi til þess að kjósa í tilteknum kosningum; þeir sem eru eldri en 18 ára hafa kosningarétt til alþingis og sveitarstjórna á Íslandi

The right to vote

The right to vote. If you have the right to take part in a particular election.  All Icelandic citizens who are aged 18 and over have the right to vote in elections to the Althingi and the local councils in Iceland. 

สิทธิในการเลือกตั้ง

หากบุคคลมีสิทธิในการเลือกตั้ง ก็จะได้รับอนุญาตให้ทำการออกเสียงเลือกตั้งได้; บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกสภาเทศบาล

KOSTNAÐUR

kostnaður er allt sem maður þarf að borga í sambandi við eitthvað, t.d. matarinnkaup eða lyf

Cost (costs); expenses

Cost (costs); expenses. The total amount you have to pay for something, e.g. for the food you buy, or for medicines.

ราคา

ราคาหมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องจ่ายในบางสิ่งบางอย่างๆ อาทิเช่น การซื้อข้าวปลาอาหารหรือยา

KRABBAMEINSLEIT

krabbameinsleit er læknisskoðun sem miðar að því að finna ákveðnar tegundir krabbameins á byrjunarstigi til að auka líkurnar á lækningu; á Íslandi er konum t.d. boðið upp á reglulega krabbameinsleit að brjóstakrabbameini

Cancer screening

Cancer screening. A medical examination aimed at detecting certain types of cancer in their early stages, so as to have a better chance of curing the patient. Women in Iceland are offered regular screening to detect breast cancer.

การตรวจหามะเร็ง

การตรวจหามะเร็ง แพทย์จะเป็นผู้ตรวจหาประเภทของมะเร็งในระยะเริ่มต้น เพื่อการง่ายในการรักษา; ที่ประเทศไอซ์แลนด์ มีการเปิดให้บริการตรวจหามะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอ

KREDITKORT

kreditkort er greiðslukort sem maður getur borgað með fyrir vörur og þjónustu og notað til þess að taka út peninga í hraðbönkum; maður fær sendan reikning fyrir því sem maður hefur greitt með kreditkortinu í hverjum mánuði og verður að borga hann á ákveðn

Credit card

Credit card. A small plastic card you can use to pay for goods and services, and to draw money from a cash point (ATM; automatic teller machine). You are then sent an invoice showing how much you have drawn on your credit card during the month, and you have to pay this amount by a certain date. 

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต เป็นบัตรที่บุคคลใช้จ่ายสินค้าและค่าบริการแทนเงินสด และใช้ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม; ธนาคารจะส่งใบเสร็จมาให้เจ้าของบัตร เพื่อแจ้งยอดการใช้บัตรในแต่ละเดือน และจะต้องชำระหนี้ตามวันที่กำหนด

KRÓNA

íslensk króna er gjaldmiðillinn sem er notaður á Íslandi

Icelandic króna (ISK) 

The Icelandic króna (ISK) is the currency used in Iceland. 

โครน่าร์

โครน่าร์เป็นตระกูลเงินที่ใช้ในประเทศไอซ์แลนด์

KVENNAATHVARF

kvennaathvarf er hús þar sem konur geta komið og fengið hjálp og húsaskjól ef þær hafa orðið fyrir ofbeldi heima hjá sér

The Women's Refuge

The Women's Refuge. A place where women can come for help and a place to live if they have been mistreated (assaulted, beaten or threatened) in their homes. 

บ้านพักฉุกเฉินสำหรับสตรี

บ้านพักฉุกเฉินสำหรับสตรี เป็นสถานที่สำหรับสตรีที่ต้องการความช่วยเหลือ และเป็นที่พักพิงสำหรับสตรีที่ถูกทำร้ายร่างกายจากครอบครัวของตนเอง

KVITTUN

kvittun er skrifleg staðfesting á því að maður hafi keypt eitthvað og borgað fyrir það

Receipt

Receipt.  A written proof that you have bought something and have paid for it. 

ใบเสร็จ

ใบเสร็จเป็นหลักฐานเพื่อรับรองว่า บุคคลนั้นได้ทำการจ่ายค่าสินค้าที่ตนเองซื้อ 

KVÆNTUR

ef karlmaður er kvæntur þá er hann í hjónabandi

Married

Married

สมรส

หากผู้ชายสมรส หมายถึงการมีชีวิตคู่

KVÖLDNÁMSKEIÐ

kvöldnámskeið er námskeið sem er kennt á kvöldin

Evening course

Evening course. A course (teaching) that is held in the evenings. 

การอบรมภาค่ำ

การอบรมภาคค่ำ เป็นการอบรมที่มีการเรียนการสอนในตอนเย็น

KVÖRTUN

ef maður leggur fram kvörtun þá lýsir maður yfir óánægju sinni með eitthvað; kvörtun vegna slæmrar þjónustu felst t.d. í því að maður lætur rétta aðila vita af því að þjónustan hafi verið slæm

Complaint

Complaint. If you complain (make a complaint), you say that you are not satisfied or happy about something. You might, for example, complain about poor service or something you have bought which turns out to be damaged or faulty.

ร้องเรียน

หากบุคคลทำการร้องเรียน หมายถึงการแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจในบางสิ่งบางอย่างของตน; ร้องเรียนเนื่องจากการให้บริการไม่ดีเพียงพอ อาทิเช่น บุคคลมีสิทธิแจ้งให้ทราบหากไม่ได้รับการบริการที่ไม่ดี

KVÖRTUNARFRESTUR

hámarksfrestur neytanda til að leggja fram kvörtun um galla.

Guarantee (warranty) period

Guarantee (warranty) period. The time you have to complain about defects (flaws) and receive compensation or a replacement

ระยะเวลาที่สามารถร้องเรียนได้

วันสิ้นสุดกำหนดที่สามารถทำการร้องเรียนของผู้บริโภค

KYNSJÚKDÓMUR

kynsjúkdómur er sjúkdómur sem getur borist á milli fólks þegar það stundar kynlíf

Venereal disease (sexually-transmitted disease)

Venereal disease (sexually-transmitted disease). A disease that can be transmitted between people who have sexual intercourse. 

กามโรค

กามโรค เป็นโรคที่ติดต่อระหว่างบุคคลไปสู่บุคคลผ่านทางเพศสัมพันธ์

KÆRA

kæra felst í því að óska formlega eftir því að tiltekið mál verði rannsakað af lögreglu og afgreitt af dómstólum

Charge; to press charges

Charge; to press charges.  To ask the police to make a formal investigation of a case and have it judged by a court. 

ฟ้องร้อง

การฟ้องร้อง เป็นการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการสืบสวนสอบสวน และยื่นเรื่องต่อไปยังศาล

KÆRUHEIMILD

kæruheimild er formlegt leyfi til þess að leggja fram kæru

Authorisation (legal basis) of a charge

Authorisation (legal basis) of a charge. Formal authorisation in law that makes it possible to press charges or make an official complaint. 

อนุมัติการฟ้องร้อง

อนุมัติการฟ้องร้อง เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่อนุมัติให้ทำการฟ้องร้องได้

LAGAÁKVÆÐI

lagaákvæði er ákvæði í lögum sem fólki ber að fara eftir

Provision

Provision. Something stated in law, which must be obeyed. 

ประมวลกฎหมาย

ประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม

LAGABREYTING

lagabreyting er breyting á lögum sem alþingi gerir

Legal amendment

Legal amendment. An amendment (change) to the law, made by the Althingi. 

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยรัฐสภา

LANDAFRÆÐI

landafræði er námsgrein í skóla þar sem nemendur læra um lönd og þjóðir heimsins og um umhverfi mannsins

Geography

Geography.  A subject in school in which the pupils learn about the earth, its countries and people and the environment.

ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนต้องเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับภูมิประเทศ หรือประชากรทั่วโลก ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของมวลชน

LANDAMÆRASTÖÐ

landamærastöð er starfsstöð á landamærum tveggja landa þar sem t.d. er fylgst með fólki sem fer milli landanna, t.d. með því að skoða vegabréf þess, og haft eftirlit með því að ekkert ólöglegt sé flutt yfir landamærin

Border post

Border post. A place on the border between two countries where the movement of people between the countries is monitored, e.g. by passport inspection, and the authorities check to make sure that prohibited goods are not taken across the border.

สถานีระหว่างพรมแดน

สถานีระหว่างพรมแดน เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตชายแดนของสองประเทศ อาทิเช่น คอยดูแลบุคคลระหว่างสองประเทศ คอยตรวจตราหนังสือเดินทาง และคอยดูแลไม่ให้บุคคลเดินทางเข้าประเทศมาอย่าผิดกฎหมาย

LANDAMÆRI

landamæri eru mörk á milli tveggja landa

Border

Border.  The boundary between two countries. 

เขตพรมแดน

เขตพรมแดน เป็นเขตพื้นที่ระหว่างสองประเทศ

LANDBÚNAÐARRÁÐHERRA

landbúnaðarráðherra er ráðherra sem er stýrir landbúnaðarráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Agriculture

The minister in charge of the Ministry of Agriculture. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลกระทรวงเกษตรแทนรัฐบาล

LANDBÚNAÐARRÁÐUNEYTIÐ

landbúnaðarráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með landbúnaði í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er landbúnaðarráðherra

Ministry of Agriculture

Ministry of Agriculture. The government ministry that is in charge of agricultural (farming) issues in Iceland. It is headed by the Minister of Agriculture.

กระทรวงเกษตร

กระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่มีหน้าที่คอยดูแลด้านการเกษตรของประเทศ ผู้มีอำนาจสูงสุดในการดูแลกระทรวงได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

LANDLÆKNIR

landlæknir er læknir sem er yfir landlæknisembættinu

The Medical Director of Health

The Medical Director of Health. The physician who heads the Directorate of Health.

ผู้อำนวยการกรมแพทย์

ผู้อำนวยการกรมแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีหน้าที่คอยดูแลกรมการแพทย์

LANDLÆKNISEMBÆTTIÐ

landlæknisembættið er embætti sem hefur yfirumsjón með öllum heilbrigðismálum í landinu; yfirmaður landlæknisembættisins er landlæknir

The Directorate of Health

The Directorate of Health. A government agency that is in charge of all health issues in Iceland. It is headed by the Medical Director of Health.

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์เป็นสำนักงานที่มีหน้าที่คอยดูแลด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ ผู้มีอำนาจสุงสุดในการดูแลกรมการแพทย์ ได้แก่ ผู้อำนวยการกรมแพทย์

LANDSBYGGÐIN

landsbyggðin er öll byggð sem er fyrir utan höfuðborgarsvæðið, bæði sveit, þorp og bæir

Rural areas (areas outside the metropolitan area)

Rural areas (areas outside the metropolitan area). All areas in Iceland (villages, towns, farms and country areas) except Reykjavík and the towns closest to it.

เขตชนบท

เขตชนบท เป็นบริเวณเขตพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเมืองหลวง รวมทั้งบริเวณต่างจังหวัด หมู่บ้านและเขตบ้านไร่

LANDSSAMTÖK

landssamtök eru samtök félaga eða einstaklinga á öllu landinu; í mörgum landssamtökum eru öll félög á landinu sem starfa á sama sviði eða að sama málefni

National federation

National federation.  An organization that includes all smaller organizations and individuals in Iceland who work in the same occupation or are active in the same cause. 

องค์กรแห่งชาติ

องค์กรแห่งชาติ เป็นองค์กรหรือสมาคม หรือส่วนบุคคลทั่วประเทศ; ในหลายๆองค์กรแห่งชาตินี้ หมายถึง องค์กรหรือสมาคมทุกแห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่เหมือนกัน

LANGTÍMA-

langtíma- fremst í orði merkir að það sem felst í orðinu gildir í langan tíma, t.d. felst langtímaumönnun í því að veita fólki umönnun í langan tíma

Long-term. Lasting for a long time

Long-term. Lasting for a long time. (The first element in a word, e.g. langtímaumönnun means ‘care on a long-term basis'.). 

ระยะเวลานาน-

ระยะเวลานาน – ส่วยใหญ่จะหมายถึง ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้เป็นเวลานาน อาทิเช่น การดูแลบุคคลในระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการที่บุคคลได้รับการดูแลในเวลาที่ยาวนาน

LAUN

laun eru greiðsla sem maður fær fyrir vinnu sína

Wages

Wages. Money that a worker receives for his or her work

เงินเดือน

เงินเดือนเป็นเงินที่บุคคลได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน

LAUNAFLOKKUR

maður fær greidd laun eftir ákveðnum launaflokki í kjarasamningi; launaflokkurinn miðast við starfið sem maður vinnur og+E100 þá menntun og starfsreynslu sem maður hefur o.fl.

Pay-scale

Pay-scale; step on a pay scale. Under collective agreements, workers are paid according to their position on a pay scale. The step will depend on the individual worker's qualifications, age and experience.

ระดับขั้นเงินเดือน

บุคคลจะได้รับเงินเดือนตามระดับขั้นเงินเดือนที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างแรงงาน; ระดับขั้นเงินเดือนนี้จะจ่ายให้ตามหน้าที่การงานของบุคคลและระดับการศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานของบุคคล

LAUNAFÓLK

launafólk er sá hópur fólks sem vinnur hjá öðrum og fær greidd laun fyrir vinnu sína

Wage-earners

Wage-earners. People who work for other people (employers) and receive wages for their work. 

ผู้รับค่าจ้าง

ผู้รับค่าจ้างเป็นกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพกับผู้อื่น และได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน

LAUNAGREIÐANDI

launagreiðandi er einstaklingur eða fyrirtæki sem greiðir fólki laun fyrir að vinna hjá sér

Employer

Employer. An individual or a company that pays people wages in return for their work. 

ผู้จ่ายเงินเดือน

ผู้จ่ายเงินเดือนเป็นบุคคลหรือบริษัท ที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้กับบุคคลที่ทำงานให้กับตนเป็นค่าตอบแทน

LAUNAKJÖR

launakjör fólks segja til um það hvað og hvernig það fær borgað fyrir vinnu sína

Wage terms

Wage terms. Details of how much money workers are to be paid for their work, and how the payments are to be made. 

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือนจะเป็นการบอกว่า บุคคลจะได้รับเป็นค่าตอบแทนในการทำงานเช่นไรและเท่าไหร่

LAUNAREIKNINGUR

launareikningur er bankareikningur sem launin manns eru lögð inn á

Wage account

Wage account. The bank account into which a worker's wages are paid. 

บัญชีเงินเดือน

ใบเสร็จเงินเดือน เป็นบัญชีธนาคารที่ซึ่งใช้โอนเงินเดือนเข้าให้กับบุคคล

LAUNASEÐILL

launaseðill er yfirlit sem maður fær frá vinnuveitanda og sýnir t.d. hvað maður hefur unnið mikið í mánuðinum, hvað maður fær greitt fyrir vinnuna og hvað maður borgar í skatt

Pay-slip (wage-slip)

Pay-slip (wage-slip). A piece of paper from your employer showing how much work you have done in the past month, what your wages are and how much you have paid in tax.  

ใบเงินเดือน

ใบเงินเดือน เป็นใบแจ้งรายการให้กับผู้รับเงินเดือนจากนายจ้าง ซึ่งจะแสดงว่าบุคคลทำงานมากน้อยเพียงไรต่อเดือน และได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่ รวมทั้งยอดแจ้งว่าได้จ่ายภาษีไปในจำนวนเท่าไหร่

LAUNASKRÁ

ef maður er á launaskrá hjá einhverjum þá fær maður borguð laun frá honum

Payroll

Payroll.  A register of the people who are being paid somewhere. If you are on the payroll of a company, it means that company pays you wages. 

ทะเบียนเงินเดือน

หากบุคคลใดมีชื่ออยู่ในใบทะเบียนเงินเดือนของผู้ใด ก็จะได้รับเงินเดือนจากผู้นั้น

LAUNATEKJUR

launatekjur eru þær tekjur sem fólk hefur af launum sínum

Wage earnings; income from wages

Wage earnings; income from wages. The income you have from your wages. 

รายได้

รายได้ เป็นเงินรายได้ที่บุคคลได้รับจากเงินเดือนของตน

LAUNATENGDUR

ef greiðsla er launatengd þá fer upphæð hennar eftir því hversu há laun maður hefur; launatengd gjöld eru gjöld sem launagreiðandi þarf að borga auk launanna sjálfra, t.d. tryggingagjald og mótframlag

Wage-related

Wage-related. If a payment is wage-related, it means it depends on how much your wages are. Wage-related expenses (launatengd gjöld) are expenses that your employer must pay in addition to your wages themselves, including for example social insurance tax and the employer's share of your pension premium.

การเชื่อมโยงของเงินเดือน

ในการจ่ายเงินหากมีการใช้ระบการเชื่อมโยงของเงินเดือน ยอดเงินที่จะได้รับนั้น ก็จะเทียบกับจำนวนเงินเดือน; ในการจ่ายเงินเดือนที่มีการเชื่อมโยงนั้น ผู้ที่จ่ายเงินเดือน จะต้องเป็นจ่ายเงินเงเพิ่มเติม อาทิเช่น ต้องจ่ายภาษีประกันสังคม และจะต้องจ่ายเข้ากองทุนสะสมเพื่อยามชราในส่วนเพิ่มเติมให้กับผู้รับเงินเดือน  

LAUNÞEGI

launþegi er sá sem fær greidd laun fyrir vinnu sína

Wage-earner

Wage-earner. Someone who receives wages for his or her work. 

ผู้ทำงานรับเงินเดือน

ผู้รับเงินเดือน เป็นบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือน

LÁGMARK

lágmark er það minnsta eða lægsta sem má vera eða getur orðið af einhverju, t.d. er lágmarksgreiðsla lægsta greiðsla sem hægt er að greiða eða fá greidda

Minimum

Minimum. The smallest amount or the lowest number that is allowed, or sufficient. For example, a minimum payment is the lowest payment that can be made or received for something.

ขั้นต่ำ, อย่างต่ำ

ขั้นต่ำ หมายถึง ต่ำสุดหรือน้อยที่สุด ที่สามารถปฏิบัติในบางสิ่งบางอย่างได้ อาทิเช่น การจ่ายในขั้นต่ำ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการจ่ายหรือการได้รับ

LÁGMARKSFRAMFÆRSLA

lágmarksframfærsla er upphæðin sem gert er ráð fyrir að fólk þurfi til að greiða fyrir nauðsynjar, t.d. mat og húsnæði; þegar upphæð ýmissa styrkja og bóta er reiknuð út er miðað við lágmarksframfærslu

Minimum support; basic support amount

Minimum support; basic support amount. The minimum amount of money considered sufficient for people to pay for the necessities of life, e.g. food and somewhere to live; various grants and benefit payments are based on this amount.  

การช่วยเหลือขั้นต่ำ

การช่วยเหลือขั้นต่ำ เป็นจำนวนเงินที่บุคคลได้รับการช่วยเหลือในกรณีจำเป็น อาทิเช่น อาหารและที่พักอาศัย; จำนวนเงินเพื่อการช่วยเหลือในเหตุกรณีต่างๆ ก็จะมีการคำนวนการช่วยเหลือในขั้นต่ำ

LÁGMARKSIÐGJALD

lágmarksiðgjald er lægsta upphæð iðgjalds sem maður þarf að borga t.d. í lífeyrissjóð eða til tryggingafélags

Minimum premium

Minimum premium. The lowest amount of money you have to pay to a pension fund or an insurance company.

เบี้ยประกันขั้นต่ำ

เบี้ยประกันขั้นต่ำ เป็นเบี้ยประกันขั้นต่ำที่บุคคลจะต้องจ่าย อาทิเช่น เงินกองทุนสะสมเพื่อยามชรา หรือบริษัทประกัน

LÁGMARKSKJÖR

lágmarkskjör eru lægstu launakjör sem hver launamaður á rétt á samkvæmt lögum eða kjarasamningum

Minimum terms (wages)

Minimum terms (wages). The lowest wages (and other terms of service) that all workers are entitled to receive according to a collective agreement. 

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ เป็นอัตราเงินเดือนในขั้นต่ำ ที่ผู้รับค่าจ้างรายเดือนมีสิทธิได้รับตามกฎหมายหรือตามสัญญาการว่าจ้างแรงงาน

LÁGMARKSLAUN

lágmarkslaun eru lægstu laun sem atvinnurekendur mega greiða launafólki samkvæmt ákveðnum reglum frá yfirvöldum

Minimum wage

Minimum wage. The lowest wage that employers may pay workers according to certain rules set by the government. 

เงินเดือนขั้นต่ำ

เงินเดือนขั้นต่ำ เป็นเงินเดือนขั้นต่ำสุด ที่เจ้าของกิจการจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างตามกฎเกณฑ์และจากภาครัฐ

LÁGMARKSTEKJUR

lágmarkstekjur eru lægstu tekjur sem fólk hefur

Minimum income

Minimum income. The lowest amount of income that people must have. 

รายได้ขั้นต่ำ

รายได้ขั้นต่ำ เป็นรายได้ที่บุคคลได้รับ

LÁGMARKSTÍMASÓKN

lágmarkstímasókn er sá fjöldi kennslustunda sem nemendur verða að mæta í til þess að mega ljúka námsáfanga eða námskeiði

Minimum attendance requirement

Minimum attendance requirement. The minimum (lowest number) of lessons you must attend in a course in school to pass the course (complete the credit unit). 

ชั่วโมงเรียนขั้นต่ำ

ชั่วโมงเรียนขั้นต่ำ เป็นจำนวนเวลาที่นักเรียนจะต้องเข้าเรียน เพื่อมีคุณสมบัติในการจบหลักสูตรหรือการอบรม

LÁN

lán er peningaupphæð sem maður fær hjá banka eða fyrirtæki og þarf síðan að borga til baka með reglulegum greiðslum sem eru bæði afborganir af upphæðinni sem maður fékk að láni og vextir

Loan

Loan.  Money that you borrow from a bank or finance company. You have to pay it back later by making regular payments (instalments); in each payment you pay part of the original amount and also interest.

เงินกู้

เงินกู้ เป็นจำนวนเงินที่บุคคลได้รับจากธนาคารหรือบริษัท และจำต้องชำระคืนตามกฎเกณฑ์ของการชำระหนี้ ทั้งการผ่อนชำระจากยอดเงิน ที่บุคคลได้รับจากเงินกู้และดอกเบี้ย

LÁNASTOFNUN

lánastofnun er banki, annað fjármálafyrirtæki eða stofnun þar sem fólk getur fengið lán, t.d. þegar það kaupir sér húsnæði

Credit institution

Credit institution.  A bank or another finance company or institution that will lend money, e.g. for buying property.

สถาบันเงินกู้

สถาบันเงินกู้ได้แก่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ หรือสถาบันที่บุคคลสามารถขอกู้เงินได้ อาทิเช่น เมื่อบุคคลต้องการซื้อบ้านเป็นต้น

LÁNAVEITANDI

lánaveitandi er sá sem lánar fólki peninga, t.d. stofnun eða einstaklingur

Lender

Lender. A person or institution that lends people money.

ผู้ออกเงินกู้

ผู้ออกเงินกู้ เป็นผู้ที่ออกเงินให้บุคคลกู้ยืม อาทิเช่น สถาบันต่างๆหรือส่วนบุคคล

LEIÐBEININGAR

leiðbeiningar felast í því að segja fólki hvernig á að gera eitthvað eða haga sér við ákveðnar aðstæður, t.d. hvernig á að fylla út eyðublað eða rata á réttan stað

Instructions

Instructions. Directions or orders telling you what you must do or how to behave in particular circumstances, e.g. how to fill out a form or how to find your way to a particular place.

ผู้สอนหรือให้คำแนะนำ

ผู้สอนหรือให้คำแนะนำ โดยทั่วไปจะเป็นผู้สอนหรือคอยให้คำแนะนำในบางสิ่งบางอย่าง หรือในควรปฏิบัติอย่างไรในกรณีต่างๆ อาทิเช่น แนะนำวิธีการกรอกข้อความลงในใบคำร้อง หรือบอกทางที่จะไปยังสถานที่หนึ่ง

LEIÐBEININGARSKYLDA

ef stofnun hefur leiðbeininingarskyldu þýðir það að starfsfólk hennar verður að gefa fólki upplýsingar og aðstoða það við ákveðin mál á starfssviði stofnunarinnar

Duty of instruction; obligations regarding guidance

Duty of instruction; obligations regarding guidance. If an institution is obliged to instruct people about something, this means that its staff must give you information and help with certain things that the institution deals with. 

ผู้มีหน้าที่ให้คำแนะนำ

หากสถาบันใดมีผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้น จะมีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ และคอยให้ความช่วยเหลือในกรณีต่างๆในแผนกของสถาบันนั้นๆ

LEIÐRÉTTING

leiðrétting felst í því að maður lagfærir villur eða eitthvað sem hefur verið gert rangt

Correction

Correction. Making something right; changing information that was wrong, or doing something again without making the mistake that was made the first time. 

ตรวจแก้ไข

โดยทั่วไปการตรวจแก้ไข ได้แก่ การที่บุคคลทำการตรวจทานแก้ไข ในบางสิ่งบางอย่างที่ผิด

LEIGA

leiga felst í því að leigja eitthvað, t.d. húsnæði; ef maður borgar leigu fyrir eitthvað sem annar á þá borgar maður fyrir að fá að nota það

Rental, hire

Rental, hire. If you rent something (e.g. a care or a flat), you pay to use it. The money you pay is also called the rent.

เช่า

โดยทั่วๆไปคำว่า เช่า หมายถึงการเช่าในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น บุคคลเช่าที่พักอาศัย; หากบุคคลจ่ายค่าเช่าในบางสิ่งบางอย่าง ก็เพื่อการใช้ในสิ่งนั้น

LEIGJANDI

ef maður er leigjandi þá hefur maður eitthvað á leigu t.d. húsnæði

Tenant (lessee)

Tenant (lessee). Someone who rents something, e.g. a flat or house.

ผู้เช่า

หากบุคคลเป็นผู้เช่าและได้เช่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิเช่น ที่พักอาศัย

LEIGUHÚSNÆÐI

leiguhúsnæði er húsnæði sem fólk borgar leigu fyrir að nota, t.d. fyrir að búa þar

Rented property, rented accommodation 

Rented property, rented accommodation (rental accommodation). Property (houses or flats) which people pay rent to live in.

ที่พักอาศัยให้เช่า

ที่พักอาศัยให้เช่า เป็นตึกอาคาร ที่บุคคลจ่ายค่าเช่าเพื่อไว้ใช้สอย อาทิเช่น สำหรับอยู่อาศัยเป็นต้น

LEIGUÍBÚÐ

leiguíbúð er íbúð sem fólk borgar leigu fyrir að búa í

Rented flat (rented apartment)

Rented flat (rented apartment). A flat which people pay rent for living in. 

ห้องพักให้เช่า

ห้องพักให้เช่า เป็นที่พักที่บุคคลเช่าเพื่อใช้สำหรับอยู่อาศัย

LEIGUMIÐLUN

leigumiðlun er fyrirtæki sem tekur að sér að finna leiguíbúðir fyrir fólk og leigjendur fyrir þá sem vilja leigja út húsnæði

Rental agency

Rental agency. A company that undertakes to find property for people to rent, and tenants for people who have property they want to rent out. 

สำนักงานหาบ้านเช่า

สำนักงานหาบ้านเช่า เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนหาบ้านเช่าให้กับบุคคล และสำหรับผู้เช่าที่ต้องการที่ต้องการหาบ้านเช่า

LEIGUSALI

leigusali er maður sem á húsnæði sem hann notar ekki sjálfur heldur leigir það út til annarra; ef maður leigir t.d. íbúð borgar maður leigusalanum húsaleigu

Landlord (lessor)

Landlord (lessor). A person who owns property, but does not use it himself and rents it out (leases it) to other people. If you rent a flat, the landlord is the person you pay rent to.

ผู้ให้เช่า

ผู้ให้เช่า เป็นบุคคลที่มีที่พักอาศัย ที่ไม่ต้องการใช้เอง แต่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นเช่าอาศัย; หากบุคคลเป็นผู้เช่า อาทิเช่น ห้องพัก ก็จะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่า

LEIGUSAMNINGUR

leigusamningur er það sama og húsaleigusamningur

Lease; rent contract/agreement

Lease; rent contract/agreement. An agreement between landlord and tenant on rent, etc. (Same as HÚSALEIGUSAMNINGUR.) 

สัญญาเช่า

สัญญาเช่า มีความหมายเดียวกันกับสัญญาเช่าที่พักอาศัย

LEIGUTAKI

maður er leigutaki ef maður er með t.d. húsnæði á leigu

Tenant (renter, lessee)

Tenant (renter, lessee). The person who rents something (e.g. a flat or a car). 

ผู้ให้เช่า

บุคคลที่เป็นผู้ให้เช่า หากว่าบุคคลนั้นมีที่พักอาศัยให้เช่า

LEIGUUPPHÆÐ

leiguupphæð er sú upphæð sem maður borgar í leigu

Rent

Rent. The amount of money paid for renting something. 

ราคาค่าเช่า

ราคาค่าเช่าเป็นราคาที่บุคคลต้องจ่ายเป็นค่าเช่า

LEIKJANÁMSKEIÐ

leikjanámskeið er haldið fyrir börn á grunnskólaaldri á sumrin meðan frí er í skólum; á Ieikjanámskeiðum fara börn m.a. í skipulagða leiki bæði inni og úti, læra íþróttir o.fl.

Activity course

Activity course. Short courses for young schoolchildren during the summer school holidays. They consist of games, craft activities, sports, walks, etc.

อบรมการละเล่น

การอบรมการละเล่น เป็นการจัดขึ้นสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาในภาคฤดูร้อน ในช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียน; กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมการละเล่นนี้ จะมีทั้งกิจกรรมในล่มและกลางแจ้ง และเรียนรู้ด้านกีฬาเป็นต้น

LEIKSKÓLADEILD

leikskóladeild er deild innan leikskóla þar sem eru börn á sama aldri

Department in a pre-school (kindergarten)

Department in a pre-school (kindergarten). One of the parts of a pre-school in which all the children are of the same age. 

แผนกของโรงเรียนอนุบาล

แผนกของโรงเรียนอนุบาล เป็นแผนกต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนอนุบาล สำหรับเด็กที่มีอายุเท่าเทียมกัน

LEIKSKÓLADVÖL

það er leikskóladvöl þegar barn er í leikskóla

Attendance at pre-school (kindergarten, nursery school)

Attendance at pre-school (kindergarten, nursery school); the time a child spends each day in pre-school 

อยู่โรงเรียนอนุบาล

เด็กที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาล หมายถึงเด็กเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาล

LEIKSKÓLI

leikskóli er skóli fyrir börn frá 1-2 ára aldri þangað til þau byrja í grunnskóla; leikskólar eru oftast reknir af sveitarfélögum, þeir eru ekki hluti af skólaskyldu barna og foreldrar þurfa að greiða fyrir leikskóladvölina

Pre-school, (kindergarten, nursery school)

Pre-school, (kindergarten, nursery school). School for children from the age of 1-2 until they begin elementary school.  Pre-schools are usually run by the local authorities. They are not part of the obligatory school system, and parents have to pay a fee to have their children at pre-schools.  

โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาล เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 1-2 ขวบจนกว่าเด็กจะเข้าโรงเรียนประถมศึกษา; ตามปรกติผู้มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนอนุบาลได้แก่หน่วยงานเทศบาล ซึ่งไม่ได้เป็นการเรียนภาคบังคับสำหรับเด็ก ผู้ปกครองจะต้องจ่ายเงินหากเด็กเข้ารับการดูแลที่โรงเรียนอนุบาล

LEYFI

maður hefur leyfi til að gera eitthvað ef maður má gera það; leyfi getur t.d. verið samþykki frá yfirvöldum fyrir því að framkvæma eitthvað

Authorisation; permission

Authorisation; permission.  Being allowed (authorised, permitted) to do something. Official consent allowing someone to do something.

อนุญาต, อนุมัติ

หากบุคคลได้รับอนุญาตในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็สามารถกระทำในสิ่งนั้นได้; การอนุญาตนั้น อาจเป็นการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อการใดการหนึ่ง

LEYFISBRÉF

leyfisbréf er skriflegt leyfi til að gera eitthvað, t.d. leyfi frá yfirvöldum til að stunda ákveðna starfsemi eða starfa á ákveðnu sviði

Licence

Licence. A written permit allowing someone to do something, e.g. to operate a particular type of business or to work in a certain occupation.

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต เป็นใบอนุญาตที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการใดการหนึ่ง อาทิเช่น ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติการบางอย่าง หรือทำหน้าที่ในแผนกตามที่ได้กำหนดไว้

LEYFISBRÉF

leyfisbréf er formlegt leyfi frá yfirvöldum til þess að mega vinna ákveðin störf, t.d. þurfa hjúkrunarfræðingar og læknar leyfisbréf til þess að mega vinna störf sín

Licence

Licence. Formal permission from the authorities to work in a particular profession, e.g. as a nurse or a doctor.

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต เป็นใบอนุญาตที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อการประกอบอาชีพที่ได้เจาะจงไว้ อาทิเช่น แพทย์และพยาบาล จะต้องได้รับใบอนุญาต จึงสามารถที่จะประกอบอาชีพดังกล่าวได้

LEYFISHAFI

leyfishafi er einstaklingur eða fyrirtæki sem hefur fengið formlegt leyfi eða leyfisbréf, t.d. til ákveðinna framkvæmda eða starfsemi

Licensee; licence-holder

Licensee; licence-holder. A person or company that has been issued a licence, e.g. allowing it to do something or run a business. 

ผู้ได้รับใบอนุญาต

ผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นบุคคลหรือบริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ อาทิเช่น เพื่อการปฏิบัติการหรือประกอบอาชีพเป็นต้น

LEYFISVEITING

það er leyfisveiting þegar stofnun eða yfirvald veitir formlegt leyfi til einhvers

Licensing; granting a licence

Licensing; granting a licence. When the authorities give permission for something.

การอนุญาต, การให้อำนาจ

การได้รับอนุญาต ก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารยืนยันจากสถาบันหรือเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ได้มีการอนุมัติออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

LÍFEYRIR

lífeyrir er mánaðarleg greiðsla sem t.d. öryrkjar og ellilífeyrisþegar eiga rétt á úr almannatryggingum eða úr lífeyrissjóði; lífeyrir kemur í staðinn fyrir tekjur sem fólk hafði áður en það hætti að vinna og skerðist ef fólk fær tekjur fyrir vinnu annars

Pension

Pension. Monthly payments which invalids and old-age pensioners are entitled to receive from the social security system or from a pension fund. Pension payments take the place of the wages that the people used to receive for their work, and they are reduced if they receive wages for other work. 

เงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพ

เงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพที่จ่ายให้เป็นรายเดือน อาทิเช่น เงินสวัสดิการเพื่อบุคคลทุพพลภาพ และเงินสวัสดิการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับจากสำนักงานประกันสังคม หรือจากกองทุนเงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นเงินทดแทนที่บุคคลได้รับแทนเงินเดือนที่เคยได้รับหลังจากเลิกทำงานแล้ว  หากบุคคลได้รับเงินเดือนจากสถานที่ทำงานอื่นๆ จำนวนเงินที่ได้รับจากเงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ก็จะลดลง

LÍFEYRISGREIÐSLA

það er lífeyrisgreiðsla þegar fólk fær greiddan lífeyri

Payment of a pension

Payment of a pension; pension payment. 

เงินเลี้ยงชีพที่ได้รับ

เมื่อบุคคลได้รับเงินเลี้ยงชีพ หมายถึงการได้รับเงินเลี้ยงชีพ

LÍFEYRISRÉTTINDI

lífeyrisréttindi fólks segja til um hvort það hefur rétt til að fá greiddan lífeyri úr lífeyrissjóði eða úr almannatryggingum og þá hversu mikinn lífeyri það á rétt á að fá

Pension rights; pension entitlement

Pension rights; pension entitlement.  Whether someone has the right to a pension, and how much their pension payments will be. 

สิทธิได้รับเงินเลี้ยงชีพ

สิทธิได้รับเงินเลี้ยงชีพนั้น เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลที่จะได้รับเงินเลี้ยงชีพจากกองทุนบำนาญเลี้ยงชีพ หรือจากสำนักงานประกันสังคม และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเลี้ยงชีพจำนวนมากน้อยเท่าใด

LÍFEYRISSJÓÐSTEKJUR

lífeyrissjóðstekjur eru tekjur sem maður hefur úr lífeyrissjóði

Income from a pension fund

Income from a pension fund

เงินจากกองทุนเงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพ

เงินจากกองทุนเงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นรายได้ที่บุคคลได้รับจากเงินกองทุนบำนาญเลี้ยงชีพ

LÍFEYRISSJÓÐUR

lífeyrissjóður er sjóður sem fólki er skylt að greiða reglulega í ákveðið hlutfall af laununum sínum; fólk fær síðan greiddan lífeyri úr lífeyrissjóði þegar það verður að hætta að vinna, t.d. vegna aldurs eða örorku

Pension fund

Pension fund.  A fund into which people have to pay a certain percentage of their wages, and from which they receive a pension when they stop working, either because of old age or as a result of injury and loss of working capacity.

กองทุนบำนาญเลี้ยงชีพ

กองทุนบำนาญเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนสวัสดิการ ที่บุคคลจะต้องจ่ายตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยหักออกจากส่วนของเงินเดือนแต่ละคน; เมื่อบุคคลนั้นไม่ได้ทำงาน ก็จะได้รับเงินเลี้ยงชีพ จากกองทุนเงินบำนาญ อาทิเช่น เนื่องจากอายุขัยและเป็นบุคคลทุลภาพ

LÍFEYRISSPARNAÐUR

lífeyrissparnaður felst í því að maður borgar reglulega í lífeyrissjóð og safnar þannig lífeyrisréttindum eða peningum

Pension savings

Pension savings. Savings that people build up by paying regularly into a pension fund. 

เงินสะสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

เงินสะสมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยทั่วไปเป็นเงินที่บุคคลต้องจ่ายเข้ากองทุนสะสมโดยสม่ำเสมอ และในการสะสมนี้ ก็เพื่อสิทธิในการได้รับเงินเพื่อการเลี้ยงชีพดังกล่าว 

LÍFEYRISTRYGGINGAR

lífeyristryggingar eru hluti almannatrygginga og sjá til þess að fólk fái greiddan lífeyri þegar það verður óvinnufært vegna aldurs eða örorku

Pension insurance

Pension insurance. Part of the social security system which ensures that people will be paid a pension when they are no longer capable of working due to old age or invalidity (loss of working capacity). 

เงินประกันเลี้ยงชีพ

เงินประกันเลี้ยงชีพ เป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานประกันสังคม และคอยดูแลให้บุคคลได้รับเงินเลี้ยงชีพในกรณีที่ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากเจ็บป่วยหรือเป็นผู้สูงอายุ

LÍFEYRISÞEGI

maður er lífeyrisþegi ef maður fær greiddan lífeyri

Pensioner

Pensioner.  Someone who receives a pension. 

เงินเลี้ยงชีพ

เมื่อบุคคลได้รับเงินเลี้ยงชีพ หมายถึงการได้รับเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

LÍFSLEIKNI

lífsleikni er námsgrein í grunnskóla þar sem nemendum er t.d. kennt hvernig best er takast á við lífið og samskipti við aðra

Life skills

Life skills.  A subject in junior school in which pupils are taught about dealing with problems and communicating with others.

หลักการดำเนินชีวิต

หลักการดำเนินชีวิต เป็นหลักสูตรที่ทำการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยจะสอนนักเรียนในวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดและความสัมพันธ์กับผู้อื่น

LÍKAMSRÆKT

þegar fólk stundar líkamsrækt hreyfir það sig reglulega án þess að stunda sérstaka íþróttagrein; maður stundar líkamsrækt á líkamsræktarstöðvum eða með því að synda, skokka eða hreyfa sig reglulega á annan hátt

Fitness training

Fitness training. Regular physical exercise which does not involve a sport, e.g. swimming, jogging or going to a gym (fitness centre).

เพาะกาย

เมื่อบุคคลทำกิจกรรมด้านการเพาะกาย ก็จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องฝึกฝนในกีฬาแขนงใดเป็นพิเศษแต่อย่างไร; บุคคลจะทำกิจกรรมเพาะกายที่สถานเพาะกาย หรือออกกำลังกายว่ายน้ำ, วิ่งเหยาะ หรือเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ

LÍKNARDEILD

líknardeild á sjúkrahúsi er deild fyrir fólk sem er með alvarlega sjúkdóma og á ekki eftir að lifa lengi; á líknardeild fær fólk hjúkrun og umönnun síðustu dagana sem það lifir

Palliative care ward

Palliative care ward. A ward in a hospital for people who are seriously and terminally ill (they are not likely to recover).  They are looked after and nursed during the last days of their lives. 

