Pojazdy - spis

 Bílar-yfirlit

  Pojazdy

  • Osoby posiadające pojazd samochodowy odpowiedzialne są za jego ubezpieczenie, opłacenie podatku drogowego oraz zgłoszenie się na regularny przegląd techniczny pojazdu.
  • Osoby sprowadzające pojazd do Islandii muszą opłacić cło, zarejstrować go oraz zgłosić się do stacji diagnostycznej na przegląd techniczny samochodu.

Zobacz: Ubezpieczenie – Podatek drogowy – Rejestracja pojazdu- Przegląd techniczny

Prawo jazdy

Na czas krótkotrwałego pobytu w kraju dozwolone jest korzystanie z zagranicznego prawa jazdy. Wraz ze stałym zamieszkaniem na Islandii obowiązuje przepis posiadania islandzkiego dokumentu prawa jazdy. Wyjątek stanowi:

  • Prawo jazdy wydane na Wyspach Owczych lub w kraju należącym do EWG upoważnia właściciela do korzystania z niego tak samo jak w kraju jego wydania. Jednakże termin jego ważności upływa z wiekiem 70 lat.
  • Prawo jazdy wydane w kraju nienależącym do EWG upoważnia właściciela do posługiwania się nim w Islandii do miesiąca czasu od uzyskania stałego meldunku w kraju. Po upływie tego okresu należy posiadać islandzke prawo jazdy.

Wniosek o prawo jazdy

  • Wnioskodawca musi mieć ukończone 17 lat, jednakże może rozpocząć kurs prawa jazdy w wieku 16 lat.
  • Wnioskodawca musi posiadać islandzki numer identyfikacyjny ( kennitala) oraz posiadać stały meldunek w Islandii przez okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • Przy składaniu wniosku, od wnioskodawcy może być wymagana karta pobytu. Nie dotyczy to obywateli z krajów skandynawskich, oraz z krajów należących do EWG.
  • Przy składaniu wniosku należy posiadać przy sobie dokument tożsamości.
  • Obcokrajowiec ubiegający się o wymianę prawa jazdy, zobowiązany jest do złożenia  zagranicznego prawa jazdy w urzędzie. Islandzkie władze przesyłają zagraniczny dokument do kraju jego wydania.

Prawo jazdy- Egzamin prawa jazdy- Kurs prawa jazdy- Uprawnienia

Powrót, Wyślij artykuł, Drukuj artykuł