Kontaktirajte nas

Hafðu samband

Fjölmenningarsetur - Árnagata 2-4

U multikulturnom centru možete dobiti savjete i pomoć na osam jezika: islandskom, engleskom, poljskom, hrvatskom/srpskom, tajlandskom, španjolskom, litvanskom i ruskom. Savjeti se uglavnom odnose na preseljenje na Island ili sa Islanda, na odnose sa poduzećima i javnim ustanovama i sl. Posebno želimo napomenuti da multikulturni centar ne nudi prevodilačke usluge ali pruža takvu vrstu pomoći u situacijama kada zbog nedovoljnog poznavanja islandskog jezika može doći do poteškoća pri rješavanju nekih važnijih problema.

Možete nam poslati upit na svom jeziku putem elektronske pošte na koji ćemo Vam odgovoriti istim putem:

Odaberite jezik:

ISLANDSKI  |  ENGLESKI  |   POLJSKI  |   HRVATSKI/SRPSKI  | 

TAJLANDSKI  |  ŠPANJOLSKI  |  RUSKI  |   LITVANSKI  |

Možete nas pozvati putem telefona na svom jeziku na slijedeće brojeve:

Islandski: 450 30 90
Engleski: 450 30 90
Poljski: 470 470 8
Hrvatski/Srpski: 470 470 9
Tajlandski: 470 470 2
Španjolski: 470 470 5
Litvanski: 470 470 6
Ruski: 470 470 7

Možete nam poslati upit putem elektosnske pošte na svom jeziku na slijedeću adresu:

informacije@mcc.is

Adrese elektronske pošte zaposlenika u multikulturnom centru

Možete nas posjetiti na adresi:

Fjölmenningarsetur Árnagata 2-4, 400 Ísafjörður. Radno vrijeme: svakim radnim danom od 9.00 do 16.00.

Telefon: 450-3090

Fax: 456-0215

Web adresa: www.mcc.is

E-mail: mcc@mcc.is