แผนกผู้ป่วยหนักระยะสุดท้าย

แผนกผู้ป่วยหนักระยะสุดท้ายที่อยู่ในโรงพยาบาล เป็นแผนกผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง และอาจจะมีชีวิตต่ออีกไม่นานมาพัก; ที่แผนกผู้ป่วยหนักระยะสุดท้ายนี้ จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

LJÓSMÓÐIR

ljósmóðir er hjúkrunarfræðingur sem sér um að taka á móti börnum þegar þau fæðast; ljósmóðir sér einnig um mæðraskoðun á meðgöngu og ungbarnaeftirlit fyrstu mánuðina eftir fæðingu

Midwife

Midwife.  A nurse who is in charge of delivering babies when they are born. Midwives also carry out pre-natal examinations and infant care monitoring during the first few months after birth. 

พยาบาลผดุงครรภ์

พยาบาลผดุงครรภ์ เป็นพยาบาลที่มีหน้าที่ทำคลอด; นอกจากนั้นพยาบาลผดุงครรภ์ ยังมีหน้าที่ในการดูแลมารดาที่กำลังตั้งครรภ์ หรือดูแลเด็กอ่อนหลังจากคลอดเป็นเวลาหนึ่งเดือน

LOKAÁFANGI

lokaáfangi er síðasti áfangi sem þarf að taka í tiltekinni námsgrein

Final unit (final credit course)

Final unit (final credit course). The last unit you have to take in a programme of study in a particular subject.

สิ้นสุดในแขนงวิชา

การสิ้นสุดในแขนงวิชา เป็นขั้นตอนของการเลือกเรียนจนครบแขนงวิชาในแต่ละวิชาตามหลักสูตร

LOKAPRÓF

lokapróf er síðasta próf sem þarf að taka í tiltekinni námsgrein

Final examination (final exam)

Final examination (final exam). The last examination you have to take in a particular subject. 

สอบไล่

สอบไล่ เป็นการสอบครั้งสุดท้าย หลังจากที่ได้เรียนครบหลักสูตรแล้ว

LYF

fólk tekur lyf til þess að bæta heilsu sína og líðan; lyf fást í apótekum, sum gegn framvísun lyfseðils frá lækni en önnur án lyfseðils

Drug (pharmaceutical; medicinal drug)

Drug (pharmaceutical; medicinal drug). You take drugs of this type to fight disease and feel better. Drugs are sold by pharmacies (chemist's shops). Some are only available by prescription, others are sold ‘over the counter'.

ยา

บุคคลที่ต้องรับประทานยา เพื่อช่วยให้มีสุขภาพดีชึ้น; สามารถหาซื้อยาได้ที่ร้านขายยา ยาบางชนิดต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ และยาบางชนิดไม่จำเป็นต้องมีแต่อย่างไร

LYFJAKORT

lyfjakort er spjald þar sem eru allar upplýsingar um hvaða lyf maður þarf að taka og hversu stóra skammta; lyfjakort getur líka verið það sama og lyfjaskírteini

 Instructions telling you what drugs (pharmaceuticals) to take and in what doses.  Another word for lyfjaskírteini

1) Instructions telling you what drugs (pharmaceuticals) to take and in what doses. 2) Another word for lyfjaskírteini

บัตรยา

บัตรยา เป็นบัตรที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของยาและปริมาณการใช้ยา; บัตรยานี้มีลักษณะเดียวกันกับบัตรส่วนลดเพื่อการซื้อยา

LYFJAKOSTNAÐUR

lyfjakostnaður er kostnaður við að kaupa lyf

Cost of drugs (pharmaceuticals, medicines)

Cost of drugs (pharmaceuticals, medicines). What you spend buying medical drugs. 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อยา

ค่าใช้จ่ายในการซื้อยา เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อยา

LYFJASKÍRTEINI

lyfjaskírteini er afsláttarkort sem læknar sækja um fyrir sjúklinga sína ef þeir þurfa að taka mikið af lyfjum í langan tíma vegna langvarandi sjúkdóms; þá fá sjúklingarnir töluverðan afslátt af lyfjum í apótekum

Drug (pharmaceutical) discount card

Drug (pharmaceutical) discount card. A discount card which doctors apply for on behalf of their patients.  When patients have to take the drugs for a long time to fight chronic diseases, they receive large discounts on the prices charged for the drugs by pharmacies (chemist's shops).

บัตรส่วนลดเพื่อการซื้อยา

บัตรส่วนลดเพื่อการซื้อยา เป็นบัตรส่วนลดที่แพทย์จะเป็นผู้ยื่นขอให้กับคนไข้ ในกรณีที่คนไข้มีความจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณมาก เนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง; ผู้ป่วยจะได้รับส่วนลดเมื่อไปซื้อยา

LYFJAVERÐ

Iyfjaverð er verð sem lyf eru seld á

Drug (medical drug; pharmaceutical) price

Drug (medical drug; pharmaceutical) price. The price at which a drug is sold. 

ราคายา

ราคายา เป็นราคาขายของยา 

LYFJAVERSLUN

lyfjaverslun er það sama og apótek

Pharmacy, chemist's shop

Pharmacy, chemist's shop

ร้านขายยา

ร้านขายยามีความหมายเดียวกันกับคำว่า apótek (ร้านขายยา)

LYFSEÐILL

lyfseðill er sérstakt eyðublað sem læknir fyllir út til að hægt sé að fá sum lyf í apótekum

Prescription

Prescription. A special form which must be filled out by a doctor; the patient then takes it to a pharmacy (chemist's shop) to buy drugs (pharmaceuticals). 

ใบสั่งยา

ใบสั่งยา เป็นเอกสารเฉพาะ ที่แพทย์เป็นผู้กรอกข้อมูลลงไป เพื่อสามารถนำไปซื้อยาได้ที่ร้านขายยา

LYFSEÐILSSKYLDUR

lyfseðilsskyld lyf er aðeins hægt að fá með því að framvísa lyfseðli frá lækni í apótekum

By prescription only

By prescription only. Certain drugs (pharmaceuticals, medicines) are only available by prescription from a doctor. 

จำเป็นต้องมีใบสั่งยา

ยาที่มีจำเป็นต้องมีใบสั่งยานี้ สามารถซื้อได้ที่ร้านขายยา โดยต้องแสดงใบสั่งยาที่เขียนขึ้นโดยแพทย์

LÝÐVELDI

lýðveldi er ríki þar sem þjóðhöfðinginn er forseti sem er kosinn af þjóðinni eða fulltrúum hennar

Republic

Republic. A state (country) where the head of state is a president who is elected by the people or by representatives of the people. 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

สาธารณรัฐประชาธิปไตย เป็นรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจปกครอง ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาปกครอง

LÝTALÆKNINGAR

læknar sem stunda lýtalækningar breyta útliti fólks með skurðaðgerðum; lýtalæknar laga t.d. meðfædda galla eins og skarð í vör eða góm og laga útlit fólks eftir slys eða ef það kýs sjálft að breyta útliti sínu

Cosmetic surgery

Cosmetic surgery. Surgery to change or improve people's appearance. For example,  cosmetic surgeons may operate to correct birth defects such as a harelip or a cleft palate; they also repair tissue damage after injury and make changes at the patient's request. 

ศัลยกรรมตกแต่ง

แพทย์จะเป็นผู้ทำศัลยกรรมตกแต่ง ด้วยวิธีการผ่าตัดทำศัลยกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของบุคคล; การทำศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข อาทิเช่น ร่างกายบกพร่องขณะคลอด อาทิเช่น ปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งหลังประสบอุบัติเหตุ หรือมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของตนเอง

LÆKNIR

læknir hefur sérstaka háskólamenntun og réttindi til að veita fólki læknismeðferð við sjúkdómum eða slysum; sumir læknar sinna almennri læknisþjónustu, t.d. heimilislæknar, en aðrir hafa sérhæft sig á ákveðnum sviðum lækninga eins og sérfræðilæknar

Doctor (physician)

Doctor (physician). A person who has undergone special university training and is qualified to give medical treatment for illnesses or injuries. Some doctors are general practitioners; others specialise in particular areas of medicine. 

แพทย์

แพทย์จะต้องได้รับการศึกษาในสาขาเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการประกอบอาชีพรักษาโรค ในกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ; แพทย์บางคนจะให้บริการด้านการแพทย์ทั่วไป อาทิเช่น เป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์บางคนอาจเป็นแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะ

LÆKNISHEIMSÓKN

maður fer í læknisheimsókn þegar maður fer til læknis í viðtal eða skoðun; maður getur farið í læknisheimsókn á heilsugæslustöð, læknastofu eða göngudeild sjúkrahúss

Consultation; visit to a doctor

Consultation; visit to a doctor. A consultation between a patient and a doctor may take place in a health clinic, a private doctor's surgery or in the out-patients department of a hospital.

ไปพบแพทย์

บุคคลต้องไปพบแพทย์ เมื่อบุคคลต้องไปพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาหรือตรวจร่างกาย; บุคคลสามารถไปพบแพทย์ที่ศูนย์อนามัย, คลีนิคแพทย์ หรือแผนกคนไข้นอกของโรงพยาบาล

LÆKNISHJÁLP

læknishjálp er sérfræðileg meðferð sem læknir veitir eftir að hafa verið kallaður til vegna slyss eða veikinda

Medical attention (medical assistance)

Medical attention (medical assistance). Specialist treatment given by a doctor who has been called in cases of illness or injury. 

การช่วยเหลือทางการแพทย์

การช่วยเหลือทางการแพทย์ เป็นศาสตร์เฉพาะที่แพทย์นำมาใช้รักษาเมื่อถูกเรียกขณะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

LÆKNISKOSTNAÐUR

lækniskostnaður er sá kostnaður sem greiða þarf fyrir læknisheimsókn

Doctor's fee

Doctor's fee.  The fee you have to pay for going to the doctor. 

ค่ารักษา

ค่ารักษาเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เมื่อไปพบแพทย์

LÆKNISSKOÐUN

fólk fer í læknisskoðun til að fá mat læknis á heilsu sinni; að lokinni læknisskoðun getur það fengið læknisvottorð þar sem fram kemur hvernig heilsu þess er háttað

Medical examination

Medical examination. You go for a medical examination so that a doctor can assess your state of health. After the examination, you can have a medical certificate which gives information about your state of health.

รับการตรวจจากแพทย์

บุคคลที่เข้ารับการตรวจจากแพทย์ เพื่อตรวจเช็คและรับทราบสภาพร่างกาย; เมื่อการตรวจร่างกายสิ้นสุดลง ก็จะได้รับใบรับรองแพทย์ ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพของสุขภาพร่างกาย

LÆKNISVOTTORÐ

læknisvottorð er skriflegt mat læknis á því hvernig heilsu manns er háttað, einkum með tilliti til þess hvort maður getur unnið eða stundað nám

Medical certificate (doctor's certificate)

Medical certificate (doctor's certificate). A written assessment by a doctor of a person's health, particularly as regards the person's ability to work or study. 

ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารที่แพทย์เขียนขึ้นหลังจากตรวจร่างกายแล้ว เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลนั้น นอกจากนั้น ยังระบุอีกว่าบุคคลนั้นสามารถประกอบอาชีพหรือเรียนหนังสือได้

LÆKNISÞJÓNUSTA

læknisþjónusta er öll sú þjónusta sem maður fær hjá lækni

Medical services (doctor's services)

Medical services (doctor's services).  All the treatment one receives from a doctor. 

การให้บริการทางแพทย์

การให้บริการทางแพทย์ เป็นการให้บริการทางแพทย์ทุกประเภท ที่บุคคลได้รับจากแพทย์

LÖG

lög eru formleg fyrirmæli og reglur sem alþingi ákveður og samþykkir og fjalla t.d. um hegðun og samskipti fólks í samfélaginu; dómstólar ákveða hvort lög hafa verið brotin og dæma í málum eftir því sem segir í lögunum

Law (laws; statutes)

Law (laws; statutes). Rules and instructions, decided and passed by the Althingi, covering how society functions and how individuals behave towards each other in many contexts. The courts decide whether the law has been broken, and judge cases according to what is stated in law.

กฎหมาย

กฎหมายเป็นคำสั่งที่เป็นทางการและเป็นกฎเกณฑ์ที่รัฐสภาเป็นผู้ออก โดยมีการลงความเห็นร่วมกัน อาทเช่น กฎหมายเกี่ยวกับความประพฤติของบุคคลในสังคม; ศาลจะเป็นผู้ตัดสินกรณีที่บุคคลกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย และลงโทษตามกฎหมาย

LÖGALDUR

lögaldur er aldur sem fólk þarf að ná til þess að hafa leyfi til ákveðinna hluta; lögaldur fyrir fjárræði er t.d. 18 ár

Age of majority, legal age

Age of majority, legal age.  The minimum age according to law for being allowed to do certain things. For example, the legal age for being responsible for one's own financial affairs is 18 years. 

กฎหมายบรรลุนิติภาวะ

กฎหมายบรรลุนิติภาวะ จะเน้นถึงอายุของบุคคล ที่อยู่ในวัยได้รับอนุญาตให้กระทำในบางสิ่งบางอย่างได้; กฎหมายบรรลุนิติภาวะ สำหรับบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

LÖGBROT

þegar maður fremur lögbrot gerir hann eitthvað ólöglegt og brýtur þar með lög

Offence, breach of the law

Offence, breach of the law. If you break the law, you do something that is prohibited (banned) in law; you commit an offence. 

ฝ่าฝืนกฎหมาย

เมื่อบุคคลกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย หมายถึงบุคคลดังกล่าวได้กระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

LÖGBUNDINN

ef eitthvað er lögbundið þá er það ákveðið með lögum

Legally required

Legally required. Something that is necessary according to law. 

รัฐธรรมนูญ

หากมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หมายถึงการกำหนดข้อกฎหมาย

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

lögfræðiaðstoð er þjónusta sem lögfræðingar veita viðskiptavinum sínum

Legal assistance

Legal assistance. The services of a lawyer. 

สำนักงานทนายความ

สำนักงานทนายความ เป็นการให้บริการด้านทนายความให้กับลูกค้าของตน

LÖGFRÆÐINGUR

lögfræðingur er maður með háskólamenntun í lögfræði; lögfræðingar með sérstök réttindi til þess starfa m.a. við að að flytja og verja mál fyrir dómstólum og lögfræðingar starfa líka við að gera samninga o.fl. í stofnunum og fyrirtækjum

Lawyer

Lawyer. A person who holds a university degree in Law. Lawyers with special qualifications plead cases in court as legal counsels for plaintiffs and defendants; others work in companies and institutions, e.g. drawing up contracts. 

ทนายความ

ทนายความ เป็นบุคคลที่เรียนด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย; ทนายความจะต้องได้รับสิทธิในการประกอบอาชีพ อาทิเช่น การยื่นเสนอคดีต่อศาล นอกจากนั้น ทนายความยังมีหน้าที่ในการทำสัญญาต่างให้กับสถาบันหรือบริษัทต่างๆเป็นต้น

LÖGGILDING

löggilding er formleg staðfesting á að eitthvað sé í samræmi við lög eða hafi lagalegt gildi. Sum starfsheiti eru löggilt og það þýðir að enginn má t.d. kalla sig lækni, hjúkrunarfræðing, múrara eða rafvirkja nema hafa menntun og réttindi til þess.

Accreditation; authorisation

Accreditation; authorisation. A formal confirmation that something is in accordance with law, or valid in law. Some professional designations (starfsheiti) are subject to accreditation, which means that no one may call themselves, e.g., a nurse, mason or electrician without having the required training and authorisation.  

รับรองเป็นหลักฐาน

การรับรองเป็นหลักฐาน เป็นการรับรองด้วยลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย ในบางสาขาอาชีพเรียกว่า ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และแปลความหมายได้ว่า  สามารถเรียกตัวเองว่าแพทย์ พยาบาล ช่างปูนหรือช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับการศึกษาในสาขานั้น และมีสิทธิในการประกอบอาชีพนั้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

LÖGGILTUR

þegar eitthvað er löggilt er formlega staðfest að það sé í samræmi við lög eða hafi lagalegt gildi; sum starfsheiti eru löggilt og það þýðir að enginn má t.d. kalla sig lækni, hjúkrunarfræðing, múrara eða rafvirkja nema hafa menntun og réttindi til þess

Authorised; approved

Authorised; approved. When something is authorised, it has been formally stated that it is in accordance with law. Some professional designations (starfsheiti) are subject to accreditation, which means that no one may call themselves, e.g., a nurse, mason or electrician without having the required training and authorisation.  

ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อสิ่งใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง ได้มีการรับรองด้วยลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย และในบางสาขาอาชีพเรียกว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และแปลความหมายได้ว่า  สามารถเรียกตัวเองว่าแพทย์ พยาบาล ช่างปูนหรือช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับการศึกษาในสาขานั้น และมีสิทธิในการประกอบอาชีพนั้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

LÖGHEIMILI

lögheimili er staður þar sem maður á heima samkvæmt þjóðskrá, jafnvel þótt maður dvelji annars staðar í lengri eða styttri tíma

Domicile

Domicile. The place where you are legally registered as living (according to the National Register) even though you may spend time at other addresses. 

ที่อยู่ถาวร

ที่อยู่ถาวรเป็นสถานที่ที่บุคคลลงทะเบียนอยู่อาศัยอย่างถาวรที่สำนักงานทะเบียนประชากร แม้ว่าบุคคลนั้นจะไปอาศัยอยู่ที่อื่นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือในระยะเวลาที่ยาวนาน

LÖGLEGUR

það sem er löglegt er leyfilegt samkvæmt lögum

Legal

Legal. Something that is legal is allowed by law; it is not against the law. 

ถูกกฎหมาย

สิ่งที่ถูกกฎหมาย หมายถึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

LÖGMAÐUR

lögmaður er lögfræðingur sem hefur réttindi til að flytja mál fyrir dómi

Attorney; advocate

Attorney; advocate. A lawyer who is qualified to plead cases in court. 

ทนายความ

ทนายความมีความหมายเดียวกันกับคำว่า lögfræðingur (ทนายความ) มีสิทธิที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้

LÖGREGLA

lögregla er stofnun sem annast löggæslu; lögreglan á að fylgjast með því að fólk hagi sér í samræmi við lög og reglur og handsama þá sem brjóta lög, t.d. þá sem aka of hratt

Police

Police. The police see to law enforcement. They monitor to see that people obey the law, and arrest them if they find them committing offences, e.g. exceeding the speed limit. 

ตำรวจ 

ตำรวจ เป็นสถาบันหนึ่งที่มีหน้าที่คอยดูแลรักษากฎหมาย นอกจากนั้นยังมีหน้าที่คอยดูแลความประพฤติ ให้บุคคลปฏิบัติตามกฎหมาย และคอยจับกุมบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย อาทิเช่น ขับรถด้วยการใช้ความเร็วสูง

LÖGREGLUSTJÓRI

lögreglustjóri er yfirmaður lögreglunnar í hverju umdæmi

Commissioner of police

Commissioner of police. The head of the police force in each administrative district. 

ผู้กำกับการตำรวจ

ผู้กำกับการตำรวจ มีหน้าที่ดูแลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละพื้นที่

LÖGREGLUYFIRVÖLD

lögregluyfirvöld eru lögregla og lögreglustjórar sem sjá um löggæslu í landinu

Police; the police authorities

Police; the police authorities. The police and police commissioners who are in charge of law enforcement. 

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้กำกับการตำรวจ ที่มีหน้าที่คอยดูแลแผ่นดิน

MAKABÆTUR

makabætur eru bætur úr almannatryggingum sem maki elli- eða örorkulífeyrisþega getur átt rétt á við sérstakar aðstæður

Spouse's benefit

Spouse's benefit. Benefit (payments of money) from the social security system which the spouse of an old-age pensioner or disability pensioner may be entitled to receive under certain circumstances. 

เงินช่วยเหลือสำหรับคู่สมรส

เงินช่วยเหลือสำหรับคู่สมรส เป็นเงินที่คู่สมรสได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ในกรณีที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้รับเงินสวัสดิการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ- หรือเงินสวัสดิการเลี้ยงชีพสำหรับผู้ป่วย จึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือนี้ในกรณีเฉพาะ

MAKALÍFEYRIR

makalífeyrir er greiðsla úr lífeyrissjóði sem maður getur átt rétt á ef maki manns deyr og hefur greitt í lífeyrissjóð í ákveðinn tíma

Spouse's pension

Spouse's pension.  Payments from a pension fund which people may be entitled to when their spouse dies after paying premiums to a pension fund for a certain length of time. 

เงินเลี้ยงชีพสำหรับคู่สมรส

เงินเลี้ยงชีพสำหรับคู่สมรส เป็นเงินที่จ่ายโดยกองทุนสะสมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งบุคคลมีสิทธิได้รับเงินนี้ ก็ต่อเมื่อคู่สมรสเสียชีวิต และได้มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนสะสมเพื่อการเลี้ยงชีพในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

MAKI

maki manns er sá sem maður er giftur eða er í sambúð með

Spouse

Spouse. The person to whom one is married, or with whom one lives as a partner. 

คู่สมรส

คู่สมรส เป็นบุคคลที่แต่งงานหรืออาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา

MANNANAFNALÖG

mannanafnalög eru sérstök lög sem gilda um nöfn fólks og skráningu þeirra

Personal Names Act

Personal Names Act. The act (law) covering personal names and how they are written. 

กฎหมายชื่อบุคคล

กฎหมายชื่อบุคคล เป็นกฎหมายเฉพาะที่ดูแลเรื่องชื่อของบุคคลและทำการลงทะเบียน

MANNRÉTTINDASAMTÖK

mannréttindasamtök eru samtök sem standa vörð um mannréttindi, þ.e. grundvallarréttindi allra manna til þess að lifa og njóta frelsis og virðingar

Human rights organization

Human rights organization. An organization that defends human rights (the basic right to life, freedom and respect). 

องค์กรดูแลคุ้มครองป้องกันสิทธิมนุษยชน

องค์กรดูแลคุ้มครองป้องกันสิทธิส่วนบุคคล เป็นองค์กรที่คอยดูแลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น สิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนในการดำเนินชีวิต อิสระภาพและการให้เกียรติ

MANNÚÐARÁSTÆÐUR

ef eitthvað er gert af mannúðarástæðum ræðst það af vilja til að sýna fólki sanngirni og góðmennsku

Compassionate grounds, humanitarian reasons

Compassionate grounds, humanitarian reasons. Something that is done or permitted on compassionate grounds is done or allowed so as to show goodwill and consideration.

มีมนุษยธรรม

หากบุคคลมีมนุษยธรรม ก็จะแสดงถึงมีความยุติธรรมและเป็นคนดี

MANNÚÐARSJÓNARMIÐ

ef mannúðarsjónarmið ráða því sem er gert eða ákveðið þá miðar það að því að sýna fólki sanngirni og góðmennsku

Compassionate grounds, humanitarian considerations

Compassionate grounds, humanitarian considerations. If something is decided or done on compassionate grounds, this is to show goodwill and consideration. 

ความคิดเห็นด้านมนุษยธรรม

หากบุคคลมีความคิดเห็นที่มีมนุษยธรรม ก็สามารถที่จะแสดงออกให้บุคคลอื่นได้เห็นถึงความมียุติธรรมและเป็นคนดี

MANSAL

mansal felst í því að selja fólk og neyða það til að vinna gegn eigin vilja, t.d. við vændi, yfirleitt langt frá heimalandi þess

Trafficking in human beings

Trafficking in human beings. Selling people and forcing them to work at something against their will, e.g. as prostitutes (generally far from their home countries).

ค้ามนุษย์

คำว่าค้ามนุษย์ โดยทั่วไปหมายถึงการขายมนุษย์ และใช้ให้ทำงานตามความประสงค์ของผู้ซื้อ อาทิเช่น ให้เป็นโสเภณี โดยทั่วไปมักจะห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน

MARKAÐSSETNING

markaðssetning er það hvernig vöru eða þjónustu er komið á framfæri við almenning. Umbúðir og auglýsingar eru t.d. hluti af markaðssetningu.

Marketing

Marketing. How a product or service is presented to the public, including packaging and advertising.

การตลาด

การตลาด เป็นการให้บริการทั้งด้านการซื้อและขายสินค้า และการประกาศสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบรรจุหีบห่อและการโมษณา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด

MÁLSHÖFÐUN

málshöfðun felst í því að stefna einhverjum fyrir dómstól vegna ákveðins máls

Bringing a case (instituting proceedings) in court, suing

Bringing a case (instituting proceedings) in court, suing. Having somebody summonsed before a court in connection with a particular case. 

กระบวนพิจารณา

กระบวนพิจารณา โดยทั่วไปเป็นหมายเรียกบุคคลเพื่อมาขึ้นศาล ในกรณีฟ้องร้อง

MÁLSMEÐFERÐ

málsmeðferð segir til um hvernig mál fyrir dómi eru meðhöndluð

Procedure; court procedure

Procedure; court procedure. The rules of how a case is dealt with in court. 

ขั้นตอนของคดี

ขั้นตอนของคดี จะเป็นวิธีการในการดำเนินการและการปฏิบัติต่อคดีอย่างไร 

MÁLSVARI

ef maður er málsvari einhvers, annaðhvort manneskju eða málefnis, þá er maður fulltrúi þess eða talsmaður

Spokesman (advocate; supporter)

Spokesman (advocate; supporter). If you are the spokesman for someone or something, then you represent that person or that cause (you speak out in favour of doing something).

ดำเนินการแทน

หากบุคคลเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือในกรณีต่างๆ บุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ปฏิบัติการแทนหรือตัวแทน

MÁNAÐARLAUN

mánaðarlaun eru þau laun sem fólk hefur fyrir vinnu sína í hverjum mánuði

Monthly wage

Monthly wage. The money you are paid for your work every month. 

เงินเดือนประจำ

เงินเดือนประจำ เป็นเงินเดือนที่บุคคลได้รับเป็นค่าตอบแทนการทำงานในแต่ละเดือน

MEÐFERÐ

meðferð (á einstaklingi) hjá lækni, sjúkraþjálfara eða öðru heilbrigðisstarfsfólki miðar að því að bæta heilsu og líðan fólks og getur t.d. falist í lyfjagjöf eða æfingum; meðferð á máli hjá opinberri stofnun felst í því að fjalla um málið og undirbúa afg

 Treatment :  Procedure, handling

1) Treatment. Treatment by a doctor, physiotherapist or other health-care worker is aimed at improving a person's health or well-being, and may involve prescribing drugs or teaching exercises. 2) Procedure, handling. The handling of a case by a public institution (e.g. a court) involves examining it, discussing it and deciding on the conclusion. 

ดูแลรักษา

การดูแลรักษา(ส่วนบุคคล) จากแพทย์ นักกายภาพบำบัด หรือการให้บริการอื่นๆจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อการรักษาสุขภาพและสภาวะร่างกายให้ดีขึ้น อาทิเช่น การให้ยาหรือการฝึกฝน; การดูแลจากสถานบันให้บริการด้านสาธารณชน โดยทั่วไปมีหน้าที่ในการตระเตรียมการที่เกี่ยวข้องและให้บริการ  

MEÐGANGA

meðganga er sá tími sem kona gengur með barn áður en hún fæðir það

Pregnancy (gestation)

Pregnancy (gestation). The time during which a woman carries a developing child in her body before giving birth to it. 

ระยะการตั้งครรภ์

ระยะการตั้งครรภ์ เป็นระยะเวลาที่สตรีมีบุตรอยู่ในครรภ์ ก่อนที่จะคลอด

MEÐLAG

meðlag er það sama og barnsmeðlag

Child maintenance; child alimony

Child maintenance; child alimony. Money paid by the parent of a child to the other parent towards the cost of looking after the child after they are divorced.

เงินค่าเลี้ยงดู 

เงินค่าเลี้ยงดูมีความหมายเดียวกันกับคำว่า barnsmeðlag (เงินเลี้ยงดูบุตร)

MEÐLAGSGREIÐANDI

maður er meðlagsgreiðandi ef maður borgar barnsmeðlag

Maintenance payer

Maintenance payer; a person who pays child maintenance. 

ผู้จ่ายเงินค่าเลี้ยงดู

บุคคลที่เป็นผู้จ่ายเงินค่าเลี้ยงดู หมายถึงเป็นการจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตร

MEÐMÆLI

þegar einhver gefur manni meðmæli þá staðfestir hann að maður sé góður starfsmaður

Testimonial; reference; recommendation

Testimonial; reference; recommendation. If someone gives a person a testimonial or reference, they confirm that the person is a good worker or has a good character. 

คำรับรอง

เมื่อมีการออกคำรับรองให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หมายถึงการรับรองว่าบุคคลนั้น เป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

MEGINREGLA

meginregla í einhverju máli er sú regla sem hefur mest vægi

Principle; general principle; general rule

Principle; general principle; general rule. The rule or point of view that counts most in a particular matter or situation. 

หลักเกณฑ์หลัก, หลักการหลัก

หลักเกณฑ์หลักในบางกรณีนั้น ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่ถึงเป็นหลักใหญ่

MENNINGARHEIMAR

ólíkir menningarheimar eru staðir eða samfélög þar sem ríkir mjög ólík menning, t.d. mismunandi trúarbrögð, siðir og venjur

Cultural backgrounds

Cultural backgrounds, cultures, cultural traditions; cultural regions.  The ideas and customs that different communities of people follow (in particular countries or regions). 

วัฒนธรรมของทั่วโลก

วัฒนธรรมของทั่วโลกจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานที่หรือสังคมที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก อาทิเช่น ความแตกต่างทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและการอบรมสั่งสอน

MENNINGARSJOKK

menningarsjokk er það sama og menningaráfall

Culture shock

Culture shock. Confusion at being confronted suddenly by a different culture and not understanding manners or ways of living that are very different from what you have been used to and regarded as normal. 

ผลกระทบจากวัฒนธรรม

ผลกระทบจากวัฒนธรรม มีความหมายเดียวกันกับคำว่า menningaráfall (ผลทางลบจากวัฒนธรรม)

MENNTAKERFI

menntakerfi er heildarskipulagið á allri fræðslu og skólastarfi í landinu frá leikskólum upp í háskóla ásamt námskeiðum fyrir fullorðna utan skólakerfisins, t.d. til endurmenntunar

Educational system

Educational system.  The overall structure of the schools in a country, from kindergarten all the way to university, and also including courses for adults outside the school system.

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา เป็นการจัดการทั้งระบบ เกี่ยวกับระบบการศึกษาทั้งหมด และระบบของโรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งโรงเรียนอนุบาล จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเปิดอบรมในระดับผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน อาทิเช่น เปิดอบรมการศึกษาต่อเนื่องเป็นต้น

MENNTAMÁL

menntamál eru öll mál sem tengjast skólum og menntun

Education

Education.  All matters relating to schools and education. 

เนื้อหาด้านการศึกษา

เนื้อหาด้านการศึกษา เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับกับโรงเรียนและการศึกษา

MENNTAMÁLARÁÐHERRA

menntamálaráðherra er ráðherra sem stýrir menntamálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Education

Minister of Education, Culture and Science. The head of the Ministry of Education, Culture and Science. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการแทนรัฐบาล

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

menntamálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með menntamálum og menningarmálum í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er menntamálaráðherra

Ministry of Education

Ministry of Education, Culture and Science. The government ministry dealing with educational, cultural and scientific matters in Iceland, headed by the Minister of Education, Culture and Science.

การกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงฯที่มีหน้าที่ดูแลตรวจตราด้านการศึกษาและวัฒนธรรมทั่วประเทศ; ผู้มีอำนาจสูงสุดในการดูแลการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ เรียกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

MENNTASKÓLI

menntaskóli er framhaldsskóli sem leggur áherslu á bóklegt nám til stúdentsprófs; nemendur velja deildir eftir áhugasviði, t.d. máladeild eða stærðfræðideild

Grammar school (college)

Grammar school (college). An upper secondary school concentrating on theoretical studies leading to the matriculation examination (stúdentspróf); pupils choose a department according to their interests, e.g. the Language Department or the Mathematics Department.

วิทยาลัย

วิทยาลัย เป็นสถานศึกษาต่อเนื่องในระดับวิทยาลัย ที่เน้นการเรียนการสอนด้านทฤษฎี เพื่อจบการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร; นักเรียนจะเป็นผู้เลือกเรียนตามสาขาที่ตนสนใจ อาทิเช่น สาขาภาษาศาสตร์หรือสาขาคณิตศาสตร์

MENNTASTOFNUN

menntastofnun er stofnun þar sem fólk stundar nám eða rannsóknir; dæmi um menntastofnanir eru háskólar, framhaldsskólar og iðnskólar

Educational institution

Educational institution. An institution where people pursue studies or do research, e.g. a university, secondary school or technical college.

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่บุคคลเข้ารับการศึกษาหาความรู้ หรืองานวิจัยต่างๆ; ตัวอย่างสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและวิทยาลัยสายอาชีพ

MENNTUN

menntun er öll þekking og lærdómur sem maður aflar sér, m.a. með námi í skólum

Education

Education. All the knowledge and skills a person acquires (all the things a person knows how to do), including what is learned by studying in a school or other educational institution.

การศึกษา

การศึกษา หมายถึงความรู้และการเรียนที่บุคคลใฝ่หาเพิ่มพูนให้กับตนเอง เช่นการเข้าเรียนในโรงเรียน

MILLIFÆRSLA

millifærsla felst í því að peningar eru teknir út af einum bankareikningi og lagðir inn á annan bankareikning; maður getur millifært milli tveggja reikninga sem maður á sjálfur eða af sínum reikningi yfir á reikning annars manns

Transfer

Transfer. Money is transferred when it is moved from one bank account to another; this is a transfer. You can transfer money between two accounts that you own, or from your account to another person's.

การโอนให้

การโอนให้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการถอนเงินออกจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง; บุคคลสามารถโอนเงินระหว่างสองบัญชี ที่เป็นบัญชีของตนเองทั้งสองบัญชี หรือโอนเข้าบัญชีของผู้อื่นๆ  

MILLILENDING

millilending felst í því að flugvél lendir einhvers staðar á leiðinni til áfangastaðarins, t.d. til að taka meira eldsneyti

Touch-down

Touch-down.  An aircraft might touch down (land for a short time) at a place on the way to its main destination, e.g. to refuel.

ลงจอดระหว่างทาง

การลงจอดระหว่างทาง โดยทั่วไปแล้วจะใช้สำหรับเครื่องบิน ที่ลงจอดระหว่างทางก่อนถึงจุดหมาย อาทิเช่น การลงจอดเพื่อการเติมเชื้อเพลิง

MILLILIÐUR

milliliður milli tveggja aðila er maður eða fyrirtæki sem hefur milligöngu um samskipti eða viðskipti milli þeirra og kemur upplýsingum og boðum á milli þeirra

Middleman; intermediary

Middleman; intermediary.  A middleman is a person who acts as a contact between two people (or companies) and arranges deals between them or relays information between them. 

คนกลาง

คนกลาง เป็นบุคคลที่เป็นคนกลางให้กับบริษัท เพื่อการติดต่อด้านธุระกิจระหว่างบุคคล ทั้งการให้ข้อมูลและยื่นข้อเสนอระหว่างสองฝ่าย

MILLINAFN

millinafn er nafn sem kemur á milli fornafns og eftirnafns

Middle name

Middle name. A name between a person's forename (christian name) and surname (family name; last name). 

ชื่อกลาง

ชื่อกลาง เป็นชื่อที่อยู่ระหว่างชื่อแรกและนามสกุล

MILLIRÍKJASAMNINGUR

milliríkjasamningur er samningur sem gildir á milli tveggja eða fleiri ríkja um tiltekin mál

International agreement

International agreement. An agreement made between two or more states. 

สัญญาระหว่างประเทศ

สัญญาระหว่างประเทศ เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างสองประเทศหรือมากกว่าเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ

MÓÐURMÁL

móðurmál er það tungumál sem maður lærir fyrst að tala; börn læra móðurmálið heima hjá sér af foreldrum sínum, systkinum og öðru heimilisfólki og geta bæði talað það og skilið áður en þau byrja í skóla

Mother tongue (native language; home language)

Mother tongue (native language; home language). The first language a person learns to speak. Children learn their mother tongue from their parents and brothers and sisters and other people around them, and can speak and understand it before they start school.

ภาษาแม่

ภาษาแม่ เป็นภาษาที่บุคคลเรียนพูดเป็นครั้งแรก; เด็กจะเรียนภาษาแม่ที่บ้านจากผู้ปกครองและพี่น้องของตน หรือจากบุคคลอื่นๆภายในครอบครัว ซึ่งเด็กเข้าใจและสามารถพูดได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน

MÓÐURMÁLSKENNSLA

móðurmálskennsla er formleg kennsla sem fólk fær í móðurmáli sínu í skóla eða á námskeiðum

Mother tongue instruction (teaching)

Mother tongue instruction (teaching). Formal teaching of pupils in their mother tongue, either in school or on courses. 

การสอนภาษาแม่

การสอนภาษาแม่ เป็นการสอนอย่างเป็นทางการ ซึ่งบุคคลได้รับการสอนภาษาแม่ที่โรงเรียน หรือได้รับการอบรม

MÓTFRAMLAG

mótframlag í lífeyrissjóð er ákveðin upphæð sem fyrirtækið, sem maður vinnur hjá, borgar í viðbót við það sem maður borgar sjálfur

Counter-contribution 

Counter-contribution (to a pension fund). The amount of money paid to a pension fund by the company where a worker is employed; it comes as an addition to the amount (premium) the worker himself pays.

ส่วนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม

ส่วนเงินสนับสนุนเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กับลูกจ้างในจำนวนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนเงินให้กับลูกจ้าง 

MÓTTÖKUDEILD

móttökudeild í skóla er sérstök deild fyrir börn innflytjenda sem þurfa að læra íslensku um leið og þau fá kennslu í öðrum námsgreinum

Reception class (department)

Reception class (department). A special class (or department) in a school for immigrant children who must learn Icelandic at the same time as being taught other school subjects. 

แผนกต้อนรับ

แผนกต้อนรับที่โรงเรียน เป็นแผนกพิเศษสำหรับเด็กชาวต่างชาติที่โยกย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ มีความจำเป็นที่ต้องเรียนภาษาไอซ์แลนด์ เพื่อเตรียมตัวในการเรียนวิชาอื่นๆ

MP3

MP3 (MPEG 1 Audio layer 3) er gagnaþjöppunarsnið fyrir hljóðskrár, þ.e.a.s. tölvuforrit sem þjappar saman hljóði og auðveldar flutning skráa milli tölva.

MP3 

MP3 (MPEG 1 Audio layer 3) is a digital data-compression format for audio files, i.e. a computer program which compresses audio files to make them easier to transmit between computers.

เอ็มพีสาม หรือ เอ็มพีทรี

คำว่า MP3 (เอ็มพีสาม หรือ เอ็มพีทรี ได้มาจากคำว่า " MPEG 1Audio Layer 3") เป็นการบีบอัดข้อมูลเพื่อใช้ลดปริมาณข้อมูลเสียง ออกแบบระบบมาเพื่อใช้ลดปริมาณข้อมูลเสียงให้เหลือเพียงเล็กน้อย เพื่อง่ายในการโยกย้ายระหว่างระบบคอมพิวเตอร์

MUNNLEGUR

ef eitthvað er munnlegt fer það fram með því að fólk talar saman, t.d. er munnlegur samningur gerður í samtali og án þess að skrifað sé undir samkomulagið

Oral

Oral. By talking only, not in writing.

ด้วยคำพูด, ปากเปล่า 

หากบุคคลต่างๆมีการใช้คำพูดด้วยการเจรจาปากเปล่า อาทิเช่นการทำสัญญาด้วยการเจรจาด้วยปากเปล่า โดยไม่มีการเขียนหรือทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

MYNDLIST

myndlist felst í því að búa til listaverk með því t.d. að mála, teikna eða föndra; myndlist er kennd í grunnskólum sem sérstök námsgrein

Art; fine art

Art; fine art. Making works of art, e.g. by drawing, painting or other handicraft methods. Art is taught as a subject in junior school.

ศิลปะ

ศิลปะ โดยทั่วไปหมายถึง การสร้างงานด้านศิลปะ อาทิเช่น การระบายสี วาดภาพหรือการฝีมือ; ศิลปะเป็นวิชาเฉพาะ ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  

MÆÐRALAUN

mæðralaun eru greiðslur sem kona getur átt rétt á úr almannatryggingum ef hún er einstætt foreldri með tvö eða fleiri börn undir 18 ára aldri á framfæri sínu

Single mother's allowance

Single mother's allowance. Payments from the social security system which a woman may be entitled to if she is a single parent and has two or more dependent children under the age of 18.

เงินช่วยเหลือมารดา

เงินช่วยเหลือมารดา เป็นเงินสำหรับสตรีที่ต้องดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว จึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือนี้จากสำนักงานประกันสังคม และจะต้องมีบุตรสองคนขึ้นไป และมีอายุต่ำกว่า18 ปี ที่อยู่ในความดูแลของตน

MÆÐRASKOÐUN

mæðraskoðun er reglulegt eftirlit með barnshafandi konu á meðgöngunni, heilsu hennar og þroska fóstursins; fyrsta mæðraskoðun fer yfirleitt fram á 12. viku meðgöngu og er síðan fylgst reglulega með konunni fram að fæðingu barnsins

Maternity (pre-natal) examination

Maternity (pre-natal) examination. Regular monitoring of pregnant women to check on their health and the development of the foetus (the unborn child). The first examination normally takes place in the 12th week of pregnancy and after that at regular intervals until the child is born. 

