ข่าวสาร

วันหยุดฤดูร้อน

สำนักงานศูนย์รวมวัฒนธรรมนา ๆ ชาติ  จะปิดบริการเนื่องจากหยุดหน้าร้อน จากวันที่ 25 กรกฏาคม ถืงวันที่ 5 สิงหาคม

แต่บริการตอบรับข้อมูลทางโทรศัพท์จะปิดบริการ ทุกวันอังคารที่  28 มิถุนายน และทุกวันอังคารที่ 5,12,19,26  กรกฏาคม และก็ วันที่ 2 สิงหาคมนี้

แต่ท่านสามารถ ส่ง อี เมล์ ที่  tailenska@mcc.is ท่านจะได้รับการตอบในวันอังคารที่   9  สิงหาคมนี้

ขอขอบคุณค่ะ