Porezi

Skattar

  • Svi poreski obveznici koji imaju primanja veća od određenog poreskog minimuma, dužni su na svoju zaradu platiti porez koji se prosljeđuje u državni fond.
  • Porez na zaradu odbija poslodavac prilikom obračuna plaće, a taj novac se dalje uplaćuje u državni fond. Samostalni poduzetnici to čine sami.
  • Osoba koja preseljava mjesto stalnog boravka na Island, dobija poresku karticu na prijavljenu adresu nakon što se ona registrira u Nacionalnom Registru (Þjóðskrá).
  • Veoma je važno da se poreska kartica (skattkort) preda poslodavcu što prije tj. prije obračuna prve plaće jer će se u protivnom, porez na zaradu obračunati bez popusta. Porez na zaradu iznosi u ovoj godini 37,13%- 46,25%, a mjesečni popust na porez iznosi 51.920 kr. 
  • Sve osobe koje u određenoj godini trebaju navršiti 16 godina starosti, dobijaju skattkort tj. poresku karticu i od te godine plaćaju porez na zaradu kao i svi ostali.
  • Da bi se ostvarilo pravo na popust pri plaćanju poreza, mora se posjedovati poreska kartica tj. skattkort.
  • Zaposleni moraju obavjestiti poslodavca o tome da li oni žele da se koristi njihov personalni porezni popust prilikom obračuna plata i koliki dio popusta će se koristiti kod tog poslodavca. Zašposleni su takođe odgovorni da obavjeste poslodavca u kojem su oni poreznom stepenu, ako ne u najnižem. Ako zaposleni želi koristiti lični sakupljeni ili personalni porezni popust svoga supružnika njihova je obaveza da o tome obavjeste svog poslodavca. Informacije o stanju personalnog poreznog popusta pojedinci mogu naći na portalu poreznog ureda na www.skattur.is. Ako poslodavac zahtjeva zaposlenik može isprintati porezni status sa portala i predati informacije poslodavcu po njegovom zahtjevu.

  • Sve detaljnije informacije se mogu naći na: https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/personuafslattur/


Informacije o porezu na Islandu na slijedećim jezicima : danski, engleski, finski, francuski, islandski, kineski, norveški, ruski, španjolski, poljski i njemački – na zvaničnom sajtu državne poreske uprave ( Ríkisskattstjóri ).