รับการตรวจครรภ์

การเข้ารับการดูแลตรวจครรภ์อย่างเป็นประจำสำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพของมารดาและการพัฒนาการของบุตรในครรภ์; การเข้าตรวจครรภ์ครั้งแรก จะเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้ 12 สัปดาห์ หลังจากนั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาคลอด

MÆÐRAVERND

mæðravernd miðar að því að fylgst sé með heilsu barnshafandi kvenna á meðgöngunni og þroska fóstursins fram að fæðingu barnsins

Maternity care

Maternity care. The monitoring of the health of pregnant women and the development of their children up to birth. 

การดูแลสตรีมีครรภ์

การดูแลสตรีมีครรภ์ เป็นการติดตามดูแลสุขภาพของสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ และการพัฒนาการของบุตรในครรภ์จนกว่าบุตรจะคลอด

NAFNVEXTIR

nafnvextir eru vextir án tillits til verðþróunar (verðbólgu).

Nominal interest

Nominal interest. An interest rate that is not adjusted for price-level changes (inflation). 

อัตราดอกเบี้ยระบุ

อัตราดอกเบี้ยระบุเป็นดอกเบี้ยที่ขึ้นไปตามสภาวะขึ้นลงของค่าเงิน

NAFNVIRÐI

nafnvirði er upphaflegt skráð verð, t.d. á hlutabréfi. Markaðsverðmæti hlutabréfs fæst með því að margfalda nafnverðið með gengi hlutabréfsins.

Par value; nominal value

Par value; nominal value. The original registered price or value, e.g. of a share.  The market value of the share is obtained by multiplying the par value by the actual price per share.

ราคาที่ระบุไว้หน้าตั๋ว 

ราคาที่ระบุไว้หน้าตั๋วในขั้นต้น อาทิเช่น ใบหุ้น ราคาในตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากราคาที่ระบุไว้ในตั๋ว โดยจะขึ้นอยู่กับราคาขึ้นลงของหุ้น

NAUÐUNGARSALA

nauðungarsala á eign, t.d. íbúð eða bíl, fer fram ef eigandinn getur ekki borgað afborganir af lánum eða gjöld af eigninni og er neyddur til að selja hana til þess að borga upp í skuldir;

Sale in execution

Sale in execution. The enforce sale of somebody's property, e.g. their car or flat, if they are unable to pay the instalments on a loan, or charges connected with the property, and they are forced to sell the property to meet the debt.

การให้ขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้

การให้ขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ อาทิเช่น รถยนต์หรือบ้าน ที่เจ้าของไม่สามารถชำระหนี้สินกู้ยืมในทรัพย์สินนั้นได้ เจ้าหนี้ก็จะแจ้งให้ทราบว่าต้องขายสินค้านั้นเพื่อใช้ชำระหนี้

NAUÐUNGARUPPBOÐ

nauðungaruppboð felst í því að selja eignir manns fyrir hæsta verð sem hægt er að fá fyrir þær og afla þannig peninga til þess að borga upp í skuldir hans

Sale in execution; distraint auction

Sale in execution; distraint auction. The selling of a person's property by auction so as to raise the maximum price to pay off part of his debts.  

การขายทอดตลาด

การขายทอดตลาด โดยทั่วไปเป็นการขายทรัพย์สินทอดตลาดในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อนำเงินนั้นมาชำระหนี้

NÁM

nám felst í því að læra eitthvað á skipulegan hátt með því að fara í skóla eða á námskeið

Study

Study. Learning (studying) something in an organized way by going to a school, university or a course. 

การศึกษา

การศึกษา คือการได้เรียนในบางสิ่งบางอย่างตามระเบียบแบบแผน ด้วยการเข้าเรียนที่โรงเรียนหรือเข้ารับการอบรม

NÁMSÁFANGI

námsáfangi í skóla er sá hluti námsgreinar sem er kenndur á einni önn og lýkur yfirleitt með prófi

Course unit

Course unit.  In a school, the part of a subject that is taught in one semester (term), usually ending with an exam. 

สิ้นสุดขั้นตอนการเรียน

สิ้นสุดขั้นตอนการเรียนในโรงเรียน เป็นส่วนของการเรียนตามหลักสูตรของแต่ละเทอม โดยทั่วไปจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อได้ทำการสอบแล้ว

NÁMSÁRANGUR

námsárangur segir til um það hvernig nemendum hefur gengið að læra námsefnið; námsárangur er oftast mældur með prófi eða verkefnum og nemendur fá einkunn sem sýnir árangur þeirra í hverri námsgrein

Academic performance; results

Academic performance; results.  A measurement of how well a pupil or student has learned the material on the syllabus. This is often assessed by an examination or by assignments. Pupils are given grades which show their academic performance in each subject. 

ผลการเรียน

ผลการเรียน เป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบว่านักเรียนเรียนได้ดีมากน้อยเพียงไร; ส่วนใหญ่ ผลการเรียน จะเป็นเครื่องวัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้แบบทดสอบหรือกิจกรรม ก็จะทราบผลการเรียนของนักเรียนจากคะแนนที่ได้ 

NÁMSBÓK

námsbók er bók í tiltekinni námsgrein sem nemendur lesa og læra

Textbook

Textbook.  A book in a specific subject which pupils or students are required to read and learn from. 

หนังสือเรียน

หนังสือเรียน เป็นอุปกรณ์การเรียน ที่นักเรียนไว้ใช้ในการเรียนและอ่าน 

NÁMSBRAUT

námsbraut í skóla er leið sem nemendur velja sér þar sem lögð er áhersla á ákveðnar námsgreinar, t.d. tungumál, stærðfræði eða verklegt nám

Department (in a school)

Department (in a school). A department in school where the emphasis is on a certain type of subject, e.g. Natural Science, Languages, Mathematics or practical skills.

แผนการเรียน

แผนการเรียนภายในโรงเรียน เป็นแนวทางที่นักเรียนจะต้องเลือกโดยจะเน้นตามหลักสูตร อาทิเช่น ด้านภาษา คณิตศาสตร์ หรือด้านวิชาชีพเป็นต้น

NÁMSDVÖL

námsdvöl felst í því að nemandi býr eða dvelur einhvers staðar fjarri heimili sínu til að stunda þar nám, t.d. í útlöndum

Study period; residence (abroad) for study

Study period; residence (abroad) for study. When a student lives or stays for some period far from his home in order to pursue studies, e.g. when studying abroad.

อยู่ประจำเนื่องจากการศึกษา

การอยู่ประจำเนื่องจากการศึกษา หมายถึงนักเรียนที่ต้องอาศัยอยู่ห่างไกลจากบ้านของตนเอง เนื่องจากการศึกษา อาทิเช่น ต้องไปศึกษาที่ต่างประเทศ

NÁMSEFNI

námsefni er það sem nemendur þurfa að læra í skólanum eða á námskeiði

Syllabus

Syllabus. The subject matter that pupils/students are expected to learn in school or on a course. 

เนื้อหาการเรียน

เนื้อหาการเรียน เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ภายในโรงเรียนหรือจากการอบรม

NÁMSFLOKKAR

námsflokkar eru menntastofnun utan skólakerfisins þar sem fólk getur lært einstakar námsgreinar á námskeiðum, t.d. íslensku; námsflokkar eru á vegum sveitarfélaga og námskeiðin eru aðallega fyrir fullorðið fólk sem er í vinnu og sækir kennslutíma á kvöldi

An educational institution 

An educational institution that is not part of the school system where people can take courses in individual subjects, e.g. Icelandic. They are run by the local authorities and are designed mainly for adults who work during the day, so they take place in the evenings.

นัมโฟลคคาร์ (การเรียนนอกระบบ)

นัมโฟลคคาร์ (การเรียนนอกระบบ) เป็นสถาบันการเรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ที่บุคคลสามารถเข้าอบรมโดยเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง อาทิเช่น ภาษาไอซ์แลนด์; โรงเรียนนัมโฟลคคาร์อยู่ภายใต้การบริหารของเทศบาล และการอบรมส่วนใหญ่นั้น จะเปิดสอนให้กับผู้ใหญ่ที่ซึ่งต้องทำงาน และเข้าเรียนภาคค่ำ

NÁMSGREIN

námsgrein er ákveðinn þáttur í því sem kennt er í skóla, t.d. stærðfræði, landafræði eða tungumál; nám í skólum samanstendur af mörgum námsgreinum

Subject

Subject.  A branch of knowledge or learning that is taught in school, e.g. Mathematics, Geography or a language.  School education consists of many subjects.

สาขาวิชา

ภายในโรงเรียนจะมีการเปิดสอนตามสาขาวิชา อาทิเช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์หรือภาษา; การเรียนในโรงเรียนนั้น จะมีสาขาวิชาให้เลือกหลายสาขาด้วยกัน

NÁMSGÖGN

námsgögn eru t.d. bækur, ljósrituð blöð, myndir og annað efni sem er notað við kennslu í skóla eða á námskeiði

Teaching materials

Teaching materials. Books, photocopies, pictures and other materials used in teaching.

อุปกรณ์การเรียนการสอน

อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือ สำเนาเอกสาร รูปภาพ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนหรือใช้ในการอบรมได้เป็นต้น

NÁMSKEIÐ

námskeið er kennsla í ákveðinni námsgrein sem stendur í takmarkaðan tíma, t.d. nokkrar vikur eða eina önn

Course

Course. Teaching in a particular subject which lasts a relatively short time, e.g. a few days or weeks, or one semester (term).

การอบรม

การอบรม เป็นการเรียนการสอนตามสาขาวิชาและตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น หลายสัปดาห์หรือหนึ่งเทอม

NÁMSKEIÐAHALD

námskeiðahald felst í því að halda námskeið fyrir fólk

The holding of courses

The holding of courses

เปิดอบรม

ในการเปิดอบรม โดยทั่วไปหมายถึงการเปิดอบรมให้กับบุคคล

NÁMSKEIÐSGJALD

námskeiðsgjald er upphæðin sem þarf að borga fyrir að sækja námskeið

Course fee

Course fee.  The money you have to pay to attend a course. 

ค่าอบรม

ค่าอบรม เป็นค่าใช้จ่ายที่บุคคลต้องจ่ายเพื่อการเข้าอบรม  

NÁMSLÁN

námslán er lán úr opinberum sjóði sem nemendur á háskólastigi geta fengið samkvæmt ákveðnum reglum; nemendur þurfa ekki að borga afborganir af námsláninu fyrr en þeir hafa lokið námi

Student loan

Student loan. A loan from a public fund to which students at university level are entitled according to certain rules. Students who take student loans do not have to start paying them back until they have finished their studies.

เงินกู้เพื่อการศึกษา

เงินกู้เพื่อการศึกษา เป็นเงินกู้ที่สถาบันเงินกู้ออกให้เฉพาะกับนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้รับอนุมัติเงินกู้ได้นั้น ก็จะต้องพิจารณาไปตามกฎเกณฑ์; นักเรียนไม่ต้องชำระหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษานี้ จนกว่านักเรียนจะเรียนจบ

NÁMSLEYFI

námsleyfi er tímabundið frí frá vinnu sem fólk fær til þess að stunda nám, t.d. endurmenntun

Study leave

Study leave. Temporary leave that people can take from work to pursue studies, e.g. continuing education courses.  

อนุญาตให้ลาเพื่อศึกษาต่อ

อนุญาตให้ลาเพื่อศึกษาต่อ เป็นการอนุมัติให้ลางานได้ชั่วคราว เพื่อไปศึกษาต่อ อาทิเช่น การศึกษาต่อเนื่อง

NÁMSMAÐUR

námsmaður er sá sem stundar nám, aðallega á háskólastigi

Student

Student.  Someone studying at university or another third-level institution.

นักศึกษา

นักศึกษา เป็นบุคคลที่ใช้เวลาในการเรียน ส่วนใหญ่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย

NÁMSSTYRKUR

námsstyrkur er styrkur sem fólk fær samkvæmt ákveðnum reglum til þess að stunda nám; ýmsar stofnanir veita námsstyrki, t.d. bankar og háskólar

Study grant; student grant

Study grant; student grant. A grant of money given by various institutions, e.g. banks and universities, according to certain rules to enable individuals to pursue studies.

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา เป็นทุนเพื่อการศึกษาที่บุคคลสามารถได้รับ โดยจะต้องพิจารณาไปตามกฏเกณฑ์; หลายๆสถาบันจะเป็นผู้ให้ทุนการศึกษา เช่น ธนาคารและมหาวิทยาลัย

NÁTTÚRUFRÆÐI

náttúrufræði er námsgrein í skóla þar sem nemendum er kennt um náttúruna, t.d. um stjörnurnar, myndun jarðar, dýr og líffræði mannsins

Natural Science

Natural Science: a subject taught in school, in which the pupils learn about nature, including the stars, the origin of the Earth, animals and human biology.

ธรรมชาติวิทยา 

ธรรมชาติวิทยา เป็นวิชาที่สอนภายในโรงเรียน โดยนักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ อาทิเช่น ดวงจันทร์ การเกิดของโลก สัตว์ และอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์เป็นต้น

NEMANDI

nemandi er sá sem stundar nám í skóla

Pupil

Pupil. Someone who is studying in a school, or with a private teacher.

นักเรียน

นักเรียนที่ใช้เวลาเรียนที่โรงเรียน

NET

net getur verið kerfi þar sem margar tölvur eru tengdar saman, t.d. innan fyrirtækis eða stofnunar; Netið er það sama og Internetið, það er samtenging milli tölva um allan heim sem gerir fólki t.d. mögulegt að skiptast á tölvupósti og að birta og lesa upp

 A network system :  The internet

1) A network system in which several computers are linked together, e.g. within a company or institution. 2) The internet, a global system of computer networks which makes it possible for people to exchange electronic mail (e-mail) and publish and read information on the World Wide Web. 

ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) อาทิเช่น เป็นช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทหรือสถาบัน; ระบบเครือข่ายมีความหมายเดียวกันกับอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์สู่คอมพิวเตอร์ทั่วโลก เพื่อบุคคลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยผ่านทางอีเมล์ หรือค้นหาข้อมูลต่างๆที่บรรจุอยู่ในเวปไซท์

NETBANKI

netbanki er það sama og heimabanki

Internet bank; online bank 

Internet bank; online bank (same as HEIMABANKI).

ธนาคารผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีความหมายเดียวกันกับคำว่า heimabanki (ธนาคารผ่านเน็ตที่บ้าน)

NETFANG

netfang er sérstakt póstfang sem notað er til að senda einstaklingi, stofnun eða fyrirtæki tölvupóst, t.d .xx@zzz.is

E-mail address

E-mail address, e.g. xx@zzz.is

อีเมล์, จดหมายอีเล็กโทรนิกส์

อีเมล์หรือจดหมายอีเล็กโทรนิกส์เป็นที่อยู่ไปรษณีย์เฉพาะ ที่ใช้ส่งให้กับบุคคล อีเมล์ของสถาบันหรือบริษัท อาทิเช่น xx@zzz

NEYÐARMÓTTAKA

neyðarmóttaka er sérstök þjónusta á sjúkrahúsi þar sem m.a. er tekið á móti fólki sem verður fyrir nauðgun eða öðru kynferðisofbeldi

Emergency Reception 

Emergency Reception Unit for Victims of Rape and Sexual Violence. A special unit in a hospital.

แผนกต้อนรับฉุกเฉิน

แผนกต้อนรับฉุกเฉิน เป็นแผนกบริการเฉพาะที่โรงพยาบาล ได้แก่ การต้อนรับช่วยเหลือผู้ที่ถูกข่มขืนหรือถูกทำร้ายทารุณทางเพศ

NEYÐARNÚMER

neyðarnúmer er sérstakt símanúmer sem fólk getur hringt í ef það þarf að fá neyðarþjónustu, t.d. aðstoð lögreglu eða slökkviliðs; neyðarnúmer á Íslandi er 112

Emergency number

Emergency number. A special telephone number to call for emergency services, e.g. the police or the fire brigade. The emergency number in Iceland is 112.

หมายเลขฉุกเฉิน

หมายเลขฉุกเฉิน เป็นหมายเลขเฉพาะที่บุคคลสามารถโทรได้ เพื่อขอรับบริการในกรณีฉุกเฉิน อาทิเช่น ขอความช่วยเหลือจากตำรวจหรือหน่วยดับเพลิง; หมายเลขฉุกเฉินที่ประเทศไอซ์แลนด์ได้แก่ 112

NEYÐARÞJÓNUSTA

neyðarþjónusta felst í því að aðstoða fólk sem þarf að fá hjálp strax, t.d. vegna skyndilegra veikinda eða slyss eða af því að fólk hefur týnt greiðslukorti

Emergency service

Emergency service. A service for people who need help immediately, e.g. when they suddenly fall ill or have an accident, or if they have lost something important such as a credit card.

บริการฉุกเฉิน

บริการในกรณีฉุกเฉิน โดยทั่วไป เป็นการช่วยเหลือบุคคลโดยทั้นที อาทิเช่น เกิดเจ็บป่วยกระทันหัน หรืออุบัติเหตุ หรือบุคคลทำบัตรเครดิตหาย

NEYTANDI

maður er neytandi þegar maður kaupir vörur eða þjónustu af fyrirtækjum

Consumer

Consumer.  Someone who buys goods or services. 

ผู้บริโภค

ผู้บริโภคหมายถึงผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการจากบริษัท

NEYTENDAVERND

neytendavernd lýtur að vernd á hagsmunum neytenda gagnvart seljendum vöru og þjónustu, t.d. varðandi markaðssetningar, skilmála, hollustu og öryggi.

Consumer protection

Consumer protection. Protecting the interests of consumers in their dealings with the sellers of goods and services, e.g. regarding marketing, conditions of purchase, safety, nutritional value, etc.

คุ้มครองผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้บริโภค ในการซื้อสินค้าและการรับบริการ อาทิเช่น ดูแลด้านการตลาด เงื่อนไขต่างๆ ความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของผู้บริโภค

NIÐURFELLING

niðurfelling felst í því að fella niður eða hætta við eitthvað sem hefur verið ákveðið; ef maður fær t.d. niðurfellingu á gjöldum þýðir það að maður þarf ekki að borga þau

Cancellation; waiving

Cancellation; waiving. Deciding not to go ahead with something that was previously decided. If a charge is cancelled or waived, you do not have to pay it. 

การขอลบล้างหนี้สิน

การขอลบล้างหนี้สิน เป็นการขอให้ทำการยกเลิกหนี้สินที่ผูกพันธ์หากสามารถเป็นไปได้; หากบุคคลดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกหนี้สินของตน หมายความว่าบุคคลนั้นจะไม่ต้องชำระหนี้สินดังกล่าวแต่อย่างไร

OFSÓKNIR

ef maður eða hópur fólks verður fyrir ofsóknum þá er einhver sem reynir að gera honum mein og eltir hann uppi til þess að gera það

Persecution

Persecution.  If someone is being persecuted, it means that someone is trying to harm him or make life difficult for him, interfering with his privacy and rights in order to do so.

รบกวนกลั่นแกล้ง

หากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูกรบกวนกลั่นแกล้ง หมายความว่ามีบุคคลที่กำลังต้องการทำร้ายหรือคอยติดตามเพื่อหมายกระทำ

OPINBER

ef eitthvað er opinbert þá tilheyrir það samfélaginu; t.d. er hið opinbera ríki og sveitarfélög og opinber mál eru mál rekin af ríki eða sveitarfélögum

Public

Public; to do with the whole community or the state. Hið opinbera means ‘the state and the local authorities' opinber mál are criminal cases brought by the state. 

สาธารณชน 

สิ่งใดที่เป็นสาธารณชน สิ่งนั้นก็จะเป็นส่วนของสังคม; อาทิเช่น สถาบันภาครัฐและเทศบาล ตลอดจนคดีความที่ภาครัฐหรือหน่วยงานเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ

ORLOF

orlof er ákveðinn fjöldi frídaga sem launafólk í föstu starfi á rétt á að fá á hverju ári; orlof getur líka verið ákveðið hlutfall af launum fólks sem það fær greitt út til þess að geta tekið sér í frí frá vinnu

Vacation pay

1) A certain number of days to which full-time workers are entitled as vacation each year. 2) A certain percentage of workers' wages which is held back and paid out to them when they take vacation (leave) from work.

วันหยุดพักร้อน

วันหยุดพักร้อน เป็นวันหยุดตามที่มีการกำหนดของบุคคลที่มีอาชีพประจำ ถึงจะได้รับสิทธิในวันหยุดพักร้อนในแต่ละปี; วันหยุดพักร้อนนี้ อาจกำหนดตามสัดส่วนของการทำงานของพนักงาน โดยอาจได้เป็นเงินหรือเป็นวันหยุดงานแทนได้

ORLOFSGREIÐSLUR

það eru orlofsgreiðslur þegar maður fær greitt út orlof

Vacation payment

Payments of vacation pay. 

เงินสนับสนุนเพื่อวันหยุดพักร้อน

เงินสนับสนุนเพื่อวันหยุดพักร้อน เป็นเงินที่บุคคลได้รับเพื่อการช่วยสนับสนุนในวันหยุดพักร้อนของบุคคล

ORLOFSHÚS

orlofshús er húsnæði sem stéttarfélög leigja út til félagsmanna sinna í stuttan tíma, t.d. yfir helgi eða í viku, svo þeir geti verið þar í fríinu sínu

Holiday cottage

Holiday cottage. A cottage (or other building) owned by a trade union and let (rented) out to its members for short periods (a week or a weekend) so that they can go there on holiday.

บ้านพักร้อน

บ้านพักร้อน เป็นบ้านที่สหภาพแรงงาน จัดไว้ให้บริการกับสมาชิกในระยะเวลาสั้นๆ อาทิเช่น เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือช่วงสุดสัปดาห์ สมาชิกสามารถขอเช่าเพื่อเข้าพักผ่อนในเวลาพักร้อน

ORLOFSRÉTTUR

orlofsréttur fólks segir til um það hversu langt orlof það á rétt á að fá

Vacation rights

Vacation rights; leave (holiday) entitlement. A statement of how much leave (time off work) each year one is entitled to. 

สิทธิได้รับหยุดพักร้อน

สิทธิได้รับหยุดพักร้อน เป็นสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการหยุดพักร้อนในระยะนานเท่าใด

ÓFRÁVÍKJANLEGUR

ef eitthvað er ófrávíkjanlegt þá er ekki hægt að komast hjá því, t.d. er ófrávíkjanleg regla þannig að það verður að fara eftir henni án undantekninga

Absolute; hard-and-fast

Absolute; hard-and-fast. If a rule or condition is ófrávíkjanlegt, it means that it is applied in all cases, without exception.

เด็ดขาด

ความเด็ดขาด หมายถึง มิอาจที่จะปฏิเสธได้ อาทิเช่น กฎเกณฑ์ที่มีความเด็ดขาด บุคคลก็จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้

ÓFULLNÆGJANDI

ef eitthvað er ófullnægjandi þá er það ekki nógu mikið eða nógu gott miðað við það sem er krafist eða gert ráð fyrir

Unsatisfactory; insufficient

Unsatisfactory; insufficient. Not up to a required standard, not meeting the conditions set. 

ไม่สมบูรณ์

หากบางสิ่งบางอย่างยังไม่สมบูรณ์ ก็อาจจะยังไม่เพียงพอ หรือไม่ดีเพียงพอตามที่กำหนดหรือตามต้องการ 

ÓGILDING

ógilding á einhverju felst í því að það er fellt úr gildi og hætt við það; t.d. felur ógilding samnings í sér að hann gildir ekki lengur

Invalidation; nullification; cancellation

Invalidation; nullification; cancellation. If something is invalidated (nullified; cancelled), it is made invalid, worthless and no longer applies.  A contract that is invalidated is no longer in force.

การทำให้เป็นโมฆะ

การทำให้เป็นโมฆะ หมายถึงการทำให้บางสิ่งบางอย่างเป็นโมฆะหรือระงับไว้ อาทิเช่น การให้สัญญาเป็นโมฆะ ซึ่งจะถือว่าไม่สามารถใช้ได้อีก

ÓHEIMILL

ef eitthvað er óheimilt þá er það bannað

Prohibited

Prohibited.  Banned, not permitted, not allowed. 

ไม่มีสิทธิ

หากไม่ได้รับสิทธิในบางสิ่งบางอย่าง หมายถึงไม่อนุญาต

ÓKEYPIS

ef eitthvað er ókeypis þá kostar það ekki neitt

Free

Free. Without charge; at no cost. 

ฟรี

หากบางสิ่งบางอย่างที่ฟรี หมายถึงไม่ต้องจ่ายในสิ่งนั้น

ÓLÖGLEGUR

það sem er ólöglegt er ekki leyfilegt samkvæmt lögum

Illegal

Illegal. Against the law; not permitted. 

ไม่ถูกกฎหมาย

สิ่งที่ไม่ถูกกฎหมาย หมายถึงการไม่อนุญาตตามกฎหมาย

ÓLÖGMÆTUR

ólögmætur er það sama og ólöglegur

Unlawful

Unlawful. Not in conformity with the law; illegal. 

ผิดกฎหมาย

ผิดกฎหมายหมายถึง ólöglegur (ไม่ถูกกฎหมาย)

ÓLÖGRÁÐA

fólk sem er ólögráða hefur ekki full réttindi, t.d. til að kjósa eða ráða yfir eigin fjárhag; börn og unglingar undir 18 ára aldri eru t.d. ólögráða

Minor

Minor; not legally competent; under legal age. Being not legally competent means one does not have full rights, e.g. the right to vote or to manage one's own financial affairs. Children under the age of 18 are legally minors.

ภาวะผู้เยาว์

บุคคลที่ยังอยู่ในภาวะผู้เยาว์ จะไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งหรือดูแลทรัพย์สินได้; เด็กหรือวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นบุคคลที่ยังอยู่ในสภาวะผู้เยาว์

ÓNÝTTUR PERSÓNUAFSLÁTTUR

ónýttur persónuafsláttur er sá hluti persónuafsláttar sem maður hefur ekki notað, t.d. vegna þess að maður hefur verið tekjulaus í einhvern tíma; hjón eða fólk í sambúð getur líka nýtt sér ónýttan persónuafslátt maka síns eftir ákveðnum reglum ef hann nýt

Unused personal tax credit

Unused personal tax credit. Part of someone's personal tax credit that has not been used, e.g. because they had no income during a certain period. Married or cohabiting couples can use their spouse's unused personal tax credit according to certain rules.

ส่วนลดส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้ใช้

ส่วนลดส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นส่วนที่บุคคลไม่ได้ใช้ส่วนลดส่วนบุคคลนี้ อาทิเช่น บุคคลนั้นไม่ได้ทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง; คู่สมรสหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา สามารถใช้ส่วนลดฯของคู่สมรสของตนได้ ตามกฎหมายที่ระบุ หากบุคคลนั้นไม่ได้ใช้ส่วนลดฯทั้งหมดเอง

PASSAMYND

passamynd er lítil ljósmynd af andliti fólks sem er notuð í skilríki, t.d. í vegabréf

Passport photograph

Passport photograph.  A small photograph of a person's face used in ID documents, e.g. passports.

รูปหนังสือเดินทาง

รูปหนังสือเดินทางเป็นรูปถ่ายเฉพาะบริเวณใบหน้าของบุคคล เพื่อใช้ในบัตรแสดงตัวตน อาทิเช่น หนังสือเดินทาง

PERSÓNUAFSLÁTTUR

persónuafsláttur er föst upphæð sem maður fær í afslátt af tekjuskatti á hverju ári; persónuafslættinum er deilt niður á árið, t.d. á hvern mánuð sem maður fær borguð laun; til að fá persónuafslátt verður maður að skila skattkorti til launagreiðanda

Personal tax credit

Personal tax credit.  A fixed sum of money which is allowed to each individual as a reduction from income tax. It is spread over the year, i.e. divided into monthly amounts. In order to use it as a deduction from tax, it is necessary to submit your tax card to your employer.

ส่วนลดส่วนบุคคล

ส่วนลดส่วนบุคคล เป็นส่วนลดจำนวนตายตัว ที่บุคคลได้รับเป็นส่วนลดในการจ่ายภาษีเงินได้ในแต่ละปี; ส่วนลดส่วนบุคคลจะถูกแบ่งออกในแต่ละปี อาทิเช่น ในแต่ละเดือนจะได้รับเงินเดือน; บุคคลสามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ยื่นบัตรเสียภาษีให้กับนายจ้างแล้ว

PERSÓNUEFTIRLIT

persónueftirlit felst í því að stjórnvöld fylgjast með einstaklingum, t.d. með fólki sem kemur inn í landið, m.a. með því að skoða skilríki þess

Surveillance

Surveillance. Monitoring of individuals by the authorities, including the inspection of identity documents of persons entering the country. 

การตรวจสอบดูแลบุคคล

การตรวจสอบดูแลบุคคล โดยทั่วไปจะเป็นการติดตามตรวจสอบบุคคลจากภาครัฐ อาทิเช่น การตรวจสอบดูแลบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศมา เช่นการคอยตรวจบัตรแสดงตัวตนเป็นต้น

PERSÓNUSKILRÍKI

persónuskilríki eru opinber skjöl sem einstaklingar geta framvísað til þess að sanna hverjir þeir eru; í persónuskilríkjum er nafn þess sem á þau og ýmsar persónuupplýsingar, t.d. fæðingardagur og heimilisfang, og yfirleitt mynd; persónuskilríki eru t.d. 

Identification; ID; papers

Identification; ID; papers. Official documents or cards that people show to prove who they are. ID documents contain the name of the owner and other personal data, including the date of birth, address and generally a photograph of the owner.  Examples of ID documents are passports and driving licences. 

บัตรแสดงตัวตน

บัตรแสดงตัวตน เป็นเอกสารที่ภาครัฐเป็นผู้ออกให้ ซึ่งบุคคลสามารถใช้ในการแสดงตัวตนของบุคคล; ในบัตรแสดงตนนี้ จะมีชื่อ และข้อมูลส่วนตัวต่างๆของผู้ถือบัตร อาทิเช่น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่และรูป; บัตรแสดงตัวตน อาทิเช่น หนังสือเดินทางและใบขับขี่

PERSÓNUUPPLÝSINGAR

persónuupplýsingar eru upplýsingar um einkahagi manns, t.d. fjölskylduaðstæður og heimilisfang

Personal data

Personal data. Data (information) about someone's personal circumstances, e.g. their family and their address.

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลต่างๆของบุคคล อาทิเช่น สถานภาพทางครอบครัวและที่อยู่

PERSÓNUVERND

persónuvernd miðar að því að setja reglur um notkun persónuupplýsinga og að hafa eftirlit með notkun þeirra til þess að koma í veg fyrir að upplýsingarnar séu misnotaðar

Data Protection Authority

Data Protection Authority; protection of personal data. The authority sets rules on the handling of personal data and monitors to prevent the abuse of personal data. 

ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และคอยดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิด

PRÓF

próf eru spurningar og verkefni sem eru lögð fyrir nemendur í skóla eða á námskeiði til þess að meta hvernig þeim hefur gengið að læra námsefnið í ákveðinni námsgrein, oft í lok námsáfanga eða námskeiðs

Examination; exam; test

Examination; exam; test.  Questions to answer, problems to solve and assignments to do. Pupils or students are given examinations, usually at the end of a unit or a course, to see how well they have learned the subject. 

การสอบ

การสอบโดยใช้คำถามและรายงาน เป็นกฎเกณฑ์ที่ให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนหรือรับการอบรมได้ทำการทดสอบ เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ส่วนใหญ่การสอบจะจบสิ้นลงเมื่อได้รับผลการเรียนหรือการอบรม

PRÓFGJALD

prófgjald er upphæð sem fólk borgar fyrir að fá að taka próf, t.d. í einkaskólum eða á sérstökum námskeiðum

Examination fee (exam fee)

Examination fee (exam fee). A sum of money that you have to pay to be able to take an exam, e.g. in a private school or on a special course.

ค่าธรรมเนียมในการสอบ

ค่าธรรมเนียมในการสอบ เป็นจำนวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายเพื่อการเข้าสอบ อาทิเช่น ในโรงเรียนเอกชนหรือสำหรับการอบรมพิเศษ

PRÓFSKÍRTEINI

prófskírteini er skírteini sem staðfestir að maður hafi lokið prófum í tilteknum námsgreinum úr skóla eða námskeiði

Examination certificate

Examination certificate. A certificate stating that someone has passed an exam (examination) in a particular subject, or a course of study. 

ใบประกาศนียบัตร

ใบประกาศนียบัตร เป็นเอกสารรับรองว่า บุคคลนั้นได้ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรของโรงเรียนหรือการอบรม

PRÓFUMSÓKN

prófumsókn er umsókn um að fá að taka tiltekið próf

Exam application

Exam application. An application (request) to take a specific examination.

ใบคำร้องขอเข้าสอบ

ใบคำร้องขอเข้าสอบ เป็นใบคำร้องเพื่อการเข้าสอบ

RAFRÆNN

það sem er rafrænt tengist tölvum eða fer í gegnum tölvu

Electronic

Electronic. (Usually) to do with computers. 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์  หรือผ่านทางคอมพิวเตอร์

RANNSÓKN

rannsókn er nákvæm og skipuleg athugun á einhverju; rannsókn lögreglu í sakamáli felst t.d. í því að safna gögnum um málið og skoða þau til þess að komast að því hvað gerðist: rannsókn læknis á sjúklingi felst í því að gera ýmiss konar próf til að komast 

Investigation; examination; test

Investigation; examination; test.  Analysis or accurate observation. The police investigate criminal cases by collecting evidence and examining it to find out what happened; a doctor examines a patient and may take blood samples for testing to find out what is the matter with him.

วิจัย, สืบสวน, ตรวจวินิจฉัย

งานวิจัยสืบสวน เป็นการกระทำที่มีการจัดการในสิ่งที่น่าสนใจ; การสืบสวนของตำรวจในการทำคดี อาทิเช่น การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาตรวจสอบประกอบหลักฐานในการทำคดี: การตรวจวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยจากแพทย์ โดยจะต้องทำการทดสอบต่างๆเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคทั้งหมด

RAUNÁVÖXTUN

raunávöxtun er ávöxtun umfram verðbólgu.

Real growth (appreciation; interest)

Real growth (appreciation; interest). Growth allowing for inflation.

ผลประโยชน์ในอัตราส่วนดอกเบี้ยแท้จริง

ผลประโยชน์อัตราส่วนดอกเบี้ยแท้จริงที่จะได้รับนั้น จะขึ้นอยู่กับสภาวะการขยายตัวของค่าเงิน

RAUNVEXTIR

raunvextir eru raungildi vaxta að teknu tilliti til verðlagsþróunar.

Real interest

Real interest. The real value of interest rates when allowance is made for inflation.

ดอกเบี้ยแท้จริง

ดอกเบี้ยแท้จริง เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ได้รับเนื่องจากระดับการแปรปรวนของค่าเงิน

RÁÐGJAFI

ráðgjafi er manneskja sem vinnur við að leiðbeina fólki og gefa því ráð um mál sem hún hefur sérþekkingu á, t.d. fjármál

Advisor; counsellor

Advisor; counsellor. Someone whose work consists of giving people advice and guidance in a field in which he or she has expert knowledge, e.g. finance.

ผู้รับคำปรึกษาและให้คำแนะนำ

ผู้รับคำปรึกษาและให้คำแนะนำ เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้คอยให้คำแนะนำแก่บุคคล และให้คำปรึกษาในส่วนที่ตนเองชำนาญ อาทิเช่น ด้านการเงิน

RÁÐGJÖF

ef maður veitir einhverjum ráðgjöf þá leiðbeinir maður honum á ákveðnu sviði eða um ákveðið mál og gefur honum faglegar ráðleggingar

Advice, counsel

Advice, counsel. Special guidance and information about a particular matter. 

คำแนะนำ

คำแนะนำหากบุคคลทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาในส่วนที่มีการกำหนด หรือในปัญหาเฉพาะ และจะให้คำปรึกษาในส่วนที่ตนเองมีความรู้

RÁÐHERRA

ráðherra er meðlimur í ríkisstjórn þar sem hann er fulltrúi ákveðins stjórnmálaflokks; hver ráðherra stjórnar ákveðnum málaflokki, t.d. er menntamálaráðherra yfir öllum menntamálum í landinu

Minister

Minister. A member of the government (usually representing a political party) who is responsible for directing all matters in a particular field. For example, the Minister of Education is responsible for all matters concerning education in Iceland. 

รัฐมนตรี

รัฐมนตรีเป็นสมาชิกของรัฐบาล ที่เป็นตัวแทนในการบริหารงานให้กับรัฐบาลในส่วนที่มีการกำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์; รัฐมนตรีจะมีหน้าที่ดูแลในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบ อาทิเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะมีหน้าที่ดูแลด้านการศึกษาของประเทศ

RÁÐHÚS

í ráðhúsi hafa borgarstjórn eða bæjarstjórn sveitarfélags skrifstofur sínar

Town hall

Town hall. Where a town council or city council has its offices. 

ศาลากลางจังหวัด

ที่ศาลากลางจังหวัดนี้ จะเป็นที่ทำการของนายกเทศมนตรี หรือนายกเทศบาล 

RÁÐNING

ráðning manns í vinnu felst í því að hann fær ákveðið starf og vinnur það samkvæmt ráðningarsamningi

Engagement

Engagement. Employing someone to do a particular job according to an employment contract. 

ว่าจ้าง

การว่าจ้างบุคคลเข้าทำงาน โดยทั่วไปบุคคลดังกล่าวจะได้ทำหน้าที่ตามที่กำหนด และปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างการทำงาน 

RÁÐNINGARKJÖR

ráðningarkjör fólks segja til um hvernig vinnutími þess er, hversu há laun það fær o.fl.

Terms of service; terms of engagement

Terms of service; terms of engagement. Details concerning a worker's wages, working hours, leave, etc.

เงื่อนไขการว่าจ้าง

เงื่อนไขการว่าจ้างบุคคล เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ในการทำงาน และระดับเงินเดือน

RÁÐNINGARSAMNINGUR

ráðningarsamningur er samningur sem starfsmenn gera við atvinnurekanda sinn um ráðningarkjör

Employment contract

Employment contract. An agreement between a worker and an employer regarding terms of service. 

สัญญาว่าจ้างการทำงาน

สัญญาว่าจ้างการทำงาน เป็นสัญญาที่ลูกจ้างทำกับนายจ้างตามเงื่อนไขการว่าจ้าง

RÁÐNINGARSKRIFSTOFA

ráðningarskrifstofa er skrifstofa sem sérhæfir sig í að finna starfsmenn fyrir atvinnurekendur og að finna störf fyrir fólk sem er í atvinnuleit

Employment agency; job agency

Employment agency; job agency. An office specialising in finding workers for employers and finding jobs for people who are looking for work. 

สำนักงานหางาน

สำนักงานหางาน เป็นสำนักงานที่มีคำชำนาญในการหางานให้กับบุคคลและบริษัท เพื่อหาลูกจ้างให้กับบริษัท หรืองานให้กับบุคคล

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

ráðningarþjónusta er það sama og ráðningarskrifstofa

Employment agency; job agency

Employment agency; job agency. (Same as RÁÐNINGARSKRIFSTOFA). 

บริการหางาน

การให้บริการหางาน มีความหมายเดียวกันกับคำว่า ráðningarskrifstofa (สำนักงานหางาน)

RÁÐUNEYTI

ráðuneyti er skrifstofa ráðherra; hvert ráðuneyti hefur sinn málaflokk sem það ræður yfir

Ministry

Ministry. The office of a government minister. Each ministry in the government deals with a separate category of affairs.

กระทรวง

กระทรวงเป็นที่ทำการของรัฐมนตรี; ในแต่ละกระทรวง จะมีหน้าในการดูแลในส่วนที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบ

REFSIÁKVÆÐI

refsiákvæði er ákvæði í lögum um refsingar

Punitive provisions

Punitive provisions. Provisions in law allowing for punishments; punishments prescribed in law. 

ผลการลงโทษ

ผลการลงโทษ เป็นการข้อกำหนดในการลงโทษตามกฎหมาย

REFSING

refsing felst í því að fólk er látið gjalda fyrir eitthvað sem það hefur gert ólöglega, t.d. með því að borga sekt eða sitja í fangelsi

Punishment

Punishment. A penalty for an offence; making someone suffer for having broken the law, e.g. by imposing a fine or sentencing them to prison.

ถูกลงโทษ

การถูกลงโทษ โดยทั่วไปหมายความว่า บุคคลจะต้องได้รับโทษเนื่องจากการกระทำผิดกฎหมาย อาทิเช่น ต้องจ่ายเงินค่าปรับหรือถูกจองจำ

REFSIVERÐUR

ef eitthvað er refsivert getur fólk hlotið refsingu fyrir að gera það

Punishable

Punishable. Involving punishment, resulting in punishment.

