Rodzina

Fjölskyldan

  • Wszyscy są równi przed prawem i w pełni korzystają z praw człowieka niezależnie od płci, wyznania, poglądów, narodowości, rasy, koloru skóry, statusu ekonomicznego, pochodzenia lub jakichkolwiek innych przesłanek.
  • Na Islandii obowiązuje szczególne prawo równouprawnienia pomiędzy kobietami a mężczyznami.
  • Według prawa islandzkiego każda forma przemocy jest zakazana, niezależnie od tego czy ma to miejsce w lub poza domem.
  • Względem dzieci na Islandii obowiązuje szczególne prawo. Wszyscy mają obowiązek informowania przez numer telefonu 112 w przypadku pojawienia się podejrzeń o fizycznej, psychicznej lub seksualnej przemocy wobec dzieci.
  • Wszystkie osoby powyżej 18 roku życia mogą zawierać małżeństwo. Istnieje możliwość uzykania rozwodu pomimo braku zgody współmałżonka. Po rozwodzie zazwyczaj następuje podział majątku na pół. Według prawa opieka nad dziećmi jest wspólna po rozwodzie lub zerwaniu nieformalnego związku. W przypadku konfliktu względem opieki nad dziećmi pomiędzy rodzicami należy sprawę skierować do sądu lecz wojewoda (sýslumaður) może wydać wyrok rozstrzygający o konflikcie względem prawa do opieki.

Powrót, Wyślij artykuł, Drukuj artykuł