Wynajm mieszkań

Leiguhúsnæði

Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego zapoznać się z treścią umowy. Należy zwrócić uwagę na wysokość czynszu, czy wymagana jest kaucja zabezpieczająca, jeżeli tak to za jaki okres. Należy upewnić się czy opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę wliczone są w czynsz, od  kiedy mieszkanie jest wolne do najmu, oraz w jakim terminie należy opłacać czynsz.

 • W umowie najmu zawarte są  informacje dotyczące praw i obowiązków  najemcy i wynajmującego.  Bez umowy najmu lokalu mieszkalnego najemca nie ma prawa do ubiegania się o dotację mieszkaniową.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

 • Konieczne jest aby umowa najmu lokalu mieszkalnego została zawarta w formie pisemnej. UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
 • Umowa najmu może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
 • Przy mowie ustnej obowiązują te  same przepisy co przy umowie na czas nieokreślony.
 • Wysokość czynszu jest ustalana pomiędzy wynajmującym a najemcą,
 • Okres wypowiedzenia najmu jest zależny od tego czy umowa została zawarta na  czas nieokreślony lub określony.
 • Wypowiedzenie najmu powinno być w formie pisemnej, oraz przesłane listem poleconym.

Zagadnienia związane z wynajmem

 • Oferty mieszkań do wynajęcia można znaleźć w agencjach nieruchomości oraz w ogłoszeniach w środkach masowego przekazu.
 • Niektóre gminy wynajmują  mieszkania gminne, lub komunalne félagslegra leiguíbúða. Do wynajmu mieszkań komunalnych mają uprawnienia osoby z niskimi dochodami, oraz osoby które z pewnych przyczyn zostały bez lokum mieszkalnego.
 • Do dotacji mieszkaniowej húsaleigubótum mogą mieć prawo osoby wynajmujące mieszkania prywatne, lub  mieszkania gminne.
 • Warunkiem ubiegania się o dotację jest umowa najmu lokalu mieszkalnego notarialnie potwierdzona przez naczelnika okręgu sýslumannsembættum.
 • W przypadku niezgody pomiędzy najemcą a wynajmującym odnośnie umowy najmu mieszkania, sprawę można skierować do Komisji Spraw i Wniosków Nadzoru Budowlanego. Rozpatrzenie sprawy jest bezpłatne dla obu stron.


Powrót, Wyślij artykuł, Drukuj artykuł