การกระทำซึ่งเป็นโทษ

หากบุคคลกระทำในสิ่งที่เป็นโทษ บุคคลนั้นก็จะต้องถูกลงโทษในการกระทำของตน

REGLA

regla er fyrirmæli eða ákvæði sem þarf að fylgja í samfélaginu eða í leik; ef maður fer eftir settum reglum gerir maður það sem á að gera

Rule

Rule. An instruction, order, or provision in law that one is supposed to follow.

หลักเกณฑ์ 

หลักเกณฑ์เป็นข้อแนะนำหรือการกำหนดเงื่อนไขที่บุคคลในสังคมจะต้องปฏิบัติตาม; หากบุคคลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หมายถึงบุคคลนั้นได้กระทำในสิ่งที่สมควรทำ

REGLUGERÐ

reglugerð er samansafn reglna sem styðjast við lög og fólk á að fara eftir

Regulation

Regulation. A set of rules, based on law, which people are supposed to obey. 

วางระเบียบ, กฎข้อบังคับ

การวางระเบียบข้อบังคับ เป็นการรวบรวมกฎข้อบังคับ เพื่อเป็นการสนับสนุนในข้อกฎหมาย และบุคคลจะต้องปฎิบัติตาม

REIKNAÐ ENDURGJALD

reiknað endurgjald er lágmarksupphæð sem maður reiknar sjálfum sér í laun ef maður vinnur sjálfstætt eða hjá fyrirtæki sem maður á sjálfur

Calculated remuneration

Calculated remuneration. A minimum amount of money which self-employed people (freelance workers or those who own their own companies) must declare as their earnings each month. 

การคาดคะเนเพื่อจ่ายภาษี

การคาดคะเนเพื่อจ่ายภาษี เป็นการคำนวนการจ่ายภาษีขั้นต่ำด้วยตัวเอง โดยวัดจากเงินเดือนที่ตนเองได้รับ ในกรณีที่ทำงานอิสระ หรือทำกับบริษัทที่ตนเองเป็นเจ้าของ

REIKNINGUR

reikningur er yfirlit yfir þá peninga sem maður á inni, t.d. í banka, eða það sem maður skuldar, t.d. fyrir eitthvað sem maður kaupir

 Invoice; bill :  Account

1) Invoice; bill.  A statement of money that you owe, usually for goods or services that you have bought. 2) Account, e.g. at a bank.

รายการในบัญชี

รายการในบัญชี โดยทั่วไปจะแสดงถึงยอดเงินในบัญชีของบุคคล อาทิเช่น บัญชีธนาคาร หรือรายการที่บุคคลเป็นหนี้ อาทิเช่น แสดงรายการใช้จ่ายของบุคคล

RÉTTARAÐSTOÐ

réttaraðstoð felst í því að ríkið útvegar fólki lögmann í sérstökum tilvikum

Legal assistance

Legal assistance.  When the state provides somebody with a lawyer in certain circumstances. 

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยทั่วไปเป็นการให้บริการด้านทนายความโดยภาครัฐในกรณีพิเศษ

RÉTTARHALD

réttarhald er fundur í dómsmáli

Court session; trial

Court session; trial. A meeting of a court, either an individual session or one or more sessions to examine and judge the same case.

พิจารณาคดี

การพิจารณาคดี เป็นการดำเนินการในศาล

RÉTTARSTAÐA

réttarstaða fólks er staða þess og réttindi samkvæmt lögum; t.d. hafa starfsmenn ákveðna réttarstöðu gagnvart atvinnurekanda

Legal standing; position in law

Legal standing; position in law.  People's situation and rights according to law. For example, workers have a particular legal standing with regard to their employer.

สิทธิตามกฎหมาย

สิทธิตามกฎหมายของบุคคล เป็นสิทธิของตนภายใต้กฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น พนักงานมีสิทธิตามกฎหมายในการปฏิบัติงานต่อนายจ้าง

RÉTTINDI

réttindi eru réttur sem maður hefur aflað sér, t.d. til þess að starfa á ákveðnu sviði með því að afla sér nauðsynlegrar menntunar eða til þess að fá greiddan lífeyri með því að greiða reglulega í lífeyrissjóð af laununum sínum

Rights

Rights. Entitlement or permission; often something that you have earned or worked for, e.g. after studying and learning something, you have the right to work in a particular occupation; after paying into a pension fund for a certain number of years, you have the right to a pension. 

สิทธิอันชอบธรรม

สิทธิอันชอบธรรม เป็นสิทธิที่บุคคลสมควรได้รับ ตัวอย่างเช่น หน้าที่การงานในบางสาขา ผู้ที่มีสิทธิในการทำงานในสาขานี้ ก็จะต้องจบการศึกษาในสาขาเฉพาะนั้นๆ หรือ เพื่อสิทธิในการได้รับเงินเลี้ยงชีพ ก็จะต้องหักเงินเดือนของตนและจ่ายเข้ากองทุนสะสมเพื่อยามชรา

RÉTTLAUS

ef maður er réttlaus þá hefur maður engan rétt eða réttindi

Without rights

Without rights.  Lacking entitlement. 

ไม่มีสิทธิ

หากบุคคลไม่มีสิทธิ หมายถึงบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิในการใดๆ

RÉTTUR

ef maður á rétt á einhverju, t.d. bótum eða öðrum greiðslum, getur maður krafist þess að fá það; réttur getur líka verið dómstóll

 Right, entitlement :  A court of law

1) Right, entitlement.  Something that you are entitled to, e.g. benefit (compensation) payments or other payments. 2) A court of law.

สิทธิ, ศาล

หากบุคคลได้รับสิทธิในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น ในเงินทดแทนหรือรายรับอื่นๆ ก็จะมีสิทธิได้รับในเงินนั้น; คำว่า réttur นี้ยังหมายถึง ศาลได้อีกด้วย

RITHANDARSÝNISHORN

rithandarsýnishorn er dæmi um það hvernig fólk skrifar nafnið sitt með eigin hendi; maður gefur t.d. rithandarsýnishorn þegar maður stofnar bankareikning til þess að hægt sé að sanna að undirskrift manns sé rétt

Sample signature (handwriting sample)

Sample signature (handwriting sample). A person's signature, used as proof of identity, e.g. you provide a sample signature when you open a bank account, and it is used by the bank after that to make sure that it is really you who are using the account.

ตัวอย่างการเขียนลายเซ็น 

ตัวอย่างการเขียนลายเซ็น เป็นตัวอย่างที่บุคคลใช้เขียนชื่นตนเองด้วยลายมือของตนเอง; ยกตัวอย่างเช่น บุคคลจะต้องเขียนตัวอย่างลายเซ็น เมื่อต้องการเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการพิสูจน์ว่า เป็นลายเซ็นของบุคคลนั้นจริง

RÍKI

ríki er ákveðið landsvæði sem lýtur sömu stjórn og hefur venjulega sérstakan þjóðhöfðingja, t.d. konung eða forseta; ríki er líka notað um þann hluta stjórnsýslunnar sem er á vegum ríkisstjórnarinnar og er sameiginleg fyrir allt landið

State

State.  A country that is under the same government, normally with one person as the head or leader, e.g. a king or a president. The word ríki is also used to mean central government, i.e. that part of the executive part of government that covers the whole country, and not the local authorities. 

ประเทศชาติ 

ประเทศชาติ เป็นเขตแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง และอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเดียวกัน  และมีประมุขเป็นผู้นำประเทศ ตัวอย่างเช่น มีพระเจ้าแผ่นดินหรือประธานาธิบดี; นอกจากนั้นคำนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการบริหารโดยคณะรัฐบาล และการปฏิบัติงานร่วมกันทั่วประเทศ

RÍKISBORGARARÉTTUR

ef maður hefur ríkisborgararétt í einhverju landi þá er maður ríkisborgari þess lands

Citizenship

Citizenship. The fact of being a citizen of a certain country.  Icelanders are citizens of Iceland.

สิทธิในการเป็นพลเมือง

หากบุคคลได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองจากประเทศใดประเทศหนึ่ง บุคคลนั้นสามารถใช้สิทธิในการเป็นพลเมืองของประเทศนั้น

RÍKISBORGARI

ef maður er ríkisborgari einhvers lands þá hefur maður t.d. rétt til þess að taka þátt í kosningum þar, stunda atvinnu, njóta almannatrygginga o.fl. eftir því sem lög og reglur ákveða

Citizen

Citizen. Someone who has rights, e.g. the right to vote, to work and to claim social insurance, in a particular country, either because they were born their or because they have been naturalized. 

เป็นพลเมือง

หากบุคคลเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง บุคคลนั้นก็จะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งที่ประเทศนั้น สิทธิในการประกอบอาชีพ ได้สิทธิในการใช้บริการประกันสังคมเป็นต้น ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้

RÍKISFANG

ef maður hefur ríkisfang í einhverju landi þá er maður ríkisborgari þess lands

Nationality; citizenship

Nationality; citizenship. The fact of being a national (citizen) of a particular state. 

สัญชาติ

หากบุคคลมีสัญชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็จะมีสิทธิในความเป็นพลเมืองของประเทศนั้น

RÍKISFANGSLAUS

ef maður er ríkisfangslaus þá hefur maður ekki ríkisfang í neinu landi

Stateless

Stateless. Someone who is stateless is not a citizen of any country. 

ไร้สัญชาติ

หากเป็นบุคคลไร้สัญชาติ หมายถึง บุคคลนั้นไม่สัญชาติของประเทศใดๆ

RÍKISLÖGREGLUSTJÓRI

ríkislögreglustjóri hefur yfirumsjón með lögreglumálum og löggæslu í landinu

National Commissioner of Police

National Commissioner of Police. The police officer who supervises the police all over the country. 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันที่คอยดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการทำงานของตำรวจทั่วประเทศ

RÍKISSJÓÐUR

ríkissjóður er það fé sem ríkið aflar með sköttum, tekjum af opinberri atvinnustarfsemi o.fl. og þingið og ríkisstjórnin geta ráðstafað, t.d. til þess að byggja og reka skóla, leggja vegi o.fl. eða til þess að borga skuldir ríkisins

Treasury; State Treasury

Treasury; State Treasury. The funds raised by the state through taxes, income from public enterprises, etc., and which the government can spend, e.g. on building and running schools, building roads, etc., or to pay off the national debt. 

กองทุนภาครัฐ, การคลัง

กองทุนภาครัฐ เป็นเงินที่ได้จากการเก็บภาษี รายได้จากงานกิจกรรมด้านสาธารณชนเป็นต้น และเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานของสภาและรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น นำไปสร้างและบริหารโรงเรียน สร้างถนนเป็นต้น หรือชำระหนี้สินของรัฐ

RÍKISSKATTSTJÓRI

embætti ríkisskattstjóra hefur yfirumsjón með álagningu skatta í landinu og fylgist með því að fólk og fyrirtæki borgi skatta af t.d. tekjum og rekstri

National Director of Taxation

National Director of Taxation.  The office of the National Director of Taxation is in charge of assessing (deciding, imposing) taxes and making sure that people and companies pay taxes on their income and their operations. 

ผู้อำนวยการกรมสรรพกร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกรมสรรพกร มีหน้าที่ดูแลประเมินผลด้านภาษีอากรของประเทศ มีหน้าที่คอยติดตามดูแลบุคคลและบริษัทในการจ่ายภาษีอากร ยกตัวอย่างเช่น จากรายได้ส่วนบุคคลและจากการดำเนินธุระกิจ

RÍKISSTJÓRN

ríkisstjórn er hópur ráðherra sem fer með stjórn ríkisins; ráðherrar koma úr stjórnmálaflokkum sem saman hafa náð meirihluta þingmanna í kosningum

Government (cabinet)

Government (cabinet). The group of ministers who exercise the government of the country. They represent the political parties that form a majority in the Althingi following a general election.

รัฐบาล

รัฐบาล เป็นกลุ่มรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลประเทศ; รัฐมนตรีได้รับการคัดเลือกมาจากสมาชิกพรรคการเมือง ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกในรัฐสภาและมีเสียงข้างมากในสภา

RÆÐISMAÐUR

ræðismaður gegnir embætti sem fulltrúi ákveðins ríkis í öðru landi, sérstaklega á stöðum þar sem ekki er sendiráð+F135

Consul

Consul.  A person who serves as a representative of a certain state in another country, especially when there is no embassy representing the state.

กงสุล

กงสุล เป็นตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ไม่มีสถานทูต

RÆÐISSKRIFSTOFA

ræðisskrifstofa er skrifstofa ræðismanns

Consulate

Consulate.  The office of a consul. 

สำนักงานกงสุล

สำนักงานกงสุล เป็นสถานที่ทำงานของกงสุล

RÖKSTUÐNINGUR

rökstuðningur felst í því að styðja mál sitt eða niðurstöðu sína með staðreyndum eða gögnum

Reasoning (reasons, arguments)

Reasoning (reasons, arguments). The facts or materials on which a point of view or conclusion is based. 

การใช้เหตุผล

การใช้เหตุผล โดยทั่วไปใช้เพื่อรับรองในเนื้อหาต่างๆ หรือใช้รับรองข้อสรุปหรือเอกสารต่างๆ

RÖNTGENMYND

röntgenmynd er sérstök mynd sem er tekin af beinum og innri líffærum fólks með röntgengeislum; með röntgenmynd er hægt að sjá hvort fólk sé beinbrotið eða með sködduð innri líffæri

X-ray

X-ray.  An image showing bones or internal organs, made using X-rays. This makes it possible to see if people have broken bones, growths or damage to their internal organs.

ภาพถ่ายจากฟิลม์เอ็กซเรย์

ภาพถ่ายจากฟิลม์เอ็กซเรย์ เป็นภาพที่มีลักษณะพิเศษ โดยใช้แสงเอ็กซเรย์ถ่ายภาพกระดูกหรืออวัยวะต่างๆภายในร่างกายของบุคคล; ในการฉายเอ็กซเรย์ สามารถมองเห็นว่า กระดูกหักหรืออวัยวะภายในบอบช้ำหรือไม่

RÖNTGENSKOÐUN

við röntgenskoðun er röntgenmynd tekin af beinum eða innri líffærum til þess að athuga ástand þeirra

X-ray examination

X-ray examination. A medical examination involving X-ray images to investigate the condition of a patient's bones or internal organs. 

การตรวจภาพฟิลม์เอกซเรย์

ในการตรวจภาพฟิลม์เอกซเรย์ เป็นการดูภาพถ่ายจากฟิลม์เอ็กซเรย์เพื่อพิจารณาสภาวะของกระดูกหรืออวัยวะภายในของร่างกาย 

SAGA

saga er námsgrein í skóla þar sem nemendum er kennt um atburði, mannlíf og fólk á fyrri tímum, bæði á Íslandi (Íslandssaga) og í heiminum (mannkynssaga)

History

History. A subject, taught in schools, dealing with events, people and life in the past. It may cover a single country e.g. Iceland (Íslandssaga – Icelandic history) or developments all over the world (mannkynssaga – human history or world history).

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ เป็นวิชาที่สอนในโรงเรียน โดยจะสอนนักเรียนในสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ชีวิตบุคคลและคนในสมัยก่อน ทั้งที่ประเทศไอซ์แลนด์(ประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์) และจากทั่วโลก(ประวัติมนุษยชาติ)

SAKASKRÁ

sakaskrá er skrá yfir niðurstöður dóma sem hafa fallið í opinberum málum; sakavottorð eru gefin út samkæmt sakaskrá

Penal Register

Penal Register.  A register (list) of all judgements that have been delivered in criminal cases.  The Penal Registry (which operates the Penal Register) issues statements (criminal records) based on the register.

ทะเบียนประวัติความประพฤติ

ทะเบียนประวัติความประพฤติ เป็นการลงทะเบียนความประพฤติของบุคคลที่ผ่านการพิจารณาคดีในขั้นศาล; ใบรับรองความประพฤติจะออกให้หลังจากได้ตรวจดูทะเบียนประวัติความประพฤติแล้ว

SAKAVOTTORÐ

sakavottorð er skjal þar sem koma fram upplýsingar úr sakaskrá, t.d. um það hvort maður hafi hlotið dóm fyrir lögbrot; ef maður er með hreint sakavottorð þá er maður ekki á sakaskrá

Statement from the Penal Registry (criminal record)

Statement from the Penal Registry (criminal record). A document stating, according to the Penal Register, whether a person has been sentenced for violations of the law. If you have a clean criminal record, then your name does not appear in the register.

ใบรับรองความประพฤติ

ใบรับรองความประพฤติ เป็นเอกสารที่ได้ข้อมูลมาจากทะเบียนประวัติความประพฤติ ยกตัวอย่างเช่น บุคคลเคยรับโทษหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย; หากบุคคลไม่เคยกระทำผิดก็จะไม่มีประวัติในทะเบียนความประพฤติ

SAMBÚÐ

þegar fólk er í sambúð þá býr það saman; ef fólk er í skráðri sambúð býr það saman eins og hjón og nýtur ákveðinna réttinda, t.d. í sambandi við skatta, þótt það sé ekki gift

Cohabitation

Cohabitation; partnership; union.  People who live together cohabitate. They may register their partnership, and then enjoy full rights as if they were married, e.g. regarding tax.

ลงทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกัน 

เมื่อบุคคลลงทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกัน; หากบุคคลลงทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา และใช้สิทธิตามข้อกำหนด อาทิเช่น ภาษีอากร แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตาม 

SAMBÚÐARAÐILI

maður er sambúðaraðili þegar maður er í sambúð með einhverjum

Partner (cohabiting partner)

Partner (cohabiting partner). Someone that you live with (without being married). 

ผู้ลงทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกัน

เมื่อบุคคลได้ลงทะเบียนอาศัยอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่ง หมายความว่า ผู้นั้นเป็นผู้ที่ลงทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกัน

SAMBÚÐARFÓLK

sambúðarfólk er fólk sem er í sambúð

People who live together (cohabit)

People who live together (cohabit).

ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา

ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาหมายถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกันเยี่ยงคู่สมรส

SAMBÝLI

sambýli er heimili þar sem tveir eða fleiri búa saman og njóta þjónustu og aðstoðar inni á heimilinu; sambýli eru t.d. fyrir fatlað fólk sem getur ekki búið eitt og þarf á sérstakri þjónustu að halda

Home; community home

Home; community home. A place where two or more people live and receive help and services. These homes are for people with disabilities who are not able to live by themselves and require special services.

บ้านพักรวมสำหรับบุคคล 

บ้านพักรวมสำหรับบุคคล เป็นบ้านพักสำหรับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มาอาศัยอยู่ร่วมกัน และใช้บริการของบ้านพัก; บ้านพักรวมนี้ เป็นบ้านพักสำหรับบุคคลทุพพลภาพ ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้หากอยู่ตัวคนเดียว และต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นพิเศษ

SAMBÝLISKONA

sambýliskona manns er konan sem hann býr með eða er í skráðri sambúð með

Partner

Partner. A female partner in a registered union or partnership. 

ผู้หญิงที่ร่วมชายคา

ผู้หญิงที่ร่วมชายคา หมายถึง สตรีที่อยู่อาศัยร่วมกันกับผู้ชาย หรือลงทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา

SAMBÝLISMAÐUR

sambýlismaður konu er maðurinn sem hún býr með eða er í skráðri sambúð með

Partner

Partner. A male partner in a registered union or partnership.

ผู้ชายที่ร่วมชายคา

ผู้ชายที่ร่วมชายคา หมายถึง ชายที่อยู่อาศัยร่วมกันกับผู้หญิง หรือลงทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา

SAMFELLDUR

ef eitthvað er samfellt þá varir það í ákveðinn tíma án hlés; t.d. felst samfelld búseta í því að maður búi á einhverjum stað í ákveðinn tíma án þess að flytja í burtu

Continuous; unbroken

Continuous; unbroken.  If something is continuous, it lasts over a particular period without a break.  For example, ‘continuous residence' (samfelld búseta) in a place means living there for a particular period of time without moving away. 

ต่อเนื่อง, ติดต่อกัน

บางสิ่งบางอย่างที่มีการกระทำต่อเนื่อง ในระยะเวลาหนึ่งโดยไม่มีการหยุดพัก; ส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง ที่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยไม่มีการโยกย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่น

SAMFÉLAG

samfélag er hópur fólks sem lifir saman, t.d. í sama bæ eða í sama landi, á sama tíma

Community (society)

Community (society).  People who live together, e.g. in the same town, the same country, or the same historical period.

สังคม

สังคมเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น อาศัยอยู่ร่วมกันในเมือง หรือในประเทศเดียวกันในเวลาเดียวกัน

SAMFÉLAGSFRÆÐI

samfélagsfræði er námsgrein í grunnskóla þar sem nemendum er kennt um umhverfi sitt og samfélagið sem þeir búa í

Social studies

Social studies. A junior school subject in which pupils learn about their community and environment. 

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาเป็นวิชาที่จัดสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่

SAMHEITALYF

samheitalyf eru lyf sem innihalda sömu efni, virka á sama hátt en heita öðru nafni og eru ódýrari en upprunalegu lyfin

Generic; generic drug

Generic; generic drug. A drug (medicine) that contains the same ingredients, and has the same effect, as an original drug of another name. Generics are cheaper than the original drugs.

ยาประเภทเดียวกัน

ยาประเภทเดียวกันเป็นยาที่มีส่วนผสมตัวเดียวกัน มีผลในการรักษาเหมือนกัน แต่ใช้ชื่อที่ต่างกัน และมีราคาถูกกว่ายาที่ผลิตขึ้นก่อน

SAMKOMULAG

samkomulag er óformlegur samningur sem maður gerir við einhvern

Agreement

Agreement. An informal arrangement or contract between two people or two parties. 

ข้อตกลง

ข้อตกลง เป็นการทำสัญญาแบบไม่เป็นทางการ ที่บุคคลทำขึ้นกับผู้อื่น

SAMKVÆMT LÖGUM

ef eitthvað er gert samkvæmt lögum þá leyfa lögin að það sé gert og það er gert á þann hátt sem lögin segja fyrir um

According to law

According to law.  If something is done according to law, it means the law allows it, and it is done in the way the law requires.  

ตามกฎหมาย

หากกระทำในบางสิ่งบางอย่างตามกฎหมาย และอนุญาตให้กระทำได้ ก็จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายได้ระบุไว้

SAMKYNHNEIGÐUR

ef fólk er samkynhneigt þá velur það sér maka af sama kyni

Homosexual

Homosexual; lesbian; ‘gay'. People who are homosexual choose sexual partners of the same sex. (‘Homosexual' refers to both men and women, though is mainly used about men; ‘lesbian' is used about women.)

ผู้มีความรักในเพศเดียวกัน

บุคคลที่มีความรักในเพศเดียวกัน หมายถึง มีคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกัน

SAMNINGSAÐILI

ef maður er samningsaðili þá á maður aðild að ákveðnum samningi

Party to an agreement or contract

Party to an agreement or contract.  One of the people who are involved in an agreement or contract. 

ผู้ลงนามในสัญญา

หากบุคคลเป็นผู้ลงนามในสัญญา หมายถึง บุคคลนั้น เป็นผู้ตัดสินใจในการทำสัญญา

SAMNINGSRÍKI

samningsríki er land sem á aðild að ákveðnum samningi

Contracting state; state party

Contracting state; state party. A state (country) that is a party to an agreement. 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ เป็นการทำสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นคู่สัญญาระหว่างกัน

SAMNINGUR

samningur felst í því að einhverjir semja um eitthvað sín á milli, annaðhvort munnlega eða skriflega; fólk gerir t.d. samning við vinnuveitanda sinn um launakjör

Agreement; contract

Agreement; contract.  When two or more people decide on something, they make an agreement or contract; this may be oral (spoken) or in writing. Workers make contracts with their employers on wages and terms.

ทำสัญญา

การทำสัญญา โดยทั่วไป เป็นการตกลงในบางสิ่งบางอย่างระหว่างกัน ทั้งปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษร; ตัวอย่างเช่น การทำสัญญากับนายจ้างเกี่ยวกับเงื่อนไขเงินเดือน

SAMRÁÐ

þegar fólk hefur samráð um eitthvað þá ákveður það í sameiningu hvað á að gera

Consultation

Consultation. When people discuss something and make a joint decision about what is to be done. 

การปรึกษาหารือ

เมื่อบุคคลทำการปรึกษาหารือกันในกรณีต่างๆ ก็จะทำการตกลงใจร่วมกันและกระทำในสิ่งนั้น

SAMRÆMD PRÓF

samræmd próf eru próf í ákveðnum námsgreinum sem öll börn á ákveðnum aldri þurfa að taka; á hverju ári eru haldin samræmd próf fyrir börn í 4., 7. og 10. bekk í íslenskum grunnskólum til þess að meta þekkingu þeirra í nokkrum námsgreinum

Standard examinations

Standard examinations; coordinated examinations.  Examinations (exams) in particular subjects which all children of a certain age have to take.  They are held every year for children in the 4th, 7th and 10th grades in junior schools in Iceland to assess their knowledge and ability in these subjects.

สอบร่วม

การสอบร่วม เป็นการสอบในวิชาที่กำหนดไว้เฉพาะ สำหรับเด็กนักเรียนทุกคนในกลุ่มอายุเดียวกัน; ในแต่ละปี จะจัดให้มีการสอบร่วมสำหรับเด็กในชั้นประถมปีที่ 4  7 และ10 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของประเทศไอซ์แลนด์ เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนในวิชาต่างๆ

SAMSKÖTTUN

samsköttun felst í því að hjón eða fólk í sambúð skilar sameiginlegu skattframtali til skattayfirvalda og borgar sameiginlega skatta eftir því

Joint taxation

Joint taxation. When married or cohabiting couples fill out a joint tax return, are taxed together and pay their taxes accordingly. 

จ่ายภาษีร่วมกัน

ในการจ่ายภาษีร่วมกันนั้น โดยทั่วไปจะเป็นคู่สามีภรรยาที่ยื่นรายการเสียภาษีอากร ไปยังกรมสรรพากรร่วมกัน  และจ่ายภาษีร่วมกัน

SAMTÖK

samtök eru félag fólks eða fyrirtækja á ákveðnu sviði eða í sambandi við tiltekið málefni; samtök standa m.a. vörð um hagsmuni meðlimanna og annast t.d. fundi og fræðslustarfsemi

Union, federation

Union, federation. An organization of people or companies active in a particular sphere, formed to defend the interests of its members and to organize meetings and educational activities.

องค์กร, สหพันธ์

องค์กรเป็นสมาคมของบุคคลหรือบริษัทที่ทำการจัดตั้งขึ้น ตามจุดมุ่งหมายหรือในประเด็นพิเศษ; องค์การตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันประโยนช์ให้กับสมาชิก และดูแลด้านการจัดประชุมหรือจัดอบรมให้ความรู้

SAMVIST

þegar samkynhneigt fólk er í staðfestri samvist þá nýtur það sömu réttinda og gift fólk; fólk getur staðfest samvist hjá sýslumanni

Same-sex union

Same-sex union. Homosexual people who live with each other in registered same-sex unions have the same rights as married people. Unions of this type can be registered with the district commissioners.

ลงทะเบียนรับรองอยู่ร่วมกัน 

เมื่อบุคคลที่มีเพศเดียวกัน ได้ลงทะเบียนรับรองการอยู่ร่วมกัน หมายความว่า จะได้สิทธิร่วมกันเช่นคู่สามีภรรยาทั่วไป; ลงทะเบียนรับรองอยู่ร่วมกันได้ที่ที่ว่าการอำเภอ

SAMVISTARMAKI

ef maður er samvistarmaki einhvers þá er maður í staðfestri samvist með honum

Partner in a same-sex union

Partner in a same-sex union

ลงทะเบียนรับรองการอยู่ร่วมกันเยี่ยงคู่สมรส

หากบุคคลลงทะเบียนรับรองการอยู่ร่วมกันเยี่ยงคู่สมรสกับผู้ใดผู้หนึ่ง จะเป็นการรับรองการอาศัยอยู่ร่วมกันกับบุคคลนั้น

SAMÞYKKI

ef maður fær samþykki fyrir einhverju þá fær maður leyfi til þess

Approval

Approval. If you are given approval for something, it means you are allowed to do it. 

การอนุมัติ

หากบุคคลได้รับการอนุมัติในบางสิ่งบางอย่าง หมายความว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาต

SANNGIRNISÁSTÆÐUR

sanngirnisástæður fyrir einhverju eru ástæður sem eru sanngjarnar

Considerations of fairness

Considerations of fairness. Reasons (e.g. for a decision) which agree with one's sense of what is right and fair. 

มีความยุติธรรม

การมีความยุติธรรมในบางสิ่งบางอย่าง นับเป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรม

SÁLFRÆÐINGUR

sálfræðingur hefur sérstaka háskólamenntun og réttindi til þess að starfa við að veita fólki ráðgjöf og meðferð vegna andlegra erfiðleika; sálfræðingar vinna t.d. á sjúkrahúsum við að hjálpa sjúklingum eftir áföll

Psychologist

Psychologist. A person with a special university training and a qualification to work with people, giving them advice and treatment for mental problems or behavioural difficulties. Psychologists are employed in hospitals to help patients deal with shocks and loss.

นักจิตวิทยา

นักจิตวิทยา เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในสาขาพิเศษจากระดับมหาวิทยาลัย ก็จะได้รับสิทธิในการประกอบอาชีพ เป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษา และดูแลรักษาบุคคลที่มีปัญหาทางจิตใจ; นักจิตวิทยาจะปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไข้หลังประสบปัญหาที่กระทบจิตใจอย่างมาก

SEÐLABANKI

seðlabanki er banki í eigu ríkisins og stjórnar peningamálum í landinu; seðlabanki gefur t.d. út gjaldmiðil í sínu landi og heldur uppi stöðugleika í peningamálum

Central Bank

Central Bank. A bank, owned by the state, which directs monetary policy in the country. The central bank of a country issues the currency (coins and banknotes) and maintains monetary stability.

ธนาคารชาติ

ธนาคารชาติ เป็นธนาคารที่ดูแลโดยรัฐบาล และดูแลจัดสรรด้านการเงินของประเทศ; ธนาคารชาติเป็นผู้ออกธนบัตรเพื่อใช้ภายในประเทศ และสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้มีความมั่นคง

SEKT

sekt er upphæð sem maður þarf að borga í bætur fyrir að hafa gert eitthvað rangt; maður getur t.d. þurft að borga sekt fyrir að keyra of hratt eða fyrir að skila bókum of seint á bókasafn

Fine

Fine.  A sum of money you have to pay as a punishment for doing something wrong, e.g. for exceeding the speed limit or returning books late to a library. 

ค่าปรับ

ค่าปรับเป็นจำนวนเงิน ที่บุคคลต้องจ่ายเป็นค่าชดเชยกรณีที่กระทำผิด; บุคคคต้องจ่ายค่าปรับ ในกรณีที่ขับรถเร็ว หรือคืนหนังสือห้องสมุดล่าช้า

SELJANDI

maður er seljandi ef maður selur eitthvað

Seller

Seller.  A person, company, etc., that sells something. 

ผู้ขาย

บุคคลที่เป็นผู้ขาย หมายถึงเป็นขายในบางสิ่งบางอย่าง

SENDIHERRA

sendiherra er opinber fulltrúi lands síns í öðru ríki og er yfirmaður í sendiráði þess; sendiherra sér t.d. um að gæta hagsmuna fólks frá sínu landi og veita því nauðsynlegar upplýsingar

Ambassador

Ambassador. An official representative of one country in another; the head of an embassy. Ambassadors look after the interests of their own nationals and provide them with information they need.

เอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตเป็นตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของประเทศของตนที่ประเทศอื่นๆ และมีหน้าที่ดูแลปกครองสถานทูต; เอกอัครราชทูตมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์บุคคลที่มาจากประเทศเดียวกัน และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ

SENDIRÁÐ

sendiráð er skrifstofa sendiherra

Embassy

Embassy. The office of an ambassador. 

สถานทูต

สถานทูตเป็นสำนักงานของเอกอัครราชทูต

SENDISKRIFSTOFA

sendiskrifstofa er skrifstofa á vegum ríkisins í öðru landi, t.d. sendiráð eða skrifstofa fyrir nefndir sem starfa í öðrum löndum

Representation abroad

Representation abroad. An office run by one state in another country, e.g. an embassy or an office for committees or delegations working abroad on behalf of the state.

สำนักงานระหว่างประเทศ

สำนักงานระหว่างประเทศ เป็นสำนักงานที่เป็นตัวแทนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ อาทิเช่น สถานทูต หรือสำนักงานคณะกรรมการที่ตั้งอยู่ที่ประเทศอื่นๆ

SÉREIGNASJÓÐUR

séreignasjóður er tegund lífeyrissjóðs þar sem maður safnar ákveðinni peningaupphæð í stað þess að safna lífeyrisréttindum; því fær maður aðeins þann pening greiddan út sem maður hefur lagt inn þegar maður hættir að vinna

Private pension fund

Private pension fund. A type of pension fund in which members accumulate a specific sum of money instead of pension rights or points. Thus, when they stop working, the pensions they receive consist only of the money they have paid in, with interest. 

กองทุนสะสมส่วนบุคคล

กองทุนสะสมส่วนบุคคล เป็นกองทุนสะสมประเภทหนึ่ง ที่บุคคลเก็บสะสมในจำนวนเงินที่ต้องการ แทนการจ่ายเงินสะสมเพื่อสิทธิการเลี้ยงชีพ; เพราะบุคคลจะได้รับเงินในส่วนที่ตนได้จ่ายไป หลังจากเลิกทำงานแล้ว

SÉRFRÆÐILÆKNIR

sérfræðilæknir er læknir sem hefur sérhæft sig á ákveðnu sviði lækninga; dæmi um sérfræðilækna eru kvensjúkdómalæknar, skurðlæknar, og hjartalæknar

Specialist; medical specialist

Specialist; medical specialist. A doctor who has specialised in a particular branch of medicine, e.g. gynaecology, surgery or heart disease.

แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ; ตัวอย่างเช่น แพทย์เฉพาะทางได้แก่ แพทย์เฉพาะโรคสตรี, แพทย์ผ่าตัดและแพทย์โรคหัวใจ

SÉRFRÆÐINGUR

sérfræðingur er læknir sem hefur sérhæft sig á ákveðnu sviði lækninga, t.d. hjartalæknir eða skurðlæknir; sérfræðingur getur líka verið einhver sem hefur sérhæft sig á öðrum sviðum, t.d. fjármálum

Specialist

Specialist.  1) A physician (doctor) who has specialised in a particular branch of medicine, e.g. heart diseases or surgery. 2) Someone with a detailed knowledge of some other subject, e.g. finance.

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ เป็นแพทย์ที่มีความชำนาญในการรักษาโรคในสาขาเฉพาะ; แพทย์โรคหัวใจ หรือแพทย์ผ่าตัด; ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นบุคคลที่มีความชำนาญในสาขาอื่นๆ เช่นเชี่ยวชาญด้านการเศรษฐกิจ

SÉRFRÆÐIÞJÓNUSTA

sérfræðiþjónusta er læknisþjónusta sem sérfræðilæknir veitir

Specialist services

Specialist services. Medical services given by a specialist. 

การให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

การให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น การให้บริการด้านการแพทย์โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

SÉRKENNSLA

sérkennsla er sérstakur stuðningur sem börn í grunnskóla fá við námið, t.d. af því að þau eiga erfitt með nám á einhverju sviði eða vegna fötlunar

Special teaching

Special teaching.  Teaching provided for children in junior school who have special requirements, e.g. because of learning difficulties in a particular subject, or because of disabilities.

การสอนพิเศษ

การสอนพิเศษ เป็นการช่วยเหลือด้านการเรียนในกรณีพิเศษ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อช่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนในบางวิชา หรือเด็กทุพพลภาพ

SÉRSKÓLI

sérskóli er skóli fyrir fötluð börn sem geta ekki verið í venjulegum grunnskóla; sérskóli getur líka verið skóli sem kennir greinar á ákveðnu sviði, t.d. dans

Special school

Special school. 1) A school for children who are disabled and cannot attend an ordinary school.  2) A school that teaches one particular subject, e.g. dancing.

โรงเรียนพิเศษ 

โรงเรียนพิเศษ เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กทุพพลภาพ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามปรกติได้; โรงเรียนพิเศษนี้ อาจเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาเฉพาะ เช่น สอนเต้นรำ

SÍMENNTUN

símenntun felst í því að fólk bætir reglulega við sig þekkingu á sínu sviði með því að stunda nám samhliða vinnu, t.d. á námskeiðum

Continuing education

Continuing education.  When people regularly add to their knowledge and skills by learning more, e.g. by attending courses together with their work.

การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง โดยทั่วไปหมายถึง บุคคลนั้นได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองอยู่เป็นประจำ และเรียนควบคู่ไปกับการทำงาน เช่น การเข้ารับการอบรม

SJÁLFRÆÐI

ef maður hefur sjálfræði þá ræður maður sínum högum sjálfur, má kjósa í kosningum, giftast og er ekki lengur undir forsjá foreldra sinna; fólk fær sjálfræði á Íslandi við 18 ára aldur

Legal competence; majority

Legal competence; majority. The ability in law to manage you own affairs, including the right to vote, to marry and to decide where you live.  In Iceland, people gain majority at the age of 18, and are then no longer under their parents' guardianship.

บรรลุนิติภาวะ

หากบุคคลบรรลุนิติภาวะ บุคคลนั้นก็จะสามารถกระทำในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของตน เช่นออกเสียงในการเลือกตั้ง แต่งานและไม่อยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองของตน; บุคคลที่ประเทศไอซ์แลนด์จะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 18 ปี

SJÁLFSKULDARÁBYRGÐ

sjálfskuldarábyrgð er ótakmörkuð yfirlýsing einstaklings um að standa skil á fjárhagslegum skuldbindingum, lánum o.s.frv., annars einstaklings en hans sjálfs.

Personal guarantee; personal liability. 

Personal guarantee; personal liability. A declaration by an individual saying that he or she guarantees to honour (pay back) financial obligations (loans) that someone else has undertaken to pay if they are unable to do so. 

เป็นผู้รับผิดชอบในการกู้ยืม

การเป็นผู้รับผิดชอบในการกู้ยืม เป็นการรับผิดชอบในหนี้ส่วนบุคคลด้านการเงินของตนเอง เช่นการกู้ยืมเป็นต้น หรือรับผิดชอบแทนผู้อื่นไม่ใช่ตนเอง

SJÚKDÓMUR

ef maður fær sjúkdóm verður maður veikur í einhvern tíma; sjúkdómar geta verið líkamlegir eða geðrænir og sumir sjúkdómar geta borist á milli fólks

Disease

Disease. Something which makes you ill for a period of time. Diseases may be mental or physical; some are infectious, i.e. they are carried and spread from one person to another.

โรค

หากบุคคลเกิดโรคในตัว บุคคลผู้นั้นก็จะมีอาการเจ็บป่วย; โรคอาจเกิดได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โรคบางชนิดสามารถติดต่อระหว่างบุคคลได้

SJÚKLINGUR

ef maður er sjúklingur hefur maður veikst eða slasast og hefur enn ekki fengið fullan bata; þeir sem liggja á sjúkrahúsi eru sjúklingar

Patient

Patient. Someone who is ill, or has been injured, and has not yet recovered; someone who is in hospital for treatment.

ผู้ป่วย

หากบุคคลเป็นผู้ป่วย บุคคลนั้นก็จะมีอาการป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และบุคคลที่ยังไม่หายจากการเจ็บป่วย ; บุคคลที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้แก่ผู้ป่วย

SJÚKRABÍLL

sjúkrabíll er sérstaklega útbúinn bíll sem er notaður til að flytja veikt og slasað fólk á milli staða

Ambulance

Ambulance. A vehicle with special equipment, used to transport ill or injured people. 

รถพยาบาล

รถพยาบาล เป็นรถที่ประกอบไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษ เพื่อใช้ในการโยกย้ายผู้ป่วยขณะเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ จากที่แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง

SJÚKRADAGPENINGAR

sjúkradagpeningar eru greiðsla úr tryggingum eða frá stéttarfélagi sem maður getur átt rétt á ef maður veikist og missir þau laun sem maður hafði fyrir veikindin

Per diem sick pay; daily illness allowance

Per diem sick pay; daily illness allowance. Payments that someone may be entitled to receive from an insurance scheme or from a trade union when they are ill and no longer receive the wages they had before they became ill. 

เงินช่วยเหลือผู้ป่วยรายวัน

เงินช่วยเหลือผู้ป่วยรายวัน เป็นเงินที่ได้รับจากประกันภัยหรือเทศบาล ซึ่งบุคคลนั้นมีสิทธิได้รับ หากบุคคลนั้นเจ็บป่วย หรือไม่ได้รับเงินเดือนเนื่องจากเกิดเจ็บป่วย

SJÚKRAFLUTNINGUR

sjúkraflutningar eru allir flutningar með veikt og slasað fólk, t.d. með sjúkraflugi eða sjúkrabílum

Transport of patients

Transport of patients. All types of transport of ill or injured people, e.g. by air or by ambulance.

