ข่าวสาร

การเปลี่ยนแปลงให้การบริการของศูนย์รวมวัฒนธรรมนานาชาติ

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป บริการของศูนย์รวมวัฒนธรรมนานาชาติ จะไม่เปิดบริการเหมือนเดิมจากเวลาสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุมของวันอังคารอีกต่อไป แต่ท่านสามารถติดต่อได้หรือใช้บริการทางภาษาไทยได้เหมือนเดิมโดยส่ง อีเมล์ ทางภาษาไทยที่  tailenska@mcc.is   และกรุณาเขียนชื่อ นามสกุล หรือ เบอร์โทรศัพท์ ที่ทางศูนย์สามารถติดต่อกับท่านได้

สำนักงานศูนย์รวมวัฒนธรรมนานาชาติ จะเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00  

สำหรับบริการ ทาง ภาษาอังกฤษ ,โปแลนด์  และไอซ์แลนด์สามารถติดต่อได้เวลา 9.00 til 12.30.  ได้ทุกวัน

ติต่อหรือหาข้อมูลได้ที่เวบ์ไซต์ ของศูนย์รวมวัฒนธรรมนานาชาติที่  www.mcc.is

Breytingar á þjónustu Fjölmenningarseturs

Frá og með 14. júní verður þjónustu  upplýsingasíma Fjölmenningarseturs breytt.   Frá og með þeim tíma verður ekki lengur hægt að  hafa samband og fá aðstoð  í gegnum upplýsingasíma á litháisku, taílensku, rússnesku, serbó/króatísku og pólsku á þriðjudögum frá kl 16.30 til 19.00 ( litháiski síminn frá kl 15.00 til 17.30). Hægt verður að senda fyrirspurnir á netföngin lithaiska@mcc.is  tailenska@mcc.is   russneska@mcc.is  informacije@mcc.is og polska@mcc.is  og gefa upp nafn og símanúmer og haft verður samband í gegnum síma ef óskað er eftir. 

Skrifstofa Fjölmenningarseturs er opin frá kl 9.00 til 16.00 virka daga og er veittar upplýsingar og  aðstoð á íslensku og ensku á þeim tíma og á pólsku frá kl 9.00 til 12.30. 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á heimasíðu Fjölmenningarseturs www.mcc.is