Učenje islandskog jezika/nastava isl. jezika

Íslenskunám

Učenje islandskog jezika

  • Postoji mnogo vrsta tečajeva za učenje islandskog jezika a nude se na svim nivoima (od elementarnog do naprednog). 
  • Lista koja slijedi trebala bi poslužiti kao vodič onima koji traže tečaj isl. jezika koji im najviše odgovara. Svaki Vaš komentar na moguće nedostatke ove liste je dobrodošao.