โยกย้ายผู้ป่วย

การโยกย้ายผู้ป่วย เป็นลักษณะทุกประเภทที่ใช้ในการโยกย้ายผู้ป่วย หรือผู้ที่ประสบอุติเหตุ อาทิเช่น เครื่องบินพยาบาลหรือรถพยาบาล

SJÚKRAHJÁLP

sjúkrahjálp er ein tegund bóta sem maður getur átt rétt á úr almannatryggingum ef maður lendir í slysi og þarf læknisþjónustu eftir það; sjúkrahjálp greiðir kostnað við meðferð að fullu eða að hluta til eftir því í hverju hún felst

Medical assistance benefit

Medical assistance benefit. A type of benefit (payment) that you may be entitled to receive from the social insurance system if you need medical attention following an accident. The cost of treatment may be covered entirely or in part.

การช่วยค่ารักษาพยาบาล

ในการช่วยเหลือค่ารักษาค่าพยาบาล เป็นเงินช่วยเหลือประเภทหนึ่ง ที่บุคคลมีสิทธิได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ หรือต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์; เงินช่วยเหลือค่ารักษาค่าพยาบาล เป็นการช่วยเหลือขณะอยู่ในระยะดูแลรักษา อาจได้รับเงินช่วยเหลือเต็มจำนวนหรือในบางส่วน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

SJÚKRAHÚS

sjúkrahús er stofnun sem fólk dvelur á eftir að læknisskoðun leiðir í ljós að það þarf á meðferð og umönnun að halda; á sjúkrahúsum starfa læknar, hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk

Hospital

Hospital.  An institution where people stay if they have to undergo medical treatment and receive medical care. It employs doctors, nurses and other health-care workers. 

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล เป็นสถาบันที่บุคคลเข้าพักรักษาตัว หลังจากแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย และลงความเห็นว่าต้องเข้ารับการดูแลรักษา; ที่โรงพยาบาลจะมีแพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงานอยู่

SJÚKRAHÚSVIST

það er sjúkrahúsvist þegar fólk dvelur á sjúkrahúsi og fær læknismeðferð og umönnun

Stay in hospital

Stay in hospital. The time someone spends in hospital as a patient receiving medical treatment and care. 

เข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

เมื่อบุคคลเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็จะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์

SJÚKRALIÐI

sjúkraliði hefur sérstaka menntun og réttindi til að vinna við umönnun sjúklinga á heilbrigðisstofnunum

Practical nurse

Practical nurse. Someone with special training and qualifications to work looking after sick people in a health-care institution. 

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในสาขาเฉพาะ จะได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานดูแลคนไข้ภายในสถาบันสาธารณะสุข

SJÚKRASAMLAG

sjúkrasamlag er sjóður sem fólk greiðir reglulega í til að tryggja sig gegn sjúkrakostnaði og ef það veikist eða slasast á það rétt á að fá hluta lækniskostnaðar greiddan úr sjúkrasamlaginu; á Íslandi eru ekki sjúkrasamlög heldur taka almannatryggingar þá

Medical aid fund (health insurance fund)

Medical aid fund (health insurance fund). A fund which people pay into on a regular basis to insure themselves for medical expenses if they fall ill or are injured; they then have the right to claim part of the expenses from the fund. There are no such funds in Iceland; instead, the social insurance system pays most of the costs of medical treatment when people fall ill or are injured, according to certain rules.

กองทุนประกันค่ารักษาพยาบาล

กองทุนประกันค่ารักษาพยาบาล เป็นเงินที่บุคคลจ่ายเข้ากองทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการประกันในค่ารักษาพยาบาล ในกรณีเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ก็จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบางส่วน เพื่อการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันค่ารักษาพยาบาล; ที่ประเทศไอซ์แลนด์ ไม่มีกองทุนประกันค่ารักษาพยาบาล แต่จะได้เงินช่วยสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคม ที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุคคลตามกฎเกณฑ์ หากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

SJÚKRASJÓÐUR

þeir sem veikjast og geta ekki unnið í einhvern tíma geta átt rétt á greiðslu úr sjúkrasjóði ef þeir hafa reglulega greitt gjald til stéttarfélags

Sick-pay fund

Sick-pay fund.  People who fall ill and are not able to work for a time may be entitled to receive pay fro ma sick-pay fund if they have paid regular dues to a trade union. 

เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้ป่วย

ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีสิทธิได้รับเงินจากเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้ป่วย หากสหภาพแรงงานนั้นมีกฎเกณฑ์ในการจ่ายเงินดังกล่าวนี้

SJÚKRATRYGGING

sjúkratrygging er sérstök trygging sem greiðir t.d. fyrir sjúkrahúsvist, lækniskostnað og lyf eftir ákveðnum reglum þegar fólk veikist; á Íslandi er sjúkratrygging hluti af almannatryggingum en fólk getur líka keypt sjúkratryggingu hjá tryggingafélagi, t.

Health insurance (medical aid)

Health insurance (medical aid). Insurance that covers stays in hospital, medical expenses and drugs according to certain rules. In Iceland, it is included in the social insurance system, but health insurance (medical aid cover) can also be purchased from insurance companies, e.g. to cover journeys abroad. 

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ เป็นการจ่ายประกันในกรณีพิเศษ อาทิเช่น เข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่ารักษาทางแพทย์ และยา โดยจะจ่ายให้ตามกฎเกณฑ์ในกรณีที่บุคคลเกิดเจ็บป่วย; ที่ประเทศไอซ์แลนด์ การประกันสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานประกันสังคม อย่างไรก็ตาม บุคคลสามารถซื้อประกันสุขภาพได้จากบริษัทประกัน อาทิเช่น เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ

SJÚKRAÞJÁLFARI

sjúkraþjálfari hefur sérstaka menntun og réttindi til þess að starfa við sjúkraþjálfun

Physiotherapist

Physiotherapist.  A person with special training and qualifications to give physiotherapy. 

นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด จะต้องได้รับการศึกษาในสาขาเฉพาะ จึงจะมีสิทธิในการประกอบอาชีพเป็นนักกายภาพบำบัด

SJÚKRAÞJÁLFUN

sjúkraþjálfun er meðferð sem miðar t.d. að því að auka hreyfigetu fólks og lina verki í liðum ef líkamanum hefur verið beitt á rangan hátt við vinnu eða eftir veikindi eða slys; sjúkraþjálfun er stundum hluti af endurhæfingu sjúklinga

Physiotherapy

Physiotherapy.  Treatment designed to increase people's ability to move and use their muscles and to reduce pain in their joints resulting from incorrect use of their bodies at work or following illnesses or injuries.  It sometimes forms part of a rehabilitation programme.

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด เป็นรักษาตามจุดมุ่งหมาย อาทิเช่นบุคคลเคลื่อนไหวมากเกินไป และการเจ็บป่วยตามร่างกาย เนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยรวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุ; การทำกายภาพบำบัดนี้ ในบางครั้งเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสุขภาพ

SKAÐABÆTUR

skaðabætur eru bætur sem fólk getur fengið ef það hefur orðið fyrir ákveðnu tjóni, t.d. frá þeim sem olli tjóninu

Compensation (damages)

Compensation (damages). Payment that people may be entitled to when they have suffered injury, loss or damage to property, e.g. from the person or company that was responsible for causing the injury or damage.

เงินชดใช้ความเสียหาย

เงินชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงินที่บุคคลได้รับ ในกรณีที่เป็นผู้เสียหาย อาทิเช่น จากการเสียหายทุกประเภท

SKATTAYFIRVÖLD

skattayfirvöld sjá um álagningu skatta og fylgjast með að fólk og fyrirtæki borgi skatta af t.d. tekjum og rekstri; skattayfirvöld eru t.d. ríkisskattstjóri og skattstjórar

Tax authorities

Tax authorities. The officials (including the National Director of Taxation and the regional Directors of Taxation) who are in charge of assessing (deciding) taxes and making sure that people and companies pay their taxes.

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการเก็บภาษี และคอยติดตามดูแลบุคคลและนิติบุคคลให้ทำการจ่ายภาษี อาทิเช่น รายได้และการดำเนินการธุระกิจต่างๆ; กรมสรรพกร ได้แก่ สำนักงานบริการภาษีภาครัฐและสำนักงานเขต

SKATTFRAMTAL

skattframtal er sérstakt eyðublað sem maður þarf að skila til skattayfirvalda einu sinni á ári með upplýsingum um allar tekjur manns, rekstur og annað sem er skattskylt

Tax return

Tax return.  A special form that you have to submit to the authorities once a year with details of all your income (pay and other earnings), business operations and other matters that are subject to tax.

ใบกำกับการเสียภาษีอากร

ใบกำกับการเสียภาษีอากร เป็นเอกสารที่บุคคลต้องยื่นรายการเสียภาษีรายได้ไปยังกรมสรรพากรปีละครั้ง โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ทั้งหมดของบุคคล และนิติบุคคล และอื่นๆที่ต้องเสียภาษี

SKATTKORT

skattkort er sérstakt skjal sem skattayfirvöld gefa út til þess að fólk fái persónuafslátt af tekjuskatti; maður sækir skattkort til skattstjóra og afhendir launagreiðanda

Tax card

Tax card. A special document issued by the tax authorities so you can claim you personal allowance back on your taxes. You apply to the Director of Taxation for the card, and give it to your employer.

บัตรเสียภาษี

บัตรภาษี เป็นเอกสารเฉพาะ ที่กรมสรรพากรเป็นผู้ออกให้กับบุคคลเพื่อจะได้รับส่วนลดส่วนบุคคลในการจ่ายภาษี; บุคคลสามารถยื่นขอบัตรเสียภาษีได้จากสำนักงานเขต และจะต้องนำไปให้กับนายจ้าง

SKATTSKYLDUR

þegar eitthvað er skattskylt, t.d. tekjur, þá verður maður að borga skatt af því

Subject to tax; taxable

Subject to tax; taxable. If something is taxable, it means you have to pay a tax on it.

ที่ต้องเสียภาษี

บางสิ่งบางอย่างที่ต้องเสียภาษี อาทิเช่น รายได้ของบุคคล ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องจ่ายภาษี

SKATTSKÝRSLA

skattskýrsla er það sama og skattframtal

Tax return

Tax return. (Same as SKATTFRAMTAL.) 

รายการกำกับการเสียภาษีอากร

รายการกำกับการเสียภาษีอากร มีความหมายเดียวกันกับคำว่า skattframtal

SKATTSTJÓRI

skattstjóri hefur yfirumsjón með álagningu skatta í hverju umdæmi; yfirmaður skattstjóra er ríkisskattstjóri

Director of Taxation

Director of Taxation.  The official in charge of assessing taxes in each administrative area. The National Director of Taxation is in charge of these matters in the country as a whole.

สำนักงานเขต

สำนักงานเขต มีหน้าที่ดูแลการเก็บภาษีอากรในเขตที่ตนดูแล; ผู้มีหน้าที่บริหารสำนักงานเขตได้แก่สำนักงานบริการภาษีภาครัฐ

SKATTSTOFA

ein skattstofa er í hverju umdæmi sem sér t.d. um að gefa út skattkort og að fara yfir skatta fólks og fyrirtækja í umdæminu; skattstjóri er yfirmaður hverrar skattstofu

Tax office

Tax office. There is a tax office in each administrative area, which issues tax cards and examines individual and company taxes in the area. It is under the Director of Taxation for the area.

สำนักงานภาษีอากร

สำนักงานภาษีอากร เป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในทุกเขต อาทิเช่น เพื่อทำการออกบัตรภาษีอากร และดูแลการเสียภาษีอากรส่วนบุคคลและนิติบุคคลที่อยู่ในเขต; สำนักงานภาษีอากร มีหน้าที่ดูแลปกครองสำนักงานเขต

SKATTSVIK

skattsvik eru lögbrot sem felast í því að fólk eða fyrirtæki borgar ekki þá skatta sem það á að borga samkvæmt lögum

Tax evasion

Tax evasion. A criminal offence when people or companies do not pay the tax they are supposed to pay according to law. 

การหลีกเลี่ยงภาษี

การหลีกเลี่ัยงภาษี เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นบุคคลและบริษัทที่ไม่จ่ายภาษีตามกฎหมาย

SKATTUR

skattur er ákveðin prósenta af t.d. tekjum og rekstri sem maður þarf að borga til yfirvalda; dæmi um skatt eru tekjuskattur og virðisaukaskattur

Tax

Tax. A certain proportion (percentage) of earnings (income) or turnover that an individual or business must pay to the government. Examples: income tax, value-added tax (VAT).

ภาษี

ภาษี เป็นการหักเปอร์เซ็นจากเงินเดือน หรือการดำเนิการธุระกิจต่างๆของบุคค ซึ่งมีหน้าที่จ่ายภาษี; ตัวอย่างภาษี ได้แก่ ภาษีรายได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

SKERÐING

skerðing á einhverju felst í því að það er minnkað eða takmarkað; ef það verður t.d. skerðing á tekjum manns þá lækka tekjurnar; ef fólk verður fyrir líkamlegri eða andlegri skerðingu þá minnkar hæfni þess og geta til að gera ákveðna hluti

Reduction

Reduction. When something is made smaller or cut, e.g. wages, or physical or mental ability.

ลดจำนวนลง

บางสิ่งบางอย่างที่ลดจำนวนลงหรือถูกจำกัด; หากบุคคลถูกลดจำนวนรายได้ ก็จะได้รับเงินเดือนน้อยลง; หากบุคคลถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเคลื่อนไหวทางร่างกายจะลดน้อยลง และสามารถทำงานได้เพียงบางส่วน 

SKILRÍKI

skilríki eru skjal, yfirleitt með mynd, sem yfirvöld eða fyrirtæki gefa út handa einstaklingum og sanna hver maður er; skilríki geta t.d. verið vegabréf, ökuskírteini eða greiðslukort með mynd

Identification; ID

Identification; ID. A document or card, usually including a photograph, issued to individuals by the authorities for them to use so as to prove who they are. Examples are: passports, driving licences or bank cards. 

บัตรแสดงตัวตน

บัตรแสดงตัวตน โดยทั่วไปจะมีรูป ที่ภาครัฐและบริษัทเป็นผู้ออกให้กับบุคคล เพื่อเป็นหลักฐานการแสดงตัวตน; บัตรแสดงตัวตนนี้ ได้แก่หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือบัตรเครดิตที่มีรูปติดเป็นหลักฐาน

SKILYRÐI

ef sett eru skilyrði fyrir einhverju, t.d. að maður fái bætur eða styrki, þá verður maður að uppfylla ákveðnar kröfur til þess að fá það

Condition, requirement

Condition, requirement. Something essential, a prerequisite. For example, to be entitled to receive benefit payments or grants, you have to meet certain conditions.

เงื่อนไข, ข้อแม้

กรณีที่มีการตั้งเงื่อนไขในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิเช่น บุคคลที่ได้รับเงินชดเชยหรือเงินสนับสนุน บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินนั้นตามเงื่อนไข

SKÍRTEINI

skírteini er vottorð sem maður fær frá t.d. yfirvöldum eða stofnunum til þess að sýna að maður hafi ákveðin réttindi eða sé sá sem maður er; dæmi um skírteini eru ökuskírteini, prófskírteini og bókasafnsskírteini

 Certificate :  A card proving membership or identity 

1) Certificate. An official statement showing that someone has a certain right or qualification, e.g. an examination certificate (e.g. prófskírteini, examination certificate). 2) A card proving membership or identity (e.g. bókasafnsskírteini, library card). 

บัตรรับรอง

บัตรรับรอง เป็นบัตรที่บุคคลได้รับจากภาครัฐหรือสถาบันต่างๆเพื่อการรับรองว่า บุคคลนั้นมีสิทธิในกรณีต่างๆ หรือเป็นบุคคลคนเดียวกัน; ตัวอย่างบัตรต่างๆได้แก่ ใบขับขี่ ใบประกาศนียบัตรและบัตรห้องสมุด

SKJAL

skjal er skrifleg skýrsla, samningur, bréf eða annars konar pappír

Document

Document.  A text on paper, e.g. a contract, declaration, letter, etc.

เอกสาร

เอกสาร เป็นบันทึกรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร สัญญา จดหมายหรือเอกสารอื่นๆ

SKJALAÞÝÐANDI

löggiltur skjalaþýðandi er maður eða kona sem hefur tekið sérstakt próf í tungumáli og þannig fengið leyfi til að þýða lagatexta og opinber skjöl af því tungumáli

Authorised translator

Authorised translator. Someone who has taken a special translation examination and been officially authorised to translate legal texts and official documents into or from a certain language.

ผู้แปลเอกสาร

ผู้แปลเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นหญิงหรือชาย ที่ได้ผ่านการสอบในสาขาพิเศษทางด้านภาษา เพื่อการได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพเป็นผู้แปลเอกสารและเอกสารทางราชการเกี่ยวกับภาษา

SKÓLAÁR

skólaár er sá hluti ársins sem skólar eru starfandi, yfirleitt frá ágúst fram í júní

School year; academic year

School year; academic year. The part of the year when schools function, normally from August until June.

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา เป็นช่วงระยะเวลาที่เปิดให้มีการเรียนการสอน โดยทั่วไปปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนสิงหาคมถึงมิถุนายน

SKÓLAGANGA

skólaganga er sá tími lífsins sem fólk er í skóla

Schooling

Schooling. The time in a person's life when he or she attended school and received formal education. 

ระยะเวลาเปิดภาคเรียน

ระยะเวลาเปิดภาคเรียนเป็นช่วงเวลาที่บุคคลอยู่ภายในโรงเรียน

SKÓLAGJÖLD

nemendur í einkaskólum þurfa að borga skólagjöld til þess að fá að stunda nám við þá

School fees

School fees. Pupils in private schools have to pay money (fees) to go there. 

ค่าเล่าเรียน

นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียน เพื่อเข้ารับการศึกษา

SKÓLAHJÚKRUNARFRÆÐINGUR

skólahjúkrunarfræðingur er hjúkrunarfræðingur sem starfar í grunnskólum og sumum framhaldsskólum og veitir nemendum fræðslu og annast heilsugæslu, t.d. reglulegt eftirlit með vexti og þroska barnanna

School nurse

School nurse. A nurse who works in a junior school (or in certain senior schools), teaching the pupils about health matters and making checks, e.g. of the children's growth and development. 

พยาบาลประจำโรงเรียน

พยาบาลประจำโรงเรียน  เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนระดับประถมศึกษา และวิทยาลัยบางแห่ง และให้ความรู้กับนักเรียนและที่ศูนย์อนามัยอื่นๆ อาทิเช่น ติดตามดูแลด้านความเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

SKÓLAKERFI

skólakerfi er heildarskipulag alls náms og allra skóla í landinu

School system

School system. The overall structure of teaching and schools, universities, colleges, etc. in Iceland. 

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา เป็นการจัดการด้านการศึกษาทั้งระบบ และสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ

SKÓLASKRIFSTOFA

skólaskrifstofa er miðstöð sem sér um ýmsa þjónustu við grunnskóla og leikskóla á ákveðnu svæði

School administrative centre

School administrative centre.  A central office providing certain services to the junior schools and kindergartens in its area. 

สำนักงานการศึกษา

สำนักงานการศึกษา เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนอนุบาลในเขตต่างๆ

SKÓLASKYLDA

skólaskylda felst í því að öll börn verða að vera ákveðinn fjölda ára í skóla, t.d. er 10 ára skólaskylda á Íslandi; það er skylda stjórnvalda að sjá öllum börnum fyrir aðgangi að grunnskóla á þessu tímabili og það er skylda foreldra að senda börnin sín í

Obligation to attend school; schooling requirement

Obligation to attend school; schooling requirement. Children are required by law to be in school for 10 years in Iceland.  The authorities have an obligation to ensure access to the compulsory level of schooling (junior school, from the age of 6 to 16), and parents are obliged to send their children to school. 

โรงเรียนภาคบังคับ

โรงเรียนภาคบังคับ โดยทั่วไปเด็กทุกคน จะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นเวลาหลายปี อาทิเช่น ที่ประเทศไอซ์แลนด์ โรงเรียนภาคบังคับเป็นเวลา 10 ปี; รัฐบาลมีหน้าที่คอยดูแลให้เด็กทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาในระยะเวลาดังกล่าว และผู้ปกครองมีหน้าที่ในการส่งบุตรไปโรงเรียน

SKÓLASKYLDUALDUR

börn á Íslandi eru á skólaskyldualdri frá 6 ára til 16 ára

School age

School age. From the age of 6 to the age of 16. 

อายุการเรียนในโรงเรียนภาคบังคับ

อายุการเรียนในโรงเรียนภาคบังคับของเด็กที่ประเทศไอซ์แลนด์ ได้แก่ 6 ถึง 16 ปี

SKÓLASTJÓRI

skólastjóri er yfirmaður skóla og stjórnar starfsemi hans, starfsmönnum og nemendum

School principal 

School principal (headmaster/headmistress). The person who is in charge of a school and directs its operations and has authority over the other staff and the pupils.

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานโรงเรียนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ดูแลบุคลากรและนักเรียน

SKÓLATANNLÆKNIR

skólatannlæknir er tannlæknir sem starfar í grunnskólum

School dentist

School dentist.  A dentist who works in the junior schools. 

ทันตแพทย์ประจำโรงเรียน

ทันตแพทย์ประจำโรงเรียน เป็นทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษา

SKÓLI

skóli er menntastofnun þar sem börn eða fullorðnir stunda reglulegt nám

School

School. An educational institution where people pursue regular studies. 

โรงเรียน

โรงเรียน เป็นสถาบันการศึกษา ที่เด็กและผู้ใหญ่เข้าศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

SKRÁ

skrá er listi yfir eitthvað, yfirleitt í stafrófsröð; símaskrá er t.d. listi með nöfnum fólks sem hefur síma og símanúmer þess

Register; list; records

Register; list; records. An ordered collection of names, etc., usually in alphabetical order. The telephone directory (símaskrá) for example is a list of telephone subscribers and their numbers.

ทะเบียน

ทะเบียน เป็นรายการ ที่โดยทั่วไปจะจัดเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร; อาทิเช่น สมุดโทรศัพท์ ซึ่งแสดงรายชื่อบุคคลที่มีหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์

SKRÁNING

skráning miðar að því að skrifa niður ákveðnar upplýsingar og búa til skrá yfir fólk, hluti eða annað; t.d. felst skráningá námskeið í því að skrifa niður nöfn þátttakenda

Registration; enrolment

Registration; enrolment.  Writing down or recording information and making a register of people, things, etc. Enrolment is the registration of people who intend to take part in a course or study in a school or university.  

ลงทะเบียน

การลงทะเบียน เป็นการเขียนข้อมูลเพื่อเก็บรักษาไว้ และทำการลงทะเบียนบุคคล ในส่วนต่างๆหรืออื่นๆ; อาทิเช่นการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม ด้วยการเขียนชื่อผู้เข้าร่วม 

SKRIFLEGUR

ef eitthvað er skriflegt, t.d. samningur, þá er það skrifað á blað og undirritað til staðfestingar

In writing; written

In writing; written.  Recorded on paper, usually with the date and signature, in confirmation of something.

ลายลักษณ์อักษร

การกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่างเช่น การทำสัญญา ซึ่งจะต้องเขียนลงในกระดาษ และลงลายมือเพื่อเป็นการรับรอง

SKULD

skuld er peningaupphæð sem maður hefur fengið lánaða eða þarf að greiða, t.d. í skatt, og á eftir að borga; maður borgar skuldina annaðhvort í einu lagi eða með afborgunum

Debt

Debt.  An amount of money that you have to pay, e.g. in taxes, or as a loan that you must pay back. Debts are paid either all at once or in instalments.

หนี้

หนี้สิน เป็นยอดเงินที่บุคคลได้รับจากการกู้ยืม หรือเป็นส่วนที่ต้องชำระ อาทิเช่น เป็นหนี้ภาษี ซึ่งจำเป็นต้องชำระ; บุคคลชำระหนี้ทั้งเป็นการชำระครั้งเดียวหรือการผ่อนชำระ

SKULDABRÉF

skuldabréf er skrifleg yfirlýsing um að maður hafi tekið lán fyrir ákveðna upphæð og að maður lofi að greiða það aftur fyrir tiltekinn tíma með ákveðnum vöxtum og með þeim skilmálum sem eru settir fram í skuldabréfinu

Bond

Bond.  A written declaration that someone has borrowed a certain sum of money and undertakes to pay it back by a certain date with interest at a certain rate and with other conditions that are stated on the bond. 

ใบกู้ยืม

ใบกู้ยืม คือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมตามจำนวนที่ได้ตกลกัน และบุคคลสัญญาว่าจะชำระคืนตามจำนวน รวมทั้งดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในใบกู้ยืม

SKULDBINDING

skuldbinding felst í því að maður verður að gera eitthvað af því að maður hefur lofað að gera það eða skuldbundið sig til þess

Undertaking; commitment; obligation

Undertaking; commitment; obligation. Being bound to do something because you have undertaken (promised) to do it. 

ข้อผูกมัด

ข้อผูกมัด โดยทั่วไปหากบุคคลกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามหรือมีข้อผูกมัดที่ต้องกระทำ

SKYLDA

ef það er skylda að gera eitthvað þá verður maður að gera það, t.d. af því að það er í lögum

Duty; obligation

Duty; obligation.  Something that you must do, e.g. because you are required to do it by law.

หน้าที่

หากมีหน้าที่กระทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎเกณฑ์

SKYLDLEIKI

skyldleiki fólks segir til um hvernig það er skylt, t.d. hvort það er systkini eða systkinabörn

Relationship

Relationship. The details of how people are related to each other, e.g. whether they are brothers, sisters, cousins, etc.

ความเกี่ยวดอง

บุคคลที่มีความเกี่ยวดอง เป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะของความผูกพันธ์ อาทิเช่น ความเกี่ยวดองเป็นญาติพี่น้องหรือหลาน

SKYLDUAÐILD

skylduaðild felur í sér að allir sem um ræðir verða að eiga aðild, t.d. að félagi sem starfar á ákveðnu sviði

Obligatory membership

Obligatory membership. A system in which everyone in a particular group must be members of something, e.g. a trade union or society that is active in a particular field. 

หน้าที่บุคคล

หน้าที่ของบุคคลนั้น จะเป็นหน้าที่ที่บุคคลจำเป็นต้องปฏิบัติ อาทิเช่น เป็นสมาชิกในส่วนของงานของตน

SKYLDUNÁM

skyldunám er það nám sem öll börn á skólaskyldualdri verða að stunda

Compulsory education (schooling)

Compulsory education (schooling). The schooling that all children of school age have to go through. 

การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาภาคบังคับ เป็นการศึกษาที่เด็กทุกคนจะต้องเข้าเรียน ตามอายุการเรียนในโรงเรียนภาคบังคับ

SKYLDUNÁMSGREIN

skyldunámsgrein er námsgrein sem allir skólar verða að kenna nemendum sínum

Compulsory subject

Compulsory subject. A subject that all pupils have to learn in all schools. 

วิชาบังคับ

วิชาบังคับ เป็นวิชาที่โรงเรียนทุกแห่งจะต้องจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

SKÝRSLUTAKA

skýrslutaka felst í því að fá upplýsingar um atburð hjá einhverjum sem átti aðild að honum eða var viðstaddur og skrifa skýrslu um málið

Taking of a statement (testimony)

Taking of a statement (testimony). Obtaining information about an event from someone who was involved, or present as a witness, and writing down their account of it. 

จดบันทึกสอบปากคำ

จดบันทึกสอบปากคำ ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลจากบุคคล หรือการเขียนบันทึกในเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  

SLYS

ef maður lendir í slysi þá verður maður fyrir óhappi eða lendir í atviki sem getur valdið miklum meiðslum eða jafnvel dauða

Accident

1) Accident. An event (e.g. a fall, an explosion, a car crash), usually resulting in damage or injury.  2) Injury or death resulting from an accident. 

อุบัติเหตุ

หากบุคคลประสบกับอุบัติเหตุ หมายถึงบุคคลนั้นต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ที่สามารถทำใก้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรืออาจถึงชีวิต

SLYSABÆTUR

slysabætur eru sérstakar bætur sem fólk getur átt rétt á úr almannatryggingum eða tryggingarfélagi ef það slasast

Injury benefit

Injury benefit. Compensation for injuries; payments that people may be entitled to receive from the social insurance system or an insurance company if they are injured. 

เงินชดเชยอุบัติเหตุ

เงินชดเชยอุบัติเหตุ เป็นเงินชดเชยพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีสิทธิได้รับ จากสำนักงานประกันสังคม หรือจากบริษัทประกัน ในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

SLYSADAGPENINGAR

slysadagpeningar eru greiðsla úr almannatryggingum eða stéttarfélagi sem maður getur átt rétt á ef maður slasast og missir þau laun sem maður hafði fyrir slysið

Per diem injury benefit

Per diem injury benefit. Payments from the social insurance system or from a trade union that people may be entitled to receive if they lose the wages they used to earn before the accident. 

เงินช่วยเหลืออุบัติเหตุรายวัน

เงินช่วยเหลืออุบัติเหตุรายวัน จ่ายโดยสำนักงานประกันสังคมหรือสหภาพแรงงาน ในกรณีที่บุคคลเกิดอุบัติเหตุและมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวนี้  และในกรณีบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุไม่ได้รับเงินเดือนเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

SLYSATRYGGÐUR

maður er slysatryggður ef maður er með slysatryggingu

Insured against accidents

Insured against accidents. Covered by accident insurance. 

ประกันอุบัติเหตุ

บุคคลจะได้รับเงินประกันอุบัติเหตุ หากบุคคลนั้นมีประกันอุบัติเหตุ

SLYSATRYGGING

slysatrygging er sérstök trygging sem greiðir t.d. fyrir sjúkrahúsvist, lækniskostnað og lyf eftir ákveðnum reglum ef fólk slasast; á Íslandi er slysatrygging hluti af almannatryggingum en fólk getur líka keypt slysatryggingu hjá tryggingafélagi, t.d. veg

Accident insurance

Accident insurance. Special insurance covering, e.g., hospital expenses and the cost of medical attention and drugs, according to certain rules, when people are injured. In Iceland, it is included in the social insurance system, but people can also purchase accident insurance from insurance companies, e.g. to cover journeys abroad or to insure the employees of a company while they are at work.

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ เป็นการประกันเฉพาะ ที่จะจ่ายให้เนื่องจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าตรวจรักษาจากแพทย์ และค่ายาตามกฎระเบียบหากบุคคลประสบอุบัติเหตุ; ที่ประเทศไอซ์แลนด์ ประกันอุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งของประกันสังคม และบุคคลสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุได้จากบริษัทประกันภัย อาทิเช่น เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเพื่อเป็นการประกันการทำงานของพนักงานในบริษัท

SLÖKKVILIÐ

slökkvilið er hópur fólks sem er sérþjálfað til þess að slökkva eld og bjarga fólki og eignum úr eldsvoða; slökkvilið starfar í hverju umdæmi og sér um eldvarnir og að slökkva eld, t.d. í byggingum eða gróðri

Fire brigade

Fire brigade. A group of people who have been specially trained to put out fires and save people and property from injury and damage by fire. Each district has its fire brigade which is in charge of supervising fire-prevention measures and putting out fires, both in built-up areas and in woodland or grassland. 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษในการดับเพลิง และช่วยเหลือชีวิตบุคคลออกจากกองเพลิง; เจ้าหน้าที่ดับเพลิง จะทำหน้าที่ประจำอยู่ในแต่ละเขต เพื่อคอยดูแลป้องกันอัคคีภัย และคอยดับไฟ อาทิเช่น จากอาคารหรือพืชหญ้า

SLÖKKVITÆKI

slökkvitæki er lítið tæki sem er fyllt af vatni eða sérstöku dufti og er notað til þess að slökkva eld sem kemur upp t.d. á heimili eða vinnustað

Fire extinguisher

Fire extinguisher.  A device, filled with water or a chemical power, that is used to put out fires, e.g. in the home or at a place of work.

อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุน้ำและผงที่ประดิษฐ์ขึ้นเฉพาะ เพื่อใช้ในการดับเพลิงหากเกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยหรือโรงงาน

SMÁAUGLÝSINGAR

smáauglýsingar eru litlar auglýsingar sem birtast á sérstökum síðum í dagblöðum; með smáauglýsingum er t.d. auglýst eftir fólki í vinnu

Classified advertisements, ‘small ads'

Classified advertisements, ‘small ads'. Short announcements in newspapers stating that goods or services are for sale, or wanted; some job vacancies are to be found there.

โมษณาย่อย

โมษณาย่อย เป็นโมษณาที่มีขนาดเล็ก ที่ปรากฎอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ที่จัดไว้เฉพาะ; การโมษณาย่อย อาทิเช่น การโมษณาเกี่ยวกับบุคคลที่ทำงาน

SMITSJÚKDÓMUR

smitsjúkdómur er sjúkdómur sem getur borist á milli fólks við snertingu eða innöndun

Infectious disease (contagious disease)

Infectious disease (contagious disease). A disease that is passed between people by physical contact or on their breath. 

โรคติต่อ

โรคติดต่อ เป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังบุคคลถึงบุคคล จากการสัมผัสหรือทางลมหายใจ

SMÍÐI

smíði er námsgrein í grunnskóla þar sem nemendum er kennt hvernig á að búa til hagnýta hluti og listaverk t.d. úr tré eða málmi

Woodwork or metalwork

Woodwork or metalwork. A subject in junior schools in which pupils learn how to make useful or decorative things out of wood or metal.

งานฝีมือ

งานฝีมือ เป็นวิชาที่จัดสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักนำสิ่งของมาประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์ และด้านศิลปะ เช่น งานไม้และงานโลหะ

SPARIREIKNINGUR

sparireikningur er bankareikningur með nokkuð háa vexti sem maður notar t.d. til að geyma peninga sem maður vill leggja til hliðar eða spara í einhvern tíma

Savings account

Savings account.  A bank account, usually with a high interest rate, in which people deposit money which they want to keep for use later.

บัญชีเงินฝากสะสม

บัญชีเงินฝากสะสม เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง บุคคลจะใช้บัญชีเงินฝากนี้ เพื่อการเก็บสะสมเงิน หรือเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

SPARISJÓÐUR

sparisjóður er peningastofnun með svipaða starfsemi og banki en sparisjóðir eru oftast minni en bankar og starfa á ákveðnu landsvæði eða sveitarfélagi

Savings bank

Savings bank.  A financial institution, similar in its operations to a bank (commercial bank), but generally smaller and often limited to a particular local government area or part of the country. 

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงิน ที่มีลักษณะการทำงานเหมือนกับธนาคาร แต่ธนาคารออมสินจะมีขนาดเล็กกว่าธนาคารปรกติ และมีการปฏิบัติงานในบางพื้นที่หรือเทศบาล

SPARNAÐARREIKNINGUR

sparnaðarreikningur er það sama og sparireikningur

Savings account

Savings account. (Same as SPARIREIKNINGUR.) 

บัญชีเงินฝากออมสิน

บัญชีเงินฝากออมสิน มีลักษณะเดียวกันกับ sparireikningur

SPÍTALI

spítali er það sama og sjúkrahús

Hospital

Hospital. (Same as SJÚKRAHÚS.) 

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลมีความหมายเดียวกันกับ sjúkrahús

STAÐFEST SAMVIST

sjá samvist

See SAMVIST

See SAMVIST

รับรองการอาศัยอยู่ร่วมกัน

ดูที่คำว่า samvist

STAÐFESTING

staðfesting er opinber viðurkenning eða sönnun á einhverju, t.d. er hjúskaparvottorð staðfesting á að maður sé giftur

Confirmation

Confirmation. Official recognition or proof of something, e.g. a marriage certificate is a confirmation that someone is married.

การรับรอง

การรับรอง เป็นเอกสารจากทางการเพื่อการรับรองหรือยืนยันในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น ใบรับรองสถานภาพการสมรส เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นสมรสหรือไม่

STAÐGREIÐSLA

staðgreiðsla felst í því að maður borgar fyrir vörur eða þjónustu um leið og maður fær þær, t.d. í stað þess að borga með kreditkorti; staðgreiðsla getur líka verið það sama og staðgreiðsluskattur

 Cash payment :  Used in the same meaning as STAÐGREIÐSLUSKATTUR

1) Cash payment. Immediate payment for goods or services as soon as they are received. 2) Used in the same meaning as STAÐGREIÐSLUSKATTUR.

จ่ายเงิน

จ่ายเงิน โดยทั่วไป เป็นการจ่ายเงินของบุคคล ในการซื้อสินค้า หรือการบริการ อาทิเช่น การจ่ายโดยใช้บัตรเครดิต; การจ่ายเงิน ยังมีความหมายเหมือนกับคำว่า การหักภาษี ณ ที่จ่าย

STAÐGREIÐSLUSKATTUR

staðgreiðsluskattur er skattur sem fólk borgar t.d. af tekjum sínum jafnóðum og þær eru greiddar út

Tax deduction at source

Tax deduction at source; PAYE (Pay As You Earn). Income tax payments that are deducted from you wages as you receive them.

หักภาษี ณ ที่จ่าย

การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่บุคคลต้องจ่าย โดยจะหักออกจากรายได้ในทันที

STAÐGREIÐSLUSKYLDUR

ef tekjur eru staðgreiðsluskyldar þá er skylda að borga staðgreiðsluskatt af þeim

Subject to tax deduction at source

Subject to tax deduction at source.  If earnings (tekjur) are staðgreiðsluskyldar, it means that income tax must be deducted from them as they are paid out. 

หักภาษี ณ ที่จ่าย

หากต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากรายได้ หมายความว่ามีหน้าที่ที่ต้องจ่ายภาษี

STARFSAÐSTAÐA

starfsaðstaða fólks á vinnustað felst í umhverfinu sem það vinnur í

Working facilities, conditions

Working facilities, conditions. The environment (space and equipment) in which people do their job at their place of work. 

สถานภาพในอาชีพ

สถานภาพในอาชีพของบุคคลภายในสถานที่ทำงาน โดยทั่วไปจะเป็นภายในสถานทำงาน

STARFSDAGUR

þegar það er starfsdagur í leikskóla eða grunnskóla eru börnin ekki í skólanum en kennarar og annað starfsfólk vinnur að ýmsum verkefnum sem tengjast skólastarfinu

Staff working day

Staff working day.  In kindergartens (pre-schools) or junior schools, certain days are staff working days when the children do not attend, while the teachers and other staff are busy reviewing their work, making plans and doing other things connected with their work. 

วันปฏิบัติงาน

ในวันปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาล หรือโรงเรียนประถมศึกษา เด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนในวันนั้น แต่ครูและบุคคลากรคนอื่นๆ จะทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนร่วมกัน

STARFSEMI

starfsemi í fyrirtæki eða stofnun segir til um hvað er gert þar, t.d. hvers konar verkefni er unnið við

Activities; operations

Activities; operations. What is done in a company or institution; the type of tasks it undertakes or services it offers.  

หน้าที่งาน

หน้าที่งานในบริษัทหรือสถาบัน จะเป็นการบอกว่า มีหน้าที่อะไรในการทำงาน

STARFSGREIN

starfsgrein er ákveðin tegund starfa, t.d. kennsla eða hjúkrun

Occupation; profession

Occupation; profession. A particular type of work, e.g. nursing or teaching.

อาชีพการงาน

อาชีพการงาน เป็นประเภทของอาชีพ อาทิเช่น ครูหรือพยาบาล

STARFSHÓPUR

starfshópur er hópur fólks sem er skipaður, t.d. af yfirvöldum, til að vinna að ákveðnu verkefni

Task force (working group)

Task force (working group).  A group of people, e.g. appointed by a government authority, to work on a particular task, write a report, make proposals, etc.

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มกิจกรรม เป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมกัน อาทิเช่น คณะรัฐบาล ทำงานในโครงการที่ได้การกำหนด

STARFSKJÖR

starfskjör fólks segja til um hvernig það fær borgað fyrir vinnu sína, hvað það vinnur mikið o.s.frv.

Terms of service

Terms of service. The details of how much a worker is to be paid, the hours of work, vacation entitlement, etc.

เงื่อนไขในการทำงาน

เงื่อนไขในการทำงาน เป็นการแจ้งว่า บุคคลจะได้รับค่าตอบแทนในการทำงานของตน และจำต้องทำงานในปริมาณเท่าใด

STARFSKRAFTUR

starfskraftur er það sama og starfsmaður

Worker

Worker. (Same as STARFSMAÐUR.)

ผู้ใช้แรงงาน

มีความหมายเดียวกันกับคำว่า starfsmaður

STARFSLEYFI

starfsleyfi er sérstakt leyfi frá yfirvöldum til fyrirtækja eða einstaklinga til þess að stunda ákveðna starfsemi

Operating licence

Operating licence. A special permit from the authorities allowing a company or an individual to engage in a particular activity. 

