Zeznania Podatkowe 2018

Z dniem 1 marca można składać zeznania podatkowe. Termin składania zeznań upływa 13 marca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu do 16marca. Bliższe informacje na stronie

www.skattur.is

Powrót, Wyślij artykuł, Drukuj artykuł