Porodica

Fjölskyldan

  • Ravnopravnost je zakonski zagarantovana. Svi ljudi imaju ista prava bez obzira na spol, religiju, stavove, nacionalno poreklo, rasu, boju kože, materijalno stanje, porodične veze i položaj u društvu.
  • Na Islandu je na snazi poseban zakon o ravnopravosti polova.
  • Bilo kakva vrsta nasilja, uključujući i nasilje nad članovima porodice, je zakonom zabranjena.
  • Na Islandu je na snazi poseban zakon o pravima dece. Svi građani su dužni prijaviti na telefon 112 slučajeve fizičkog, psihičkog ili seksualnog zlostavljanja dece.
  • Pravo sklapanja braka imaju svi građani stariji od 18 godina. Razvod braka je moguće dobiti čak i ako se supružnik sa time ne slaže. Pri razvodu braka se imovina obično deli na pola između supružnika. Starateljstvo nad decom pri razvodu braka ili raskidanju vanbračne zajednice je zajedničko. Ukoliko se supružnici ne mogu dogovoriti oko starateljstva, treba se obratiti sudu koji će doneti rešenje o tome. Nadležna opštinska uprava može doneti rešenje u vezi prava posećivanja dece.
ovaj dio je jos u izradi