ใบอนุญาตประกอบอาชีพ

ใบอนุญาตประกอบอาชีพ เป็นใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ สำหรับบริษัทหรือส่วนบุคคล เพื่อการประกอบอาชีพ

STARFSMAÐUR

maður er starfsmaður á vinnustað ef maður vinnur þar og fær greidd laun frá atvinnurekandanum

Worker; employee; member of staff

Worker; employee; member of staff. Someone who works at a place of employment and is paid for doing so. 

พนักงาน

ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในสถานที่ทำงานจะเป็นพนักงาน และได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานเป็นเงินเดือนจากนายจ้าง

STARFSMANNADEILD

starfsmannadeild er deild innan fyrirtækis sem sér um starfsmannamál, t.d. launagreiðslur og ráðningu starfsmanna

Personnel department; human resources department

Personnel department; human resources department. The department in a company which is in charge of personnel (staff) matters, i.e. hiring and paying the workers.

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล เป็นแผนกที่อยู่ภายในบริษัท ที่มีหน้าที่ดูแลพนักงาน ทั้งด้านการจ่ายเลินเดือน และการว่าจ้างพนักงาน

STARFSMENNTUN

starfsmenntun er menntun sem fólk þarf að hafa til að starfa í ákveðnum greinum; t.d. þarf maður að hafa starfsmenntun til að vinna sem rafvirki eða sjúkraliði

Vocational training

Vocational training. The training (education) you must have in order to be permitted to work in a particular occupation, e.g. as an electrician or a practical nurse.

ความรู้ในการประกอบอาชีพ

ความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นความรู้ของบุคคล ที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพ; อาทิเช่น บุคคลต้องมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อการเป็นช่างไฟ หรือผู้ช่วยพยาบาล 

STARFSNÁMSBRAUT

starfsnámsbraut er námsbraut í framhaldsskóla þar sem er boðið upp á starfsmenntun

Vocational training department

Vocational training department. The department of an upper secondary school offering vocational training.

การเรียนสาขาอาชีพ

การเรียนสาขาอาชีพ เป็นหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดให้มีการสอนในวิชาที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้

STARFSRÉTTINDI

starfsréttindi eru réttindi sem fólk þarf að hafa til að mega vinna ákveðin störf, t.d. iðnaðarmenn, læknar og sjúkraliðar; maður fær starfsréttindi í tiltekinni starfsgrein þegar maður hefur lokið þeirri menntun og þjálfun sem er krafist fyrir starfið

Qualifications; right to work in a particular field

Qualifications; right to work in a particular field.  Authorisation which you must have so as to be able to do certain jobs, e.g. to work in certain industrial trades (e.g. as a plumber or electrician), or as a doctor or a practical nurse.  You gain this right when you have completed the education and training necessary for the job.

สิทธิในการประกอบอาชีพ

สิทธิในการประกอบอาชีพ เป็นสิทธิในการประกอบอาชีพที่บุคคลจำเป็นต้องได้รับ อาทิเช่นการเป็นช่างฝีมือ แพทย์หรือผู้ช่วยพยาบาล; สิทธิในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพ เมื่อบุคคลได้จบการศึกษา และได้รับการฝึกฝนเพื่อออกไปประกอบอาชีพ

STARFSSTÉTT

starfsstétt er hópur fólks sem vinnur sams konar störf, t.d. í sömu starfsgrein

Occupational sector; profession

Occupational sector; profession. All the people who work at the same type of job.

ระดับงาน

ระดับงาน เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานประเภทเดียวกัน อาทิเช่น ในสายงานระดับเดียวกัน  

STARFSSVIÐ

starfssvið t.d. fyrirtækis er sá vettvangur sem það starfar á; t.d. er starfssvið fjármálafyrirtækja tengt fjármálum

Field of work (line of work)

Field of work (line of work). A type of work or activity. For example, financial companies are active in finance.

สาขางาน

สาขางาน อาทิเช่น บริษัทที่ดูแลในขอบเขตการทำงาน อาทิเช่น สาขางาน ด้านการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมด

STARFSTÍMABIL

starfstímabil er afmarkaður tími í starfsemi stofnunar eða fyrirtækis eða í starfsævi einstaklings

Period of work or operations

Period of work or operations. A specific length of time in the operations of an institution or company, or a part of the working life of an individual. 

ระยะเวลาจากการเริ่มปฏิบัติงาน

ระยะเวลาจากการเริ่มปฏิบัติ เป็นช่วงระยะเวลาในการเริ่มก่อตั้งสถาบัน หรือบริษัทหรือระยะเวลาในการประกอบอาชีพส่วนบุคคล

STARFSTÍMI

starfstími er tiltekinn tími sem einstaklingur eða hópur fólks, t.d. nefnd eða vinnuhópur, er starfandi, t.d. við ákveðið verkefni eða á ákveðnum vinnustað

Working period; period of engagement

Working period; period of engagement. The specific length of time that an individual or a group of people (e.g. a committee or task force) is active on a task, e.g. on a particular project or at a particular place of work.

ระยะเวลาปฏิบัติทำงาน

ระยะเวลาปฏิบัติทำงาน เป็นระยะเวลาที่ส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อาทิเช่น คณะกรรมการหรือกลุ่มในการปฏิบัติงาน หรือ ในการทำกิจกรรมตามนโยบาย หรือในสถานที่ทำงานตามกำหนด  

STARFSÞJÁLFUN

starfsþjálfun felst í því að veita fólki þjálfun og reynslu í því starfi sem það ætlar sér að vinna við; starfsþjálfun er hluti af menntun fólks í ákveðnum starfsgreinum

Vocational training; job training

Vocational training; job training. Teaching people to work at something and giving them the chance to gain experience in the occupation (job) they want to work in.  It is part of the training course in certain occupations. 

ฝึกงาน

ฝึกงาน โดยทั่วไปเป็นการฝึกงานของบุคคล เพื่อสร้างสมประสบการณ์ในการทำงาน; ในการฝึกงานของบุคคล เป็นการกระทำตามอาชีพการงาน

STARFSÆVI

starfsævi manns er sá tími ævinnar sem maður stundar vinnu

Working life

Working life. The part of a person's life during which he or she is involved in work on the labour market. 

ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ 

ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ เป็นช่วงระยะเวลาบุคคลที่ทำงาน 

STÉTTARFÉLAG

stéttarfélag er félag fólks í ákveðinni starfsstétt eða á sama vinnustað; stéttarfélög semja við vinnuveitendur um launakjör félagsmanna sinna og gæta hagsmuna þeirra á vinnumarkaðnum

Trade union

Trade union. A union (society) of people who work at the same occupation (type of work) or at the same workplace. Trade unions negotiate with employers on their members' wages and defend their interests on the labour market. 

สหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงาน เป็นสมาคมที่ประกอบไปด้วยสมาชิก หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน; สหภาพแรงงานมีหน้าที่ในการทำข้อตกลงกับนายจ้าง เกี่ยวกับเงินเดือนของสมาชิก และเพื่อผลประโยชน์ในตลาดแรงงาน

STIMPILL

stimpill er sérstakt merki sem er sett á skjöl, vörur eða annað til að staðfesta að rétt stofnun eða yfirvöld hafi afgreitt málið

Stamp

Stamp.  A special mark that is put on documents, products or other items to confirm that the proper institution or government authority has dealt with it.

ตราประทับ

ตราประทับเป็นตราเฉพาะที่จะต้องประทับลงในเอกสาร บนสินค้าหรือเป็นการรับรองว่าถูกสถาบัน หรือรับรองการเสร็จสิ้นกระบวนการในการทำงานของเจ้าหน้าที่

STJÓRN

stjórn t.d. í fyrirtæki eða félagi er hópur fólks sem er kosinn til að stjórna því

Board, committee

Board, committee. The board of a company or the committee of a society is a group of people who have been elected to direct it.

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ยกตัวอย่างเช่น การเลือกของกลุ่มบุคคลเพื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการบริหารในบริษัท หรือสมาคม 

STJÓRNANDI

stjórnandi er sá sem stjórnar t.d. fyrirtæki eða félagi

Director

Director. Someone who directs a company or a society.

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ที่ซึ่งมีหน้าที่บริหาร อาทิเช่น บริษัทหรือสมาคม

STJÓRNSÝSLA

stjórnsýsla eru stjórnunarstörf þeirra sem fara með stjórn ríkis eða sveitarfélags

Administration

Administration; executive functions. The work involved in directing the functions of government, either at a national or local-government level. 

บริหารปกครอง

การบริหารปกครอง เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานดูแลรัฐและเทศบาล

STJÓRNSÝSLUKÆRA

stjórnsýslukæra er kæra sem hægt er að leggja fram til æðra stjórnvalds, t.d. ráðuneytis eða sveitarstjórnar, ef maður er ekki ánægður með afgreiðslu máls hjá opinberri stofnun eða ákvörðun sem er tekin þar

Administrative complaint

Administrative complaint. A complaint to a higher authority (e.g. a government ministry or a local council) that you can make if you are not satisfied with the way a case concerning you has been handled by a government institution or official.

การยื่นฟ้องต่อผู้บริหารปกครอง

การยื่นฟ้องต่อผู้บริหารปกครอง เป็นการยื่นฟ้องในกรณีที่ไม่พอใจในการปฏิบัติงานของต่อสถาบันบริหารอื่นๆ อาทิเช่น ยื่นฟ้องต่อกระทรวงหรือสภาเทศบาล หากบุคคลนั้นไม่พึงพอใจในการให้บริการหรือการตอบสนองอื่นๆของสถาบันภาครัฐ   

STJÓRNSÝSLULÖG

stjórnsýslulög eru lög sem fjalla um það hvernig eigi að fara með mál fólks eða fyrirtækja hjá stjórnvöldum

Administrative Procedure Act

Administrative Procedure Act. An act of law (statute) stating how government officials are to deal with matters involving individuals, companies, etc. 

กฎหมายปกครอง

กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการปฏิบัติต่อคดีส่วนบุคคลหรือ สถานบันที่อยู่ในความปกครองดูแล

STJÓRNVÖLD

stjórnvöld eru þeir sem fara með stjórn lands eða landsvæðis, t.d. ríkisstjórn, sveitarstjórn og embættismenn á þeirra vegum

Government

Government; (government) authorities. The people who are in charge of a country or smaller unit: the national government, municipal council (local council, town council) and their officials.

การปกครอง

การปกครอง เป็นการปกครองทั่วประเทศหรืออาณาเขตดินแดน อาทิเช่น โดยรัฐบาล เทศบาลเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ

STOFNUN

stofnun er skrifstofa eða fyrirtæki sem er rekin af ríkinu eða af sveitarfélagi og starfar í þágu almennings, t.d. skóli

Institution

Institution.  An office or organization run by the state or the local authority and serving the public, e.g. a school.

สถาบัน

สถาบัน ได้แก่สำนักงานหรือบริษัท ที่รัฐหรือเทศบาลเป็นผู้ดูแลดำเนินการ และปฏิบัติงานที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น โรงเรียน

STUÐNINGUR

stuðningur felst í hjálp eða aðstoð við eitthvað; ef maður veitir einhverjum stuðning þá hjálpar maður honum og ef maður fær stuðning við að gera eitthvað er einhver sem hjálpar manni við það

Support

Support. Help or assistance with something.

สนับสนุนช่วยเหลือ

สนับสนุนช่วยเหลือ เป็นการให้ความช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่าง; หากทราบว่ามีผู้กำลังต้องการความช่วยเหลือ และได้ให้การช่วยเหลือบุคคลนั้น ไม่ว่าจะในกรณีหรือวีธีใดก็ตาม

STÚDENTSPRÓF

stúdentspróf er lokapróf úr menntaskóla eða af bóknámsbraut í framhaldsskóla og gefur nemendum rétt á því að fara í háskóla

Matriculation; matric; matriculation exam

Matriculation; matric; matriculation exam. The final examination from grammar school or from a theoretical studies department of another type of upper secondary school. It gives the pupil the right to enter university.

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร เป็นการจบการศึกษาจากวิทยาลัย หรือการเรียนภาคทฤษฎีจากวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับมหาวิทยาลัย

STYRKUR

styrkur er peningalegur stuðningur sem fólk fær, t.d. frá fyrirtækjum eða stofnunum, til þess að stunda nám eða vinna að ákveðnum verkefnum og þarf ekki að greiða til baka

Grant

Grant.  A gift of money, e.g. from a company or institution, to make it possible for someone to pursue a course of studies or work on a particular project. It does not have to be paid back. 

เงินทุน

เงินทุน เป็นเงินที่บุคคลได้รับเพื่อการสนับสนุน อาทิเช่นจากบริษัทหรือสถาบันต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาหรือการทำงานในโครงการเฉพาะ ซึ่งไม่ต้องชำระคืนแต่อย่างใด

STÆRÐFRÆÐI

stærðfræði er námsgrein þar sem nemendum er kennt að skilja og fara með stærðir og tölur

Mathematics

Mathematics; maths (American: math). The science of numbers, sizes, proportions, etc. 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่นักเรียนต้องเรียน เพื่อความเข้าใจในจำนวนและตัวเลข

SUMARFRÍ

sumarfrí er orlof sem fólk á rétt á að fá á sumrin

Summer vacation; summer holiday

Summer vacation; summer holiday. Leave (vacation) to which people are entitled during the summer. 

หยุดพักร้อน

หยุดพักร้อน เป็นวันหยุดที่บุคคลมีสิทธิได้รับในฤดูร้อน

SVEITARFÉLAG

sveitarfélag er borg, bær eða landshluti sem hefur sérstaka sveitarstjórn sem íbúarnir kjósa; sveitarfélög sjá m.a. um félagslega þjónustu við íbúana, reka leikskóla og grunnskóla o.fl.

Municipality

Local authority; local government area; municipality. A unit or area, e.g. a city, town or district, with its own local council or government (sveitarstjórn) which is elected by the people who live there and provides social services, runs kindergartens and junior schools, etc. 

เขตเทศบาล

เขตเทศบาล เป็นเขตเมือง ฟาร์มหรือเขตแดน ซึ่งในแต่ละเขตเทศบาลจะได้รับเลือกเข้าไปบริหารโดยประชาชน; เขตเทศบาล มีหน้าที่ดูแลด้านการบริการสังคมให้กับประชาชน ดูแลโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาเป็นต้น

SVEITARSTJÓRN

sveitarstjórn er hópur af fólki sem íbúar sveitarfélags hafa kosið sem fulltrúa sína til þess að stjórna sveitarfélaginu

Local council; local authority

Local council; local authority. A group of people elected by the people in a local government area (municipality) to govern the affairs of the area as their representatives.

สภาเทศบาล

สภาเทศบาล เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล เพื่อเข้ามาบริหารงานของสภาเทศบาล 

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR

sveitarstjórnarkosningar eru kosningar þar sem kosið er um hverjir eiga að vera í sveitarstjórn

Local council elections 

Local council elections (municipal elections; local government elections). Elections to choose who is to form the local council. 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นการเลือกตั้งบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารงานเทศบาล

SVIPTING

svipting felst í því að eitthvað er tekið frá einhverjum; t.d. felur svipting ökuleyfis í sér að maður missir ökuleyfið

Deprivation

Deprivation. Taking something from someone. For example if someone is deprived of his driving licence, the licence is taken from him.

ยึด, ตัดสิทธิ

ยึดหรือการตัดสิทธิ โดยทั่วไปเป็นการยึดหรือตัดสิทธิในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น ตัดสิทธิในการขับขี่ยวดยาน ซึ่งบุคคลจะเสียสิทธิในการขับขี่ยวดยาน

SVÆÐISVINNUMIÐLUN

svæðisvinnumiðlun er vinnumiðlun fyrir ákveðið landsvæði

Regional labour exchange

Regional labour exchange.  A labour exchange (employment office) for a certain region. 

สำนักงานจัดหางานเขต

สำนักงานจัดหางานเขต เป็นตัวกลางที่ช่วยจัดหางานในเขตที่กำนหด

SYNJUN

það er synjun þegar einhverju er neitað eða hafnað

Rejection

Rejection.  When a request or application is turned down (rejected); when someone refuses to do something that has been proposed. 

การปฏิเสธ

การปฏิเสธ หมายถึงการไม่ยอมรับหรือปฏิเสธในบางสิ่งบางอย่าง

SÝKING

sýking er bakteríu- eða veirusmit sem getur borist í sár eða líffæri og valdið veikindum hjá fólki

Infection

Infection.  A disease caused by bacteria or a virus entering a wound or organ. 

การติดเชื้อ

การติดเชื้อ เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส ที่ผ่านเข้าไปสู่อวัยวะของร่างกายทางบาดแผล และเป็นสาเหตุให้บุคคลเจ็บป่วย

SÝSLUMAÐUR

sýslumaður er yfirvald í ákveðnu umdæmi og sér um lögreglustjórn og aðra stjórnsýslu þar

District commissioner

District commissioner.  The senior executive official in a particular district, who is in charge of the police and other administrative functions there. 

นายอำเภอ

นายอำเภอ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลบริเวณที่อยู่ในเขตปกครอง และคณะกรรมการตำรวจ หรือการบริหารปกครองอื่นๆ

SÝSLUSKRIFSTOFA

sýsluskrifstofa er skrifstofa sýslumanns

District commissioner's office

District commissioner's office. 

ที่ว่าการอำเภอ

ที่ว่าการอำเภอ เป็นสำนักงานของนายอำเภอ

SÖNNUN

sönnun er eitthvað sem sýnir fram á að það sem er sagt sé rétt, t.d. að ákveðinn atburður hafi átt sér stað

Proof

Proof. A demonstration that something that has been said or claimed is correct, e.g. that a particular event actually happened.

หลักฐาน

หลักฐาน เป็นสิ่งที่นำมาเพื่อการยืนยันความถูกต้อง อาทิเช่น สามารถยืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้นได้

SÖNNUNARGÖGN

sönnunargögn eru hlutir eða ummerki sem staðfesta það sem sagt er fyrir dómstól, t.d. myndir, fingraför eða skjöl með upplýsingum

Evidence

Evidence. Objects or signs that confirm the truth of something that is said in court. Examples: photographs, fingerprints, documents and other data.

เอกสารที่เป็นพยานหลักฐาน

เอกสารที่เป็นพยานหลักฐาน ได้แก่สิ่งของหรือหลักฐาน เพื่อนำมาสืบหาข้อเท็จจริงในขั้นศาล อาทิเช่น รูป ลายนิ้วมือ หรือเอกสารข้อมูลต่างๆ

TALKENNARI

talkennari hefur sérmenntun og réttindi til þess að starfa við talþjálfun, sérstaklega í skólum, t.d. við að aðstoða börn sem ekki hafa náð að mynda erfið hljóð

Speech therapist; elocution teacher

Speech therapist; elocution teacher. A person with special training and qualification to give speech therapy, particularly in schools, e.g. helping children who have not yet mastered difficult speech sounds. 

ครูสอนการฝึกออกพูดเสียง

ครูสอนการฝึกออกเสียง เป็นการศึกษาเฉพาะ ที่มีสิทธิในการประกอบอาชีพเป็นครูสอนด้านการฝึกออกเสียง ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเฉพาะ อาทิเช่น ดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านการออกพูดเสียง

TALMEINAFRÆÐINGUR

talmeinafræðingur hefur sérmenntun og réttindi til þess að starfa við talþjálfun, t.d. á sjúkrahúsum eða í skólum, t.d. við að leiðbeina þeim sem hafa misst tök á málinu vegna sjúkdóms eða slyss

Speech therapist

Speech therapist. A person with special training and qualification to give speech therapy, e.g. in hospitals or schools, helping people who have lost control of their speech following illness or injury.

นักบำบัดการพูด

นักบำบัดการพูด เป็นการศึกษาเฉพาะ ที่มีสิทธิในการประกอบอาชีพเป็นครูสอนด้านการฝึกออกเสียง อาทิเช่น ที่โรงพยาบาลหรือโรงเรียน โดยมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ ที่สูญเสียสภาวะด้านการออกเสียงหรือพูด เนื่องจากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

TALSMAÐUR

talsmaður er sá sem kemur fram fyrir hönd t.d. fyrirtækis eða samtaka og talar máli þeirra

Spokesman

Spokesman. Someone who appears in public, e.g. on behalf of a company or an organization, and presents its point of view.

โฆษก, ผู้เจรจาแทน

ผู้พูดแทนหรือเป็นโฆษก เป็นโฆษกให้กับบริษัท หรือองค์กร  และเจรจาต่างๆ

TALÞJÁLFUN

talþjálfun er kennsla og þjálfun hjá talmeinafræðingi eða talkennara sem miðar að því að auka færni fólks til að tala; börn sem stama þurfa t.d. á talþjálfun að halda og fullorðnir geta þurft á talþjálfun að halda eftir slys eða veikindi

Speech training; elocution

Speech training; elocution.  Training or teaching by a speech therapist or elocution teacher, aimed at improving people's ability to speak. Children who have a stammer, for example, need training to get over the problem; adults may need speech therapy following illness or injury.

การฝึกพูดออกเสียง

การฝึกพูดออกเสียง เป็นการสอนและรับการฝึกฝนจากนักบำบัดการพูด หรือครูสอนการฝึกออกเสียง เพื่อเป็นการเสริมทักษะในการพูดให้กับบุคล; เด็กที่มีอาการติดอ่าง จำเป็นต้องทำการฝึกพูดออกเสียง และผู้ใหญ่ก็สามารถได้รับการฝึกพูดออกเสียงได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

TANNLÆKNAKOSTNAÐUR

tannlæknakostnaður er kostnaður við að fá þjónustu tannlæknis

Dental expenses

Dental expenses. The cost of dental care (the services of a dentist). 

ค่าใช้จ่ายด้านทันตแพทย์

ค่าใช้จ่ายด้านทันตแพทย์ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับบริการด้านทันตแพทย์

TANNLÆKNAVAKT

tannlæknavakt er neyðarþjónusta fyrir þá sem þurfa nauðsynlega að hitta tannlækni þegar lokað er á öðrum tannlæknastofum

Emergency dental service

Emergency dental service. A service for people who need urgent treatment by a dentist at a time when most dentists' surgeries are not open (e.g. at weekends or a night). 

ทันตแพทย์เวร

ทันตแพทย์เวร เป็นแพทย์ฉุกเฉิน ในกรณีที่บุคคลมีความจำเป็นต้องเข้าพบทันตแทพย์ใน ก่อนที่จะไปพบทันตแพทย์อื่นๆ

TANNLÆKNINGAR

tannlæknar stunda tannlækningar þegar þeir fylgjast með tannheilsu fólks og gera við tennurnar eftir því sem með þarf

Dentistry; dental treatment

Dentistry; dental treatment. Medical treatment by a dentist, consisting of checking the state of people's teeth and where necessary, treatment (fillings, extractions, braces, etc.). 

ทันตกรรม

ทันตแพทย์ มีหน้าที่ดูแลด้านทันตกรรม เพื่อการติดตามดูแลสุขภาพฟันให้กับบุคคล และดูแลรักษาฟันตามความต้องการ

TANNLÆKNIR

tannlæknir er læknir sem fylgist með tannheilsu fólks sem leitar til hans og gerir við tennurnar ef þess þarf

Dentist

Dentist.  A doctor who deals with people's teeth and gives them treatment when necessary. 

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ เป็นแพทย์ที่คอยดูแลสุขภาพฟันให้กับบุคคล และรักษาฟันตามความต้องการ

TANNRÉTTINGAR

tannréttingar eru meðferð hjá sérmenntuðum tannlækni sem miðar að því að rétta skakkar tennur eða skakkt bit; tannlæknir metur þörf fólks fyrir tannréttingar

Orthodontic treatment

Orthodontic treatment. Treatment by a specially-trained dentist (an orthodontist) to straighten teeth that lie or grow at unusual angles. Dentists assess whether people need orthodontic treatment.

ตกแต่งจัดฟัน

การตกแต่งจัดฟัน เป็นการดูแลจากทันตแพทย์ที่มีความรู้ในสาขาเฉพาะด้าน จะทำการดัดให้ฟันอยู่ในสภาพตรง หรือฟันที่กับขบผิดลักษณะ; ทันตแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินว่า จำเป็นต้องได้รับการตกแต่งจัดฟันหรือไม่

TANNVIÐGERÐIR

tannviðgerðir eru viðgerðir á tönnum sem tannlæknar framkvæma

Dental treatment; dental repairs

Dental treatment; dental repairs. Treatment of the teeth (fillings, crowns, extractions, false teeth, etc.) by a dentist. 

ซ่อมแซมฟัน

การซ่อมแซมฟัน เป็นงานที่ทันตแพทย์เป็นทำการดูแลการซ่อมแซมฟัน

TEKJULAUS

ef maður er tekjulaus þá hefur maður engar tekjur

Without income

Without income. Without any earnings. 

ไม่มีรายได้

บุคคลที่ไม่มีรายได้ หมายถึงบุคคลที่ไม่มีเงินเดือน

TEKJUMARK

tekjumark er ákveðin upphæð sem fólk má hafa í tekjur án þess að t.d. bætur og lífeyrir frá ríkinu skerðist

Permitted income; earnings threshold

Permitted income; earnings threshold. A certain amount of income that you can have before benefit payments or pensions from the state are reduced (because you have income above that threshold). 

เป้าหมายรายได้

เป้าหมายรายได้ เป็นจำนวนรายได้ที่บุคคลกำหนดว่าจะได้รับ อาทิเช่น จำนวนเงินชดเชย และเงินเลี้ยงชีพที่ลดลง

TEKJUR

tekjur eru peningar sem maður fær t.d. fyrir atvinnu, úr lífeyrissjóði eða af því að reka fyrirtæki

Income

Income. Money that someone receives, e.g. as wages for work, from a pension fund or from running a business.

รายได้

รายได้ เป็นเงินที่บุคคลได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน หรือจากกองทุนเงินเลี้ยงชีพ หรือจากการประกอบธุรกิจ

TEKJUSKATTUR

tekjuskattur er skattur sem maður þarf að borga af þeim tekjum sem maður hefur

Income tax

Income tax. Tax that you must pay on your income. 

ภาษีรายได้

ภาษีรายได้เป็นภาษีที่บุคคลต้องจ่าย โดยหักจากออกรายได้

TEKJUSTOFN

fólk fær tekjur úr ákveðnum tekjustofni; tekjustofn getur verið laun fyrir atvinnu, tekjur úr fyrirtækjarekstri eða tekjur úr lífeyrissjóði

Income base

Income base. Where income comes from, e.g. from work (in the form of wages), from running a business or from a pension fund.

ยอดรายได้หลังหักเข้ากองทุน

จะได้รับเงินจากยอดของรายได้ หลังจากได้ทำการหักเงินเข้ากองทุนแล้ว; ยอดรายได้หลังหักเข้ากองทุน จะเป็นยอดเงินเดือนที่ได้รับจริงจากการทำงาน หรือจากการดำเนินการธุรกิจ หรือจากกองทุนเลี้ยงชีพ

TEKJUTENGDUR

ef greiðsla fyrir eitthvað er tekjutengd þá miðar upphæð hennar við þær tekjur sem maður hefur

Income-related

Income-related.  If payments are income-related, they vary according to whether people receiving them have large or small incomes. 

การเชื่อมโยงของเงินเดือน

หากมีรายได้ในบางสิ่งบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับยอดรายได้อื่นๆ ที่บุคคลได้รับ 

TEKJUTRYGGING

tekjutrygging er sérstök greiðsla sem elli- og örorkulífeyrisþegar eiga rétt á úr almannatryggingum; upphæð tekjutryggingar fer eftir því hversu háar tekjur fólk og makar þess hafa

Pension supplement

Pension supplement.  A special payment that old-age pensioners and disability pensioners are entitled to receive from the social insurance system, the amount depending on what income they and their spouses have.

ประกันรายได้

เป็นเงินพิเศษ สำหรับผู้มีสิทธิที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ได้แก่เงินเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ- บุคคลทุพพลภาพ; ยอดเงินประกันรายได้ จะขึ้นอยู่กับรายได้ของบุคคลว่า มีจำนวนมากน้อยเพียงไร 

TEKJUTRYGGINGARAUKI

tekjutryggingarauki er sérstök greiðsla sem elli- og örorkulífeyrisþegar geta átt rétt á úr almannatryggingum ef þeir eru með mjög lágar tekjur

Additional pension supplement

Additional pension supplement.  A special extra payment which recipients of old age pensions and invalidity pensions may be entitled to if they have very low incomes. 

ประกันรายได้เพิ่มเติม

เป็นเงินพิเศษ สำหรับผู้มีสิทธิที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ได้แก่เงินเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ- บุคคลทุพพลภาพ ที่จ่ายให้กับบุคคลที่มีรายต่ำ 

TEXTÍLMENNT

textílmennt er námsgrein sem er kennd í grunnskólum og felst í því að kenna börnum ýmiss konar handavinnu, t.d. að prjóna og sauma

Textile skills

Textile skills.  A subject taught in junior schools, in which children are taught sewing and knitting.

งานผ้า

งานผ้า เป็นวิชาที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งเป็นการสอนเด็กในงานฝีมือต่างๆ อาทิเช่น กับถักนิตติ้งและการเย็บปักถักร้อย

TÉKKAREIKNINGUR

tékkareikningur er bankareikningur sem maður getur tekið peninga út af með ávísun eða debetkorti

Cheque account (US: check account); current account

Cheque account (US: check account); current account.  A bank account from which you can withdraw money using a cheque or a debit card. 

บัญชีสมุดเช็ค

บัญชีสมุดเช็ค เป็นบัญชีธนาคารที่บุคคลสามารถ ถอนเงินจากบัญชีได้ด้วยการเขียนเช็คหรือบัตรเงินสด

TÉKKI

tékki merkir það sama og ávísun

Cheque (US: check)

Cheque (US: check). Same as ÁVÍSUN. 

เช็ค

มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่า ávísun (เช็ค)

TILBOÐ

vörur sem eru á tilboði í verslun eru á lægra verði en venjulega; ef maður gerir tilboð í eitthvað sem maður ætlar að kaupa þá býður maður ákveðna fjárhæð fyrir það

Offer

1) Offer. A statement that someone is prepared to pay a certain amount for something; the amount they are prepared to pay. 2) Special offer, ‘special'. A special price charged by a shop for something that normally costs more

ลดราคา, ข้อเสนอ

สินค้าลดราคาที่วางขายในห้างร้าน จะมีราคาต่ำกว่าปรกติ; หากบุคคลยื่นเสนอราคาในบางสิ่งบางอย่าง กรณีที่ต้องการซื้อในสิ่งนั้น หมายความว่า ทำการยื่นเสนอราคาตามที่ตนต้องการซื้อ

TILKYNNA

þegar maður tilkynnir eitthvað þá lætur maður vita af því

Announce; report; notify

Announce; report; notify. To tell someone about something, make it public. 

ประกาศ, แจ้ง

เมื่อบุคคลได้ประกาศในบางสิ่งบางอย่าง หมายถึงเป็นการแจ้งให้บุคคลทราบ

TILKYNNING

það er tilkynning þegar einhver tilkynnir eitthvað

Announcement; report; notification

Announcement; report; notification. The act of reporting or announcing something, telling someone about it. 

การประกาศ, แจ้งให้ทราบ

การประกาศหรือแจ้งให้ทราบ เมื่อบุคคลต้องการประกาศในบางสิ่งบางอย่าง

TILKYNNINGARSKYLDA

tilkynningarskylda felst í því að fólk verður að láta t.d. yfirvöld vita um ákveðin mál

Notification obligation

Notification obligation. When people are required to pass on information or report something, e.g. to tell the authorities about a certain matter (e.g. a change of address or marital status).

ที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

การที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ โดยทั่วไปเป็นการที่บุคคล จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่กำหนด

TÍMABIL

tímabil er ákveðinn afmarkaður tími, t.d. ein vika eða einn mánuður

Period

Period. A length of time, e.g. one week or one month.

ระยะเวลา

ระยะเวลา เป็นการวางกำหนดเวลา อาทิเช่น หนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน

TÍMABUNDINN

ef eitthvað er tímabundið þá varir það aðeins í takmarkaðan tíma, t.d. tímabundið dvalarleyfi; ef maður er tímabundinn þá hefur maður lítinn tíma til þess að sinna einhverju

 Temporary :  Busy

1) Temporary.  Limited to a particular length of time. Example: tímabundið dvalarleyfi,  a temporary residence permit. 2) Busy, occupied; with little time available.

เป็นการชั่วคราว

หากบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการชั่วคราว หมายถึงเวลากำหนดเป็นการชั่วคราว อาทิเช่น ใบอนุญาตอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว; หากบุคคลอยู่ในระยะเวลาเป็นการชั่วคราว หมายถึง มีเวลากระทำในบางสิ่งบางอย่างไม่มาก

TÍMAKAUP

tímakaup eru þau laun sem maður fær fyrir hverja klukkustund sem maður vinnur

Hourly rate of pay

Hourly rate of pay

จ่ายเป็นชั่วโมง

การจ่ายเป็นชั่วโมง หมายถึง การที่บุคคลได้รับค่าตอบแทนในการทำงานเป็นรายชั่วโมง

TÍMASÓKN

tímasókn segir til um hvernig nemendur mæta í kennslustundir í skóla

Attendance at school

Attendance at school. How well a pupil attends school, i.e. the number of lessons he or she attends. 

เวลาเข้าเรียน

เวลาเข้าเรียน จะเป็นการบอกเวลาที่นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน

TJÓN

ef einhver hlutur verður fyrir tjóni þá skemmist hann; ef maður verður fyrir tjóni þá t.d. missir maður einhverja eign vegna þess að hún skemmist eða maður verður fyrir heilsutjóni ef maður veikist eða slasast

Damage; loss; injury

1) Damage to an object. 2) Loss that you suffer when something of yours is damaged. 3) Injury or damage to your health that you suffer, e.g. as a result of illness or an accident.

ความเสียหาย

ในกรณีที่บางสิ่งบางอย่างได้รับความเสียหาย; หากบุคคลเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหาย อาทิเช่น การสูญเสียทรัพย์สิน เนื่องจากเกิดความเสียหาย หรือบุคคลสูญเสียสุขภาพ เนื่องจากเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

TOLLAFGREIÐA

þegar tollayfirvöld tollafgreiða vörur afhenda þau þeim sem flytur þær inn, t.d. fyrirtæki eða einstaklingi, vörurnar eftir að hann hefur greitt toll af þeim

To pass goods through customs

To pass goods through customs; to inspect goods (by the customs authorities). The customs authorities release goods to the person or company that is importing them after they have been examined and the customs charges have been paid.

จ่ายภาษีศุลกากร

กรมศุลกากร เป็นผู้จัดเก็บภาษีศุลกากร และจ่ายสินค้าที่นำเข้าประเทศ ให้กับบริษัทหรือส่วนบุคคล ที่ได้ทำการชำระภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้ว

TOLLAFGREIÐSLA

það er tollafgreiðsla þegar vörur eru tollafgreiddar

Release of goods from customs

Release of goods from customs; customs inspection. 

ชำระภาษีศุลกากร

จะทำการชำระภาษีศุลกากร ก็ต่อเมื่อสินค้านั้นจะต้องชำระภาษีศุลกากร

TOLLAYFIRVÖLD

tollayfirvöld fara með yfirstjórn tollamála og sjá til þess að tollur sé greiddur af vörum sem eru fluttar til landsins

Customs authorities; the Customs

Customs authorities; the Customs. The authorities in charge of customs, who ensure that customs charges on goods brought into the country are paid. 

เจ้าหน้าที่ศุลกากร

เจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลด้านภาษีศุลกากร และดูแลในการจ่ายสินค้านำเข้ามาในประเทศ

TOLLFRELSI

tollfrelsi felst í því að það þarf ekki að greiða toll af ákveðnum vörum sem eru tollfrjálsar

Freedom (exemption) from customs charges

Freedom (exemption) from customs charges. When no customs charges are levied on certain goods. 

ยกเว้นภาษีศุลกากร

ยกเว้นภาษีศุลกากร โดยทั่วไปหมายถึง การกำหนดให้สินค้าบางประเภท เป็นสินค้ายกเว้นภาษี คือไม่ต้องชำระภาษีแต่ประการใด

TOLLFRÍÐINDI

tollfríðindi felast í því að litlir eða engir tollar eru á ákveðnum vörum eða vörum sem eru fluttar inn frá ákveðnum löndum samkvæmt sérstökum reglum eða samningum milli landa

Exemption from customs charges

Exemption from customs charges. Freedom (complete or partial)from customs charges; this may apply to certain goods, or to goods from certain countries, according to special rules or international agreements. 

ยกเว้นภาษีศุลกากรตามสัญญา

ยกเว้นภาษีศุลกากรตามสัญญา โดยทั่วไปจะเป็นการยกเว้นหรือจ่ายภาษีเพียงเล็กน้อย สำหรับสินค้าบางประเภทที่นำเข้าจากต่างประเทศบางประเทศ โดยจะปฏิบัติตามกฎในการทำสัญญาระหว่างประเทศ

TOLLFRJÁLS

tollfrjálsar vörur eru vörur sem maður þarf ekki að greiða toll af þegar maður flytur þær til landsins

Exempt from customs

Exempt from customs. If goods are exempt from customs charges, you do not have to pay any customs charges on them when they are imported.

การยกเว้นภาษีศุลกากร

การยกเว้นภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าที่บุคคลได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร เมื่อนำสินค้าเข้ามาในประเทศ

TOLLSKYLDUR

tollskyldar vörur eru vörur sem maður þarf að greiða toll af þegar maður flytur þær til landsins

Subject to customs charges

Subject to customs charges. If goods are subject to customs charges, it means you have to pay customs charges on them when they are imported. 

ภาษีศุลกากร

ภาษีศุลกากร เป็นภาษีสำหรับสินค้าที่บุคคลต้องจ่ายภาษีศุลกากร เมื่อนำสินค้าเข้ามาในประเทศ

TOLLSKÝRSLA

tollskýrsla er greinargerð um innflutning á vörum sem þarf að gera á sérstakt eyðublað og skila til tollstjóra áður en vörurnar eru tollafgreiddar

Customs declaration

Customs declaration. A formal declaration (on a special form) which must be made and submitted to the customs authorities when goods pass through customs. 

รายงานศุลกากร 

รายงานศุลกากร เป็นรายงานแจ้งการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ ที่จะต้องกรอกใบคำร้องต่างประเภท และต้องยื่นตรงต่อศุลกากร ก่อนที่จะทำการชำระภาษีศุลกากร

TOLLSTJÓRAEMBÆTTI

tollstjóraembætti er opinber stofnun sem hefur yfirumsjón með tollafgreiðslu og innheimtu tolla, skatta og annarra opinberra gjalda á ákveðnu svæði

The Directorate of Internal Revenue

The Directorate of Internal Revenue. A government institution that is in charge of customs inspection, the levying of customs duties, taxes and other official charges in a particular area. 

สำนักงานศุลกากร

สำนักงานศุลกากร เป็นสถาบันของราชการ ที่มีหน้าที่ดูแลการชำระภาษีศุลกากร และการเรียกเก็บภาษีศุลกากร  ภาษีต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณชนอื่นๆในเขตที่กำหนด

TOLLSTJÓRI

tollstjóri er yfirmaður tollstjóraembættis á ákveðnu svæði

Director of Internal Revenue

Director of Internal Revenue. The head of the Directorate of Internal Revenue in a particular area. 

อธิบดีกรมศุลกากร

อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลสำนักงานศุลกากร ในเขตที่กำหนด

TOLLUR

tollur er gjald sem er lagt á vörur sem eru fluttar til landsins

Customs dues; levies

Customs dues; levies. Charges imposed when goods are imported. 

ภาษี

ภาษี เป็นสิ่งที่ต้องชำระเป็นค่าภาษีสินค้าที่นำเข้าประเทศ

TÓMSTUNDANÁMSKEIÐ

tómstundanámskeið er námskeið sem fólk sækir í frítíma sínum til þess að læra eitthvað sem það hefur áhuga á og vill sinna í tómstundum sínum, t.d. tungumál eða að sauma eða teikna

Leisure activity courses

Leisure activity courses; hobby courses. Courses that people attend in their free (leisure) time to learn something that they are interested in and want to pursue as a hobby, e.g. languages, sewing or drawing.

การอบรมเพื่อกิจกรรมเวลาว่าง

การอบรมเพื่อกิจกรรมเวลาว่าง เป็นการอบรมที่บุคคลปฏิบัติในเวลาว่างของตน เพื่อการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ตนสนใจโดยใช้เวลาว่างของตน อาทิเช่น เรียนภาษา เย็บปักถักร้อยหรือวาดภาพ

TÓMSTUNDASKÓLAR

tómstundaskólar eru skólar þar sem kennd eru tómstundanámskeið

Leisure activity schools

Leisure activity schools. Schools where leisure activities (hobbies) and skills are taught. 

โรงเรียนกิจกรรมเวลาว่าง

โรงเรียนกิจกรรมเวลาว่าง เป็นโรงเรียนที่เปิดอบรมเพื่อกิจกรรมเวลาว่าง

TÓMSTUNDIR

tómstundir eru frítími sem fólk notar til að sinna áhugamálun sínum; talað er um að fólk eigi sér tómstundagaman þegar það sinnir áhugamálum sínum í tómstundum

Leisure time

Leisure time. Free time which people use for their private interests, hobbies, sports, outdoor life, etc.

