ข่าวสาร

เวลาเปิดทำการในช่วงวันหยุด

ประกาศ

สำนักงานศูนย์รวมวัฒนธรรมนา ๆ ชาติ จะปิดบริการตั้งแต่เที่ยงวันที่  23 ธันวาคมนี้

 

สำหรับบริการตอบรับภาษาทางโทรศัพท์จะปิดรับบริการภายใน วันที่   27 ธันวาคม และจะเปิดบริการอีกครั้งวันที่  3 มกราคมนี้