Državna uprava

Stjórnsýslan

Poslove državne uprave obavljaju tijela državne uprave i tijela lokalne (općinske) samouprave.


Tijela državne uprave

 • Državna vlast republike Island se dijeli na : zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast.
  Državna uprava Islanda
 • Predsjednik Islanda je državni poglavar kojeg biraju građani na predsjedničkim izborima.
  Predsjednik Islanda
 • Parlament je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti koje broji 63 zastupnika a koje predvodi predsjednik parlamenta.
  Alþingi - Parlament
 • Izvršna vlast predstavlja vrh vlasti. Predsjednik i ministri sačinjavaju državni odbor.
  Državni odbor Islanda
 • Sudska vast čine Okružni sudovi i Vrhovni sud.
  Okružni sudovi
  Vrhovni sud Islanda
 • Zasjedanje parlamenta je moguće pratiti u zgradi Parlamenta ili direktnim prijenosom putem interneta i televizije. Takođe je moguće zatražiti sastanak sa poslanicima u parlamentu.
  Pristup Parlamentu

Općine - Sveitarfélögin

 • Island je podijeljen na općine koje sačinjavaju jedinice lokalne samouprave a koje obavljaju zakonski određene poslove iz lokalnog djelokruga.
  Općine na Islandu
 • Općine imaju vlastite prihode.
 • Sastanci gradskog i općinskog vijeća su uglavnom otvorenog tipa
 • Uduženje islandskih općina radi na poticanju suradnje jedinica lokalne samouprave te proučavanju, analiziranju i istraživanju pitanja od važnosti za lokalnu samoupravu.