กิจกรรมเวลาว่าง

กิจกรรมเวลาว่าง เป็นกิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติในสิ่งที่ตนสนใจเมื่อมีเวลาว่าง; มีการกล่าวถึงบุคคลที่ใช้เวลาว่างในการทำงานอดิเรกที่ตนเองสนใจนั้น จะมีความสุขเป็นอย่างมาก 

TÓNMENNT

tónmennt er námsgrein í grunnskóla þar sem nemendur læra tónlist, t.d. söng og hljóðfæraleik

Music

Music. A subject in junior school in which pupils learn to sing and to play musical instruments.

วิชาดนตรี

วิชาดนตรี เป็นวิชาที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านดนตรี อาทิเช่น การขับร้อง และเครื่องดนตรีต่างๆ

TRÚFÉLAG

trúfélag er félag fólks sem hefur sömu trú; á Íslandi er fólk skráð í ákveðið trúfélag eða utan trúfélags eftir því sem við á

Religious denomination; religious society; religious community

Religious denomination; religious society; religious community. A society consisting of people of the same religious belief (faith). People in Iceland are registered as being members of a specific religious society, or as standing outside all religious societies, as appropriate.

องค์กรศาสนา

องค์กรศาสนา เป็นองค์กรสำหรับบุคคลที่มีความเชื่อในศาสนาเดียวกัน; ที่ประเทศไอซ์แลนด์ บุคคลมีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในศาสนา หรือไม่ต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในศาสนาใดๆก็ได้

TRÚNAÐAREIÐUR

ef maður skrifar undir trúnaðareið, t.d. vegna vinnu sinnar, þá lofar maður að tala alls ekki um það sem gerist í vinnunni og það er lögbrot að rjúfa trúnaðareiðinn

Oath of confidentiality; non-disclosure undertaking. 

Oath of confidentiality; non-disclosure undertaking. A solemn declaration somebody signs, e.g. in connection with their job, stating that they promise not to talk about things that happen in their work (or things they hear about through their work), and that breaking this promise will be breaking the law. 

คำสาบาน 

หากบุคคลได้เขียนคำสาบาน ยกตัวอย่างเช่น หากได้ยินได้ฟังหรือกระทำบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับภายในสถานที่ทำงาน ก็จะต้องเก็บไว้เป็นความลับ หากไม่กระทำตาม ก็จะถือว่าผิดคำสาบาน 

TRÚNAÐARMÁL

ef eitthvað er trúnaðarmál þá má ekki segja neinum frá því; ef t.d. skýrsla er trúnaðarmál má ekki segja frá því hvað stendur í henni og ef laun eru trúnaðarmál má maður ekki segja frá því hvað maður fær í laun

Confidential; a confidential matter

Confidential; a confidential matter.  If something (e.g. a document) is marked ‘confidential', it means you may not tell other people about it; if your wages are said to be ‘a confidential matter', you are not allowed to tell other people what your wages are. 

เรื่องที่ต้องเก็บเป็นความลับ

บางสิ่งบางอย่างที่ต้องเก็บเป็นความลับ จะไม่สามารถบอกกล่าวให้ผู้อื่นทราบได้; หากเอกสารที่เป็นความลับ ก็ไม่สามารถนำข้อมูลไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบได้ หากเงินเดือนที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ ก็ไม่สามารถบอกผู้อื่นได้ว่าได้รับเงินเดือนเท่าใด 

TRÚNAÐUR

ef maður er bundinn trúnaði við einhvern þá hefur maður lofað því að segja ekki frá ákveðnum málum sem varða hann; læknar eru t.d. bundnir trúnaði við sjúklinga sína

Confidentiality

Confidentiality. An undertaking not to disclose certain matters, e.g. about a certain person.  Doctors are bound by confidentiality towards their patients; they to not talk to other people about them or their problems.

ความลับเฉพาะ

หากบุคคลจะต้องเป็นผู้เก็บความลับในสิ่งหนึ่งสิ่งใด และได้สัญญาว่าจะไม่บอกกล่าวให้ผู้ใดทราบ; ยกตัวอย่างเช่น แพทย์จะต้องเก็บความลับของคนไข้

TRYGGING

ef maður er með tryggingu hjá tryggingafélagi greiðir hún kostnað við tjón sem maður verður fyrir, t.d. á eign sem er tryggð, eða vegna heilsutjóns; tryggingin felur í sér samkomulag um það hvað eigi að bæta og hversu háa upphæð eigi að greiða ef tjón ver

Insurance; insurance cover; insurance policy

Insurance; insurance cover; insurance policy. An agreement between a person and an insurance company under which the insurance company will pay the person compensation (money) if certain items listed in the agreement are damaged, or if the person suffers damage to his or her health, or an injury in an accident.  The insurance agreement (called a policy) states how much compensation will be paid if damage takes place; this is usually a proportion of the value of the items insured.

ประกัน

หากบุคคลทำประกันไว้กับบริษัทประกัน ก็จะได้รับเงินประกันในกรณีที่ทรัพย์สินที่ทำประกันไว้ได้รับความเสียหาย ตัวอย่างเช่น การประกันทรัพย์สิน หรือเนื่องจากการสูญเสียสุขภาพ; การทำประกัน เป็นการทำข้อตกลงเกี่ยวกับเบี้ยประกัน และวงเงินประกันที่จะได้รับ เพื่อเป็นค่าตอบแทนความเสียหาย ส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง 

TRYGGINGAGJALD

tryggingagjald er upphæð sem launagreiðandi þarf að greiða ríkinu og er ákveðið hlutfall af laununum sem hann greiðir starfsmönnum sínum

Social insurance tax

Social insurance tax. A tax (a proportion of the wages paid to workers) which an employer must pay to the state as a contribution towards unemployment insurance. 

ภาษีประกันสังคม

ภาษีประกันสังคม เป็นยอดเงินที่ผู้จ่ายเงินเดือน จะต้องจ่ายให้กับภาครัฐ ในส่วนที่วัดจากยอดเงินเดือน ที่จ่ายให้กับลูกจ้าง

TRYGGINGALÆKNIR

tryggingalæknir er læknir sem sér um að meta hvort fólk á rétt á þeim bótum og lífeyri úr almannatryggingum sem það fer fram á

Consulting physician 

Consulting physician (for an insurance company or the social insurance system). A physician who assesses whether people are entitled to compensation payments or pensions from the social insurance system when they have lost working capacity after illnesses or accidents. 

แพทย์ประกัน

แพทย์ประกัน เป็นแพทย์ที่มีหน้าที่ประเมินผลว่า บุคคลนั้นสิทธิได้รับเงินชดเชยหรือเงินเลี้ยงชีพจากสำนักงานประกันสังคมหรือไม่

TRYGGINGAMÁL

tryggingamál eru þau öll mál sem tengjast tryggingum

Insurance (insurance issues)

Insurance (insurance issues). All matters relating to insurance. 

สวัสดิการประกันสังคม

สวัสดิการประกันสังคม จะดูแลครอบคลุมเกี่ยวกับการประกันทั้งหมด

TRYGGINGAMÁLARÁÐHERRA

tryggingamálaráðherra er ráðherra sem stýrir tryggingamálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Social Insurance

Minister of Social Insurance. The government minister in charge of the  Ministry of Social Insurance.

รัฐมนตรีดูแลกระทรวงสวัสดิการประกันสังคม

รัฐมนตรีดูแลกระทรวงสวัสดิการประกันสังคม เป็นรัฐมนตรี มีหน้าที่ดูแลงานของกระทรวงสวัสดิการประกันสังคมแทนรัฐบาล

TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

tryggingamálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með almannatryggingum í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er tryggingamálaráðherra

Ministry of Social Insurance

Ministry of Social Insurance. The government ministry in charge of the social insurance system in Iceland. It is headed by the Minister of Social Insurance.

กระทรวงสวัสดิการประกันสังคม

กระทรวงสวัสดิการประกันสังคม เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลการทำงานของสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ผู้มีหน้ที่บริหารดูแลกระทรวงได้แก่ รัฐมนตรีดูแลกระทรวงสวัสดิการประกันสังคม

TRYGGINGASKÍRTEINI

tryggingaskírteini er sérstakt skjal frá t.d. tryggingafélagi sem sýnir hvaða tryggingar maður hefur

Insurance policy

Insurance policy.  A special document from an insurance company stating what insurance cover a person has with the company.

บัตรประกัน

บัตรประกัน เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทประกันทำขึ้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้ทำประกันอะไรไว้บ้าง

TUNGUMÁL

fólk notar tungumál til að tala saman en ólíkar þjóðir tala mismunandi tungumál; ákveðin tungumál eru námsgreinar í skólum, t.d. enska og danska sem eru skyldunámsgreinar á Íslandi og í framhaldsskólum eru líka kennd t.d. þýska, franska og spænska

Language

Language. The words, pronunciation and way of combining them used by people to communicate (talk to each other). People in different countries often have different languages. Some languages are taught in schools, e.g. English and Danish are compulsory subjects in Icelandic schools; French, German and Spanish are taught in some senior schools. 

ภาษา

บุคคลจะใช้ภาษาในการสื่อสาร บุคคลต่างชาติต่างภาษาจะใช้ภาษาที่แตกต่างกัน; จัดให้มีการเรียนภาษาในโรงเรียน ยกตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษและภาษาเดนนิส เป็นภาษาบังคับที่ต้องเรียนในโรงเรียนที่ประเทศไอซ์แลนด์ และในระดับวิทยาลัย นอกจากนั้นยังสอนภาษา เยอรมัน ฝรั่งเศส และภาษาสเปน

TUNGUMÁLAPRÓF

tungumálapróf er próf sem fólk þarf að taka til að sýna fram á færni í ákveðnu tungumáli, t.d. til að fá starf eða inngöngu í skóla

Language test

Language test.  A test of knowledge and fluency in a language that someone has to take, e.g. to qualify for a job or be admitted to a course of study.

การทดสอบด้านภาษา

การทดสอบด้านภาษา เป็นการที่บุคคลต้องเข้าสอบ เพื่อการทดสอบทักษะด้านภาษา อาทิเช่น เพื่อใช้ในการสมัครเข้างาน หรือเข้าเรียนในโรงเรียน

TÚLKAÞJÓNUSTA

túlkaþjónusta felst í því að túlkur aðstoðar fólk við ákveðnar aðstæður ef það kann ekki tungumálið eða hefur ekki nægilega gott vald á því

Interpreting service

Interpreting service. Assistance given to people when they do not understand a language or do not have sufficient command of it.

บริการล่ามแปลภาษา

บริการล่ามแปลภาษา โดยทั่วไป ล่ามจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถใช้ภาษาได้ หรือไม่สามารถพูดได้ดีเพียงพอ

TÚLKUN

túlkun felst í því að túlkur fylgist með samræðum fólks sem kann ekki mál hvert annars og þýðir það sem er sagt jafnóðum af öðru tungumálinu yfir á hitt

Interpreting

Interpreting.  Translating what is said in one language into another and saying it in that language so that people who do not speak each other's language can communicate with each other. 

การแปล

การแปล โดยทั่วไป ล่ามจะเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ระหว่างบุคคล ที่ไม่สามารถสื่อสารในภาษาเดียวกันได้ โดยจะทำการแปลคำพูดจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง

TÚLKUR

túlkur er maður eða kona sem tekur að sér að fylgjast með samræðum fólks sem kann ekki mál hvert annars og þýða það sem sagt er jafnóðum af öðru tungumálinu yfir á hitt

Interpreter

Interpreter.  A person who helps people to communicate if they do not speak the same language. The interpreter listens to what one person says and translates it immediately into the language of the other. 

ล่าม

ล่าม หมายถึงหญิงหรือชาย ที่จะเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ระหว่างบุคคล ที่ไม่สามารถสื่อสารในภาษาเดียวกันได้ โดยจะทำการแปลคำพูดจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง

TVÍTYNGDUR

maður er tvítyngdur ef maður hefur tvö tungumál sem móðurmál eða kann annað tungumál jafn vel og móðurmál sitt

Bilingual

Bilingual. With complete fluency in two languages (usually having used them since childhood).  

บุคคลที่มีสองภาษา ได้แก่บุคคลที่ใช้สองภาษาในการพูดเป็นภาษาแม่  และสามารถพูดภาษาอื่นได้ดีเทียบเท่ากับภาษาแม่ของตน

บุคคลที่มีสองภาษา ได้แก่บุคคลที่ใช้สองภาษาในการพูดเป็นภาษาแม่  และสามารถพูดภาษาอื่นได้ดีเทียบเท่ากับภาษาแม่ของตน

UMBOÐ

ef maður hefur umboð til að gera eitthvað þá hefur maður formlegt leyfi til þess frá þeim sem veitir manni umboðið

Agency, authorisation

Agency, authorisation.  Formal permission from someone to act on their behalf (e.g. to sign papers, collect an important document, etc.).

มอบอำนาจ

หากบุคคลได้รับมอบอำนาจให้กระทำในกิจบางอย่าง หมายความว่า ได้รับมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้กับบุคคล

UMBOÐSMAÐUR

umboðsmaður er fulltrúi fólks eða talsmaður; umboðsmaður getur verið opinber starfsmaður sem gætir réttinda ákveðins hóps af fólki, t.d. umboðsmaður barna

 Representative, agent : Ombudsman

1) Representative, agent.  Someone who speaks or acts for another person. 2) Ombudsman. An official representative of a certain group of people, e.g. Umboðsmaður barna, the Children's Ombudsman. 

ผู้ปฏิบัติการแทน

ผู้ปฏิบัติการแทน เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลแทน; ผู้ปฏิบัติการแทน ยังหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการของสถาบันภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบุคคลตามสิทธิที่กำหนด อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสิทธิผู้เยาว์

UMBOÐSMAÐUR ALÞINGIS

umboðsmaður alþingis er embættismaður sem er kosinn af alþingi og hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga í landinu

Parliamentary Ombudsman

Parliamentary Ombudsman. An official, elected by the Althingi, who monitors the functions of the executive (the administrative branch of government) at the national and local level.

ผู้ปฏิบัติการแทนรัฐสภา 

ผู้ปฏิบัติการแทนรัฐสภา เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกจากรัฐสภา และมีหน้าที่ดูแลคณะผู้บริหารภาครัฐและเทศบาลทั่วประเทศ

UMBOÐSMAÐUR BARNA

umboðsmaður barna er opinber talsmaður barna og unglinga undir 18 ára aldri og vinnur við að gæta réttinda þeirra

Children's Ombudsman

Children's Ombudsman. The official representative of children (all persons under the age of 18), who defends their interests and rights. 

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสิทธิผู้เยาว์

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสิทธิผู้เยาว์ เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่เป็นปากเป็นสียงแทนผเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี และคอยดูแลสิทธิให้กับเด็ก

UMDÆMI

umdæmi er sérstakt svæði þar sem ákveðin starfsemi fer fram, t.d. starfar lögregla í hverju umdæmi og hver skattstjóri starfar í sínu umdæmi

Administrative area

Administrative area. A geographical area which is a single unit, e.g. there is one tax authority and one police force, under single command, within each such unit.

ตำบล

ตำบล เป็นเขตบริเวณเฉพาะที่ใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสำนักงานเขตประจำอยู่ในแต่ละตำบล 

UMFERÐ

umferð t.d. bíla og annarra farartækja felst í því að þau fara á milli staða á götunum

Traffic

Traffic. Cars, motorcycles, bicycles, buses, etc., moving along the roads.

การจราจร

การจราจร ได้แก่ การเดินทางทางรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ โดยทั่วไปหมายถึง การเดินทางจากที่แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง

UMFERÐARLÖG

umferðarlög eru sérstök lög sem fjalla um umferð bíla og annarra ökutækja um götur og vegi

Traffic Act

Traffic Act. An act of law (statute) covering the movement of traffic on streets and roads. 

กฎหมายจราจร

กฎหมายจราจร เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางรถยนต์ และโดยยานพาหนะอื่นๆบนท้องถนน

UMFERÐARMERKI

umferðarmerki eru skilti sem leiðbeina ökumönnum og öðrum um reglur í umferðinni og aðstæður á götu eða vegi

Traffic sign

Traffic sign.  A sign or notice which gives information to drivers or states limits applying to the movement of traffic. 

เครื่องหมายการจราจร

เครื่องหมายการจราจร เป็นเครื่องหมายที่ผู้ขับขี่ยวดยาน จะต้องปฏิบัติตามขณะใช้การจราจรบนท้องถนน

UMFERÐARREGLUR

umferðarreglur eru reglur um umferð sem öllum sem ferðast í umferðinni ber að fara eftir

Traffic rules (rules of the road)

Traffic rules (rules of the road). Rules which all road-users must obey. 

กฎจราจร

กฎจราจร เป็นกฎบังคับการจราจร ที่ผู้ใช้การจราจรจะต้องปฏิบัติตามกฎดังกล่าว

UMSAMINN

ef eitthvað er umsamið þá er búið að semja um það

Agreed, decided; negotiated

Agreed, decided; negotiated. Something that people have talked about and approved. 

ยินยอม, ตกลง

หากได้ทำการยินยอมหรือตกลงในบางสิ่งบางอย่าง หมายถึงได้ทำการเจรจาแล้ว

UMSJÓN

ef maður hefur umsjón með einhverju þá lítur maður eftir því og sér um að það gangi eðlilega fyrir sig eða sé í lagi

Supervision (inspection; monitoring)

Supervision (inspection; monitoring). Checking to see that something is as it should be. 

เฝ้าดูแล

หากบุคคลเป็นผู้ที่เฝ้าคอยดูแลในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็จะต้องกระทำอย่างดีที่สุด และจะต้องคอยดูแลให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

UMSJÓNARKENNARI

umsjónarkennari er kennari sem hefur yfirumsjón með ákveðnum bekk í skóla eða ákveðnum nemendum í bekknum

Class teacher (supervisor)

Class teacher (supervisor).  A teacher who is in charge of a particular class in a school, or of particular pupils in the class. 

ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้น เป็นครูที่มีหน้าที่ดูแลเด็กหรือชั้นเรียนตามที่มีการกำหนด

UMSÓKN

umsókn felst í því að maður óskar formlega eftir að fá eitthvað, t.d. starf eða ákveðna þjónustu hjá fyrirtæki eða stofnun

Application

Application. Asking formally for something, e.g. a job or a passport. 

คำร้อง

คำร้อง โดยทั่วไปเป็นการที่บุคคลยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ เพื่อความประสงค์บางอย่าง เช่นสมัครงาน หรือขอรับบริการจากบริษัทหรือสถาบันต่างๆ

UMSÓKNAREYÐUBLAÐ

umsóknareyðublað er sérstakt eyðublað sem er fyllt út til þess að sækja um eitthvað, t.d. starf eða ákveðna þjónustu

Application form

Application form. A special form to fill out when you are applying for something, e.g. a job, or a passport.

ใบคำร้อง

ใบคำร้อง เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับกรอกข้อความ เพื่อความประสงค์บางอย่าง เช่นสมัครงาน หรือขอรับบริการจากบริษัทหรือสถาบันต่างๆ

UMSÆKJANDI

maður er umsækjandi ef maður skilar inn umsókn, t.d. um starf

Applicant

Applicant. Someone who has submitted (sent in) an application for something, e.g. a job.

ผู้ยื่นคำร้อง

หากบุคคลได้ทำการยื่นคำร้อง เช่น การเข้าสมัครงาน ก็จะเป็นผู้ยื่นคำร้อง 

UMSÖGN

umsögn er það sem er sagt t.d. um einstakling eða málefni; ef maður fær t.d. góða umsögn hjá einhverjum þá talar hann vel um mann; umsögn er oft gefin sem skriflegt álit á einstaklingi eða máli

Report; comment; testimonial.  

Report; comment; testimonial.  Something that is said about a person or some matter, giving an opinion or facts; an official statement presenting a point of view. 

คำอ้างอิง

คำอ้างอิง เป็นคำที่กล่าวอ้างอิงถึงบุคคลหรือผลงาน; หากบุคคลได้รับคำอ้างอิงที่ดีจากผู้ใดผู้หนึ่ง หมายความว่าเป็นการกล่าวถึงไปในทางที่ดี; คำอ้างอิง ส่วนใหญ่จะออกให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงถึงความคิดเห็นสำหรับส่วนบุคคลหรือในผลงาน

UMÖNNUN

ef fólk þarf umönnun er einhver sem hugsar um það og aðstoðar við ýmsa hluti, t.d. að baða sig og klæða sig; þeir sem vinna við umönnun vinna t.d. á hjúkrunarheimilum, sjúkrahúsum eða sambýlum fyrir fatlaða

Care

Care.  Help for people who are not able to do certain things themselves (e.g. washing and dressing themselves) because they are ill, old or disabled. Care is given in private homes, and also in nursing homes, hospitals and homes for the disabled. 

การดูแล

หากบุคคลต้องการความดูแลจากผู้อื่น ได้แก่บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ช่วยอาบน้ำและแต่งกาย; การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือดูแล ส่วนใหญ่ จะมีที่สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย, โรงพยาบาล หรือบ้านพักสำหรับบุคคลทุพพลภาพ 

UNDANSKILINN

ef maður er undanskilinn einhverju þá er maður ekki með í því

Not included

Not included

กีดกัน, ไม่ยอมให้, ถูกจำกัด

หากบุคคลถูกกีดกันในการบางอย่าง หมายถึงบุคคลนั้นไม่มีส่วนร่วมในสิ่งนั้น

UNDANTEKNING

það er undantekning þegar vikið er frá einhverri reglu af sérstakri ástæðu

Exception

Exception. Something that is unusual, not like most examples or different in some special way. 

ข้อยกเว้น

การได้รับข้อยกเว้นนั้น เป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อบางกรณี 

UNDANÞÁGA

ef maður fær undanþágu frá einhverju sem þarf að gera fær maður sérstakt leyfi til þess að þurfa ekki að gera það

Exemption

Exemption.  Special permission not to have to do something, i.e. to be free of some obligation.

การยกเว้น

หากบุคคลได้รับการยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง บุคคลนั้นจะต้องได้รับอนุญาตแล้วว่า ไม่ต้องกระทำในสิ่งนั้น

UNDIRRITUN

undirritun er það sama og undirskrift

Signature

Signature. (Same as undirskrift.) 

การเซ็นชื่อ

การเซ็นชื่อมีความหมายเดียวกับคำว่า undirskrift (ลายเซ็น)

UNDIRSKRIFT

undirskrift er eiginhandaráritun sem maður setur á skjöl, t.d. samninga, til þess að staðfesta það sem þar stendur og sýna að maður samþykki það

Signature

Signature. A person's name, which he or she writes on a document to confirm what is written there and show that the person understands it and agrees to it.

ลายเซ็น

ลายเซ็น เป็นลายมือของบุคคลที่เซ็นลงในเอกสาร ยกตัวอย่างเช่น การเซ็นสัญญา เพื่อการรับรองว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในเอกสารและรับรอง

UNGBARN

börn eru ungbörn á fyrstu mánuðum ævi sinnar

Infant

Infant. A young child during its first few months (or first year) of life. 

เด็กอ่อน

เด็กอ่อน เป็นเด็กที่มีอายุหนึ่งเดือนนับจากวันคลอด

UNGBARNAEFTIRLIT

foreldrar fara reglulega með börn sín í ungbarnaeftirlit frá því þau fæðast og þar til þau byrja í skóla þar sem þau hitta ljósmóður, hjúkrunarfræðing eða lækni sem fylgist með því að barnið vaxi og þroskist eðlilega, að það fái þær bólusetningar sem það 

Child health monitoring

Child health monitoring. Parents take their children for regular monitoring from birth until they start school. There, they meet a midwife, nurse or doctor who checks to see if the child is growing and developing normally, gives it the required vaccinations and gives the parents advice on looking after the child.

ตรวจดูแลเด็กอ่อนหลังคลอด

ผู้ปกครองมีหน้าที่พาบุตรของตนไปรับการตรวจดูแลเด็กอ่อนหลังคลอด ตั้งแต่เด็กคลอดจนกว่าเด็กจะเข้าโรงเรียน โดยจะได้พบกับพยาบาลผดุงครรภ์, พยาบาลหรือแพทย์ ที่มีหน้าที่คอยดูแลด้านการเจริญเติบโตและการพัฒนาการร่างกายของเด็ก และได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์กำหนด นอกจากนั้น ผู้ปกครองจะได้รับความรู้ในการดูแลเลี้ยงดูบุตร

UNGBARNAVERND

ungbarnavernd er eftirlit með heilsu og þroska barna frá því að þau fara heim af fæðingardeild og þangað til þau byrja í grunnskóla; í ungbarnaverndinni felst m.a. reglubundin læknisskoðun, bólusetningar gegn ákveðnum smitsjúkdómum, eftirlit með vexti og 

Child health care

Child health care. Monitoring of the health and development of children from when they go home from the maternity ward until they start junior school. This consists of regular examinations by doctors, vaccinations against certain infectious diseases, monitoring of the child's growth and development and advice to the parents. It takes place in health clinics. 

คุ้มครองป้องกันดูแลเด็กอ่อน

คุ้มครองป้องกันดูแลเด็กอ่อน เป็นการดูแลสุขภาพและการพัฒนาการของร่างกาย นับตั้งแต่ออกจากแผนกคลอดเพื่อกลับบ้าน จนกว่าเด็กจะเข้าโรงเรียน; ในการคุ้มครองป้องกันดูแลเด็กอ่อนนี้ แพทย์จะทำการตรวจร่างกายของเด็กอย่างสม่ำเสมอ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อบางชนิด ดูแลการเจริญเติบโตและการพัฒนาการร่างกายของเด็ก และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง; ในการคุ้มครองป้องกันดูแลเด็กอ่อนนี้ โดยจะให้บริการที่ศูนย์อนามัยทั่วไป

UNGLINGUR

unglingar eru ungt fólk á aldrinum 13-18 ára

Young person (teenager, adolescent)

Young person (teenager, adolescent). Someone aged 13-18 years. 

วัยรุ่น

วัยรุ่น เป็นเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13-18 ปี

UPPBÓT

uppbót er greiðsla sem fólk fær í viðbót við aðrar greiðslur, t.d. bætur eða laun, eftir ákveðnum reglum eða samkvæmt samningum, t.d. uppbót á lífeyri eða orlofsuppbót

Supplement

Supplement. A payment which people receive in addition to other payments, e.g. benefit payments or wages, according to certain agreements. Examples: pension supplement, vacation pay supplement.

โบนัส

โบนัส เป็นเงินที่บุคคลได้รับเพิ่มเติมควบคู่ไปกับเงินจำนวนอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มเติมควบคู่ไปกับเงินเดือน โดยจะได้รับตามกฎเกณฑ์หรือตามสัญญา อาทิเช่น เงินโบนัสควบคู่ไปกับเงินเลี้ยงชีพหรือเงินโบนัสเพื่อการหยุดพักร้อน

UPPHÆÐ

upphæð er ákveðið magn peninga

Amount, sum

Amount, sum. A sum of money, e.g. ISK 5,000. 

รวมจำนวน 

การรวมจำนวน เป็นการรวมยอดของจำนวนเงิน

UPPLÝSINGAR

upplýsingar eru fræðsla eða vitneskja um eitthvað; ef maður gefur einhverjum upplýsingar um eitthvað segir maður honum það sem maður veit eða getur fundið skráð um það

Information

Information. Facts, knowledge or data about something. If you provide information about something, you say or write what you know about it.

ข้อมูล

ข้อมูล เป็นการให้ความรู้ในกรณีต่างๆ; หากบุคคลให้ความรู้ในบางสิ่งบางอย่าง หมายความว่า บุคคลนั้นมีความรู้ในสิ่งนั้น นอกจากนั้นยังสามารถค้นหาข้อมูลได้จากที่ได้มีการบันทึกไว้

UPPLÝST SAMÞYKKI

samþykki sem veitt er skriflega af fúsum og frjálsum vilja.

Informed consent

Informed consent. Consent (agreement or approval) that somebody gives when they are in possession of the facts about something.

ยอมรับในข้อความ

ยอมรับในข้อความ คือการยอมรับหรือรับรู้ในข้อความที่ได้ถูกเขียนขึ้น 

UPPSAGNARFRESTUR

uppsagnarfrestur er ákveðinn tími sem líður frá því að einhverju er sagt upp og þangað til uppsögnin tekur gildi; ef t.d. fólki er sagt upp vinnu eða ef það segir sjálft upp starfi sínu þarf það yfirleitt að vinna þangað til uppsagnarfresturinn er liðinn 

Notice period for termination

Notice period for termination.  A period of time that passes from when an agreement is terminated until the termination takes effect.  For example, if someone is dismissed from their job, or decides to stop and gives notice to the employer, they usually have to work until the end of the notice period, and receive wages for doing so. 

แจ้งให้ทราบก่อนให้ออกจากงาน

การแจ้งให้ทราบก่อนให้ออกจากงาน เป็นระยะเวลาที่แจ้งให้ทราบว่าให้ออกจากงาน จนถึงวันที่ต้องออกจากงาน; ยกตัวอย่างเช่น หากบุคคลถูกให้ออกจากงาน หรือต้องการลาออกจากงานเอง โดยทั่วไปแล้ว ก็จะต้องแจ้งให้ทราบก่อน และจากนั้นก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะถึงกำหนดวันที่แจ้งให้ออกจากงาน ซึ่งในระหว่างนั้น ก็จะได้รับเงินเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดวันทำงาน

UPPSÖGN

uppsögn felst í því að atvinnurekandi segir starfsmanni sínum upp vinnunni eða að starfsmaður segir sjálfur upp störfum

Termination; dismissal

Termination; dismissal. When an employer terminates a worker's employment (dismisses, lays off or sacks the worker) or when the worker gives notice (announces that he or she wants to leave).

ลาออก

ลาออก โดยทั่วไปเป็นการแจ้งให้ลูกจ้างออกจากงานของตนโดยนายจ้าง หรือในทางตรงกันข้าม ลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบว่า ตนต้องการลาออกจากงาน 

UTANKJÖRFUNDARATKVÆÐI

utankjörfundaratkvæði eru atkvæði fólks sem ekki getur mætt á kjörstað á kjördaginn, t.d. vegna þess að það er veikt eða af því að það er erlendis; fólk getur t.d. greitt utankjörfundaratkvæði hjá ræðismönnum eða í sendiráðum erlendis

Absentee vote (postal vote)

Absentee vote (postal vote). A vote cast by someone who is not able to go to a polling station on election day, e.g. because they are ill or are not in the country. People can cast absentee votes at Icelandic consuls' offices abroad, or at Icelandic embassies.

ออกเสียงเลือกตั้งนอกเขต

ในออกเสียงเลือกตั้งนอกเขต เป็นวิธีการออกเสียงเลือกตั้งของบุคคล ที่ไม่สามารถมาออกเสียงในเวลาและสถานที่ที่จัดให้มีการเลือกตั้งได้ อาทิเช่น  เกิดเจ็บป่วยหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศ; บุคคลสามารถขอออกเสียงเลือกตั้งได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่ต่างประเทศ

UTANKJÖRFUNDARKOSNING

utankjörfundarkosning er kosning sem fer ekki fram á kjörstað eða ekki á kjördag

Absentee voting

Absentee voting.  Voting that does not take place at polling stations on election day. 

ออกเสียงเลือกตั้งก่อนเวลา 

การออกเสียงเลือกตั้งก่อนเวลา เป็นวิธีการออกเสียงเลือกตั้งของบุคคล ที่ไม่สามารถมาออกเสียงในเวลาและสถานที่ที่จัดให้มีการเลือกตั้งได้

UTANRÍKISMÁL

utanríkismál eru öll mál sem snúast um opinber samskipti lands við önnur lönd

Foreign affairs

Foreign affairs. All matters involving official contact between one state and another. 

ปัญหาระหว่างประเทศ

ปัญหาระหว่างประเทศ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐที่มีขึ้นระหว่างประเทศ

UTANRÍKISRÁÐHERRA

utanríkisráðherra er ráðherra sem stýrir utanríkisráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister for Foreign Affairs

Minister for Foreign Affairs.  The government minister in charge of the Ministry for Foreign Affairs. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ รัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ปกครองดูแลการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศแทนรัฐบาล

UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

utanríkisráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með utanríkismálum landsins, t.d. varnarmálum og samskiptum við önnur ríki; yfirmaður ráðuneytisins er utanríkisráðherra

Ministry for Foreign Affairs

Ministry for Foreign Affairs.  The government ministry dealing with a country's foreign affairs, e.g. defence and contact with other states. It is headed by the Minister for Foreign Affairs.

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลปัญหาหรือกรณีที่เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ด้านกลาโหม และการติดต่อระหว่างประเทศ; ผู้ที่มีหน้าที่ปกครองดูแลการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

UTANRÍKISSTEFNA

utanríkisstefna lands felst í því sem stjórnvöld hafa ákveðið um samskipti þess við önnur lönd

Foreign policy

Foreign policy. The approach and priorities that the government has decided on in its dealings with other states. 

นโยบายต่างประเทศ

นโยบายต่างประเทศของประเทศ โดยทั่วไป รัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจ ด้านการติดต่อกับประเทศอื่นๆ

UTANRÍKISÞJÓNUSTA

utanríkisþjónusta er heiti yfir þær stofnanir sem sjá um utanríkismál, t.d. sendiráð; utanríkisráðuneytið hefur yfirumsjón með utanríkisþjónustu hvers lands

Foreign service

Foreign service. All the government bodies that are involved in foreign affairs, e.g. embassies. The Ministry for Foreign Affairs (of any country) is in charge of a country's foreign service.

ส่วนราชการต่างประเทศ

ส่วนราชการต่างประเทศ เป็นสถานบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิเช่น สถานทูต; กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ดูแลงานราชการแผนกทูตในแต่ละประเทศ

ÚRLAUSN

þegar úrlausn fæst í einhverju máli þá er búið að leysa úr málinu

Solution (resolution)

Solution (resolution). Coming to a conclusion in a case; resolving difficulties or solving a problem. 

ทางออก, ข้อแก้ปัญหา

เมื่อหาทางออกในปัญหาบางอย่างได้ หมายถึงได้ทำการแก้ไขปัญหานั้นแล้ว

ÚRRÆÐI

úrræði er leið til lausnar á ákveðnum málum, t.d. er sérkennsla úrræði fyrir börn með sérþarfir í skólakerfinu

Remedy

Remedy. A way of solving a problem, e.g. by providing special teaching in the school system for children with special requirements.

กลวิธี, กลยุทธ

กลวิธี หมายถึง กลยุทธหรือวิธีต่าง ๆ ที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น การสอนโดยใช้กลยุทธ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษภายในโรงเรียน

ÚRSKURÐUR

úrskurður er ákvörðun, t.d. dómara eða sýslumanns, sem verður að fara eftir

Ruling

Ruling. A decision, e.g. by a court or district commissioner, which must be accepted.

คำตัดสิน 

ในการตัดสิน ยกตัวอย่างเช่น การลงความเห็นแล้วของศาลหรือนายอำเภอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม

ÚTBORGUN

útborgun felst í því að maður fær launin sín greidd frá launagreiðanda

Payment; wage payment

Payment; wage payment. Payment of wages by an employer. 

เงินเดือนออก

เงินเดือนออก ได้แก่บุคคลได้รับเงินที่จ่ายเป็นเงินเดือน

ÚTGÁFA

útgáfa felst í því að birta eitthvað opinberlega, t.d. bók eða tímarit; það er líka talað um útgáfu ýmiss konar skjala og skilríkja, t.d. vegabréfa, þegar þau eru tilbúin og afhent

 Publication : Issue (issuing), 

1) Publication. Making something public, or available to everyone, e.g. in a book or magazine. 2) Issue (issuing), of certain documents and official papers, e.g. of a passport when it is ready.

จัดพิมพ์โฆษณา

จัดพิมพ์โฆษณา เป็นการจัดพิมพ์เพื่อนำออกสู่สาธารณชน ยกตัวอย่างเช่น หนังสือหรือวารสารต่างๆ; นอกจากนั้นยังหมายถึงการออกเอกสารต่างๆหรือบัตรแสดงตน เช่น หนังสือเดินทาง เมื่อเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะมอบส่ง

ÚTGÁFUDAGUR

útgáfudagur er dagurinn þegar eitthvað er gefið út

Date of publication; date of issue

Date of publication; date of issue.  The date when something is published or issued. 

วันที่ออก

วันที่ออก เป็นการลงวันที่ที่ออกเอกสารบางอย่าง

ÚTGÁFULAND

útgáfuland er landið þar sem eitthvað er gefið út

Country of issue (publication)

Country of issue (publication). The country where something was issued or published. 

ออกให้ที่ประเทศ

ออกให้ที่ประเทศ เป็นประเทศที่เป็นผู้ออกเอกสารบางอย่าง

ÚTGÁFURÍKI

útgáfuríki er það sama og útgáfuland

Issuing state

Issuing state; the state where something was issued or published. (Same as útgáfuland).

ออกให้ที่ประเทศ

ออกให้ที่ประเทศ มีความหมายเดียวกันกับคำว่า útgáfuland

ÚTGÁFUSTAÐUR

útgáfustaður er staðurinn þar sem eitthvað er gefið út, t.d. bær eða borg

Place of issue (publication)

Place of issue (publication). The place (e.g. a town or city) where something was issued (or published).

สถานที่ออก

สถานที่ออก เป็นสถานที่ที่เป็นผู้ออกเอกสารบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เมืองหรือเขต

ÚTGJÖLD

útgjöld eru þeir peningar sem maður eyðir í reglulegan kostnað, t.d. afborganir af lánum, til þess að borga reikninga og kaupa mat

Expenses

Expenses. The money you spend regularly on things you have to pay for, e.g. instalments of loans, paying bills and buying food.

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย เป็นเงินที่บุคคลใช้จ่ายในสิ่งต่างๆตามปรกติ อาทิเช่น ชำระหนี้กู้ยืม หรือการชำระหนี้และซื้อเครื่องบริโภค

ÚTIVISTARTÍMI

útivistartími er sá tími sem fólki er leyft að vera á ferli úti; t.d. eru reglur um útivistartíma barna sem er breytilegur eftir aldri og árstíma

The hours when children are permitted to be out of doors and unaccompanied

The hours when children are permitted to be out of doors and unaccompanied. This varies according to the age of the children and the time of year. 

ระยะเวลาอนุญาตให้อยู่นอกบ้าน

ระยะเวลาอนุญาตให้อยู่นอกบ้าน เป็นเวลาที่อนุญาตให้บุคคลอยู่นอกบ้าน ยกตัวอย่างเช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาอนุญาตให้อยู่นอกบ้านของเด็ก ซึ่งเวลานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็กและฤดูกาล

ÚTLÁNSVEXTIR

útlánsvextir eru vextir sem maður þarf að borga af láni sem maður tekur í banka eða hjá lánasjóði

Interest on loans; credit interest

Interest on loans; credit interest. Interest that you have to pay on money you borrow from a bank or housing financing fund. 

ดอกเบี้ยเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นดอกเบี้ยที่บุคคลต้องชำระ เมื่อทำการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือจากสถาบันเงินกู้

ÚTLENDINGALÖG

útlendingalög eru sérstök lög sem alþingi hefur sett um útlendinga á Íslandi

Foreign Nationals Act (Act on Foreigners)

Foreign Nationals Act (Act on Foreigners). A special act of law (statute) covering the rights of foreign nationals in Iceland (Act no. 96/2002). 

กฎหมายชาวต่างชาติ

กฎหมายชาวต่างชาติ เป็นกฎหมายเฉพาะ นำออกใช้โดยรัฐสภา เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ประเทศไอซ์แลนด์

ÚTLENDINGASTOFNUN

útlendingastofnun er stofnun á vegum ríkisins sem sér t.d. um útgáfu dvalar- og atvinnuleyfa til útlendinga og útgáfu vegabréfa fyrir íslenska ríkisborgara

Directorate of Immigration

Directorate of Immigration. A government body in charge of issuing residence and work permits to foreign nationals, and also of issuing passports to Icelandic citizens. 

กองควบคุมคนเข้าเมือง

กองควบคุมคนเข้าเมือง เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้ความดูแลของภาครัฐ มีหน้าที่ดูแลการออกใบอนุญาตอยู่อาศัย- หรือทำงานให้กับชาวต่างชาติ และยังดูแลด้านการออกหนังสือเดินทางให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไอซ์แลนด์

ÚTLENDINGUR

maður er útlendingur í landi þar sem maður á ekki heima eða þar sem maður er ekki fæddur og alinn upp

Foreign national (alien); foreigner

Foreign national (alien); foreigner. You are a foreigner (or foreign national) in a country where you do not normally live and where you were not born or brought up. 

