Przeprowadzka do Islandii

Að flytja til Íslands

W związku z międzynarodowymi umowami  tj. umowy pomiędzy krajami Nordyckimi oraz członkami krajów należących do umów EOG i EFTA obowiązują rożne przepisy o zasiedleniu obcokrajowców na Islandii, w zależności od kraju pochodzenia tych osób.

Wybierz odpowiedni wariant =>
europe  europe-ees 

Informacje dla obywateli:

Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki, Azji, Związku Australijskiego i krajów europejskich, które nie są stronami porozumienia EOG i EFTA


Informacje dla obywateli:

Austrii, Belgii, Bułgaria, Danii , Estonii, Finnlandii, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Włoch, Cypru, Łotwy, Lichtensteinu, Litwy, Luxemburgu, Malty, Norwegii, Portugalii, Polski, Hiszpanii, Rumunia, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czech, Węgier, Niemiec i Szwajcarii.