Kurs języka islandzkiego

Íslenskunám

  • Kursy języka islandzkiego organizowane są na różnych poziomach. Zainteresowani mogą rozpocząć naukę od kursu dla początkujących lub na wyższych poziomach, w  zależności od nabywanych umiejętności.
  • Oferty kursów języka islandzkiego są różnorodne. Wykaz kursów  może być pomocny dla zainteresowanych nauką języka islandzkiego. Lista oferowanych kursów nie jest wyczerpująca, wszelkie wskazówki uzupełniające są mile widziane.