ชาวต่างชาติ

บุคคลชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศนี้ เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีที่อยู่อาศัย หรือเกิดและเติบโตที่ประเทศนี้

ÚTLÖND

útlönd eru önnur lönd en það sem maður miðar við eða horfir frá, en það er oftast landið þar sem maður býr; á Íslandi eru t.d útlönd öll önnur lönd en Ísland

Other countries

Other countries, as considered from the point of view of one particular country, normally the one where one is at the time or where one lives, e.g. from Iceland, ‘útlönd' refers to all other countries in the world.

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ เป็นประเทศอื่นๆที่ตนเองไม่ได้อาศัยอยู่หรืออยู่ห่างไกลจากเรา โดยทั่วไปจะมีผู้คนอาศัยอยู่; ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไอซ์แลนด์ จะเป็นต่างประเทศ

ÚTREIKNINGUR

útreikningur sýnir hvernig eitthvað er reiknað út, t.d. kostnaður við lán

Calculation

Calculation. Details of how something is worked out in figures, e.g. the cost of taking a loan.

คิดคำนวน

การคิดคำนวน เป็นการแสดงวิธีคิดบัญชี เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 

ÚTRUNNINN

þegar eitthvað er útrunnið þá er tími þess liðinn; ef matvara er útrunnin þá er síðasti dagur sem má borða matinn liðinn; ef frestur er útrunninn þá er tíminn sem maður hafði til þess að gera eitthvað eða skila einhverju liðinn

Expired

Expired.  No longer valid; older than it should be. A food product expires when its shelf life is past; a document (e.g. a licence or passport) expires on a certain date and has to be renewed.  

หมดอายุ, สิ้นกำหนด

เมื่อบางสิ่งบางอย่างหมดอายุ หมายถึงการสิ้นกำหนด; หากอาหารหมดอายุ หมายความว่าสามารถรับประทานอาหารนั้นได้เป็นวันสุดท้าย; ส่วนใหญ่คำว่าหมดอายุ หมายถึงระยะเวลาที่บุคคลมี เพื่อกระทำในสิ่งนั้น และต้องให้เสร็จสิ้นตามกำหนด

VAKT

vakt er ákveðið vinnutímabil á vinnustöðum þar sem starfsemin nær yfir lengri tíma en venjulegan vinnudag, t.d. allan sólarhringinn, og starfsfólk skiptist á að vinna; ef maður vinnur á vöktum vinnur maður á mismunandi tímum, t.d. stundum á daginn og stun

Shift

Shift. A certain working period at a place of work where operations continue outside the normal working day (e.g. round the clock). Workers take it in turns during the period, so those who work shift work sometimes work during the evening or at night.

เข้าเวรยาม, เข้ากะ

การเข้าเวรยาม เป็นกำหนดระยะเวลาในการทำงาน ที่จะต้องปฏิบัติเป็นเวลาที่นานกว่าวันทำงานปรกติ อาทิเช่น ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และมีการผัดเปลี่ยนเวรระหว่างพนักงาน์; หากบุคคลทำงานแบบเข้ากะ ก็จะทำงานในระยะเวลาที่แตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น การทำงานในเวลากลางวัน หรือในเวลาค่ำหรือในเวลากลางคืน

VAKTAVINNA

vaktavinna felst í því að vinna á vöktum

Shift work

Shift work. Work that is divided into shifts (e.g. day shift, evening shift, night shift). 

เข้าเวรยาม, เข้ากะ

เข้าเวรยาม, เข้ากะ มีความหมายเดียวกันกับคำว่า vöktum

VASAPENINGAR

vasapeningar eru peningar sem t.d. börn og unglingar fá frá foreldrum sínum til daglegrar neyslu; vasapeningar geta líka verið peningar sem elli- og örorkulífeyrisþegar geta átt rétt á ef þeir dvelja t.d. á sjúkrahúsi og fá ekki lífeyri

Pocket money

Pocket money.  Money that parents give their children to pay for small day-to-day costs; the same word is used to refer to the allowance that old-age pensioners or disability pensioners may be entitled to when they are in hospital but to not receive their pensions while they are there.  

เงินช่วยเหลือรายวัน

เงินช่วยเหลือรายวัน เป็นเงินที่เด็กและวัยรุ่นได้รับจากผู้ปกครองของตนเพื่อการใช้จ่ายประจำวัน; เงินช่วยเหลือรายวัน หมายถึงเงินเลี้ยงชีพเพื่อผู้สูงอายุ- เงินเลี้ยงชีพเพื่อบุคคลทุพพลภาพ โดยจะจ่ายให้สำหรับบุคคลที่มีสิทธิได้รับ ในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และไม่ได้รับเงินเลี้ยงชีพ

VAXTABÆTUR

vaxtabætur er styrkur frá ríkinu sem fólk getur átt rétt á samkvæmt ákveðnum reglum ef það borgar háa vexti af húsnæðislánum

Interest benefit

Interest benefit.  Benefit (a payment) from the state that people may be entitled to receive according to certain rules if they pay large sum in interest on their mortgages. 

เงินชดเชยภาษี

เงินชดเชยภาษี เป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ที่จ่ายให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย หากบุคคลนั้นต้องจ่ายดอกเบี้ยในจำนวนที่สูง เนื่องจากการกู้ยืมเพื่อซื้อที่พักอาศัย

VAXTAKJÖR

vaxtakjör hjá banka eða lánastofnun ráðast af því hvað maður þarf að borga háa vexti af láni sem maður fær í bankanum eða stofnuninni

Interest rate

Interest rate.  The interest you are charged by a bank or other finance company or institution on money that you borrow. 

เงื่อนไขดอกเบี้ย

เงื่อนไขดอกเบี้ยจากธนาคารหรือสถาบันเงินกู้ เป็นเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ย ในกรณีที่บุคคลทำการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันเงินกู้

VAXTAMUNUR

vaxtamunur er munurinn á milli innláns- og útlánsvaxta lánastofnana.

Interest differential

Interest differential. The difference between the interest rates applying to deposits and loan at banks or other credit institutions.

ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย

ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย เป็นความแตกต่างระหว่าง ให้ธนาคารกู้ยืม- ธนาคารให้กู้ยืม

VEÐ

veð er trygging fyrir því að sá sem lánar fólki peninga fái þá til baka þótt fólk geti ekki borgað af láninu; lán sem fólk fær til að kaupa húsnæði er t.d. oftast tryggt með veði í húsinu eða íbúðinni

Mortgage lien (security)

Mortgage lien (security).  A method of making sure that someone who loans money will not lose it completely even if the borrower does not pay the loan back. For example, when people take a mortgage to buy property, the property itself is usually put up as a security for the repayment of the mortgage. If they do not pay back the loan, then the lender can take possession of the property instead.

จำนอง

การจำนอง เป็นการประกันให้กับผู้ออกเงินกู้ว่า จะได้รับเงินคืนแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีเงินจ่ายคืนให้ก็ตาม; เช่น บุคคลได้รับเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ราคาบ้านเป็นสิ่งค้ำประกัน

VEÐBRÉF

veðbréf eru skuldabréf með veði í eign

Mortgage bond

Mortgage bond. A security backed by a mortgage right on property. 

ใบจำนองหลักทรัพย์

ใบจำนองหลักทรัพย์ เป็นใบกู้ยืมที่ใช้ทรัพย์สินจำนอง

VEFFANG

veffang er slóð á netinu, nokkurs konar heimilisfang, sem leiðir á heimasíðu eða vef stofnunar, fyrirtækis eða einstaklings

URL; web address; internet address

URL; web address; internet address.  A sequence of letter used on the internet like an address which opens up the homepage or website of an institution, company or individual.

เวปไซท์

เวปไซท์ เป็นพื้นที่ในอินเตอร์เน็ต ที่มีที่อยู่ต่างๆ ที่สามารถค้นหาโฮมเพทหรือเวปไซท์ของสถาบัน, บริษัทต่างหรือส่วนบุคคล

VEFSÍÐA

vefsíða er skjal eða svæði á netinu sem hægt er að komast í úr öllum tölvum gegnum ákveðið veffang

Web page

Web page. A site on the World Wide Web that can be opened from any computer by using a certain URL (internet address).

เว็บเพจ

หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีเนื้อหาที่เราจะได้เห็นบนจอภาพของคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดดยผ่านทางเวปไซท์  

VEGABRÉF

vegabréf eru sérstök persónuskilríki frá yfirvöldum sem fólk þarf að hafa til að mega ferðast á milli landa

Passport

Passport.  A special identity document, issued by a government authority, which people must have with them when they travel between countries. 

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารแสดงตน ที่ภาครัฐเป็นผู้ออกให้ เพื่อบุคคลใช้นำติดตัวไปด้วยขณะเดินทางไปต่างประเทศ

VEGABRÉFAEFTIRLIT

vegabréfaeftirlit felst í því að vegabréf fólks eru skoðuð þegar það kemur til landsins til þess að staðfesta t.d. að fólk sé það sem það segist vera

Passport control; passport inspection

Passport control; passport inspection. When people enter the country, they must show their passports as proof of their identity.

ตรวจคนเข้าเมือง

ตรวจคนเข้าเมือง โดยทั่วไปจะมีหน้าที่คอยตรวจตราหนังสือเดินทางของบุคคล ที่เดินทางเข้าประเทศมา เพื่อเป็นการรับรองว่า เป็นบุคคลเดียวกันที่ปรากฎในหนังสือเดินทางจริง

VEGABRÉFASKOÐUN

vegabréfaskoðun er það sama og vegabréfaeftirlit

Passport control; passport inspection 

Passport control; passport inspection (same as vegabréfaeftirlit).

ตรวจหนังสือเดินทาง

ตรวจหนังสือเดินทาง มีความหมายเดียวกันกับคำว่า vegabréfaeftirlit

VEGABRÉFASKRÁ

vegabréfaskrá er sérstök skrá í vörslu yfirvalda yfir öll vegabréf sem hafa verið gefin út og upplýsingarnar sem eru í þeim

Passport register

Passport register. A special register maintained by the authorities and containing records of all passports issued and the information in them.

ทะเบียนหนังสือเดินทาง

ทะเบียนหนังสือเดินทาง เป็นการลงทะเบียนหนังสือเดินทางทุกฉบับ ที่มีการออกให้กับบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะบรรจุข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างละเอียด

VEGABRÉFASKYLDA

vegabréfaskylda felur í sér að maður verður að hafa vegabréf á ferðalögum á milli landa

Passport requirement

Passport requirement. When it is necessary to have a passport in order to travel between countries

ต้องมีหนังสือเดินทาง

บุคคลที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางติดตัว

VEGABRÉFSÁRITUN

vegabréfsáritun felur í sér leyfi frá yfirvöldum lands, sem maður ætlar að ferðast til, til þess að koma þangað og það er staðfest með sérstakri áritun í vegabréfi manns; maður þarf ekki að hafa vegabréfsáritun til að ferðast til allra landa

Visa

Visa. A permit issued by the authorities of a country you want to visit, allowing you to enter and leave that country. This is shown by a special stamp in your passport.  Visas are not necessary for travel to all countries.

วีซ่า

วีซ่า เป็นใบอนุญาตที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ของประเทศที่บุคคลนั้นจะเดินทางไป เพื่อการเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวได้ ก็จะต้องมีการประทับตราวีซ่าลงในหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการรับรอง; บุคคลไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าในการเข้าประเทศทุกประเทศ 

VEGABRÉFSHAFI

ef maður er vegabréfshafi þá er maður með vegabréf sem er í gildi

Passport holder

Passport holder.  Someone who holds a valid passport. 

ผู้ถือหนังสือเดินทาง

หากบุคคลเป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง หมายถึงบุคคลนั้นมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

VEIKINDADAGUR

veikindadagur er dagur sem maður er veikur og kemst þess vegna ekki í vinnuna; launafólk vinnur sér inn rétt á veikindadögum eftir ákveðnum reglum í kjarasamningum og missir því ekki launin sín þótt það sé veikt í ákveðinn tíma

Day of illness; day off due to illness

Day of illness; day off due to illness. A day on which a worker does not go to work due to illness.  Workers have the right to take days off due to illness without loss of wages according to certain rules in their collective agreements. 

วันลาป่วย

วันลาป่วย เป็นวันที่บุคคลเกิดเจ็บป่วย และไม่สามารถมาทำงานได้; บุคคลที่กินเงินเดือน มีสิทธิลาหยุดได้หากเกิดเจ็บป่วย ตามกฎในสัญญาว่าจ้าง และจะไม่มีการหักเงินเดือน แม้ว่าบุคคลจะเกิดเจ็บป่วยในระยะเวลาหนึ่ง

VEIKINDI

það eru veikindi þegar fólk er veikt í langan tíma

Sickness; illness

Sickness; illness. When someone is ill (particularly for a long time). 

ความเจ็บป่วย

ความเจ็บป่วย หมายถึงการที่บุคคลป่วยเป็นเวลายาวนาน

VERÐBÓLGA

það er verðbólga þegar verð á vörum og þjónustu hækkar almennt og verðgildi peninga minnkar þannig að fólk getur t.d. keypt minna fyrir launin sín

Inflation

Inflation.  A rise in the general level of prices (of goods and services), with a resulting drop in the value of money. One result is that people's wages (if they remain unchanged) are no longer sufficient to buy the same amount as before.

ค่าเงินเฟ้อ

เมื่อเกิดค่าเงินเฟ้อ หมายถึง การที่ระดับราคาราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคคลจะต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงกว่าเงินเดือนของตน

VERÐBRÉF

verðbréf er skjal sem staðfestir að maður eigi verðmæti, t.d. hlutabréf sem segir að maður eigi hlut í hlutafélagi eða skuldabréf sem segir að maður eigi inni pening sem einhver skuldar manni

Security

Security.  A document showing that someone owns an item of value, e.g. a share certificate stating that one owns a share in a limited company or a bond stating that one is the owner of money that is owed by someone. 

ใบหลักทรัพย์

ใบหลักทรัพย์เป็นเอกสาร รับรองว่าบุคคลมีทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น มีใบหุ้นที่บุคคลในตลาดหุ้น หรือใบหุ้นกู้ เป็นสิ่งที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีเงิน แต่เป็นเงินที่มีผู้อื่นเป็นหนี้ตนอยู่

VERÐBRÉF

verðbréf er samheiti yfir skjöl sem eru ígildi peninga, eins og t.d. hlutabréf, skuldabréf og aðrar kröfur.

Security

Security. Any type of document that is the equivalent of money (e.g. a share, bond or other financial claim).

ใบหลักทรัพย์

ใบหลักทรัพย์เป็นเอกสารที่มีค่าเทียบเท่าเงิน ยกตัวอย่างเช่น ใบหุ้น, ใบหุ้นกู้หรือผลประโยชน์อื่นๆ

VERÐBÆTUR

verðbætur bætast við upphaflega upphæð, t.d. á láni eða bankainnistæðu, ef verðlag hefur hækkað vegna verðbólgu þannig að verðgildi peninganna haldist nokkurn veginn það sama

Indexation adjustment 

Indexation adjustment (price-level adjustment; inflation adjustment).  An amount added to the original amount of (e.g.) a loan or bank deposit to take account of inflation. The aim is to keep the monetary value more or less the same. 

มูลค่าเพิ่ม

มูลค่าเพิ่ม เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากราคาเดิม อาทิเช่น เงินกู้หรือเงินที่ฝากอยู่ในธนาคาร หากการตั้งราคอยู่ในราคาสูงขึ้นเนื่องมาจากมูลค่าเพิ่ม ราคาค่าเงินก็จะตั้งอยู่ในระดับเดียวกัน

VERÐLAGNING

það er verðlagning þegar verð á vörum eða þjónustu er ákveðið

Pricing

Pricing. Deciding the price of a product or service. 

การตั้งดัชนีราคา

เมื่อทำการตั้งดัชนีราคา ก็จะเป็นการกำหนดราคาสินค้าและค่าบริการ

VERÐTRYGGÐUR

ef lán er verðtryggt þýðir það að upphæð þess breytist eftir verðlagi í landinu og hækkar eftir því

Index-linked

Index-linked.  If a loan (or any sum of money) is index-linked, the amount will change in step with changes in the price-level in the country, rising if the price-level rises. 

ดัชนีมูลค่า

หากหนี้สินวัดจากดัชนีมูลค่า ยอดเงินกู้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับดัชนีราคาภายในประเทศ และจะขึ้นราคาตาม

VERÐTRYGGING

verðtrygging miðar að því að tryggja verðgildi peninga þannig að upphæð t.d. eignar eða skuldar breytist eftir verðlagi í landinu og hækki eftir því

Price indexation; index-linking

Price indexation; index-linking. A way of guaranteeing the value of a sum of money so that an amount of money representing the value of (e.g.) property, or a debt, will change in step with changes in general price-levels in the country.

ดัชนีมูลค่า

ดัชนีมูลค่า เป็นการประกันการเปลี่ยนแปลงของการขึ้นลงของค่าเงิน รวมทั้งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับดัชนีราคาภายในประเทศ และจะขึ้นราคาตาม

VERKALÝÐSFÉLAG

verkalýðsfélag er stéttarfélag fyrir verkafólk

Trade union

Trade union; workers' trade union. 

สหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงาน เป็นสหภาพฯสำหรับผู้ใช้แรงงาน

VERKALÝÐSHREYFING

verkalýðshreyfingin eru einstaklingar og verkalýðsfélög sem gæta hagsmuna verkafólks, t.d. með því að sjá til þess að fólk fái sanngjörn laun fyrir vinnu sína

Trade union movement

Trade union movement.  Individuals and trade unions who work in the interests of working people, e.g. by ensuring that they will receive fair wages for their work. 

ขบวนการแรงงาน

ขบวนการแรงงาน เป็นการปฏิบัติการส่วนบุคคลหรือจากสหภาพแรงงาน เพื่อผลประโยชน์สำหรับผู้ใช้แรงงาน อาทิเช่น ดูแลให้บุคคลได้รับเงินเดือนอย่างเป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้แรงงานของบุคคล

VERKFALL

verkfall felst í því að launafólk leggur niður vinnu til þess að mótmæla t.d. launum sínum eða starfsaðstöðu og til þess að krefjast hærri launa

Strike

Strike.  When workers stop working to protest about their wages or working conditions and to press for improvements.

การนัดหยุดงาน

การนัดหยุดงาน โดยทั่วไปเป็นการกระทำของผู้มีเงินเดือนประจำนัดกันหยุดงาน เพื่อเป็นการปะท้วง ยกตัวอย่าง เรื่องเงินเดือนของตน หรือสถานภาพในการทำงาน และวางเงื่อนไขเพื่อการขอเพิ่มเงินเดือน

VERKLEGT NÁM

í verklegu námi er nemendum kennt að vinna ákveðin verk og að nota til þess ákveðnar aðferðir og verkfæri; nemendur læra aðallega af leiðbeiningum kennara og því sem hann sýnir þeim en minna af bókum; verklegar námsgreinar eru t.d. textílmennt og smíðar o

Practical studies

Practical studies. Pupils are taught how to do a particular job, using particular methods and tools or materials. They learn mainly from instructions given by their teachers and what their teachers demonstrate, rather than from books. Practical subjects include, e.g. sewing, knitting, carpentry and metalwork. Practical courses are taught in the practical divisions of upper senior schools and in technical colleges. 

การเรียนสายอาชีพ

การเรียนสายอาชีพ จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในงานเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติและเรียนรู้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ; ส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนรู้จากครูมากกว่าจากตำราเรียน; การเรียนสายอาชีพ ได้แก่ วิชางานผ้า งานประดิษฐ์ไม้และโลหะ และฝึกสายอาชีพ อาทิเช่น เข้าเรียนในสาขาอาชีพในวิทยาลัย และที่โรงเรียนช่างฝีมือ

VERKSTÖÐ

verkstöð manns er sá staður innan vinnustaðarins þar sem maður vinnur, t.d. skrifborðið manns

Work station

Work station. The location within a place of work where one works, e.g. one's desk.

เขตปฏิบัติงาน

เขตปฏิบัติงานของบุคคล เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติงานของบุคคลภายในสถานที่ทำงาน อาทิเช่น ที่โต๊ะทำงาน

VERKSVIÐ

verksvið manns er það sem maður starfar við í vinnunni, t.d. sú tegund af verkefnum sem maður vinnur eða tekur þátt í

Scope of work

Scope of work; what someone deals with in the course of their work.

แผนกงาน

แผนกงานของบุคคล เป็นงานที่บุคคลปฏิบัติในที่ทำงาน อาทิเช่น ประเภทของงานที่บุคคลปฏิบัติหรือมีส่วนร่วม

VERKTAKI

ef maður er verktaki þá vinnur maður á eigin vegum og tekur að sér að vinna ákveðin verk fyrir aðra; verktaki sér sjálfur um að innheimta launin sín og að greiða af þeim skatta og gjöld

Contractor

Contractor.  Someone who is self-employed and undertakes to do particular jobs of work for other people. Contractors see to collecting their payments (wages and costs) and paying taxes and other charges relating to them.

งานรับเหมา

หากบุคคลเป็นผู้รับเหมางาน หมายถึงบุคคลทำงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานให้กับผู้อื่น; งานรับเหมา เป็นงานที่ตนต้องดูแลด้านการจ่ายเงินเดือนของตน และการจ่ายภาษีให้กับภาครัฐด้วยตนเอง

VERSLUN

verslun er fyrirtæki sem selur ákveðnar vörur, t.d. fást matur, hreinlætisvörur o.fl. í matvöruverslunum

Shop

Shop.  A company that sells products of one or more types, e.g. food, hygiene products, etc., are sold in food shops.

ร้านค้า, ห้างร้าน

ร้านค้า, ห้างร้าน เป็นบริษัทที่ขายสินค้าตามที่ตนกำหนด ยกตัวอย่างเช่น เครื่องบริโภค สินค้ารักษาความสะอาดในซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น 

VEXTIR

vextir eru ákveðin prósenta sem er greidd af peningaupphæð á ákveðnu tímabili, t.d. á einu ári; maður fær vexti af peningum sem maður geymir á bankareikningi og maður þarf að borga vexti af peningum sem maður tekur að láni

Interest

Interest. A certain proportion (percentage) that is charged or paid in addition to a sum of money over a certain period, e.g. each year. You receive interest on money that you keep in a bank, and you have to pay interest on money that you borrow.

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย คือเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโดยการคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปี ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละปี บุคคลจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินและเก็บไว้ในสมุดธนาคาร และบุคคลจะต้องจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่ตนกู้ยืม

VIÐBÓTARLÍFEYRISSPARNAÐUR

viðbótarlífeyrissparnaður er ákveðið hlutfall af launum fólks sem það sparar í lífeyrissjóði eða á lífeyrisreikningi í banka til viðbótar við það sem er skylda að leggja í lífeyrissjóð

Additional pension savings 

Additional pension savings (private pension savings). A certain proportion of people's wages that they save up in a pension fund or a pension account in a bank, separate from what they are legally obliged to pay into a pension fund.

เงินสะสมเพิ่มเติมเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ

เงินสะสมเพิ่มเติมเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ เป็นเงินในส่วนที่บุคคลกำหนดโดยหักจากเงินเดือนของตน เพื่อจ่ายเพิ่มเติมเข้ากองทุนฯ หรือเข้าบัญชีเงินสะสมเลี้ยงชีพของธนาคาร เพิ่มเติมจากการที่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสะสมเลี้ยงชีพตามปรกติ

VIÐSKIPTAVINUR

ef maður er viðskiptavinur fyrirtækis þá kaupir maður þjónustu eða vörur af fyrirtækinu

Customer

Customer.  Someone who buys goods or services from a certain company or shop is its customer. 

ลูกค้า, ผู้มาติดต่อ

หากบุคคลเป็นลูกค้าของบริษัท หมายถึงการมาซื้อสินค้าหรือขอรับบริการในด้านต่างๆ 

VIÐSKIPTI

viðskipti felast í því að fólk eða fyrirtæki skiptast á vörum, peningum o.s.frv.

Trade, commerce, business

Trade, commerce, business. The exchange of goods, services, money, etc., between producers and purchasers, companies and customers, etc.

ธุระกิจ

ธุระกิจ โดยทั่วไปหมายถึงบุคคลหรือบริษัท ที่แลกเปลี่ยนสินค้าด้วยการใช้เงินเป็นต้น

VIÐSTADDUR

ef maður er viðstaddur eitthvað þá er maður á staðnum þegar það gerist

Present

Present. If you are present at something, it means you are there when it happens. 

อยู่ในสถานที่ 

หากบุคคลอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หมายถึงบุคคลอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ 

VIÐTAKANDI

ef maður er viðtakandi einhvers þá er maður sá sem á að taka við því eða fá það; viðtakandi bréfs er t.d. sá sem bréfið er stílað á

Recipient; addressee

Recipient; addressee.  The person who receives something; the person to whom a letter is addressed.

ผู้รับ

หากบุคคลเป็นผู้รับในบางสิ่งบางอย่าง หมายถึงบุคคลได้เป็นผู้รับในสิ่งนั้น; เป็นผู้รับจดหมายที่มีการจ่าหน้าซองชื่อถึงตน

VIÐTAL

viðtal er formlegt samtal milli fólks, oftast tekið af embættismanni eða blaðamanni í ákveðnum tilgangi

Interview

Interview. A formal conversation between two people, often between an official and a journalist, often for publication.

สัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยอย่างเป็นทางการระหว่างบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักหนังสือพิมพ์หัวข้อที่กำหนด

VIÐURKENNDUR

ef eitthvað er viðurkennt t.d. af stjórnvöldum þá er það opinberlega leyft eða samþykkt

Recognized; accepted; acknowledged

Recognized; accepted; acknowledged. If something is recognized, e.g. by a government authority, it is officially permitted or allowed.

ยอมรับ, รับรอง

หากมีการยอมรับในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น จากรัฐบาลหมายถึงการอนุมัตหรืออนุญาตให้อย่างเป็นทางการ

VIÐURKENNING

viðurkenning felst í því að hrósa fólki eða veita því verðlaun t.d. fyrir vel unnið starf eða nám

Recognition; acknowledgement; award

Recognition; acknowledgement; award.  Praise or reward, e.g. for work well done or good results in studies.

ประกาศเกีรยติคุณ

การประกาศเกีรยติคุณ โดยทั่วไปเป็นการชมเชยบุคคล และเพื่อให้รางวัล อาทิเช่น ปฏิบัติงานหรือเรียนได้ดี

VIÐURLÖG

viðurlög eru ákvæði um refsingu fyrir brot á lögum eða reglum

Penalty

Penalty. A punishment prescribed in law for breaking laws or regulations. 

การลงโทษ

การลงโทษ เป็นการกำนดการลงโทษ ในกรณีที่กระทำฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมาย

VINNA

vinna felst í því að starfa við eitthvað eða að einhverju; vinna manns er það starf sem maður hefur og fær laun fyrir

 To work :  Work

1) To work. To be active, involved in doing something in return for wages. 2) Work, job, employment.

งาน

งาน โดยทั่วไปเป็นหน้าที่ในบางสิ่งบางอย่าง; บุคคลที่ทำงาน ก็จะได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน

VINNSLA

vinnsla felst í því að vinna úr einhverju til þess að framleiða vörur; fiskvinnsla felst t.d. í því að vinna úr fiskinum og framleiða úr honum vörur sem hægt er að selja

Processing

Processing. Working with materials so as to make them into a product that can be used or sold, e.g. fish processing involves cutting and filleting fish so that it is ready for selling.

ขั้นตอนการปฏิบัติ, การผลิต

ขั้นตอนการปฏิบัติหรือการผลิต โดยทั่วไปหมายถึง การปฏิบัติเพื่อการผลิตสินค้า; ขั้นตอนการผลิตอาหารประเภทปลา ยกตัวอย่างเช่น เริ่มการปฏิบัติต่อปลา และทำการผลิตเพื่อเป็นสินค้าที่สามารถนำออกจำหน่ายได้

VINNSLUSALUR

vinnslusalur er svæði í t.d. verksmiðju eða frystihúsi þar sem vinnsla á vöru fer fram

Production room (unit)

Production room (unit).  An area, e.g. in a factory or processing plant, where processing takes place.

พื้นที่ใช้ปฏิบัติงาน

พื้นที่ใช้ปฏิบัติงาน เป็นบริเวณภายในโรงงานหรือห้องเย็น ซึ่งเป็นบริเวณหรือพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า

VINNUAFL

vinnuafl er sá hópur fólks sem stundar vinnu á ákveðnum stað og ákveðnum tíma; ef það vantar vinnuafl þá er ekki nægilega margt fólk til að vinna störfin sem þarf að vinna

Labour

Labour. The people who are available to work at a particular place and at a particular time. If there is a shortage of labour, it means that there are not enough people to do the work that needs to be done. 

กลุ่มแรงงาน

กลุ่มแรงงาน เป็นกลุ่มผู้ทำงานหรือใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในเวลาและสถานที่ทำกำหนด; หากต้องการกลุ่มแรงงานในการทำงาน หมายถึงมีจำนวนบุคคลไม่มากเพียงพอ เพื่อมาทำหน้าที่นั้นเพื่อให้เกิดความสำเร็จลุล่วง

VINNUDAGUR

vinnudagur er sá hluti dagsins sem maður stundar vinnu, t.d. frá kl. 9-17

Working day

Working day. The part of the day when someone works, e.g. from 9 a.m. to 5 p.m.

วันทำงานปรกติ

วันทำงานปรกติ เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งของวันที่บุคคลต้องทำงาน ได้แก่ตั้งแต่เวลา 9-17 น.

VINNUFÉLAGI

vinnufélagi manns er maður eða kona sem vinnur á sama vinnustað eða vinnur að sama verkefni og maður sjálfur

Colleague, workmate, fellow worker

Colleague, workmate, fellow worker. Someone who works at the same place or in the same job as you do. 

เพื่อนร่วมงาน   

เพื่อนร่วมงาน เป็นทั้งเพศชายและหญิง ที่ปฏิบัติงานในสถานที่แห่งเดียวกัน และทำงานประเภทเดียวกัน รวมทั้งตัวของบุคคลเอง

VINNUFÆR

ef maður er vinnufær þá er maður nógu hraustur til að geta stundað vinnu

Fit for work

Fit for work.  Capable of working; in a sufficiently good state of health to be able to work. 

สามารถทำงาน

หากบุคคลสามารถำงานได้ หมายถึง บุคคลนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้

VINNUMARKAÐUR

vinnumarkaður er sá vettvangur sem fólk vinnur á; ef fólk er á vinnumarkaðnum þá hefur það einhverja atvinnu

Labour market 

Labour market (employment market; job market). If you are on the labour market, it means you are employed.

ตลาดแรงงาน

ตลาดแรงงานเป็นพื้นที่บุคคลประกอบอาชีพ บุคคลที่อยู่ในตลาดแรงงาน หมายถึงบุคคลนั้นมีงานทำ

VINNUMÁLASTOFNUN

vinnumálastofnun er sérstök stofnun sem hefur yfirumsjón með vinnumiðlunum í landinu og atvinnuleysistryggingum

Directorate of Labour

Directorate of Labour. A special government institution in charge of labour exchanges and unemployment insurance in Iceland. 

กองควบคุมแรงงาน

กองควบคุมแรงงาน เป็นสถาบันที่มีหน้าที่ดูแล สำนักงานจัดหางานภายในประเทศ และด้านการประกันคนว่างงาน

VINNUMIÐLUN

vinnumiðlun er skrifstofa sem aðstoðar fólk við að finna vinnu og fyrirtæki við að finna starfsfólk

Labour exchange 

Labour exchange (employment exchange, job exchange). An office that helps people to find work and companies to find workers. 

สำนักงานจัดหางาน

สำนักงานจัดหางาน เป็นสำนักงานที่คอยให้การช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการหางานทำ และหาพนักงานให้กับบริษัท

VINNUSLYS

vinnuslys er slys sem fólk verður fyrir í vinnunni

Occupational accident

Occupational accident.  An accident that occurs at a person's place of work. 

อุบัติเหตุขณะทำงาน

อุบัติเหตุขณะทำงาน เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลขณะกำลังทำงาน

VINNUSLYSATRYGGING

vinnuslysatrygging er trygging sem bætir tjón vegna vinnuslyss

Occupational accident insurance

Occupational accident insurance. Insurance cover that pays for injury or loss occurring as a result of an occupational accident. 

ประกันอุบัติเหตุขณะทำงาน

ประกันอุบัติเหตุขณะทำงาน เป็นการประกันที่จะได้รับค่าสียหายเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงาน

VINNUSTAÐUR

vinnustaður er sá staður þar sem maður vinnur, t.d. fyrirtæki eða stofnun

Workplace; place of work

Workplace; place of work. Where one works, e.g. in a company or institution.

สถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงาน เป็นสถานที่ที่บุคคลใช้ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทหรือสำนักงาน

VINNUTEKJUR

vinnutekjur eru tekjur sem fólk hefur fyrir vinnu sína

Employment income (earnings)

Employment income (earnings). The income someone has from their work. 

รายได้จากการทำงาน

รายได้จากการทำงาน เป็นรายได้ที่เป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน

VINNUTILHÖGUN

vinnutilhögun manns segir til um hvernig maður vinnur, t.d. hversu lengi á hverjum degi og á hvaða tíma dagsins

Work structure (working time)

Work structure (working time). The details of how someone works: for how long each day and at what time of day.

ระบบขั้นตอนการทำงาน

หากบุคคลจัดระบบขั้นตอนการทำงาน จะแสดงวิธีการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ยกตัวอย่างเช่น จะทำงานนานกี่ชั่วโมงในแต่ละวัน

VINNUTÍMABIL

vinnutímabil er sá tími sem maður stundar einhverja vinnu, t.d. þrír mánuðir ef maður er aðeins í sumarvinnu

Employment period

Employment period. The time during which one works at a particular job, e.g. three months if one only works in a summer job.

ระยะเวลาในการทำงาน

ระยะเวลาในการทำงาน เป็นระยะเวลาที่บุคคลทำงานในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น หากบุคคลทำงานในช่วงภาคฤดูร้อน ก็จะทำงานในระยะเวลาเพียงสามเดือน

VINNUTÍMI

vinnutími er sá tími sem maður vinnur á hverjum degi, t.d. á milli kl. 9 og 17

Working time

Working time. The time someone works each day, e.g. from 9 a.m. to 5 p.m.

ชั่วโมงการทำงาน

ชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งของวันที่บุคคลต้องทำงาน ได้แก่ตั้งแต่เวลา 9-17 น.

VINNUTJÓN

ef maður verður fyrir vinnutjóni þá getur maður ekki unnið, t.d. vegna veikinda eða slyss

Loss of working time

Loss of working time, e.g. as a result of an illness or accident. 

ความเสียหายขณะการทำงาน

หากบุคคลได้รับความเสียหายหรือสูญเสียขณะทำงาน ก็จะไม่สามารถทำงานได้ อาทิเช่น เกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

VINNUVEITANDI

vinnuveitandi er einstaklingur eða fyrirtæki sem hefur fólk í vinnu; vinnuveitandi manns er maðurinn eða fyrirtækið sem maður vinnur hjá

Employer

Employer.  An individual or a company that has workers working for it; your employer is the person or company for which you work.

นายจ้าง

นายจ้าง เป็นส่วนบุคคลหรือบริษัท ที่มีบุคคลทำงานให้; นายจ้าง เป็นบุคคลหรือบริษัท ที่มีลูกจ้างทำงานให้กับตน

VINNUVIKA

vinnuvika er sá hluti vikunnar sem maður stundar vinnu, oftast frá mánudegi til föstudags

Working week

Working week. The part of the week during which you work. In most cases this is from Monday to Friday.

สัปดาห์ทำงาน

สัปดาห์ทำงาน เป็นระยะเวลาในสัปดาห์ที่บุคคลปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์

VIRÐISAUKASKATTSNÚMER

fyrirtæki verður að hafa virðisaukaskattsnúmer ef það ætlar að hefja rekstur sem þarf að greiða virðisaukaskatt af

VAT number

VAT number. A company must have a VAT number if it intends to start operations that are subject to VAT (value-added tax). 

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทุกบริษัทจะต้องมีหมายเลขเพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หากต้องการดำเนินการบริษัท ก็จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

VIRÐISAUKASKATTUR

virðisaukaskattur er skattur sem þeir sem selja vörur og þjónustu þurfa að borga til ríkisins; virðisaukaskattur er mishár eftir því hvers konar vörur eða þjónustu er verið að selja

Value-added tax (VAT)

Value-added tax (VAT). A tax which all those who sell goods or services have to pay to the state. Different rates of VAT apply to the various types of goods and services.

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่ได้จากการขายสินค้า หรือการบริการที่จะต้องจ่ายให้กับภาครัฐ ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะจ่ายในจำนวนที่แตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับสินค้าและการบริการ

VIRÐISAUKI

virðisauki er það sama og virðisaukaskattur

 Added value.  Used to mean ‘value-added tax' 

1) Added value. 2) Used to mean ‘value-added tax' (same as virðisaukaskattur).

มูลค่าเพิ่ม

มูลค่าเพิ่ม มีความหมายเดียวกันกับคำว่า virðisaukaskattur

VISTVÆNN

vistvænt er það sem ekki spillir eða mengar náttúru eða lífríki.

Environmentally friendly

Environmentally friendly. Something that does not damage or pollute the natural environment or the biosphere.

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่า จะต้องไม่สร้างความสกปรกหรือสร้างมลพิษให้กับธรรมชาติหรือ ชีวภาค

VÍSITALA

vísitala er mælikvarði sem sýnir breytingar á verðgildi peninga á ákveðnu tímabili

Index

Index. A number used as an indicator of a change in value over a particular period, used to index-link sums of money. 

ดัชนี

ดัชนี หมายถึงค่าทางสถิติที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในดัชดีค่าเงินในระยะเวลาหนึ่ง

VÍXILL

víxill er sérstök tegund af skuldabréfi sem staðfestir að sá sem tekur lán hjá einhverjum ætli að greiða það til baka á ákveðnum degi

Bill of exchange

Bill of exchange. A type of bond in which the person borrowing money from another person intends to repay it on a particular day.

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วแลกเงิน เป็นใบหุ้นกู้ประเภทหนึ่ง ที่รับรองว่าบุคคลได้ทำการกู้เงินจากผู้ใดผู้หนึ่ง และจะต้องชำระคืน

VOTTFESTUR

skjal eða pappír sem hefur verið vottfestur hefur verið undirritaður af vottum

Witnessed

Witnessed.  Confirmed by the signature of witnesses. 

มีพยานรับรอง

เอกสารหรือกระดาษที่มีพยานเซ็นรับรอง เพื่อเป็นพยาน

VOTTORÐ

vottorð er skrifleg yfirlýsing sem er notuð til þess að staðfesta eitthvað, t.d. heilbrigðisvottorð eða hjúskaparvottorð

Certificate

Certificate: a written declaration that is used to confirm or prove something. Examples: a health certificate, marriage certificate.  

ใบรับรอง

ใบรับรองเป็นการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เอกสารนี้ในการรับรองในบางสิ่งบางอย่าง อาทิเช่น รับรองสุขภาพ หรือใบรับรองสถานภาพการสมรส

VOTTUR

vottur er vitni að einhverju, t.d. því að rétt manneskja hafi skrifað undir pappíra og að allt hafi farið rétt fram, og staðfestir það með undirskrift sinni

Witness

Witness. Someone who is present when something is done (e.g. when someone signs a document) and who confirms that it was done by the right person and in the way it should be done. Witnesses often sign their names on same documents as proof that everything is correct. 

พยาน

พยาน ได้แก่ ผู้เป็นพยานในบางสิ่งบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เป็นพยานบุคคลในการเซ็นชื่อลงในเอกสาร เพื่อเป็นพยานว่าข้อมูลในเอกสารถูกต้อง และรับรองโดยการเซ็นชื่อตน 

YFIRLÝSING

yfirlýsing er formleg tilkynning um eitthvað, t.d. frá yfirvöldum

Declaration

Declaration.  A formal statement about something, e.g. from a government authority.

แถลงการณ์

แถลงการณ์ เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ อาทิเช่น แถลงการณ์จากทางราชการ

YFIRVINNA

yfirvinna er vinna sem maður vinnur til viðbótar við venjulegan vinnutíma samkvæmt ráðningarsamningi, t.d. á kvöldin eða um helgar

Overtime; overtime work

Overtime; overtime work. Work done in addition to one's normal weekly working time according to one's employment contract, e.g. in the evenings or at weekends.

ล่วงเวลา

ล่วงเวลา เป็นการทำงานของบุคคล ที่นอกเหนือไปจากเวลาทำงานปรกติตามสัญญาว่าจ้างการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การทำงานในตอนเย็นหรือสุดสัปดาห์

YFIRVÖLD

yfirvöld hvers ríkis eru þeir sem fara með stjórn landsins, t.d. ráðherrar og alþingi

Authorities; government authorities

Authorities; government authorities.  Those who govern the country, e.g. the ministers and the Althingi.

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจปกครอง

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจปกครองของแต่ละประเทศ จะมีหน้าที่ดูแลปกครองประเทศ อา