ด้านการบริการฉุกเฉิน โทร.112

หมายเลขฉุกเฉิน -112

Neyðaraðstoð

  • หมายเลขฉุกเฉินทั่วประเทศไอซ์แลนด์คือ 112 คุณสามารถโทร 112 และขอความช่วยเหลือ
  • ทุกคนสามารถโทร 112 จากโทรศัพท์พื้นฐานหรือมือถือที่มีสัญญาณเพียงพอ
  • สามารถโทรไป 112 โดยที่โทรศัพท์ต้องไม่ถูกระงับหรือตัดหรือโทรศัพท์มือถือไม่มีชิปหรือเครดิต
  • ควรโทร 112 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น หากคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กิดขึ้นป็นเหตุฉุกเฉินจริงหรือไม่ที่ดีที่สุดคือการโทร