Informativni telefon

Íslenska: 450 3090

English: 450 3090

Polski: 470 4708

Hrvatski: 470 4709

ภาษาไทย: 470 4702

Español: 470 4705

Lietuvių: 470 4706

Русский: 470 4707

Vijesti

Multikulturni i Informacioni Centar želi iskoristiti priliku da vam skrene pažnju na sljedeće: - 8.12.2017

Vrlo je važno da lica koja ulože molbu za privremenu boravišnu i radnu dozvolu provjere da li ona imaju pravo da borave na Islandu dok čekaju odgovor Ureda za Imigraciju ili trebaju boraviti u svojoj domovini dok čekaju odgovor na molbu.