System Szkolnictwa

Skólakerfið

Opiekunowie dzienni

Opiekunowie dzienni zajmują się opieką dzieci w domach. Godziny pracy to dni powszechne a godziny przebywania dzieci różnią się lecz dzieci nigdy nie przebywają pod opieką opieku-nów dziennych dłużej niż 9 godzin na raz. Większośc dzieci będących pod opieką opiekunów dziennych są w wieku od jednego do trzech lat, choć czasami są trochę młodsze i starsze dzieci. Opiekunowie dzienni pracują samodzielnie i na ogół sami decydują o wysokości opłat. Informacje na temat opiekunów dziennych można uzyskać w odpowiedniej gminie.

Przedszkole

Przedszkola są przeznaczone dla dzieici w wieku od 12 mieisięcy do 6 roku zycia, w zależności od przedszkola i gminy, a rodzice mają wolny wybór co do tego czy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola czy nie. Zdecydowana większość dzieci uczęszcza do przedszkoli i zaleca się, aby

dzieci imigrantów też uczęszczały do przedszkoli, to pozwoli im szybko nauczyć się języka islandzkiego. Należy płacić za przebywanie w przedszkolu a wniosek o miejsce w przedszkolu składa się w odpowiedniej gminie. Aby dziecko jak najwcześniej mogło trafić na listę oczeku-jących przed osiągnięciem przez nie wieku przedszkolnego, zaleca się złożenie wniosku o przyznanie miejsca tak szybko jak to jest możliwe.

Szkoła podstawowal

Obowiązkiem jest wysyłanie dzieci w wieku od 6 do 16 lat do szkoły podstawowej, gdzie nauka jest bezpłatna. W wielu gminach dzieci mogą przebywać w ośrodku wolnego czasu lub w szkole popołudniowej po ukończeniu zwykłych zajęć w szkole. Za tę usługę należy płacić. W każdej gminie jest inaczej jeśli chodzi o to, gdzie można zarejestrować dzieci do szkoły. Informacje na ten temat można znaleźć w ośrodkach usługowych w Reykjavíku lub biurach miejskich odpowiednich gmin

Szkoła ponadpodstawowa

Wszyscy po ukończeniu szkoły podstawowej na Islandii lub porównywalnej szkoły za

granicą mogą rozpocząć naukę w szkole ponadpodstawowej. Zajęcia w szkołach ponadpod-stawowych trwają zwykle 4 lata. Na Islandii należy płacić za szkołę ponadpod-stawową a wysokość opłat zależy od szkoły. Bliższe informacje na temat szkoły ponadpod-stawowej można znaleźć na internecie. www.menntamalaraduneyti.is/stofnanir

Uniwersytet

Studenci rozpoczynający naukę na uniwersytecie muszą zdać egzamin studencki lub jego odpowiednik. Osiem uczelni oferuje zajęcia na poziomie uniwersyteckim. Na Islandii należy płacić za rejestrację i naukę na uniwersytecie lecz wysokość opłat zależy od szkoły. Bliższe informacje na temat uczelni wyższych znajdują się na internecie www.menntamalaraduneyti.is/stofnanir


Informacje na tej stronie w trakcie aktualizacji. Bliższe informacje wkrótce.


Powrót, Wyślij artykuł, Drukuj artykuł