ŠKOLSKI SISTEM

Skólakerfið á Íslandi

Dadilje – ovlaštene osobe za čuvanje dece

Dadilje čuvaju decu u privatnim kućama. Rade samo radnim danima, a dužina dečjeg boravka je po izboru, ali ne sme preći devet časova na dan. Većina dece na čuvanju kod dadilja su uzrasta od jedne do tri godine, iako dadilje nekad primaju i mlađu ili stariju decu. Dadilje rade samostalno i imaju svoje cenovnike, po kojima roditelji plaćaju za čuvanje dece. Informacije o dadiljama se mogu dobiti u opštini u kojoj živite.

Dečji vrtić

Dečji vrtići su namenjeni deci od 12 meseci do 6 godina. Uzrast dece u vrtićima se razlikuje ovisno o vrtićima ili opštinama. Vrtići nisu u sklopu obaveznog školovanja i roditelji mogu sami da odluče da li žele upisati svoje dete u vrtić ili ne. Velika većina dece na Islandu pohađa vrtić, a to se posebno preporučuje deci stranaca, kako bi brže naučila islandski jezik. Dečji vrtić nije besplatan, a za mesto se treba obratiti opštini u kojoj živite. Roditeljima se preporučuje da upišu dete što pre na listu čekanja za prijem u vrtić, kako bi dobilo mesto kad bude došlo do uzrasta za primanje.

Osnovna škola

Osnovnoškolsko obrazovanje je obavezno za decu uzrasta 6 do 16 godina i besplatno je. U mnogim opštinama deca mogu da budu u produženom boravku u školi. Produženi boravak nije besplatan. Način upisa dece u školu se razlikuje od opštine do opštine. Informacije o tome se mogu dobiti u mesnim zajednicama u Rejkjaviku ili u opštinskim kancelarijama u drugim opštinama.

Srednja škola

Nakon završteka osnovne škole na Islandu ili adekvatnog školovanja u inostranstvu, može se upisati u srednju školu. Srednjoškolsko obrazovanje obično traje četiri godine. U svim srednjim školama na Islandu se plaća školarina, koja ovisi od škole do škole.

Univerzitet

Preduslov za upis na fakultet je maturski ispit ili slična kvalifikacija. Na Islandu radi osam univerziteta i fakulteta. Upisnina i školarina se naplaćuju na svim fakultetima, iako se iznos razlikuje.

ovaj dio je jos u izradi