Jednostki usługowe i urzędy

Þjónustuaðilar og stofnanir

  • Informacje o usługach telekomunikacyjnych i internetowych znajdziesz tutaj
  • Informacje o usługach bankowych znajdziesz tutaj
  • Informacje o usługach pocztowych i transportowych znajdziesz tutaj

Jednostki usługowe:


Alþýðusamband Íslands/ Islandzka Federacja Związków Zawodowych

Sætún 1,  Reykjavík

tel. 535 5600

www.asi.is

 

Fjölmenningarsetur/ Centrum Kultury i Informacji

Árnagata 2-4, Ísafjörður

tel. 450 3090

www.mcc.is

 

Główne urzędy i instytucje:

 

EES – Vinnumiðlun/ Europejski Obszar Gospodarczy – Pośrednictwo pracy 

Engjateigur 11, Reykjavík

tel. 554 7600

www.eures.is

 

Ríkisskattstjóri – Skattkort og fleira/Naczelnik Krajowej Państwowej Izby Skarbowej - karta podatkowa i in.

Laugarvegur 166, Reykjavík

tel. 563 1100

www.rsk.is

 

Tryggingastofnun ríkisins – Sjúkratryggingar

 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Ubezpieczenia zdrowotne

Laugarvegur 114, Reykjavík

tel. 560 4400

www.tr.is

 

Vinnumálastofnun/ Urząd pracy

Hafnarhús/Tryggvagata, Reykjavík

tel. 515 4800

www.vinnumalastofnun.is

 

Útlendingastofnun – Dvalarleyfi/ Urząd d/s Cudzoziemców – Zezwolenia na pobyt

Skógarhlíð 6, Reykjavík

tel. 510 5400

www.utl.is

 

Þjóðskrá – Kennitala/ Rejestr ludności –Numer ewidencyjny

Borgartún 24, Reykjavík

tel. 569 2900

www.thjodskra.is

 

Filie urzędów poza Reykjavikiem można znaleźć pod linkiem: moja gminaPowrót, Wyślij artykuł, Drukuj artykuł